Συναθροίσεις στο Power Pivot

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Συγκεντρώσεις είναι ένας τρόπος σύμπτυξη, σύνοψη ή ομαδοποίηση δεδομένων. Όταν ξεκινάτε με τα ανεπεξέργαστα δεδομένα από πίνακες ή άλλες προελεύσεις δεδομένων, τα δεδομένα είναι συχνά επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές λεπτομερειών, αλλά αυτό δεν έχει οργανωμένοι ή ομαδοποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή η έλλειψη συνόψεις ή δομή ίσως είναι δύσκολο να ανακαλύψετε μοτίβα στα δεδομένα. Ένα σημαντικό μέρος της μοντελοποίηση δεδομένων είναι να καθορίσετε συγκεντρώσεις που θα απλοποιήσει, συνοπτική ή σύνοψη μοτίβα σε απάντησης σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ερώτηση.

Πιο συνηθισμένες συγκεντρώσεις, όπως αυτές χρησιμοποιώντας , ΠΛΉΘΟΣ, DISTINCTCOUNT, MAX, MIN, ή ΆΘΡΟΙΣΜΑ μπορούν να δημιουργηθούν σε μια μέτρηση αυτόματα με χρήση της Αυτόματης άθροισης. Άλλοι τύποι συγκεντρώσεις, όπως AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSή SUMXεπιστρέφουν έναν πίνακα και απαιτεί ένα τύπος που δημιουργήθηκε με χρήση Παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX).

Κατανόηση συγκεντρώσεων σε Power Pivot

Επιλογή ομάδων για συνάθροιση

Όταν συγκέντρωση δεδομένων, ομαδοποιείτε δεδομένα από τα χαρακτηριστικά όπως το προϊόν, τιμή, περιοχή ή ημερομηνία και, στη συνέχεια, να ορίσετε έναν τύπο που λειτουργεί σε όλα τα δεδομένα στην ομάδα. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε ένα σύνολο για ένα έτος, δημιουργείτε μια συγκέντρωση. Εάν, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια αναλογία αυτού του έτους πάνω από το προηγούμενο έτος και παρουσίαση αυτές ως ποσοστά, είναι διαφορετικό τύπο συνάθροισης.

Κινείται απόφασης σχετικά με τον τρόπο για να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα από την ερώτηση επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, συναθροίσεων μπορούν να απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:

Καταμετρά   Πόσες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε έναν μήνα;

Μέσοι όροι    Τι έγινε το μέσος όρος των πωλήσεων αυτόν τον μήνα ανά πωλητή;

Ελάχιστες και μέγιστες    Ποιες περιφέρειες πωλήσεων ήταν οι πέντε πρώτες όσον αφορά τις μονάδες που πωλήθηκαν;

Για να δημιουργήσετε έναν υπολογισμό που παρέχει απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, πρέπει να έχετε λεπτομερείς δεδομένων που περιέχει τους αριθμούς προς μέτρηση ή sum και η αριθμητικά δεδομένα πρέπει να σχετίζονται με κάποιο τρόπο για να τις ομάδες που θα χρησιμοποιήσετε για την οργάνωση των αποτελεσμάτων.

Εάν τα δεδομένα δεν περιέχει ήδη τιμές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ομαδοποίηση, όπως μια κατηγορία προϊόντος ή το όνομα του τη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται ο χώρος αποθήκευσης, ίσως θέλετε να παρουσιάζουν ομάδες σε τα δεδομένα σας, προσθέτοντας κατηγορίες. Όταν δημιουργείτε ομάδες στο Excel, πρέπει να με μη αυτόματο τρόπο να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε τις ομάδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις στήλες στο φύλλο εργασίας σας. Ωστόσο, σε ένα σύστημα σχεσιακές, ιεραρχίες όπως κατηγορίες για τα προϊόντα, συχνά αποθηκεύονται σε διαφορετικό πίνακα από το γεγονός ή τιμή πίνακα. Συνήθως στον πίνακα κατηγορία είναι συνδεδεμένο με τα δεδομένα fact από κάποιο είδος του αριθμού-κλειδιού. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να βρείτε ότι τα δεδομένα σας περιέχουν αναγνωριστικά προϊόντων, αλλά όχι τα ονόματα των προϊόντων ή τις κατηγορίες. Για να προσθέσετε την κατηγορία ένα επίπεδο φύλλο εργασίας του Excel, θα πρέπει να αντιγράψετε στη στήλη που περιέχει τα ονόματα των κατηγοριών. Με Power Pivot, μπορείτε να εισαγάγετε τον πίνακα κατηγορία προϊόντος στο μοντέλο δεδομένων, να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ του πίνακα με τα δεδομένα του αριθμού και τη λίστα κατηγοριών προϊόντων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες για να ομαδοποιήσετε δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία σχέσης μεταξύ πινάκων.

Επιλογή μιας συνάρτησης για συνάθροιση

Αφού έχετε προσδιορίσει και προστίθενται οι ομαδοποιήσεις για να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να αποφασίσετε ποια μαθηματικές συναρτήσεις για να χρησιμοποιήσετε για συγκέντρωση. Συχνά της συνάθροισης του word χρησιμοποιούνται ως συνώνυμο για τις μαθηματικές ή στατιστικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις, όπως αθροίσματα, υπολογίζει τον μέσο όρο, ελάχιστο ή καταμετρά. Ωστόσο, Power Pivot σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους τύπους για συνάθροιση, εκτός από την τυπική συναθροίσεις βρέθηκε τόσο Power Pivot και στο Excel.

Για παράδειγμα, δεδομένο το ίδιο σύνολο τιμών και ομαδοποιήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συγκεντρώσεις οι οποίες απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:

Φιλτραρισμένες μετρήσεις   Πόσες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε έναν μήνα, εκτός του παραθύρου συντήρησης τέλος του μήνα;

Ποσοστά που χρησιμοποιούν μέσες τιμές βάσει χρόνου    Ποια ήταν η ποσοστιαία αύξηση ή μείωση των πωλήσεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το περασμένο έτος;

Ομαδοποιημένη ελάχιστες και μέγιστες τιμές    Ποιες περιφέρειες πωλήσεων ήταν στην κατάταξη αρχή για κάθε κατηγορία προϊόντων ή για κάθε προώθησης πωλήσεων;

Προσθήκη συγκεντρώσεων σε τύπους και Συγκεντρωτικούς πίνακες

Όταν έχετε μια γενική εικόνα του πώς θα πρέπει να ομαδοποιηθούν τα δεδομένα σας να είναι λογική και τις τιμές που θέλετε να εργαστείτε, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή δημιουργία υπολογισμών μέσα σε έναν πίνακα. Power Pivot επεκτείνει και βελτιώνει τη δυνατότητα εγγενούς του Excel για να δημιουργήσετε συναθροίσεις όπως αθροίσματα, πλήθος, ή υπολογίζει τον μέσο όρο. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συγκεντρώσεις στο Power Pivot μέσα στο παράθυρο Power Pivot, είτε μέσα στην περιοχή Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel.

  • Σε μια υπολογιζόμενη στήλη, μπορείτε να δημιουργήσετε συγκεντρώσεων που λαμβάνει υπόψη το τρέχον περιβάλλον γραμμής για να ανακτήσετε γραμμές από έναν άλλο πίνακα, και στη συνέχεια να αθροίσετε, απαρίθμηση ή μέσος όρος αυτών των τιμών τις σχετικές γραμμές.

  • Σε μια μονάδα μέτρησης, μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικές συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούν τόσο τα φίλτρα που ορίζονται από το μέσα στον τύπο και φίλτρα που επιβάλλονται από τη σχεδίαση του Συγκεντρωτικού πίνακα και την επιλογή των αναλυτών, επικεφαλίδες στηλών και τις επικεφαλίδες γραμμών. Μετρήσεις χρησιμοποιώντας τυπική συναθροίσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε Power Pivot, χρησιμοποιώντας την Αυτόματη Άθροιση ή με τη δημιουργία ενός τύπου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έμμεσα μετρήσεις χρησιμοποιώντας τυπική συγκεντρώσεων σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα στο Excel.

Προσθήκη ομαδοποιήσεων σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Όταν σχεδιάζετε ένα Συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να σύρετε πεδία που αντιπροσωπεύουν ομαδοποιήσεις, κατηγορίες ή ιεραρχίες, στην ενότητα στηλών και γραμμών του Συγκεντρωτικού πίνακα για να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα. Στη συνέχεια, σύρετε τα πεδία που περιέχουν αριθμητικές τιμές μέσα στην περιοχή τιμές, ώστε να μπορεί να είναι μέτρηση, μέσος όρος, ή αθροίζονται.

Εάν προσθέσετε κατηγορίες σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, αλλά τα δεδομένα κατηγορίας δεν σχετίζεται με τα δεδομένα fact, μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ή ιδιαίτερων αποτελέσματα. Συνήθως Power Pivot θα προσπαθήσει να διορθώσετε το πρόβλημα, αυτόματα τον εντοπισμό και που υποδεικνύει την ύπαρξη σχέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα εργασία με σχέσεις σε Συγκεντρωτικούς πίνακες.

Μπορείτε επίσης να σύρετε πεδία σε αναλυτές, για να επιλέξετε συγκεκριμένες ομάδες δεδομένων για προβολή. Οι αναλυτές σάς επιτρέπουν να αλληλεπιδραστικά ομαδοποίηση, ταξινόμηση και φιλτράρετε τα αποτελέσματα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

Εργασία με ομαδοποιήσεις σε έναν τύπο

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κατηγορίες για να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε πίνακες με τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ πινάκων και, στη συνέχεια, δημιουργείτε τύπους που αξιοποιήσετε αυτές τις σχέσεις για να αναζητήσετε σχετικών τιμών και ομαδοποιήσεων.

Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν τύπο με ομάδες τιμών από μια κατηγορία, που θα χρησιμοποιήσετε πρώτα μια σχέση για να συνδεθείτε στον πίνακα που περιέχει τα δεδομένα λεπτομερειών και τους πίνακες που περιέχουν τις κατηγορίες και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε τον τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τύπων που χρησιμοποιούν αναζητήσεις, ανατρέξτε στο άρθρο αναζητήσεις σε τύπους Power Pivot.

Χρήση φίλτρων σε συναθροίσεις

Μια νέα δυνατότητα στο Power Pivot έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε φίλτρα σε στήλες και πίνακες δεδομένων, όχι μόνο στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και μέσα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή ένα γράφημα, αλλά και στους τύπους πολύ που χρησιμοποιείτε για να υπολογίσετε συναθροίσεων. Φίλτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τύπους τόσο σε υπολογιζόμενες στήλες όσο και στο s.

Για παράδειγμα, στο τις νέες συναρτήσεις συνάθροισης DAX, αντί για τον καθορισμό τιμών βάσει του οποίου να αθροίσματος ή καταμέτρησης, μπορείτε να καθορίσετε έναν ολόκληρο πίνακα ως το όρισμα. Εάν δεν έχει αλλάξει εφαρμόσετε φίλτρα σε αυτόν τον πίνακα, η συνάρτηση συνάθροισης θα λειτουργούν σε σχέση με όλες τις τιμές στην καθορισμένη στήλη του πίνακα. Ωστόσο, στη γλώσσα DAX μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δυναμικό ή το στατικό φίλτρο στον πίνακα, έτσι ώστε η συνάθροιση λειτουργεί σε σχέση με ένα άλλο υποσύνολο των δεδομένων, ανάλογα με τη συνθήκη φίλτρου και το τρέχον περιβάλλον.

Συνδυάζοντας συνθήκες και φίλτρα σε τύπους, μπορείτε να δημιουργήσετε συγκεντρώσεων που αλλάζουν ανάλογα με τις τιμές που παρέχονται στους τύπους ή αλλαγής ανάλογα με την επιλογή των επικεφαλίδων γραμμών και στηλών επικεφαλίδες σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα δεδομένων σε τύπους.

Σύγκριση των συναρτήσεων συγκέντρωσης του Excel και συναρτήσεων συγκέντρωσης της γλώσσας DAX

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει ορισμένα από τα τυπικής συγκέντρωσης συναρτήσεις που παρέχονται από το Excel και παρέχει συνδέσεις με την εφαρμογή από αυτές τις συναρτήσεις σε Power Pivot. Η έκδοση DAX από αυτές τις συναρτήσεις συμπεριφέρεται ίδια με την έκδοση του Excel, με ορισμένες δευτερεύουσες διαφορές σε σύνταξη και χειρισμού ορισμένων τύπων δεδομένων.

Τυπικές συναρτήσεις συνάθροισης

Συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε

Μέσος ΌΡΟΣ

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των αριθμών μιας στήλης.

Συνάρτηση AVERAGEA

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των τιμών σε μια στήλη. Λαβές κείμενο και μη αριθμητικές τιμές.

ΚΑΤΑΜΈΤΡΗΣΗ

Καταμετρά τον αριθμό των αριθμητικών τιμών σε μια στήλη.

Συνάρτηση COUNTA

Καταμετρά τον αριθμό των τιμών σε μια στήλη που δεν είναι κενά.

MAX

Επιστρέφει τη μεγαλύτερη αριθμητική τιμή σε μια στήλη.

MAXX

Επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

MIN

Επιστρέφει τη μικρότερη αριθμητική τιμή σε μια στήλη.

MINX

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

Προσθέτει όλους τους αριθμούς σε μια στήλη.

Συναρτήσεις συνάθροισης DAX

DAX περιλαμβάνει συναρτήσεις συνάθροισης που σας επιτρέπουν να καθορίσετε έναν πίνακα μέσω του οποίου είναι να εκτελεστεί της συνάθροισης. Επομένως, αντί για απλώς προσθέτοντας ή μέσο όρο των τιμών σε μια στήλη, αυτές οι συναρτήσεις σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια παράσταση που καθορίζει δυναμικά τα δεδομένα να συναθροίσετε.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις συγκεντρώσεων που είναι διαθέσιμες στη γλώσσα DAX.

Συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε

AVERAGEX

Επιστρέφει τον μέσο όρο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

COUNTAX

Μετράει ένα σύνολο παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

COUNTBLANK

Καταμετρά τον αριθμό των κενών τιμών σε μια στήλη.

COUNTX

Καταμετρά τον συνολικό αριθμό των γραμμών σε έναν πίνακα.

COUNTROWS

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών που επιστρέφονται από μια ένθετη συνάρτηση πίνακα, όπως η συνάρτηση φίλτρου.

SUMX

Επιστρέφει το άθροισμα ενός συνόλου παραστάσεων που υπολογίζονται σε έναν πίνακα.

Διαφορές μεταξύ συναρτήσεων συνάθροισης του Excel και DAX

Παρόλο που αυτές οι συναρτήσεις έχουν τα ίδια ονόματα με τις αντίστοιχες εκδόσεις του Excel, μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμός ανάλυσης που βρίσκεται στη μνήμη Power Pivot του και έχουν εγγραφεί εκ νέου για εργασία με πίνακες και στήλες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο DAX στο βιβλίο εργασίας του Excel και το αντίστροφο. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο παράθυρο Power Pivot και σε Συγκεντρωτικούς πίνακες που βασίζονται σε δεδομένα Power Pivot. Επίσης, παρόλο που οι συναρτήσεις έχουν τα ίδια ονόματα, η συμπεριφορά μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα αναφοράς μεμονωμένη συνάρτηση.

Ο τρόπος που αξιολογούνται στήλες σε μια συγκέντρωση επίσης είναι διαφορετικό από τον τρόπο που χειρισμού συναθροίσεις από το Excel. Ένα παράδειγμα μπορεί να σας βοηθήσουν απεικόνιση.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να λάβετε ένα άθροισμα των τιμών στη στήλη "Ποσό" στον πίνακα πωλήσεις, επομένως δημιουργείτε τον παρακάτω τύπο:

=SUM('Sales'[Amount])

Στην περίπτωση που απλούστερος, η συνάρτηση λαμβάνει τις τιμές από μία στήλη μη φιλτραρισμένης και το αποτέλεσμα είναι η ίδια όπως στο Excel, το οποίο πάντα απλώς προσθέτει τις τιμές στη στήλη, ποσό. Ωστόσο, στο Power Pivot, ο τύπος ερμηνεύεται ως "λήψη της τιμής στο ποσό για κάθε γραμμή του πίνακα πωλήσεις και, στη συνέχεια, προσθέστε αυτές τις μεμονωμένες τιμές. Power Pivot υπολογίζει κάθε γραμμή βάσει του οποίου τη συνάθροιση εκτελείται και υπολογίζει μια μοναδική ανυσματική τιμή για κάθε γραμμή και, στη συνέχεια, εκτελεί μια συγκέντρωση σε αυτές τις τιμές. Επομένως, το αποτέλεσμα του τύπου μπορεί να είναι διαφορετικά εάν φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί σε έναν πίνακα ή υπολογισμού των άλλων συγκεντρώσεις οι οποίες μπορεί να είναι δυνατό το φιλτράρισμα με βάση τις τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα περιβάλλον σε τύπους DAX.

Συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας DAX

Εκτός από τις συναρτήσεις συνάθροισης του πίνακα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα, DAX έχει συναρτήσεις συνάθροισης που λειτουργούν με ημερομηνίες και ώρες που καθορίζετε, για την παροχή ενσωματωμένης χρονικής ευφυΐας. Αυτές οι συναρτήσεις Χρησιμοποιήστε περιοχές ημερομηνιών για τη λήψη σχετικών τιμών και να αθροίσετε τις τιμές. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές σε περιοχές ημερομηνιών.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει οι συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνάθροιση.

Συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Υπολογίζει μια τιμή στο τέλος ημερολογίου τη δεδομένη χρονική περίοδο.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Υπολογίζει μια τιμή στο τέλος της περιόδου πριν τη δεδομένη περίοδο ημερολογίου.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Υπολογίζει μια τιμή το διάστημα που αρχίζει την πρώτη ημέρα της περιόδου και τελειώνει την τελευταία ημερομηνία της καθορισμένης στήλης ημερομηνίας.

Οι άλλες συναρτήσεις στην ενότητα συνάρτηση χρονικής ευφυΐας (Συναρτήσεις χρονικής ευφυΐας) είναι συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση ημερομηνίες ή προσαρμοσμένες περιοχές ημερομηνιών για να χρησιμοποιήσετε στο συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATESINPERIOD για να επιστρέψει μια περιοχή ημερομηνιών και χρήση αυτού του συνόλου ημερομηνιών ως όρισμα μια άλλη συνάρτηση για να υπολογίσετε μια προσαρμοσμένη συνάθροισης για μόνο αυτές τις ημερομηνίες.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×