Συνδυασμός τιμών κειμένου με χρήση μιας παράστασης

Όταν θέλετε να συνδυάσετε τις τιμές από δύο ή περισσότερα πεδία κειμένου στην Access, δημιουργήστε μια παράσταση που χρησιμοποιεί τον τελεστή εμπορικό "και" (&). Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια φόρμα η οποία ονομάζεται "Υπάλληλοι". Καταχωρείτε το όνομα και το επώνυμο κάθε υπαλλήλου σε ξεχωριστά πεδία, αλλά θέλετε να εμφανίζεται το πλήρες όνομα του υπαλλήλου στην κεφαλίδα της φόρμας.

Για να εμφανίσετε το πλήρες όνομα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση:

=[Όνομα] & " " & [Επώνυμο]

Η παράσταση χρησιμοποιεί τον τελεστή & για να συνδυάσει τις τιμές στα πεδία "Όνομα" και "Επώνυμο". Η παράσταση χρησιμοποιεί επίσης ένα ζεύγος διπλών εισαγωγικών (") διαχωρισμένα με ένα κενό διάστημα για να προσθέσει ένα διάστημα μεταξύ του ονόματος και του επώνυμου. Όταν θέλετε να εισαγάγετε μια τιμή ανάμεσα σε δύο πεδία, όπως ένα κενό διάστημα, σημείο στίξης ή συμβολοσειρά κειμένου, πρέπει να περικλείσετε αυτή την πρόσθετη τιμή σε εισαγωγικά.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη παράσταση για να εμφανίσετε το επώνυμο και το όνομα, διαχωρισμένα με κόμμα και ένα κενό διάστημα:

=[Επώνυμο] & ", " & [Όνομα]

Σε αυτή την περίπτωση, η παράσταση εισάγει ένα κόμμα και ένα κενό διάστημα που περικλείεται σε εισαγωγικά μεταξύ των πεδίων "Επώνυμο" και "Όνομα".

Τα βήματα στην παρακάτω διαδικασία προϋποθέτουν ότι έχετε μια φόρμα που βασίζεται σε έναν πίνακα που περιέχει πεδία που ονομάζονται "Όνομα" και "Επώνυμο". Διαφορετικά, μπορείτε να τροποποιήσετε την παράσταση στο βήμα 6 ώστε να ταιριάζει με τα δικά σας δεδομένα.

Προσθήκη πλαισίου κειμένου με μια παράσταση για πλήρη ονόματα

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή την αναφορά που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

  2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

  3. Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στη φόρμα ή την αναφορά για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου.

  4. Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

  5. Στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  6. Αλλάξτε την τιμή στο πλαίσιο ιδιοτήτων Προέλευση στοιχείου ελέγχου σε =[Όνομα] & " " & [Επώνυμο].

  7. Κλείστε το φύλλο ιδιοτήτων και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Ορισμένες φορές, ένα από τα πεδία που θέλετε να συνδυάσετε μπορεί να μην περιέχει κάποια τιμή. Αυτή η απουσία δεδομένων ονομάζεται τιμή null. Όταν χρησιμοποιήσετε τον τελεστή & τελεστή σε ένα πεδίο που δεν έχει τιμή, η Access επιστρέφει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους για αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, εάν η εγγραφή ενός υπαλλήλου έχει μόνο το επώνυμο, η παράσταση στο προηγούμενο παράδειγμα επιστρέφει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους για το πεδίο "Όνομα", ένα χαρακτήρα κενού διαστήματος και την τιμή του πεδίου "Επώνυμο".

Αποτέλεσμα της παράστασης όταν δεν υπάρχει όνομα

1. Επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα στο πεδίο "Όνομα", πριν από το επώνυμο "Κωστίδου" προηγείται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους και ένα κενό διάστημα.

Όταν συνδυάζετε τιμές από πολλά πεδία σε μια νέα συμβολοσειρά, μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε μια τιμή στη νέα συμβολοσειρά (π.χ. ένα κόμμα) όταν υπάρχουν δεδομένα μόνο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Για να συμπεριλάβετε μια τιμή υπό όρους, χρησιμοποιήστε τον τελεστή + αντί για τον τελεστή & για να συνδυάσετε τα πεδία. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα που ονομάζεται "Πελάτες" και αυτός ο πίνακας περιέχει πεδία που ονομάζονται "Πόλη", "Πολιτεία" και "Ταχυδρομικός κώδικας". Θέλετε να συνδυάσετε τις τιμές σε αυτά τα πεδία για μια αναφορά, αλλά ορισμένες εγγραφές δεν διαθέτουν τιμή στο πεδίο "Πολιτεία". Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι ένα ανεπιθύμητο κόμμα πριν από την τιμή του ταχυδρομικού κώδικα εάν χρησιμοποιήσετε τον τελεστή & για να συνδυάσετε τα πεδία.

Για να απαλείψετε το ανεπιθύμητο κόμμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τελεστή συν (+) αντί για αυτό, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα παράστασης:

=([Πόλη] & (", " + [Πολιτεία]) & " " & [ΤαχυδρομικόςΚώδικας])

Ο τελεστής + συνδυάζει κείμενο με τον ίδιο τρόπο όπως ο τελεστής &. Ωστόσο, ο τελεστής + υποστηρίζει επίσης αυτό που ονομάζεται μετάδοση τιμής null. Η μετάδοση τιμής null διασφαλίζει ότι εάν κάποιο στοιχείο μιας παράστασης είναι null, το αποτέλεσμα ολόκληρης της παράστασης είναι επίσης null. Στο προηγούμενο παράδειγμα, εξετάστε το τμήμα της παράστασης (", " + [Πολιτεία]). Επειδή χρησιμοποιείται ο τελεστής +, η παράσταση που υπολογίζεται μέσα στις εσωτερικές παρενθέσεις περιλαμβάνει ένα κόμμα, μόνο εάν υπάρχει τιμή στο πεδίο "Πολιτεία". Εάν δεν υπάρχει τιμή στο πεδίο "Πολιτεία", η μετάδοση τιμής null τίθεται σε ισχύ και η παράσταση μέσα στις εσωτερικές παρενθέσεις έχει ως αποτέλεσμα την τιμή null, "αποκρύπτοντας" έτσι το κόμμα.

Αποτέλεσμα της παράστασης όταν δεν προσδιορίζεται πολιτεία

1. Οι εγγραφές που περιλαμβάνουν τιμές πολιτειών εμφανίζονται με ένα κόμμα, ένα κενό διάστημα και τη συντομογραφία της πολιτείας.

2. Δεν υπάρχει καμία καθορισμένη πολιτεία για την εγγραφή με την τιμή Χιούστον στο πεδίο "Πόλη", επομένως το αποτέλεσμα της παράστασης εμφανίζεται χωρίς κόμμα, κενό διάστημα ή συντομογραφία της πολιτείας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×