Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την παρουσία, τις επαφές και την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων

Το παρόν άρθρο παρέχει απαντήσεις και πληροφορίες σχετικά με ερωτήσεις που προκύπτουν συχνά αναφορικά με τη χρήση παρουσίας, τις επαφές και την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Σε αυτό το άρθρο

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια αρχειοθήκη των μηνυμάτων και των συνομιλιών μου;

Πώς μπορώ να προβάλω τα αρχειοθετημένα μηνύματα και τις συνομιλίες;

Πού βρίσκονται τα μενού;

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση παρουσίας

Γιατί δεν εμφανίζεται η σημείωση "Εκτός γραφείου" στο Lync;

Γιατί δεν μπορώ να ορίσω την κατάσταση παρουσίας μου ως "Εμφάνιση εκτός σύνδεσης";

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση επαφών

Πώς μπορώ να προσθέσω εξωτερικές επαφές στη λίστα των επαφών μου;

Ποιες λειτουργίες επικοινωνίας υποστηρίζονται με τις επαφές δημόσιων προγραμμάτων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων;

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια αρχειοθήκη των μηνυμάτων και των συνομιλιών μου;

Από προεπιλογή, το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Online αποθηκεύει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνομιλίες στο φάκελο Ιστορικό συνομιλιών του Microsoft Outlook, ώστε να μπορείτε να δείξτε ξανά προηγούμενες συνομιλίες.

Εάν οι συνομιλίες δεν αποθηκεύονται σε αυτή την αρχειοθήκη του Outlook και θέλετε να δημιουργήσετε μια αρχειοθήκη για μελλοντικές συνομιλίες, κάντε τα εξής:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Outlook 2007 ή το Microsoft Outlook 2010.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσωπικά στοιχεία.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση των συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πώς μπορώ να προβάλω τα αρχειοθετημένα μηνύματα και τις συνομιλίες;

Το Lync Online μπορεί να αποθηκεύει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνομιλίες στο φάκελο Ιστορικό συνομιλιών του Outlook, ώστε να μπορείτε να δείτε ξανά προηγούμενες συνομιλίες. Επίσης, οι επιλογές Προβολή ιστορικού συνομιλίας και Εύρεση προηγούμενων συνομιλιών ενδεχομένως να είναι διαθέσιμες στο Lync, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί το Lync στον οργανισμό σας. Κάντε τις παρακάτω ενέργειες, για να δείτε εάν αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες.

 • Για να προβάλετε το ιστορικό συνομιλίας, επιλέξτε Συνομιλίες ή κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αρχείο και κατόπιν επιλέξτε Προβολή ιστορικού συνομιλίας. Το Outlook ανοίγει και εμφανίζει το φάκελο Ιστορικό συνομιλίας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ταξινομήσετε συνομιλίες ή να αναζητήσετε μια συνομιλία με βάση μια λέξη-κλειδί ή μια επαφή.

 • Για να βρείτε μια προηγούμενη συνομιλία για μια συγκεκριμένη επαφή, στη λίστα επαφών, κάντε δεξιό κλικ στην επαφή και κατόπιν επιλέξτε Εύρεση προηγούμενων συνομιλιών.

Πού βρίσκονται τα μενού;

Πολλά από τα μενού στο Lync εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ σε ένα μικρό κάτω βέλος ▼ (όπως αυτό δίπλα στο κουμπί Επιλογές στο κύριο παράθυρο). Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε το κύριο μενού κάνοντας οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες.

 • Για να δείτε το μενού στο κύριο παράθυρο του Lync, πατήστε Alt ή κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Επιλογές.

 • Για να δείτε το μενού σε ένα παράθυρο συνομιλίας, πατήστε Alt.

 • Για να εμφανίζεται μόνιμα η γραμμή μενού στο κύριο παράθυρο, πατήστε Alt και κατόπιν επιλέξτε Εμφάνιση γραμμής μενού.

 • Για να εμφανίζεται μόνιμα η γραμμή μενού σε ένα παράθυρο συνομιλίας, πατήστε Alt, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και κατόπιν επιλέξτε Εμφάνιση γραμμής μενού.

Επίσης, μπορείτε δείτε μενού για την εκτέλεση συχνών εργασιών για επαφές, ομάδες και άλλα στοιχεία κάνοντας δεξιό κλικ στα στοιχεία.

Αρχή της σελίδας

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση παρουσίας

Γιατί δεν εμφανίζεται η σημείωση "Εκτός γραφείου" στο Lync;

Οι πληροφορίες ημερολογίου (διαθεσιμότητα, θέμα σύσκεψης και ώρα) καθώς και η σημείωση "Εκτός γραφείου" χρειάζονται μέχρι και τριάντα λεπτά για να εμφανιστούν στο Lync. Επιπλέον, πρέπει να εκτελείτε το Lync σε μια συσκευή που μπορεί να συνδέεται στο Microsoft Exchange Server.

Γιατί δεν μπορώ να ορίσω την κατάσταση παρουσίας μου ως "Εμφάνιση εκτός σύνδεσης";

Ορισμένοι οργανισμοί καταργούν την κατάσταση "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή", επειδή είναι δυνατό να προκαλέσει παρεμβολές στη δυνατότητα πρόβλεψης παρουσίας. Για παράδειγμα, εάν ένας σημαντικός αριθμός χρηστών χρησιμοποιεί αυτή την κατάσταση, η αξία της παρουσίας στο Lync θα είναι σημαντικά μικρότερη. Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε σχέσεις εμπιστευτικότητας για να αποφύγετε τις διακοπές. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να σας διακόπτουν, μπορείτε να ορίσετε την κατάστασή σας σε "Μην ενοχλείτε" και κατόπιν να δώσετε σε ορισμένα άτομα το δικαίωμα να σας διακόπτουν προσθέτοντάς τα στην Ομάδα εργασίας σας.

Αρχή της σελίδας

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση επαφών

Πώς μπορώ να προσθέσω εξωτερικές επαφές στη λίστα των επαφών μου;

Επειδή τόσο το Lync όσο και το Microsoft Lync Server 2010 υποστηρίζουν τη δυνατότητα συνένωσης (σύνδεσης) με άλλους οργανισμούς, μπορείτε να προσθέσετε επαφές από αυτούς τους οργανισμούς στη λίστα επαφών και να επικοινωνείτε μαζί τους χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες επικοινωνίας υποστηρίζεται και από τους δύο οργανισμούς. Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της εταιρείας σας για να καθορίσετε, εάν ο οργανισμός ενός ατόμου είναι συνενωμένος με τον δικό σας.

Για να προσθέσετε μια εξωτερική επαφή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής.

 1. Καταδείξτε το αποτέλεσμα αναζήτησης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στις επαφές (+) για να προσθέσετε την επαφή. Εναλλακτικά, κάντε δεξιό κλικ στο αποτέλεσμα αναζήτησης και επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα επαφών.

Ποιες λειτουργίες επικοινωνίας υποστηρίζονται με τις επαφές δημόσιων προγραμμάτων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων;

Με το Lync, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από άτομα με λογαριασμούς στο δίκτυο υπηρεσιών Internet του MSN, στο δίκτυο υπηρεσιών Internet του Windows Live, του AOL® και του Yahoo!®. Η επικοινωνία με επαφές δημόσιων προγραμμάτων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων περιορίζεται στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Η μεταφορά αρχείων, οι κλήσεις Lync (VoIP), οι κλήσεις βίντεο και οι συσκέψεις ήχου/βίντεο δεν υποστηρίζονται. Ωστόσο, με το δίκτυο Windows Live ή με την υπηρεσία Internet, υποστηρίζονται οι κλήσεις Lync και οι κλήσεις βίντεο (VoIP)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×