Συνήθεις ερωτήσεις

Σε αυτό το άρθρο

Διαχείριση επαφών

Παρουσία

Τηλεφωνικές κλήσεις

Κλήσεις βίντεο

Διάσκεψη

Διαχείριση επαφών

Τρόπος προσθήκης εξωτερικών επαφών στη λίστα των επαφών μου

Μια επαφή που δεν ανήκει στην εταιρεία (δεν αναγράφεται στον κατάλογο της εταιρείας) μπορεί να είναι:

Τρόπος προσθήκης δημόσιων επαφών άμεσων μηνυμάτων στη λίστα των επαφών μου

Οι παράμετροι του Office Communicator έχουν ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζουν τη δημόσια σύνδεση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), επομένως μπορείτε να προσθέτετε επαφές άμεσων μηνυμάτων από την AOL, το Yahoo, το MSN και το δίκτυο υπηρεσιών Internet Windows Live™ στη λίστα επαφών του Office Communicator. Όταν προσθέσετε μια δημόσια επαφή άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την επαφή χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα. Ωστόσο, οι κλήσεις του Communicator (κλήσεις φωνής μέσω IP ή VoIP), οι κλήσεις βίντεο και οι διασκέψεις με ήχο/βίντεο δεν είναι υποστηριζόμενες λειτουργίες επικοινωνίας με τις δημόσιες επαφές άμεσων μηνυμάτων.

Η καλύτερη πρακτική για προσθήκη δημόσιας επαφής άμεσων μηνυμάτων είναι η χρήση του φακέλου Επαφές του Outlook για την προσθήκη του αριθμού τηλεφώνου οικίας, του κινητού ή άλλων αριθμών τηλεφώνου της επαφής. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να καλείτε την επαφή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κλήσης με ένα κλικ του Communicator.

 1. Στο Office Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 2. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η εισαγωγή πληροφοριών στα πλαίσια Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 3. Στην ενότητα Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως     Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών του Communicator.

  • Διεύθυνση IM     Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών του Communicator. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως σύμβολο κράτησης θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 4. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός στις Η.Π.Α. πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι: 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 5. Αποθηκεύστε την επαφή.

 6. Ανοίξτε τον Office Communicator και στο πλαίσιο Αναζήτηση πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα της επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 7. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες IM με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις του Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης συνενωμένων επαφών στη λίστα των επαφών μου

Ο Office Communicator και ο Office Communications Server 2007 υποστηρίζουν τη δυνατότητα συνένωσης (σύνδεσης) με άλλους οργανισμούς, επιτρέποντάς σας να προσθέτετε επαφές από αυτούς τους οργανισμούς στη λίστα των επαφών σας. Όταν προσθέτετε μια συνενωμένη επαφή στη λίστα των επαφών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επαφή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες επικοινωνίας που υποστηρίζονται και από τους δύο οργανισμούς. Για παράδειγμα, αν και οι δύο οργανισμοί υποστηρίζουν τις κλήσεις του Communicator, τις κλήσεις βίντεο και τις διασκέψεις με ήχο/βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες επικοινωνίας για να επικοινωνείτε με τη συνενωμένη επαφή.

 1. Στο πλαίσιο Αναζήτηση του Communicator, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διεύθυνση IM της επαφής.

 2. Σύρετε το όνομα επαφής από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης στη λίστα επαφών. Για τις συνενωμένες επαφές της λίστας επαφών εμφανίζεται το εικονίδιο συνένωσης στα δεξιά του ονόματος της επαφής.

Τρόπος προσθήκης αριθμών τηλεφώνου για συνενωμένες επαφές που βρίσκονται στη λίστα επαφών

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου για μια συνενωμένη επαφή, ζητήστε από την επαφή να ανεβάσει το επίπεδο πρόσβασής σας σε Ομάδα ή Προσωπικό.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαγράψετε την επαφή από τη λίστα επαφών και κατόπιν να την προσθέσετε μέσω του φακέλου "Επαφές" του Outlook.

 1. Ανοίξτε τον Communicator, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση από τη λίστα επαφών.

 2. Στο Office Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 3. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η εισαγωγή πληροφοριών στα πλαίσια Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 4. Στην ενότητα Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών του Communicator.

  • Διεύθυνση IM Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως σύμβολο κράτησης θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 5. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό, χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός στις Η.Π.Α. πρέπει να είναι κάπως έτσι: 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 6. Αποθηκεύστε την επαφή.

 7. Ανοίξτε τον Office Communicator και στο πλαίσιο Αναζήτηση πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 8. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες IM με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις του Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης εξωτερικής επαφής που δεν είναι συνενωμένη ούτε είναι δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών του Communicator

Για να προσθέσετε μια επαφή εκτός της εταιρείας η οποία δεν είναι συνενωμένη ούτε είναι δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών σας, χρησιμοποιήστε το φάκελο Επαφές του Outlook για να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου οικίας, το αριθμό του κινητού και άλλους αριθμούς τηλεφώνου. Αυτό σας επιτρέπει να καλείτε την επαφή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κλήσης με ένα κλικ του Communicator. Με εξωτερικές επαφές που δεν είναι ούτε συνενωμένες ούτε δημόσιες επαφές IM, μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου της επαφής, αλλά δεν μπορείτε να επικοινωνείτε με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, να κάνετε κλήσεις του Communicator ή κλήσεις βίντεο ή να πραγματοποιείτε διασκέψεις με ήχο/βίντεο μέσω του Communicator.

 1. Στο Outlook, ανοίξτε το φάκελο Επαφές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 2. Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Η συμπλήρωση των πλαισίων Εταιρεία, Θέση στην εταιρεία και Καταχώρηση ως είναι προαιρετική.

 3. Στην ενότητα Internet, εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και κατόπιν συμπληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια:

  • Εμφάνιση ως     Το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών.

  • Διεύθυνση IM     Η διεύθυνση IM της επαφής. Εάν το πεδίο αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, δεν μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα επαφών. (Εάν η επαφή δεν έχει διεύθυνση IM ή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IM, πληκτρολογήστε μια φανταστική διεύθυνση ως σύμβολο κράτησης θέσης, όπως όνομα_χρήστη@msn.com και αντικαταστήστε την αργότερα με τη σωστή διεύθυνση.)

 4. Πληκτρολογήστε αριθμούς τηλεφώνου για την επαφή, χρησιμοποιώντας τη μορφή E.164 για τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον τοπικό αριθμό, χωρίς παύλες. Για παράδειγμα, ένας αριθμός στις Η.Π.Α. πρέπει να είναι κάπως έτσι: 14255550101, όπου το 1 είναι ο κωδικός χώρας, το 425 είναι ο κωδικός περιοχής και το 5550101 είναι ο τοπικός αριθμός.

 5. Αποθηκεύστε την επαφή.

 6. Ανοίξτε τον Office Communicator και κατόπιν, στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε το όνομα που εισαγάγατε στο πεδίο Εμφάνιση ως του Outlook. Το όνομα επαφής θα εμφανιστεί στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης.

 7. Σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Τώρα μπορείτε να κάνετε συνομιλίες IM με την επαφή. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου στα δεξιά του ονόματος της επαφής. Οι κλήσεις του Communicator δεν υποστηρίζονται για δημόσιες επαφές IM, μπορείτε όμως να κάνετε κλήσεις στους αριθμούς τηλεφώνου της οικίας, της εργασίας ή του κινητού της επαφής.

Τρόπος προσθήκης επαφών "μόνο τηλεφώνου" στη λίστα των επαφών μου

Ο Office Communicator δεν παρέχει τρόπο άμεσης προσθήκης μιας επαφής “μόνο τηλεφώνου” στη λίστα των επαφών. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα Τρόπος προσθήκης εξωτερικής επαφής που δεν είναι συνενωμένη ούτε είναι δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών μου

Γιατί δεν είναι δυνατή η προσθήκη επαφής από τις πρόσφατες επαφές στη λίστα των επαφών;

Η επαφή μπορεί να είναι μια επαφή “μόνο τηλεφώνου” που δεν υπάρχει στον κατάλογο της εταιρείας σας. Ενδέχεται να καλέσατε εσείς την επαφή ή η επαφή κάλεσε εσάς. Ο Communicator δεν σας επιτρέπει να προσθέσετε απευθείας μια επαφή που δεν υπάρχει στον εταιρικό κατάλογο. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα Τρόπος προσθήκης εξωτερικής επαφής που δεν είναι συνενωμένη ούτε είναι δημόσια επαφή IM στη λίστα των επαφών μου

Ποιες λειτουργίες επικοινωνίας υποστηρίζονται για τις δημόσιες επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων;

Με τον Communicator, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από προγράμματα-πελάτες μηνυμάτων από την AOL, το Yahoo, το MSN και το δίκτυο υπηρεσιών Internet Windows Live™. Η επικοινωνία με τις δημόσιες επαφές IM περιορίζεται στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Η μεταφορά αρχείων, οι κλήσεις του Communicator, οι κλήσεις βίντεο και οι διασκέψεις με ήχο/βίντεο δεν υποστηρίζονται για τις δημόσιες επαφές IM.

Ποια λειτουργικότητα παρέχεται για επικοινωνία με τις συνενωμένες επαφές;

Με τον Communicator, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις συνενωμένες επαφές χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες επικοινωνίας που υποστηρίζονται και από τις δύο εταιρείες. Για παράδειγμα, εάν η δική σας εταιρεία και η εταιρεία της συνενωμένης επαφής υποστηρίζουν τις διασκέψεις με ήχο/βίντεο, μπορείτε να διεξάγετε διασκέψεις με ήχο/βίντεο με την επαφή. Εάν και οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν πλήρεις δυνατότητες ήχου και βίντεο, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις του Communicator και κλήσεις βίντεο.

Τρόπος αναγνώρισης των εταιρειών που έχουν συνενωθεί με την εταιρεία μου

Ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματος για να εξακριβώσετε αν η εταιρεία ενός ατόμου είναι συνενωμένη με τη δική σας εταιρεία.

Απαιτείται η χρήση του μενού "Προσθήκη επαφών" για την προσθήκη επαφών στη λίστα των επαφών;

Όχι. Για επαφές εντός του εταιρικού δικτύου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου στο πλαίσιο Αναζήτηση και στη συνέχεια να σύρετε την επαφή από το πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης σε μια ομάδα της λίστας επαφών. Από προεπιλογή, ο Communicator θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στον εταιρικό κατάλογο και στο φάκελο Επαφές του Outlook.

Γιατί εμφανίζεται το σφάλμα σύνδεσης στο Exchange στον Communicator;

Το σφάλμα “Σύνδεση στο Exchange” στον Office Communicator εμφανίζεται όταν ο Communicator δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το Microsoft Exchange για να λάβει πληροφορίες ημερολογίου, όπως ο χρόνος διαθεσιμότητας μιας επαφής. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με τον Exchange Server στον οποίο είστε συνδεδεμένοι. Όταν βλέπετε το σφάλμα “Σύνδεση στο Exchange”, προσπαθήστε να προγραμματίσετε μια σύσκεψη μέσω του Outlook και δείτε αν υπάρχουν πληροφορίες διαθεσιμότητας για τις επαφές. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας, αν διαπιστώσετε διαφορά μεταξύ των πληροφοριών διαθεσιμότητας στο Outlook και στον Communicator.

Πώς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των στηλών στη λίστα των επαφών;

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε ειδικά το πλάτος μεμονωμένων στηλών στη λίστα των επαφών, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου του Communicator όπως θέλετε, οπότε οι στήλες θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Με ποιον τρόπο ταξινομούνται οι επαφές στη λίστα επαφών; Είναι δυνατή η εκ νέου ταξινόμησή τους;

Από προεπιλογή, ο Communicator ταξινομεί τις επαφές σε κάθε ομάδα της λίστας επαφών πρώτα κατά διαθεσιμότητα και μετά αλφαβητικά. Οι διαθέσιμες επαφές (αυτές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε) είναι σε κατάσταση παρουσίας Διαθέσιμος ή Απασχολημένος. Η ομάδα Πρόσφατες επαφές αποτελεί εξαίρεση και ταξινομεί τις επαφές από επάνω προς τα κάτω, ανάλογα με το πόσο πρόσφατα επικοινωνήσατε με τις επαφές. Για να αλλάξετε τον τρόπο ταξινόμησης των επαφών στη λίστα επαφών, επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή προβολής στο παράθυρο του Communicator και στη συνέχεια επιλέξτε Ταξινόμηση επαφών κατά διαθεσιμότητα. Η επιλογή αυτή μετακινεί σε ομάδες τις επαφές των οποίων η κατάσταση είναι Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή, Μη διαθέσιμος και Άγνωστη, αφήνει στις ομάδες τους τις επαφές των οποίων η κατάσταση είναι Απασχολημένος ή Διαθέσιμος και στη συνέχεια ταξινομεί τις επαφές αλφαβητικά.

Τι συνέβη με τα μενού που ήταν διαθέσιμα στον Office Communicator 2005;

Τα μενού αντικαταστάθηκαν με ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που κάνει εύκολα προσβάσιμες σχεδόν όλες τις εργασίες του Communicator. Με τον Office Communicator 2007, οι εργασίες που εκτελούνται συχνά, όπως η έναρξη ενός άμεσου μηνύματος ή η πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης, μπορούν να γίνουν από τη λίστα επαφών, κάνοντας δεξιό κλικ σε μια επαφή και επιλέγοντας ένα στοιχείο μενού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί "Μενού" στο παράθυρο του Communicator για να προβάλετε πρόσθετα στοιχεία του μενού.

Μπορώ να πραγματοποιήσω τηλεφωνική κλήση χωρίς να προσθέσω κάποιον στη λίστα επαφών μου;

Ναι. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου στο πλαίσιο Αναζήτηση και κατόπιν να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα στο πλαίσιο Αποτελέσματα αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε την τηλεφωνική κλήση. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το άτομο κατά όνομα και κατόπιν να κάνετε κλικ στο πλήκτρο ENTER για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Αρχή της σελίδας

Παρουσία

Τι είναι τα επίπεδα πρόσβασης και πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω;

Τα επίπεδα πρόσβασης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ποιος μπορεί να προβάλλει τις πληροφορίες παρουσίας σας και τι ποσοστό από αυτές μπορεί να προβάλλει. Για παράδειγμα, με τα επίπεδα πρόσβασης μπορείτε να αντιστοιχίσετε στους πιο κοντινούς συνεργάτες σας το επίπεδο Ομάδα, ώστε να μπορούν να προβάλλουν τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, ενώ άλλες επαφές στα επίπεδα Εταιρεία, Δημόσια ή Αποκλεισμένος δεν μπορούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση επιπέδων πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πρόσβασης στις πληροφορίες παρουσίας.

Τι σημαίνουν τα κουμπιά παρουσίας "Ανενεργός" και "Απασχολημένος (Ανενεργός)";

 • Ανενεργός (πράσινο/κίτρινο κουμπί) σημαίνει ότι η επαφή είναι συνδεδεμένη αλλά δεν έχει αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή ή τη συσκευή του τηλεφώνου της τα τελευταία πέντε λεπτά (από προεπιλογή). Η κατάσταση της επαφής μετατρέπεται από Διαθέσιμος σε Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού, έπειτα στην εντολή Εργαλεία, στη συνέχεια στο στοιχείο Επιλογές, ορίστε την τιμή στην περιοχή Ένδειξη "Ανενεργός", όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για τόσα λεπτά και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Απασχολημένος (Ανενεργός) (κίτρινο/πορτοκαλί κουμπί) σημαίνει ότι η επαφή είναι σε σύσκεψη ή έχει ορίσει την κατάστασή της σε "Απασχολημένος", αλλά δεν έχει αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή της τα τελευταία 15 λεπτά (από προεπιλογή). Η κατάσταση της επαφής μετατρέπεται από Απασχολημένος σε Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού, κατόπιν στην εντολή Εργαλεία, στη συνέχεια στο στοιχείο Επιλογές, ορίστε την τιμή στην περιοχή Ένδειξη "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή", όταν η κατάστασή μου είναι "Ανενεργός" για τόσα λεπτά και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Γιατί δεν μπορώ να ορίσω την κατάσταση παρουσίας μου σε "Εμφάνιση εκτός σύνδεσης" στον Communicator 2007;

Ορισμένες εταιρείες καταργούν την κατάσταση Εμφάνιση εκτός σύνδεσης, επειδή μπορεί να παρεμποδίσει τη δυνατότητα πρόβλεψης παρουσίας. Για παράδειγμα, αν πολλοί χρήστες όριζαν τους εαυτούς τους σε αυτήν τη λειτουργία, η τιμή παρουσίας στον Communicator θα μειωνόταν σημαντικά. Ωστόσο, αλλάζοντας το επίπεδο πρόσβασης για μεμονωμένους χρήστες, μπορείτε να ελέγξετε τι προβάλλει κάθε άτομο. Για παράδειγμα, αν δεν θέλετε να σας ενοχλεί η πλειοψηφία των χρηστών, μπορείτε να ορίσετε τον εαυτό σας σε Μην ενοχλείτε και κατόπιν να παραχωρήσετε σε ορισμένα άτομα το δικαίωμα να σας διακόπτουν ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση, αντιστοιχίζοντάς τους το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα.

Για ποιο λόγο δεν εμφανίζεται η σημείωση "Εκτός γραφείου" στον Communicator μετά τον ορισμό της;

Οι πληροφορίες ημερολογίου (διαθεσιμότητα, θέμα σύσκεψης και ώρα) καθώς και η σημείωση "Εκτός γραφείου" χρειάζονται μέχρι και 30 λεπτά για να μεταβιβαστούν μέσω του συστήματος Παρουσίας. Επιπλέον, πρέπει να εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη Communicator σε μια συσκευή που να μπορεί να συνδεθεί στο Exchange, ώστε να μεταβιβαστούν αυτές οι πληροφορίες.

Πώς επηρεάζει η παρουσία τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν μιλώ στο τηλέφωνο;

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη συμπεριφορά των εισερχόμενων κλήσεων για διάφορες καταστάσεις παρουσίας.

Εάν η παρουσία σας είναι:

Η κατάστασή σας είναι:

Μια εισερχόμενη κλήση:

Διαθέσιμος

Διαθέσιμος

Ήχος κλήσης σε όλες τις συσκευές που εκτελούν τον Communicator και εμφάνιση ειδοποίησης κλήσης στον υπολογιστή σας. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί, μεταβιβάζεται από προεπιλογή στο Φωνητικό ταχυδρομείο.

Ανενεργό

Ανενεργός

Ήχος κλήσης σε όλες τις συσκευές που εκτελούν τον Communicator και εμφάνιση ειδοποίησης κλήσης στον υπολογιστή σας. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί, μεταβιβάζεται από προεπιλογή στο Φωνητικό ταχυδρομείο.

Απασχολημένος (ανενεργός)

Απασχολημένος (Ανενεργός)

Ήχος κλήσης σε όλες τις συσκευές που εκτελούν τον Communicator και εμφάνιση ειδοποίησης κλήσης στον υπολογιστή σας. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί, μεταβιβάζεται από προεπιλογή στο Φωνητικό ταχυδρομείο.

Απασχολημένος

Απασχολημένος (Σε σύσκεψη ή κλήση)

Ήχος κλήσης σε όλες τις συσκευές που εκτελούν τον Communicator και εμφάνιση ειδοποίησης κλήσης στον υπολογιστή σας. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί, μεταβιβάζεται από προεπιλογή στο Φωνητικό ταχυδρομείο. Εάν αποδεχθείτε μια εισερχόμενη κλήση ενώ συνομιλείτε στο τηλέφωνο με μια άλλη επαφή, η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί συνέχισης για να επιστρέψετε στην αρχική κλήση.

Μην ενοχλείτε

Μην ενοχλείτε

Μεταβίβαση στο Φωνητικό ταχυδρομείο. Ωστόσο, οι κλήσεις από επαφές στο επίπεδο πρόσβασης "Ομάδα" εμφανίζουν ήχο κλήσης σε όλες τις συσκευές που εκτελούν τον Communicator και μια ειδοποίηση κλήσης εμφανίζεται στον υπολογιστή σας.

Απουσιάζω

Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή

Ήχος κλήσης σε όλες τις συσκευές που εκτελούν τον Communicator και εμφάνιση ειδοποίησης κλήσης στον υπολογιστή σας. Εάν δεν απαντηθεί, η κλήση μεταβιβάζεται στο Φωνητικό ταχυδρομείο.

Εκτός σύνδεσης

Εκτός σύνδεσης

Από προεπιλογή, όλες οι εισερχόμενες κλήσεις μεταβιβάζονται στο Φωνητικό ταχυδρομείο.

Πώς ορίζεται η θέση και πώς λειτουργεί αν ο Communicator εκτελείται σε πολλές συσκευές;

Η θέση πρέπει να οριστεί με μη αυτόματο τρόπο για κάθε συσκευή που εκτελεί τον Communicator. Για να ορίσετε τη θέση σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Παρουσία", κατόπιν στο στοιχείο Τρέχουσα θέση και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση ή ενεργοποιήστε την επιλογή Δημιουργία προσαρμοσμένης θέσης. Οι επαφές με επίπεδο πρόσβασης Ομάδα ή Προσωπικά θα βλέπουν τη θέση από τη συσκευή που ήταν ενεργή πιο πρόσφατα μεταξύ των συσκευών που εκτελούν τον Communicator.

Αρχή της σελίδας

Τηλεφωνικές κλήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του απομακρυσμένου ελέγχου κλήσης και των ενοποιημένων επικοινωνιών;

Ο Office Communicator είναι τυπικά ρυθμισμένος για Απομακρυσμένο έλεγχο κλήσης (RCC) ή Ενοποιημένες επικοινωνίες (UC). Με το RCC, ο Communicator ενοποιείται με το τηλεφωνικό σύστημα PBX της εταιρείας σας και, ενώ χρησιμοποιείτε τον Communicator για την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων, την προώθηση κλήσεων και τον έλεγχο κλήσεων, ο ήχος εξακολουθεί να ρέει μέσω του παραδοσιακού επιτραπέζιου τηλεφώνου σας.

Με το UC, γνωστό και ως "Εταιρικές υπηρεσίες φωνής", το παραδοσιακό τηλέφωνο PBX αντικαθίσταται με το Office Communicator και ένα τηλέφωνο IP ή μια συσκευή ήχου USB που συνδέεται με τον υπολογιστή σας. Ο ήχος UC ρέει μέσω του υπολογιστή σας ή μέσω μιας συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας. Το UC προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τηλεφωνίας, όπως:

 • Πραγματοποίηση κλήσεων εντός ή εκτός του τείχους προστασίας.     Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε περιόδους λειτουργίας φωνής IP οι οποίες διέρχονται από υπηρεσίες μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (NAT) και τείχη προστασίας. Οι χρήστες που εργάζονται από το σπίτι ή με απομακρυσμένη σύνδεση μπορούν να καλούν την εταιρεία από οπουδήποτε είναι διαθέσιμη μια σύνδεση Internet, χωρίς χρέωση υπεραστικής κλήσης ή χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

 • Κανόνες προώθησης κλήσεων     Ο Communicator 2007 προσφέρει ισχυρές ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων με εύκολη παραμετροποίηση. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν την προώθηση κλήσεων σε άλλο χρήστη, αριθμό ή συσκευή. Ταυτόχρονα, μπορούν να καλέσουν έναν πρόσθετο αριθμό ή να ανακατευθύνουν τις αναπάντητες κλήσεις σε άλλον αριθμό, επαφή ή Φωνητικό ταχυδρομείο.

 • Προσθήκη θέματος και σπουδαιότητας σε μια κλήση.     Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ένα θέμα συνομιλίας και μια σημαία σπουδαιότητας σε μια εξερχόμενη κλήση του Communicator, επιτρέποντας στον παραλήπτη να προσδιορίσει γρήγορα το λόγο της κλήσης, καθώς και την επιτακτικότητά της.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν ο Communicator έχει ενεργοποιημένο τον απομακρυσμένο έλεγχο κλήσης ή τις ενοποιημένες επικοινωνίες;

Για να προσδιορίσετε αν είναι ενεργοποιημένο το RCC ή το UC, κάντε κλικ στο κουμπί τηλεφώνου για οποιαδήποτε επαφή. Εάν εμφανίζεται μια επιλογή "Προτιμώμενη συσκευή κλήσεων", είναι ενεργοποιημένο το RCC. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Προτιμώμενη συσκευή κλήσεων", μάλλον είναι ενεργοποιημένο το UC. Ωστόσο, αν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Προτιμώμενη συσκευή κλήσεων" και δεν είναι ενεργοποιημένο το UC, ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί η τυπική Άδεια Πρόσβασης Πελάτη (CAL). Απευθυνθείτε στο διαχειριστή του συστήματός σας για λεπτομέρειες.

Πού βρίσκεται το πληκτρολόγιο κλήσης του Communicator;

Με τα συστήματα Φωνητικού ταχυδρομείου ή τις κλήσεις διάσκεψης, σας ζητείται συχνά να εισαγάγετε κωδικό PIN ή να κάνετε μια επιλογή εισάγοντας έναν αριθμό. Για να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN ή να ανταποκριθείτε σε αυτοματοποιημένα συστήματα φωνής, πρέπει να εισαγάγετε αριθμούς από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας ή το πληκτρολόγιο κλήσης του Communicator. Εάν είναι ενεργοποιημένο το UC, το πληκτρολόγιο κλήσης είναι διαθέσιμο σε εσάς στη διάρκεια της σύνδεσης και μετά τη σύνδεση. Ενώ γίνεται σύνδεση μιας κλήσης, το πληκτρολόγιο κλήσης είναι διαθέσιμο στην περιοχή "Έλεγχος κλήσης" στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Συνομιλία.

Μετά τη σύνδεση της κλήσης, το πληκτρολόγιο κλήσης είναι διαθέσιμο στην περιοχή "Έλεγχος κλήσης" στην αριστερή πλευρά.

Εξακολουθώ να μην βλέπω το πληκτρολόγιο κλήσης. Πού βρίσκεται;

Ενδέχεται να μην έχετε πληκτρολόγιο κλήσης επάνω στην οθόνη, αν χρησιμοποιείτε την τυπική εγκατάσταση του Communicator ή αν χρησιμοποιείτε τον Communicator για να ελέγξετε ένα τυποποιημένο τηλέφωνο (PBX). Σε τέτοιες υλοποιήσεις, η παρουσία πληκτρολογίου κλήσης εξαρτάται από την υλοποίηση πύλης του απομακρυσμένου ελέγχου κλήσης (RCC). Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του συστήματός σας. Εάν δεν έχετε πληκτρολόγιο κλήσης επάνω στην οθόνη, πρέπει να εισαγάγετε αριθμούς (όπως κωδικούς PIN και επιλογές μενού φωνής) απευθείας στο φυσικό σας τηλέφωνο.

Τι είναι η κλήση του Communicator και για ποιο λόγο να την επιλέξω;

Μια κλήση του Communicator είναι μια κλήση VoIP (Voice over Internet Protocol) στις συσκευές της επαφής που εκτελούν τον Office Communicator.

 • Μια κλήση του Communicator που γίνεται σε μια επαφή με ενεργοποιημένο το UC εμφανίζει ήχο κλήσης σε όλες τις συσκευές της επαφής που έχουν ενεργοποιημένο τον Communicator, όπως επιτραπέζιος υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και τηλέφωνο IP. Οι χρήστες με ενεργοποιημένο το UC μπορούν να πραγματοποιήσουν κλήσεις Communicator σε συνενωμένες επαφές, για να παρακάμψουν το δίκτυο PSTN και να πραγματοποιούν κλήσεις μόνο VoIP.

 • Μια κλήση του Communicator που γίνεται σε μια επαφή με ενεργοποιημένο το RCC εμφανίζει ήχο κλήσης σε όλες τις συσκευές της επαφής που έχουν ενεργοποιημένο τον Communicator, αλλά το τηλέφωνο που είναι ενοποιημένο με το σύστημα PBX δεν θα έχει ήχο κλήσης. Μια κλήση του Communicator μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα χρήστη με ενεργοποιημένο το RCC για να παρακάμψει το σύστημα τηλεφώνου PBX και να πραγματοποιήσει μια κλήση απευθείας σε μια επαφή του Communicator.

Για ποιο λόγο μπορεί να αποτύχει μια κλήση του Communicator σε μια εξωτερική επαφή;

Ο Communicator είναι μια ασφαλής λύση εταιρικών επικοινωνιών. Οι κλήσεις του Communicator είναι κλήσεις VoIP που απαιτούν από τον παραλήπτη να έχει τη δυνατότητα αποδοχής της κλήσης. Η πραγματοποίηση μιας κλήσης του Communicator σε μια εξωτερική επαφή—είτε πρόκειται για δημόσια επαφή IM είτε για εξωτερική επαφή “μόνο τηλεφώνου”, όπως φίλος, συγγενής ή συνεργάτης—δεν υποστηρίζεται. Για μια εξωτερική επαφή που δεν είναι συνενωμένη, καλέστε την επαφή χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό PSTN/PBX ή έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Ποιοι αριθμοί τηλεφώνου είναι έγκυροι για την κλήση επαφών;

Ο Communicator ακολουθεί το πρότυπο E.164 για τους αριθμούς τηλεφώνου. Το E.164 είναι ένα διεθνές σχέδιο αριθμοδότησης για δημόσια συστήματα τηλεφώνων, στο οποίο κάθε εκχωρημένος αριθμός περιέχει κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό συνδρομητή.

Ένας αριθμός E.164 μπορεί να περιέχει μέχρι 15 ψηφία. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής:

+14255550101

Αριθμός

Περιγραφή

1

Κωδικός χώρας για τις Ηνωμένες Πολιτείες

425

Κωδικός περιοχής για το Ρέντμοντ, στην Ουάσιγκτον

5550101

Τοπικός αριθμός συνδρομητή

+442075551234

Αριθμός

Περιγραφή

44

Κωδικός χώρας για το Ηνωμένο Βασίλειο

207

Κωδικός περιοχής για το Λονδίνο

5551234

Τοπικός αριθμός συνδρομητή

Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς τηλεφώνου σε διάφορα σημεία στον Communicator και στο Outlook. Κατά κανόνα, πρέπει να χρησιμοποιείτε το πρότυπο E.164 και να περιλαμβάνετε το σύμβολο + πριν από τον αριθμό. Ως βέλτιστη πρακτική, να χρησιμοποιείτε μόνο το σύμβολο + και αριθμητικούς χαρακτήρες κατά την εισαγωγή αριθμών τηλεφώνου, επειδή οι καθορισμένοι κανόνες κανονικοποίησης θα μορφοποιήσουν τον αριθμό. Οι αποδεκτές μορφές αριθμών τηλεφώνου ελέγχονται από κανόνες κανονικοποίησης που ορίζονται στον Office Communications Server. Εάν ο Communicator δεν αποδέχεται έναν αριθμό τηλεφώνου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Μπορώ να καλέσω αριθμούς όπως 1-800-TAXI με τον Communicator;

Ναι, μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς 1-800 και αριθμούς με αλφαβητικούς χαρακτήρες στο πλαίσιο Αναζήτηση. Οι αριθμοί τηλεφώνου που εισάγονται στο πλαίσιο Αναζήτηση κανονικοποιούνται και οι αλφαβητικοί χαρακτήρες μετατρέπονται σε αριθμούς για την πραγματοποίηση της κλήσης.

Για ποιο λόγο μπορώ να εισαγάγω αλφαβητικούς χαρακτήρες στο πλαίσιο "Αναζήτηση", αλλά όχι στα παράθυρα διαλόγου "Νέος αριθμός" ή Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου";

Οι κανόνες κανονικοποίησης, που ορίζονται στον Office Communications Server, εφαρμόζονται διαφορετικά στους αριθμούς τηλεφώνου που εισάγονται στα πεδία Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου ή Νέος αριθμός. Οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται στα παράθυρα διαλόγου Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου και Νέος αριθμός.

Τι συνέβη στη λειτουργία "Προώθηση ανάλογα με τη θέση"; Δεν είναι πλέον διαθέσιμη στον Communicator;

Σήμερα, τα συστήματα PBX παρέχουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τη διττή επιλογή (“twinning”), δηλαδή παρέχουν μια κλήση VoIP καθώς και μια κλήση RCC, γεγονός που σας επιτρέπει να απαντήσετε την κλήση απευθείας στον υπολογιστή σας (χρησιμοποιώντας συνδεδεμένες συσκευές USB, συσκευές τηλεφωνίας, ακουστικά) ή από το τηλέφωνο PBX που διαθέτετε.

Επιπλέον, με τον Communicator 2007, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις απευθείας από τον φορητό σας υπολογιστή, ανεξάρτητα από τη θέση σας, με την προϋπόθεση ότι είστε συνδεδεμένοι στον Communicator. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις από τον φορητό σας υπολογιστή χρησιμοποιώντας το εταιρικό σας δίκτυο.

Αρχή της σελίδας

Κλήσεις βίντεο

Μπορώ να πραγματοποιήσω μια κλήση βίντεο σε κάποιον που δεν χρησιμοποιεί τον Communicator;

Οι κλήσεις βίντεο σε εξωτερικούς χρήστες υποστηρίζονται μόνο για συνενωμένους χρήστες. Οι κλήσεις βίντεο σε χρήστες εκτός του εταιρικού καταλόγου, για παράδειγμα φίλους και συγγενείς, ή σε δημόσιες επαφές IM, όπως επαφές του Windows Live, του MSN ή του Yahoo! Messenger, δεν υποστηρίζονται.

Αρχή της σελίδας

Διάσκεψη

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των επιλογών "Κοινή χρήση πληροφοριών με χρήση του Live Meeting" και "Άμεση σύσκεψη με χρήση της υπηρεσίας Live Meeting";

Η επιλογή Κοινή χρήση πληροφοριών με χρήση του Live Meeting ξεκινά το Live Meeting και συνδέει επιλεγμένες επαφές από τη λίστα επαφών στον Office Communications Server. Εάν οι επαφές βρίσκονται ήδη σε μια διάσκεψη του Communicator, συνδέονται στον ίδιο Office Communications Server που χρησιμοποιείται από την υπάρχουσα διάσκεψη. Η επιλογή Άμεση σύσκεψη με χρήση της υπηρεσίας Live Meeting χρησιμοποιεί την “Άμεση σύσκεψη” του αποστολέα στο λογαριασμό του στην υπηρεσία Live Meeting.

Συνήθως χρησιμοποιείτε την επιλογή Κοινή χρήση πληροφοριών με χρήση του Live Meeting, αν όλοι οι συμμετέχοντες της διάσκεψης είναι εσωτερικοί, όπως ομότιμοι υπάλληλοι και συνενωμένοι συνεργάτες. Τα κοινά σενάρια περιλαμβάνουν διασκέψεις με μέλη ομάδων και συσκέψεις στρατηγικής με συνεργάτες. Χρησιμοποιείτε την επιλογή Άμεση σύσκεψη με χρήση της υπηρεσίας Live Meeting, αν η διάσκεψή σας περιλαμβάνει εξωτερικούς χρήστες, όπως πελάτες και προσωπικές επαφές. Τα κοινά σενάρια περιλαμβάνουν κλήσεις πωλήσεων και περιόδους λειτουργίας επιμόρφωσης πελατών.

Για ποιο λόγο το εικονίδιο του Live Meeting δεν εμφανίζεται πάντα στο παράθυρο "Συνομιλία";

Όταν οι χρήστες συμμετέχουν σε μια τηλεφωνική κλήση ή IM μεταξύ δύο ατόμων, συνήθως προτιμούν να κρατούν τις δικές τους σημειώσεις. Επομένως, το εικονίδιο του Live Meeting εμφανίζεται μόνο όταν συμμετέχουν στη συνομιλία περισσότερα από δύο άτομα. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Live Meeting για μια διάσκεψη δύο ατόμων, κάντε δεξιό κλικ σε ένα όνομα από τη λίστα επαφών και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κοινή χρήση πληροφοριών με χρήση του Live Meeting.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις παραμέτρους του λογαριασμού μου στο Live Meeting;

 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα-πελάτη Live Meeting, κάντε κλικ στο κουμπί "Μενού" στη γραμμή τίτλου του Live Meeting και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Άνοιγμα λογαριασμών χρήστη. (Την πρώτη φορά που εκτελείτε το Live Meeting, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί χρήστη.)

 2. Εισαγάγετε τις πληροφορίες σύνδεσής σας στο Live Meeting ή τη διεύθυνση URL πύλης.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος σύνδεσης για επιβεβαίωση.

Εάν εκτελώ τον Office Communicator 2007, μπορώ να έχω μια διάσκεψη Live Meeting με επαφές που εκτελούν τον Communicator 2005;

Όχι. Οι διασκέψεις Live Meeting μεταξύ του Communicator 2007 και του Communicator 2005 (ή του Windows Messenger 5.1) δεν υποστηρίζονται. Η επαφή του Communicator 2007 που προετοιμάζει μια τέτοια διάσκεψη θα λάβει τελικά ένα μήνυμα λήξης χρονικού ορίου.

Μπορώ να έχω μια διάσκεψη Live Meeting με μια δημόσια επαφή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων;

Όχι. Οι διασκέψεις Live Meeting με δημόσιες επαφές IM δεν υποστηρίζονται. Εάν είστε σε μια περίοδο λειτουργίας IM με μια δημόσια επαφή IM και κλιμακώσετε την περίοδο λειτουργίας σε διάσκεψη Live Meeting, θα λάβετε τελικά ένα μήνυμα λήξης χρονικού ορίου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×