Συναρτήσεις DStDev, DStDevP

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DStDev και DStDevP για να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση σε ένα σύνολο τιμών σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εγγραφών (ένα τομέας ). Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DStDev και DStDevP σε ένα έργο Visual Basic for λειτουργική μονάδα Applications (VBA), μια μακροεντολή, μια παράσταση ερωτήματος ή ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα ή έκθεση.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DStDevP προς αξιολόγηση ενός πληθυσμού και τη συνάρτηση DStDev για την αξιολόγηση ενός δείγματος πληθυσμού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DStDev σε μια λειτουργική μονάδα για να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση σε ένα σύνολο βαθμολογίες φοιτητών.

Σύνταξη

DStDev ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

DStDevP ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

Οι συναρτήσεις DStDev και DStDevP έχουν τα ακόλουθα ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Εκφρ

Απαιτείται. Μια παράσταση που καθορίζει το αριθμητικό πεδίο στο οποίο θέλετε να βρείτε την τυπική απόκλιση. Μπορεί να είναι ένα παράσταση συμβολοσειράς τον προσδιορισμό ενός πεδίου από έναν πίνακα ή ερώτημα ή μπορεί να είναι μια παράσταση που εκτελεί έναν υπολογισμό στα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Στην παράσταση, μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομα ενός πεδίου σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, μια σταθερά ή μια συνάρτηση. Εάν η παράσταση περιλαμβάνει μια συνάρτηση, μπορεί να είναι ενσωματωμένη ή καθορισμένη από το χρήστη, αλλά όχι σε κάποια άλλη τομέα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

τομέας

Απαιτείται. Μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνώριση του συνόλου των εγγραφών που αποτελούν τον τομέα. Μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα ή ένα όνομα ερωτήματος για ένα ερώτημα που δεν απαιτεί μια παράμετρο.

κριτήρια

Προαιρετικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DStDev ή DStDevP . Για παράδειγμα, οι κριτηρίων συχνά είναι ισοδύναμο με τον όρο WHERE σε μια παράσταση SQL, χωρίς τη λέξη όπου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα κριτήρια , οι συναρτήσεις DStDev και DStDevP αξιολόγηση παράσταση σε ολόκληρο τον τομέα. Κάθε πεδίο που περιλαμβάνεται στο όρισμα κριτήρια πρέπει να είναι επίσης ένα πεδίο στον τομέα σας. Διαφορετικά, οι συναρτήσεις DStDev και DStDevP θα επιστρέψει μια Null.


Παρατηρήσεις

Εάν ο τομέας αναφέρεται σε λιγότερες από δύο εγγραφές ή εάν λιγότερες από δύο εγγραφές ικανοποιούν τα κριτήρια, η DStDevDStDevP συναρτήσεις και επιστρέφουν μια τιμή Null, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί η τυπική απόκλιση.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DStDev ή DStDevP σε μια μακροεντολή, λειτουργική μονάδα, παράσταση ερωτήματος ή στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, θα πρέπει να συνθέσετε το όρισμα κριτήρια προσεκτικά για να εξασφαλίσετε ότι να υπολογιστεί σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DStDev και DStDevP για να καθορίσετε κριτήρια στη γραμμή "κριτήρια" ενός ερωτήματος επιλογής. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα σε έναν πίνακα παραγγελιών και έναν πίνακα προϊόντων για να εμφανίσετε όλα τα προϊόντα για τα οποία το κόστος μεταφοράς ήταν επάνω από τη μέση τιμή συν την τυπική απόκλιση κόστους αποστολής. Γραμμή "κριτήρια" κάτω από το πεδίο Freight θα περιέχει την ακόλουθη παράσταση:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DStDev και DStDevP σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου ενός ερωτήματος ή στη γραμμή ενημέρωση σε του ένα ερώτημα ενημέρωσης.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DStDev και DStDevP ή τις συναρτήσεις StDev και StDevP σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου από έναν ερώτημα συνόλων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DStDev ή DStDevP , οι τιμές υπολογίζονται πριν από την ομαδοποίηση δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση StDev ή StDevP , τα δεδομένα ομαδοποιούνται προτού υπολογιστούν οι τιμές στις παραστάσεις πεδίου.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DStDev και DStDevP σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού όταν πρέπει να καθορίσετε κριτήρια για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε την τυπική απόκλιση για παραγγελίες που θα αποσταλούν στην Καλιφόρνια, ορίστε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου με την εξής παράσταση:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Εάν θέλετε απλώς να βρείτε την τυπική απόκλιση σε όλες τις εγγραφές τομέα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση StDev ή StDevP .

συμβουλή

Εάν τον τύπο δεδομένων του πεδίου από το οποίο προέρχεται παράσταση είναι αριθμός, οι συναρτήσεις DStDev και DStDevP επιστρέφουν έναν τύπο δεδομένων διπλής. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DStDev ή DStDevP σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, συμπεριλάβετε μια συνάρτηση μετατροπής τύπου δεδομένων στην παράσταση για βελτίωση της απόδοσης.

Σημείωση: Μη αποθηκευμένες αλλαγές στις εγγραφές του τομέα δεν περιλαμβάνονται κατά τη χρήση αυτών των συναρτήσεων. Εάν θέλετε η συνάρτηση DStDev ή DStDevP να βασίζεται στις αλλαγμένες τιμές, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγραφής στην περιοχή εγγραφές , στην καρτέλα δεδομένα , μετακίνηση της εστίασης σε μια άλλη εγγραφή, ή με χρήση του Ενημέρωση μέθοδο.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει εκτιμήσεις της τυπικής απόκλισης για έναν πληθυσμό και ένα δείγμα πληθυσμού για παραγγελίες που αποστέλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας είναι ένα πίνακα "Παραγγελίες". Το όρισμα κριτήρια περιορίζει το σύνολο των εγγραφών σε αυτές για την οποία η τιμή ShipCountryRegion είναι ΗΒ.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Το επόμενο παράδειγμα υπολογίζονται οι ίδιες εκτιμήσεις με τη χρήση μιας μεταβλητής, strCountryRegion, το όρισμα κριτήρια . Σημειώστε ότι μονά εισαγωγικά (') περιλαμβάνονται στην παράσταση συμβολοσειράς, έτσι ώστε όταν οι συμβολοσειρές συνδεθούν, το ακριβές συμβολοσειρά UK θα περικλείεται σε μονά εισαγωγικά.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×