Συναρτήσεις μετατροπής τύπου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάθε συνάρτηση μετατρέπει μια παράσταση για ένα συγκεκριμένο τύπος δεδομένων.

Σύνταξη

CBool ( παράσταση )

CByte ( παράσταση )

CCur ( παράσταση )

CDate ( παράσταση )

CDbl ( παράσταση )

CDec ( παράσταση )

CInt ( παράσταση )

CLng ( παράσταση )

CSng ( παράσταση )

CStr ( παράσταση )

CVar ( παράσταση )

Τα απαιτούμενα παράστασηόρισμα είναι οποιαδήποτε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση.

Τύποι επιστροφής

Το όνομα συνάρτησης καθορίζει τον τύπο επιστροφής, όπως φαίνεται στα παρακάτω:

Συνάρτηση

Τύπος επιστροφής

Περιοχή για παράσταση το όρισμα

CBool

Boolean

Οποιαδήποτε έγκυρη συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση.

CByte

Byte

0 έως 255.

CCur

Νομισματική μονάδα

-922,337,203,685,477.5808 σε 922.337.203.685.477,5807.

CDate

Ημερομηνία

Οποιαδήποτε έγκυρη παράσταση ημερομηνίας.

CDbl

Διπλός

-1, 79769313486231E308 έως
-4.94065645841247E-324 για αρνητικές τιμές. 4.94065645841247E-324 έως 1.79769313486232E308 για τις θετικές τιμές.

CDec

Δεκαδικό

+/-79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 για αριθμούς μηδενικής, δηλαδή αριθμούς χωρίς δεκαδικά ψηφία. Για αριθμούς με 28 δεκαδικά ψηφία, η περιοχή είναι
+/-7,9228162514264337593543950335. Ο μικρότερος αριθμός πιθανές μη μηδενική είναι 0,0000000000000000000000000001.

CInt

Ακέραιος

-32.768 να 32.767; κλάσματα στρογγυλοποιούνται.

CLng

Μεγάλη

-2.147.483.648 να 2.147.483.647; κλάσματα στρογγυλοποιούνται.

CSng

Μονός

-3, 402823E38 έως - 1, 401298E-45 για αρνητικές τιμές. 1, 401298E-45 έως 3, 402823E38 για θετικές τιμές.

CStr

Συμβολοσειρά

Επιστροφές της συνάρτησης CStr εξαρτώνται από το όρισμα παράστασης .

CVar

Μεταβλητή

Ίδιο εύρος με διπλό για αριθμητικές τιμές. Ίδια περιοχή ως συμβολοσειρά για μη αριθμητικές τιμές.


Παρατηρήσεις

Εάν η παράσταση που του μεταβιβάστηκε η συνάρτηση είναι εκτός της περιοχής του τύπου δεδομένων τη μετατροπή, παρουσιάζεται ένα σφάλμα.

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να τεκμηριώσετε τον κώδικά σας χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις μετατροπής τύπου δεδομένων για να εμφανίσετε ότι το αποτέλεσμα ορισμένων λειτουργιών πρέπει να εκφράζεται με ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων και όχι τον προεπιλεγμένο τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε CCur για να επιβάλετε νομισματικής μονάδας στις περιπτώσεις όπου απλής ακρίβειας, διπλής ακρίβειας ή ακέραιο αριθμητικοί κανονικά θα προκύψει.

Θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις μετατροπής τύπου δεδομένων αντί να Val για την παροχή διεθνές επίπεδο υπόψη τις μετατροπές από έναν τύπο δεδομένων σε μια άλλη. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε CCur, διαφορετικές υποδιαστολές, διαφορετικά τα διαχωριστικά χιλιάδων και διάφορες επιλογές νομισματικών μονάδων αναγνωρίζονται σωστά ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας.

Όταν το κλασματικό τμήμα είναι ακριβώς 0,5, CInt και CLng πάντα στρογγυλοποίηση το προς το πλησιέστερο άρτιο ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα, το 0,5 γίνεται 0 και το 1,5 στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2. CInt και CLng διαφέρουν από τις συναρτήσεις Διόρθωση και Int , οι οποίες περικοπή, αντί να στρογγυλοποιήσετε, το κλασματικό τμήμα ενός αριθμού. Επίσης, Διόρθωση και Int πάντα επιστρέφουν μια τιμή του ίδιου τύπου όπως μεταβιβάζεται στο.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IsDate για να προσδιορίσετε εάν ημερομηνίας μπορεί να μετατραπεί σε μια ημερομηνία ή ώρα. CDate αναγνωρίζει λεκτικές σταθερές ημερομηνίας και ώρας, καθώς και ορισμένα αριθμών που κυμαίνεται μέσα στην περιοχή ημερομηνιών αποδεκτή. Κατά τη μετατροπή ενός αριθμού σε μια ημερομηνία, το τμήμα του ακέραιου αριθμού μετατρέπεται σε ημερομηνία. Το δεκαδικό τμήμα του αριθμού μετατρέπεται σε μια ώρα της ημέρας, ξεκινώντας από τα μεσάνυχτα.

CDate αναγνωρίζει μορφές ημερομηνίας σύμφωνα με τη ρύθμιση τοπικές ρυθμίσεις του συστήματός σας. Δεν μπορούν να προσδιοριστούν τη σωστή σειρά ημέρα, μήνα και έτους, εάν παρέχεται σε μορφή εκτός από μία από τις ρυθμίσεις αναγνωρίζεται ημερομηνία. Επιπλέον, μια μορφή πλήρους ημερομηνίας δεν αναγνωρίζεται εάν περιέχει τη συμβολοσειρά ημέρα της εβδομάδας.

Συνάρτηση CVDate παρέχεται επίσης για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις της Visual Basic. Η σύνταξη της συνάρτησης CVDate είναι ίδια με τη συνάρτηση CDate , ωστόσο, CVDate επιστρέφει μια μεταβλητή του οποίου ο δευτερεύων τύπος είναι ημερομηνίας αντί για το πραγματικό τύπο ημερομηνίας . Εφόσον δεν υπάρχει πλέον ένας εσωτερικός τύπος ημερομηνία , δεν υπάρχει ανάγκη για CVDate. Μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα με τη μετατροπή μιας παράστασης σε μια ημερομηνία, και, στη συνέχεια, εκχώρηση του χαρακτηριστικού. Αυτή η τεχνική είναι συνεπείς με τη μετατροπή όλων των υπόλοιπων εσωτερικών τύπων στους αντίστοιχους διακύμανσης δευτερεύοντες τύπους.

Σημείωση: Η συνάρτηση CDec δεν επιστρέφει έναν τύπο δεδομένων. αντί για αυτό, το πάντα επιστρέφει μια μεταβλητή η τιμή του οποίου έχει μετατραπεί σε έναν δευτερεύοντα τύπο δεκαδικών ψηφίων .

Παραδείγματα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Συνάρτηση CBool

Συμβουλή: Η Δόμηση παραστάσεων με IntelliSense αρχή στην Access 2010 σάς βοηθά με γρήγορα τις παραστάσεις δεξιά.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CBool για να μετατρέψετε μια παράσταση Boolean. Εάν η παράσταση που αξιολογείται σε μια μη μηδενική τιμή, CBool επιστρέφει τιμή True. Διαφορετικά, επιστρέφει την τιμή False.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.

Συνάρτηση CByte

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CByte για να μετατρέψετε μια παράσταση σε ένα Byte.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte contains 126.

Συνάρτηση CCur

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CCur για να μετατρέψετε μια παράσταση σε ένα νομισματικής μονάδας.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble is a Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Convert result of MyDouble * 2 (1086.429176) to a
' Currency (1086.4292).

Συνάρτηση CDate

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CDate για τη μετατροπή μιας συμβολοσειράς σε μια ημερομηνία. Σε γενικές γραμμές, σκληρή κωδικοποίησης ημερομηνίες και ώρες ως συμβολοσειρές (όπως φαίνεται σε αυτό το παράδειγμα) δεν συνιστάται. Χρήση λεκτικές σταθερές ημερομηνίας και ώρας, όπως #2/12/1969 # και # 4:45:23 μμ #, αντί για αυτό.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Convert to Date data type.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Convert to Date data type.
MyShortTime = CDate(MyTime)

Συνάρτηση CDbl

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CDbl για τη μετατροπή μιας παράστασης σε διπλό.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Convert result to a Double.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

Συνάρτηση CDec

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CDec για να μετατρέψετε μια αριθμητική τιμή σε ένα δεκαδικό.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr is a Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal is a Decimal.

Συνάρτηση CInt

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CInt για να μετατρέψετε μια τιμή σε έναν ακέραιο αριθμό.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble is a Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt contains 2346.

Συνάρτηση CLng

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CLng για να μετατρέψετε μια τιμή σε μια μεγάλη.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 contains 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 contains 25428.

Συνάρτηση CSng

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CSng για να μετατρέψετε μια τιμή σε μια μεμονωμένη.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 are Doubles.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 contains 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 contains 75.34216.

Συνάρτηση CStr

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CStr για να μετατρέψετε μια αριθμητική τιμή σε μια συμβολοσειρά.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString contains "437.324".

Συνάρτηση CVar

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CVar για να μετατρέψετε μια παράσταση διακύμανσης.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt is an Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar contains the string 4534000.
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×