Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη Διαχείριση κινητών συσκευών για το Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο περιέχει συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη Διαχείριση κινητών συσκευών (MDM) για το Office 365, μια δυνατότητα που σας βοηθά στη διαχείριση και την προστασία των κινητών συσκευών στο Office 365.

Συνήθεις ερωτήσεις

Θέλω να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία MDM για το Office 365, αλλά δεν εμφανίζεται στο κέντρο διαχείρισης του Office 365. Πώς μπορώ να την αποκτήσω;

Έχουμε ολοκληρώσει τη σταδιακή παροχή αυτής της δυνατότητας στους πελάτες του Office 365. Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Κινητές συσκευές στο κέντρο διαχείρισης του Office 365, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης.

Πώς μπορώ να έχω γρήγορα αποτελέσματα με τη διαχείριση συσκευών στην υπηρεσία MDM για το Office 365;

Υπάρχουν τέσσερα βήματα για γρήγορα αποτελέσματα με την υπηρεσία MDM για το Office 365:

  1. Στην καρτέλα Κινητές συσκευές, στο κέντρο διαχείρισης του Office 365, ενεργοποιήστε την υπηρεσία MDM για το Office 365.

  2. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας MDM για το Office 365. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί ρύθμιση των παραμέτρων του πιστοποιητικού APNs και ενημέρωση των εγγραφών DNS για τον τομέα σας.

  3. Δημιουργήστε πολιτικές και εφαρμόστε τις σε ομάδες χρηστών. Συνιστάται να ξεκινήσετε με την ανάπτυξη των πολιτικών σε μια μικρή δοκιμαστική ομάδα. Στο κέντρο διαχείρισης του Office 365, στην καρτέλα Κινητές συσκευές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πολιτικών ασφάλειας και κανόνων πρόσβασης συσκευών.

  4. Στους χρήστες στους οποίους εφαρμόζεται μια πολιτική θα ζητηθεί να εγγράψουν τις συσκευές τους κατά την πρόσβαση σε δεδομένα του Office 365 (στο Exchange Online ή το SharePoint Online).

Μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα βήματα στο θέμα Επισκόπηση της διαχείρισης κινητών συσκευών για το Office 365.

Προσπαθώ να ρυθμίσω την υπηρεσία MDM για το Office 365. Στην Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών του Office 365 εμφανίζεται το μήνυμα "παροχή" για αρκετή ώρα. Φαίνεται να μην ανταποκρίνεται. Τι μπορώ να κάνω;

Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι η υπηρεσία να είναι έτοιμη για εσάς. Η σελίδα Διαχείριση κινητών συσκευών για το Office 365 θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής. Εάν, αφού περιμένετε 24 ώρες, η ένδειξη της κατάστασης εξακολουθεί να είναι Παροχή, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης.

Τι μπορώ να κάνω εάν αποτύχει η εγγραφή της συσκευής;

Για να ξεκινήσετε, ελέγξτε τα εξής:

  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι ήδη εγγεγραμμένη με μια άλλη υπηρεσία παροχής διαχείρισης κινητών συσκευών, όπως το Intune.

  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη σωστή ημερομηνία και ώρα.

  • Επιλέξτε ένα διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή.

  • Σε συσκευές Android ή iOS, καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής Intune Company Portal και εγκαταστήστε την ξανά στη συσκευή.

Εάν η εγγραφή εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, δοκιμάστε αυτά τα επιπλέον βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών Intune και MDM για το Office 365;

Οι υπηρεσίες MDM για το Office 365 και Intune παρέχουν λύσεις που βασίζονται στο cloud για τη διαχείριση συσκευών στην εταιρεία σας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύγκριση σε παράθεση των δύο υπηρεσιών για περισσότερη βοήθεια προκειμένου να αποφασίσετε εάν η χρήση του Intune ή του MDM για το Office 365 είναι η καλύτερη λύση για εσάς.

Πώς λειτουργούν οι πολιτικές της υπηρεσίας MDM για το Office 365;

Αφού ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση της υπηρεσίας MDM για το Office 365, δημιουργήστε πολιτικές και εφαρμόστε τις σε ομάδες χρηστών στο Κέντρο συμμόρφωσης του Office 365. Οι χρήστες στους οποίους εφαρμόζονται οι πολιτικές πρέπει να εγγράψουν τις συσκευές τους στην υπηρεσία MDM για το Office 365 προκειμένου να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα του Office 365. Οι πολιτικές καθορίζουν ρυθμίσεις για τις κινητές συσκευές, για παράδειγμα, πόσο συχνά πρέπει να γίνεται επαναφορά των κωδικών πρόσβασης ή εάν απαιτείται κρυπτογράφηση των δεδομένων.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις πολιτικές διαχείρισης συσκευών στην υπηρεσία MDM; Πώς μπορώ να τις απενεργοποιήσω αργότερα;

Παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας των συσκευών. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις πολιτικές στο Κέντρο συμμόρφωσης του Office 365. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες πολιτικές, επιστρέφοντας στο Κέντρο συμμόρφωσης και κάνοντας επεξεργασία στην πολιτική για να καταργήσετε την ομάδα στην οποία εφαρμόζεται ή επιλέγοντας να μην αναπτυχθεί η πολιτική.

Εάν θέλετε να εξαιρέσετε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών ώστε να μην επηρεάζεται από πολιτικές, μπορείτε να προσθέσετε την ομάδα στην ομάδα εξαίρεσης. Στο Κέντρο συμμόρφωσης, στην καρτέλα Συσκευές, επιλέξτε Διαχείριση ρυθμίσεων πρόσβασης συσκευών και, στη συνέχεια, προσθέστε την ομάδα στην περιοχή Υπάρχουν ομάδες ασφαλείας που θέλετε να εξαιρέσετε από τον έλεγχο πρόσβασης; .

Πώς μπορώ να μεταβώ από τη διαχείριση συσκευών του Exchange ActiveSync στην υπηρεσία MDM για το Office 365;

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη πολιτικές του Exchange ActiveSync για τη διαχείριση κινητών συσκευών, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία MDM για το Office 365, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση και την ανάπτυξη της Διαχείρισης κινητών συσκευών.

Όταν εφαρμόζετε τις πολιτικές που δημιουργείτε στην υπηρεσία MDM για το Office 365 σε ομάδες χρηστών, οι πολιτικές αυτές παρακάμπτουν τις πολιτικές γραμματοκιβωτίου για κινητές συσκευές και τους κανόνες πρόσβασης συσκευών του Exchange ActiveSync που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως στο κέντρο διαχείρισης του Exchange για τους συγκεκριμένους τους χρήστες.

Μετά την εγγραφή μιας συσκευής στην υπηρεσία MDM για το Office 365, οποιαδήποτε πολιτική γραμματοκιβωτίου για κινητές συσκευές ή κανόνες πρόσβασης συσκευών του Exchange ActiveSync που έχουν εφαρμοστεί στη συσκευή θα αγνοούνται.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Επιστροφή στην αρχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×