Συνάρτηση VLOOKUP

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε τη VLOOKUP, μια από τις συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς, όταν χρειάζεται να εντοπίσετε στοιχεία σε έναν πίνακα ή σε μια περιοχή ανά γραμμή. Για παράδειγμα, αναζητήστε την τιμή ενός ανταλλακτικού αυτοκινήτου με τον αριθμό ανταλλακτικού του.

Συμβουλή: Δείτε αυτά τα βίντεο του YouTube από τους ειδικούς της Κοινότητας του Excel για περισσότερη βοήθεια με τη συνάρτηση VLOOKUP!

Στην απλούστερη μορφή της, η συνάρτηση VLOOKUP έχει ως εξής:

=VLOOKUP (Τιμή που θέλετε να αναζητήσετε, περιοχή όπου θέλετε να αναζητήσετε την τιμή, αριθμός στήλης της περιοχής που περιέχει την τιμή επιστροφής, Ακριβής ή Κατά προσέγγιση αντιστοιχία – επισημαίνεται ως 0/FALSE ή 1/TRUE).

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Συμβουλή: Το μυστικό της ΣΥΝΆΡΤΗΣΗς VLOOKUP είναι να οργανώσετε τα δεδομένα σας, έτσι ώστε η τιμή που αναζητάτε (φρούτο) να βρίσκεται στα αριστερά της τιμής επιστροφής (ποσό) που θέλετε να βρείτε.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP, για να αναζητήσετε μια τιμή σε έναν πίνακα.

Σύνταξη

VLOOKUP(τιμή_αναζήτησης; πίνακας; αριθμός_δείκτη_στήλης; [περιοχή_αναζήτησης])

Για παράδειγμα:

  • =VLOOKUP(105;A2:C7;2;TRUE)

  • =VLOOKUP("Γεωργαντοπούλου";B2:E7;2;FALSE)

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

τιμή_αναζήτησης    (απαιτείται)

Η τιμή που θέλετε να αναζητήσετε. Η τιμή που θέλετε να αναζητήσετε πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη στήλη της περιοχής των κελιών που καθορίζετε στο όρισμα πίνακας.

Για παράδειγμα, εάν το όρισμα πίνακας εκτείνεται στα κελιά B2:D7, η τιμή_αναζήτησης πρέπει να βρίσκεται στη στήλη B. Ανατρέξτε στο παρακάτω γραφικό. Το όρισμα τιμή_αναζήτησης μπορεί να είναι μια τιμή ή μια αναφορά σε ένα κελί.

Πίνακας    (απαιτείται)

Η περιοχή των κελιών στην οποία η συνάρτηση VLOOKUP θα αναζητήσει το όρισμα τιμή_αναζήτησης και την τιμή επιστροφής.

Η πρώτη στήλη στην περιοχή κελιών πρέπει να περιέχει το όρισμα τιμή_αναζήτησης (για παράδειγμα, το "Επώνυμο" στην παρακάτω εικόνα.) Η περιοχή των κελιών πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την τιμή επιστροφής (για παράδειγμα, το "Όνομα" στο παρακάτω γραφικό) που θέλετε να βρείτε.

Μάθετε πώς να επιλέγετε περιοχές σε ένα φύλλο εργασίας.

αριθμός_δείκτη_στήλης    (απαιτείται)

Ο αριθμός στήλης (ξεκινώντας με το 1 για την πιο αριστερή στήλη του ορίσματος πίνακα) που περιέχει την τιμή επιστροφής.

περιοχή_αναζήτησης    (προαιρετικά)

Μια λογική τιμή που καθορίζει εάν η συνάρτηση VLOOKUP θα αναζητήσει κατά προσέγγιση ή ακριβή αντιστοιχία:

  • Η τιμή TRUE προϋποθέτει ότι η πρώτη στήλη στον πίνακα έχει ταξινομηθεί με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί αναζήτηση για την πλησιέστερη τιμή. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος εάν δεν καθορίσετε κάποια άλλη.

  • Η τιμή FALSE αναζητά την ακριβή τιμή στην πρώτη στήλη.

Πώς να ξεκινήσετε

Για να δημιουργήσετε τη σύνταξη VLOOKUP, χρειάζεστε τέσσερα στοιχεία:

  1. Την τιμή που θέλετε να αναζητήσετε, γνωστή και ως τιμή αναζήτησης.

  2. Την περιοχή όπου βρίσκεται η τιμή αναζήτησης. Να θυμάστε ότι η τιμή αναζήτησης πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη στήλη της περιοχής, για να λειτουργήσει σωστά η συνάρτηση VLOOKUP. Για παράδειγμα, εάν η τιμή αναζήτησής σας βρίσκεται στο κελί C2, η περιοχή σας πρέπει να ξεκινά με C.

  3. Τον αριθμό στήλης της περιοχής που περιέχει την τιμή επιστροφής. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε B2: D11 ως περιοχή, θα πρέπει να μετρήσετε τη στήλη B ως την πρώτη στήλη, τη στήλη C ως δεύτερη κ.λπ.

  4. Προαιρετικά, μπορείτε να ορίσετε TRUE, εάν θέλετε μια κατά προσέγγιση αντιστοιχία ή FALSE, εάν θέλετε μια ακριβή αντιστοιχία της τιμής επιστροφής. Αν δεν ορίσετε κάτι, η προεπιλεγμένη τιμή θα είναι πάντα TRUE ή κατά προσέγγιση αντιστοιχία.

Τώρα συνδυάστε όλα τα παραπάνω στοιχεία ως εξής:

=VLOOKUP(τιμή αναζήτησης, περιοχή όπου βρίσκεται η τιμή αναζήτησης, αριθμός στήλης της περιοχής που περιέχει την τιμή επιστροφής, προαιρετικά ορίστε TRUE για κατά προσέγγιση αντιστοιχία ή FALSE για ακριβή αντιστοιχία).

Παραδείγματα

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα της ΣΥΝΆΡΤΗΣΗς VLOOKUP:

Παράδειγμα 1

VLOOKUP Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

VLOOKUP Παράδειγμα 2

Παράδειγμα 3

VLOOKUP Παράδειγμα 3

Παράδειγμα 4

VLOOKUP Παράδειγμα 4

Παράδειγμα 5

VLOOKUP Παράδειγμα 5

Πρόβλημα

Τι δεν πήγε καλά

Επιστρέφεται εσφαλμένη τιμή

Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι TRUE ή παραλείπεται, η πρώτη στήλη πρέπει να ταξινομηθεί με αλφαβητική ή αριθμητική σειρά. Εάν η πρώτη στήλη δεν είναι ταξινομημένη, η τιμή επιστροφής ενδέχεται να μην είναι η αναμενόμενη. Ταξινομήστε την πρώτη στήλη ή χρησιμοποιήστε την επιλογή FALSE για ακριβή αντιστοίχιση.

Σφάλμα #Δ/Υ σε κελί

  • Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι TRUE, τότε εάν η τιμή στο όρισμα τιμή_αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή στην πρώτη στήλη του πίνακα, εμφανίζεται η τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

  • Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι FALSE, η τιμή σφάλματος #Δ/Υ υποδεικνύει ότι δεν βρέθηκε ο ακριβής αριθμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση σφαλμάτων #Δ/Υ στη συνάρτηση VLOOKUP, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #Δ/Υ στη συνάρτηση VLOOKUP.

Σφάλμα #ΑΝΑΦ! σε κελί

Εάν το col_index_num είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των στηλών στον πίνακα-πίνακας, θα λάβετε το #REF! ως τιμή σφάλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση #REF! σφάλματα στη συνάρτηση VLOOKUP, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να διορθώσετε ένα #REF! σφάλμα.

Σφάλμα #ΤΙΜΗ! σε κελί

Εάν το όρισμα πίνακας είναι μικρότερο του 1, θα λάβετε το #VALUE! ως τιμή σφάλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση σφαλμάτων #ΤΙΜΗ! στη συνάρτηση VLOOKUP, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #ΤΙΜΗ! στη συνάρτηση VLOOKUP.

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ? σε κελί

Η τιμή σφάλματος #ΟΝΟΜΑ? συνήθως σημαίνει ότι από τον τύπο λείπουν τα εισαγωγικά. Για να αναζητήσετε το όνομα ενός ατόμου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα στον τύπο. Για παράδειγμα, εισαγάγετε το όνομα ως "Γεωργαντοπούλου" στη σύνταξη =VLOOKUP("Γεωργαντοπούλου";B2:E7;2;FALSE).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να διορθώσετε ένα #NAME! σφάλμα.

Κάντε το εξής

Γιατί

Χρήση απόλυτων αναφορών για την περιοχή_αναζήτησης

Η χρήση απόλυτων αναφορών σάς επιτρέπει να συμπληρώσετε προς τα κάτω έναν τύπο, ώστε το κείμενο να εμφανίζεται πάντα ακριβώς στην ίδια περιοχή αναζήτησης.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απόλυτες αναφορές κελιών.

Μην αποθηκεύετε αριθμούς ή τιμές ημερομηνίας ως κείμενο.

Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για αριθμούς ή τιμές ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στην πρώτη στήλη του ορίσματος πίνακας δεν έχουν αποθηκευτεί ως τιμές κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, η συνάρτηση VLOOKUP μπορεί να επιστρέψει λανθασμένη ή μη αναμενόμενη τιμή.

Ταξινόμηση της πρώτης στήλης

Ταξινομήστε την πρώτη στήλη του πίνακα πριν χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση VLOOKUP όταν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι TRUE.

Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Εάν το Range_lookup είναι FALSE και το Lookup_value είναι κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ — το αγγλικό ερωτηματικό (?) και τον αστερίσκο (*) — στο Lookup_value. Ένα ερωτηματικό ταιριάζει με οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Ένας αστερίσκος ταιριάζει με οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε μια περισπωμένη (~) μπροστά από το χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, ο τύπος =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) θα αναζητήσει όλες τις εμφανίσεις του ονόματος Γεωργαντοπούλου, ακόμη και αν διαφέρει το τελευταίο γράμμα.

Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας δεν περιέχουν εσφαλμένους χαρακτήρες.

Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση τιμών κειμένου στην πρώτη στήλη, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στην πρώτη στήλη δεν περιέχουν αρχικά κενά διαστήματα, τελικά κενά διαστήματα, ανομοιόμορφη χρήση των απλών (' ή ") και καλλιγραφικών (‘ ή “) εισαγωγικών ή μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνάρτηση VLOOKUP μπορεί να επιστρέψει μη αναμενόμενη τιμή.

Για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση CLEAN ή η συνάρτηση TRIM για να καταργήσετε τα τελικά κενά διαστήματα μετά τις τιμές πίνακα σε ένα κελί.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Κάρτα γρήγορης αναφοράς:
κάρτα γρήγορης αναφοράς
της VLOOKUP: συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτωντου VLOOKUP YouTube: τα βίντεο VLOOKUP από τους ειδικούς της Κοινότητας του Excel
όλα όσα χρειάζεστε για να μάθετε σχετικά με τη συνάρτηση VLOOKUP
Πώς μπορείτε να διορθώσετε ένα #VALUE! σφάλμα στη συνάρτηση VLOOKUP
Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #N/a στη συνάρτηση
VLOOKUPΕπισκόπηση των τύπων στο Excel
Πώς να αποφύγετε τους κατεστραμμένους τύπους
Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους
συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)
Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)
VLOOKUP (δωρεάν προεπισκόπηση)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×