Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων (υλικό αναφοράς)

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Κάντε κλικ σε μια από τις συνδέσεις στην παρακάτω λίστα για να δείτε λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τη συνάρτηση.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση DAVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DCOUNT

Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς

Συνάρτηση DCOUNTA

Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DGET

Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια

Συνάρτηση DMAX

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DMIN

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DPRODUCT

Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSUM

Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια

Συνάρτηση DVAR

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DVARP

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×