Συνάρτηση SYD

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει το άθροισμα-των ετών απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο.

Σύνταξη

SYD ( κόστος; υπολειμματική; ζωή, περίοδος )

Η σύνταξη της συνάρτησης SYD περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

κόστος

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

υπολειμματική

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει την τιμή του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής.

χρόνος ζωής

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει το μήκος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

περίοδο

Απαιτείται. Διπλή καθορίζοντας περίοδο για ποια περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται απόσβεση.


Παρατηρήσεις

Τα ορίσματα ζωής και περίοδο πρέπει να εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν ζωή δίνεται σε μήνες, περίοδο πρέπει επίσης να δίνεται σε μήνες. Όλα τα ορίσματα πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SYD για να επιστρέψει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο δεδομένο του παγίου αρχικό κόστος (InitCost), η υπολειμματική αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου (SalvageVal) και ο συνολικός χρόνος ζωής του περιουσιακού στοιχείου σε έτη (LifeTime). Η περίοδος σε έτη για την οποία υπολογίζεται η απόσβεση είναι PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×