Συναρτήσεις DVar, DVarP

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DVar και DVarP για να υπολογίσετε τη διακύμανση σε ένα σύνολο τιμών σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εγγραφών (ένα τομέας ). Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DVar και DVarP σε ένα έργο Visual Basic for λειτουργική μονάδα Applications (VBA), μια μακροεντολή, μια παράσταση ερωτήματος ή ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα ή έκθεση.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DVarP προς αξιολόγηση διακύμανση σε έναν πληθυσμό και τη συνάρτηση DVar για να υπολογίσετε τη διασπορά σε ένα δείγμα του πληθυσμού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DVar υπολογίζει τη διακύμανση σε ένα σύνολο βαθμολογίες φοιτητών.

Σύνταξη

DVar ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

DVarP ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

Οι συναρτήσεις DVar και DVarP έχουν τα ακόλουθα ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Εκφρ

Απαιτείται. Μια παράσταση που καθορίζει το αριθμητικό πεδίο στο οποίο θέλετε να βρείτε τη διακύμανση. Μπορεί να είναι ένα παράσταση συμβολοσειράς τον προσδιορισμό ενός πεδίου από έναν πίνακα ή ερώτημα ή μπορεί να είναι μια παράσταση που εκτελεί έναν υπολογισμό στα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Στο exτιμή, μπορείτε να συμπεριλάβετε το πεδίο όνομα σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, μια σταθερά ή μια συνάρτηση. Εάν η παράσταση περιλαμβάνει μια συνάρτηση, μπορεί να είναι ενσωματωμένη ή καθορισμένη από το χρήστη, αλλά όχι σε κάποια άλλη τομέα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL. Κάθε πεδίο που συμπεριλαμβάνεται στην παράσταση πρέπει να είναι ένα αριθμητικό πεδίο.

τομέας

Απαιτείται. Μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνώριση του συνόλου των εγγραφών που αποτελούν τον τομέα. Μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα ή ένα όνομα ερωτήματος για ένα ερώτημα που δεν απαιτεί μια παράμετρο.

κριτήρια

Προαιρετικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DVar ή DVarP . Για παράδειγμα, οι κριτηρίων συχνά είναι ισοδύναμο με τον όρο WHERE σε μια παράσταση SQL, χωρίς τη λέξη όπου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα κριτήρια , οι συναρτήσεις DVar και DVarP αξιολόγηση παράσταση σε ολόκληρο τον τομέα. Κάθε πεδίο που περιλαμβάνεται στο όρισμα κριτήρια πρέπει να είναι επίσης ένα πεδίο στον τομέα σας. διαφορετικά οι συναρτήσεις DVar και DVarP επιστρέφουν μια Null.


Παρατηρήσεις

Εάν ο τομέας αναφέρεται σε λιγότερες από δύο εγγραφές ή εάν λιγότερες από δύο εγγραφές ικανοποιούν criteriμια, το DVar και DVarP συναρτήσεις επιστρέφουν μια τιμή Null, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί μια διακύμανση.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DVar ή DVarP σε μια μακροεντολή, λειτουργική μονάδα, παράσταση ερωτήματος ή στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, θα πρέπει να συνθέσετε το όρισμα κριτήρια προσεκτικά για να εξασφαλίσετε ότι να υπολογιστεί σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DVar και DVarP για να καθορίσετε κριτήρια στη γραμμή " κριτήρια " ενός ερωτήματος επιλογής, σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα ή στη γραμμή Ενημέρωση σε του ερωτήματος ενημέρωσης.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DVar και DVarP ή τις συναρτήσεις Var και VarP σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα συνόλων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DVar ή DVarP , οι τιμές υπολογίζονται πριν από την ομαδοποίηση δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Var ή VarP , τα δεδομένα ομαδοποιούνται προτού υπολογιστούν οι τιμές στις παραστάσεις πεδίου.

Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DVar και DVarP σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού όταν πρέπει να καθορίσετε κριτήρια για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε μια διακύμανση για τις παραγγελίες για να αποσταλούν στην Καλιφόρνια, ορίστε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου με την εξής παράσταση:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Εάν θέλετε απλώς να βρείτε την τυπική απόκλιση σε όλες τις εγγραφές τομέα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Var ή VarP .

Σημείωση: Μη αποθηκευμένες αλλαγές στις εγγραφές του τομέα δεν περιλαμβάνονται κατά τη χρήση αυτών των συναρτήσεων. Εάν θέλετε η συνάρτηση DVar ή DVarP να βασίζεται στις αλλαγμένες τιμές, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγραφής στην περιοχή εγγραφές , στην καρτέλα δεδομένα , μετακίνηση της εστίασης σε μια άλλη εγγραφή, ή με χρήση του Ενημέρωση μέθοδο.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει υπολογίζει τη διακύμανση για έναν πληθυσμό και ένα δείγμα πληθυσμού για παραγγελίες που αποστέλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας είναι ένα πίνακα "Παραγγελίες". Το όρισμα κριτήρια περιορίζει το σύνολο των εγγραφών σε αυτές που ShipCountryRegion ισούται με ΗΒ.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Το επόμενο παράδειγμα επιστρέφει εκτιμήσεις με τη χρήση μιας μεταβλητής, strCountryRegion, το όρισμα κριτήρια . Σημειώστε ότι μονά εισαγωγικά (') περιλαμβάνονται στην παράσταση συμβολοσειράς, έτσι ώστε όταν οι συμβολοσειρές συνδεθούν, το ακριβές συμβολοσειρά UK θα περικλείεται σε μονά εισαγωγικά.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×