Συναρτήσεις DVar, DVarP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DVar και DVarP για να υπολογίσετε τη διασπορά σε ένα σύνολο τιμών σε ένα καθορισμένο σύνολο εγγραφών (έναν τομέας). Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DVar και DVarP σε μια λειτουργική μονάδα Visual Basic for Applications (VBA), μια μακροεντολή, μια παράσταση ερωτήματος ή σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα ή έκθεση.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DVarP για τον υπολογισμό της διασποράς σε έναν πληθυσμό και τη συνάρτηση DVar για να υπολογίσετε τη διασπορά σε ένα πληθυσμιακό δείγμα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DVar για να υπολογίσετε τη διασπορά στις βαθμολογίες φοιτητών.

Σύνταξη

DVar ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

DVarP ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

Οι συναρτήσεις DVar και DVarP διαθέτουν τα εξής ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

παράσταση

Απαιτείται. Μια παράσταση που καθορίζει το αριθμητικό πεδίο στο οποίο θέλετε να βρείτε τη διακύμανση. Μπορεί να είναι ένα παράσταση συμβολοσειράς τον προσδιορισμό ενός πεδίου από έναν πίνακα ή ερώτημα ή μπορεί να είναι μια παράσταση που εκτελεί έναν υπολογισμό στα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Στο exτιμή, μπορείτε να συμπεριλάβετε το πεδίο όνομα σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, μια σταθερά ή μια συνάρτηση. Εάν η παράσταση περιλαμβάνει μια συνάρτηση, μπορεί να είναι ενσωματωμένη ή καθορισμένη από το χρήστη, αλλά όχι σε κάποια άλλη τομέα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL. Κάθε πεδίο που συμπεριλαμβάνεται στην παράσταση πρέπει να είναι ένα αριθμητικό πεδίο.

τομέας

Υποχρεωτικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το σύνολο εγγραφών που συνθέτουν τον τομέα. Μπορεί να είναι το όνομα ενός πίνακα ή το όνομα ερωτήματος για ερώτημα που δεν απαιτεί την εισαγωγή παραμέτρων.

κριτήρια

Προαιρετικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DVar ή DVarP . Για παράδειγμα, οι κριτηρίων συχνά είναι ισοδύναμο με τον όρο WHERE σε μια παράσταση SQL, χωρίς τη λέξη όπου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα κριτήρια , οι συναρτήσεις DVar και DVarP αξιολόγηση παράσταση σε ολόκληρο τον τομέα. Κάθε πεδίο που περιλαμβάνεται στο όρισμα κριτήρια πρέπει να είναι επίσης ένα πεδίο στον τομέα σας. διαφορετικά οι συναρτήσεις DVar και DVarP επιστρέφουν μια Null.


Παρατηρήσεις

Εάν ο τομέας αναφέρεται σε λιγότερες από δύο εγγραφές ή εάν λιγότερες από δύο εγγραφές ικανοποιούν criteriμια, το DVar και DVarP συναρτήσεις επιστρέφουν μια τιμή Null, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί μια διακύμανση.

Είτε χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DVar είτε τη DVarP σε μια μακροεντολή, σε μια λειτουργική μονάδα, σε μια παράσταση ερωτήματος ή σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, θα πρέπει να συνθέσετε το όρισμα κριτήρια με προσοχή, προκειμένου να υπολογιστεί σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DVar και τη DVarP για να καθορίσετε κριτήρια στη γραμμή Κριτήρια ενός ερωτήματος επιλογής, σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα, ή στη γραμμή Ενημέρωση σε ενός ερωτήματος ενημέρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DVar και DVarP ή τις συναρτήσεις Var και VarP σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα συνόλων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DVar ή DVarP, οι τιμές υπολογίζονται πριν από την ομαδοποίηση των δεδομένων. Εάν χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Var ή VarP, τα δεδομένα ομαδοποιούνται προτού υπολογιστούν οι τιμές στις παραστάσεις πεδίου.

Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DVar και DVarP σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού όταν πρέπει να καθορίσετε κριτήρια για τον περιορισμό του εύρους δεδομένων στις οποίες εκτελείται η συνάρτηση. Για παράδειγμα, για να προβάλετε τη διασπορά για παραγγελίες που θα αποσταλούν στην Καλιφόρνια, ρυθμίστε την ιδιότητα ControlSource ενός πλαισίου κειμένου με την παρακάτω παράσταση:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Εάν απλώς θέλετε να βρείτε τη διασπορά σε όλες τις εγγραφές ενός τομέα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Var ή VarP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι μη αποθηκευμένες αλλαγές στις εγγραφές του τομέα δεν περιλαμβάνονται όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις συναρτήσεις. Εάν θέλετε η συνάρτηση DVar ή DVarP να βασίζεται στις αλλαγμένες τιμές, θα πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση εγγραφής στην περιοχή Εγγραφές στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέγοντας μια άλλη εγγραφή ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Ενημέρωση.

Παράδειγμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε μια λειτουργική μονάδα Visual Basic for Applications (VBA).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με την VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και εισαγάγετε έναν ή περισσότερους όρους στο πλαίσιο αναζήτησης.

Στο παρακάτω παράδειγμα επιστρέφονται εκτιμήσεις της διασποράς για έναν πληθυσμό και ένα πληθυσμιακό δείγμα παραγγελιών που εστάλησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας είναι ο πίνακας Orders (Παραγγελίες). Το όρισμα κριτήρια περιορίζει το σύνολο των εγγραφών σε αυτές που το πεδίο ShipCountryRegion (ΧώραΠεριοχή_αποστολής) έχει την τιμή UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Στο επόμενο παράδειγμα επιστρέφονται οι ίδιες εκτιμήσεις με τη χρήση μιας μεταβλητής, strCountryRegion, στο όρισμα κριτήρια. Προσέξτε ότι στην παράσταση συμβολοσειράς χρησιμοποιούνται μονά εισαγωγικά ('), ώστε όταν οι συμβολοσειρές ενωθούν, η συμβολοσειρά UK θα περικλείεται σε μονά εισαγωγικά.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×