Συνάρτηση REGISTER.ID

Σημαντικό: Προσοχή Η λανθασμένη επεξεργασία του μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λειτουργικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η επανάληψη της εγκατάστασής του. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την λανθασμένη επεξεργασία του μητρώου. Πριν την επεξεργασία του μητρώου, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προστασία του μητρώου του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης REGISTER.ID στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της καθορισμένης βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL) ή του πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί. Εάν δεν έχει γίνει ήδη η καταχώρηση, η συνάρτηση καταχωρεί τη βιβλιοθήκη DLL ή τον πόρο κώδικα και αποδίδει το αναγνωριστικό καταχώρησης.

Η συνάρτηση REGISTER.ID μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φύλλα εργασίας (αντίθετα με τη συνάρτηση REGISTER), αλλά με τη συνάρτηση REGISTER.ID δεν μπορείτε να καθορίσετε όνομα συνάρτησης και ονόματα ορισμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιβλιοθήκες DLL, τους πόρους κώδικα και τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση των συναρτήσεων CALL και REGISTER.

Σημείωση: Επειδή το Microsoft Excel για Windows και το Microsoft Excel για Macintosh χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους πόρων κώδικα, η σύνταξη της συνάρτησης REGISTER.ID έχει μικρές διαφορές για κάθε λειτουργικό περιβάλλον.

Σύνταξη

REGISTER.ID(κείμενο_λειτουργικής_μονάδας;διαδικασία;[κείμενο_τύπου])

Η σύνταξη της συνάρτησης REGISTER.ID περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κείμενο_λειτουργικής_μονάδας     Υποχρεωτικό. Κείμενο που προσδιορίζει το όνομα της βιβλιοθήκης DLL, η οποία περιέχει τη συνάρτηση στο Microsoft Excel για Windows.

  • Διαδικασία     Υποχρεωτικό. Κείμενο που καθορίζει το όνομα της συνάρτησης στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (DLL), στο Microsoft Excel για Windows. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τακτικό αριθμό της συνάρτησης από τη δήλωση EXPORTS στο αρχείο καθορισμού λειτουργικής μονάδας (.DEF). Ο τακτικός αριθμός ή το αναγνωριστικό καταχώρησης δεν πρέπει να έχουν μορφή κειμένου.

  • Κείμενο_τύπου     Προαιρετικό. Κείμενο που προσδιορίζει τον τύπο δεδομένων της επιστρεφόμενης τιμής, καθώς και τους τύπους δεδομένων όλων των ορισμάτων για τη βιβλιοθήκη DLL. Το πρώτο γράμμα του ορίσματος κείμενο_τύπου καθορίζει την τιμή που επιστρέφεται. Εάν η συνάρτηση ή ο πόρος κώδικα έχει ήδη καταχωρηθεί, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το όρισμα.

Παραδείγματα

Ο παρακάτω τύπος καταχωρεί τη συνάρτηση GetTickCount των Microsoft Windows 32-bit και επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης:

REGISTER.ID("Kernel32"; "GetTickCount"; "J!")

Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση GetTickCount έχει ήδη καταχωρηθεί σε άλλο φύλλο με τον προηγούμενο τύπο, ο τύπος που ακολουθεί επιστρέφει το αναγνωριστικό καταχώρησης της GetTickCount:

REGISTER.ID("Kernel32"; "GetTickCount")

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×