Συνάρτηση Nz

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Nz για να επιστρέψετε μηδέν, μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (""), ή σε άλλο που καθορίζεται τιμή όταν ένα μεταβλητή είναι Null. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συνάρτηση για να μετατρέψετε μια τιμή Null σε άλλη τιμή και εμποδίζουν μετάδοση μιας παράστασης.

Σύνταξη

Nz ( μεταβλητή [, τιμήκενών ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης Nz έχει τα εξής ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

πολυμεταβλητή

Υποχρεωτικό. Μια μεταβλητή τύπος δεδομένων Πολυμεταβλητή.

τιμήκενών

Προαιρετικό (εκτός εάν χρησιμοποιείται σε ερώτημα). Μια πολυμεταβλητή η οποία δίνει την τιμή επιστροφής εάν το όρισμα πολυμεταβλητή είναι Null. Το συγκεκριμένο όρισμα σας επιτρέπει να έχετε αποτέλεσμα διαφορετικό του μηδενός ή συμβολοσειράς μηδενικού μήκους.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Nz σε μια παράσταση σε ένα ερώτημα χωρίς να χρησιμοποιήσετε το όρισμα τιμήκενών, τότε στα πεδία που περιέχουν τιμές null τα αποτελέσματα θα είναι μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους.


Εάν η τιμή του ορίσματος μεταβλητή είναι Null, η συνάρτηση Nz επιστρέφει τον αριθμό μηδέν ή μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (πάντα επιστρέφει συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, όταν χρησιμοποιείται σε μια παράσταση ερωτήματος), ανάλογα με το περιβάλλον που υποδεικνύει την τιμή πρέπει να είναι ένας αριθμός ή μια συμβολοσειρά. Εάν το όρισμα προαιρετικό τιμήκενών περιλαμβάνεται, στη συνέχεια, η συνάρτηση Nz θα επιστρέψει την τιμή που καθορίζεται από αυτό το όρισμα, εάν το όρισμα μεταβλητή είναι Null. Όταν χρησιμοποιείται σε μια παράσταση ερωτήματος, η συνάρτηση NZ πάντα θα πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα τιμήκενών ,

Εάν η τιμή του χαρακτηριστικού δεν είναι Null, η συνάρτηση Nz επιστρέφει την τιμή του χαρακτηριστικού.

Παρατηρήσεις

Η συνάρτηση Nz είναι χρήσιμη σε παραστάσεις που ενδέχεται να περιέχουν τιμές Null . Για να επιβάλετε μια παράσταση προς αξιολόγηση για μια μημηδενική τιμή, ακόμα και όταν περιέχει μια τιμή Null , χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Nz για να επιστρέψετε μηδέν, μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ή μια προσαρμοσμένη τιμή επιστροφής.

Για παράδειγμα, η παράσταση 2 + varX θα επιστρέφει πάντα τιμή Null όταν η μεταβλητή varX είναι Null. Ωστόσο, 2 + Nz(varX) επιστρέφει 2.

Συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Nz ως εναλλακτική λύση για τη συνάρτηση IIf . Για παράδειγμα, τον παρακάτω κώδικα, δύο παραστάσεις που περιλαμβάνει τη συνάρτηση IIf είναι απαραίτητα για να επιστρέψετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην πρώτη παράσταση που περιλαμβάνει τη συνάρτηση IIf χρησιμοποιείται για να ελέγξετε την τιμή μιας μεταβλητής και να μετατρέψετε σε μηδέν, εάν είναι Null.

varTemp = IIf(IsNull(varFreight), 0, varFreight)
varResult = IIf(varTemp > 50, "High", "Low")

Στο επόμενο παράδειγμα, η συνάρτηση Nz παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με την πρώτη παράσταση και είναι δυνατό το επιθυμητό αποτέλεσμα σε ένα βήμα αντί για δύο.

varResult = IIf(Nz(varFreight) > 50, "High", "Low")

Εάν καταχωρήσετε μια τιμή για το προαιρετικό όρισμα τιμήκενών, αυτή η τιμή θα επιστραφεί όταν μεταβλητή είναι Null. Συμπεριλαμβάνοντας το προαιρετικό όρισμα, ίσως μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση μιας παράστασης που περιέχει τη συνάρτηση IIf . Για παράδειγμα, η παρακάτω παράσταση χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IIf για να επιστρέψει μια συμβολοσειρά εάν η τιμή του varFreight είναι Null.

varResult = IIf(IsNull(varFreight), _
"No Freight Charge", varFreight)

Στο επόμενο παράδειγμα, το προαιρετικό όρισμα που δόθηκε στη συνάρτηση Nz παρέχει τη συμβολοσειρά που θα επιστραφεί εάν varFreight είναι Null.

varResult = Nz(varFreight, "No Freight Charge")

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Το παρακάτω παράδειγμα αξιολογεί ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα και επιστρέφει μία ή δύο συμβολοσειρές που βασίζονται σε τιμή του στοιχείου ελέγχου. Εάν η τιμή του στοιχείου ελέγχου είναι Null, η διαδικασία χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Nz για να μετατρέψετε μια τιμή Null σε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους.

Public Sub CheckValue()
Dim frm As Form
Dim ctl As Control
Dim varResult As Variant
' Return Form object variable
' pointing to Orders form.
Set frm = Forms!Orders
' Return Control object variable
' pointing to ShipRegion.
Set ctl = frm!ShipRegion
' Choose result based on value of control.
varResult = IIf(Nz(ctl.Value) = vbNullString, _
"No value.", "Value is " & ctl.Value & ".")
' Display result.
MsgBox varResult, vbExclamation
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×