Συνάρτηση NPV

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση μια σειρά περιοδικών ταμειακών ροών (πληρωμές και αποδεικτικά) και ένα προεξοφλητικό επιτόκιο.

Σύνταξη

NPV ( ποσοστό, τιμές ())

Η σύνταξη της συνάρτησης NPV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

επιτόκιο

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει προεξοφλητικό επιτόκιο κατά τη διάρκεια της περιόδου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό.

τιμές ()

Απαιτείται. Πίνακας διπλής ακρίβειας που καθορίζει τιμών ταμειακών ροών. Ο πίνακας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία αρνητική τιμή (πληρωμή) και μια θετική τιμή (αποδοχή).


Παρατηρήσεις

Την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης είναι η τρέχουσα τιμή από μια σειρά μελλοντικών πληρωμών και αποδοχών.

Η συνάρτηση NPV χρησιμοποιεί τη σειρά των τιμών μέσα στον πίνακα για να ερμηνεύσετε τη σειρά των πληρωμών και αποδοχών. Φροντίστε να εισαγάγετε το πληρωμής και παραλαβή τιμές στη σωστή σειρά.

Η επένδυση NPV αρχίζει μία περίοδο πριν από την ημερομηνία από την πρώτη τιμή ταμειακών ροών και τελειώνει με την τελευταία τιμή ταμειακών ροών στον πίνακα.

Η καθαρή παρούσα αξία υπολογισμός βασίζεται σε μελλοντικών ταμειακών ροών. Εάν το πρώτο ταμειακών ροών που προκύπτει στην αρχή της πρώτης περιόδου, την πρώτη τιμή πρέπει να προστεθεί στην τιμή που επιστρέφεται από NPV και δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στις τιμές ταμειακή ροή των τιμών().

Η συνάρτηση NPV είναι παρόμοια με τη συνάρτηση PV (παρούσα αξία) με τη διαφορά ότι η συνάρτηση PV επιτρέπει ταμειακών ροών στην αρχή είτε στο τέλος ή στην αρχή μιας περιόδου. Σε αντίθεση με τις μεταβλητές τιμές NPV ταμειακή ροή, PV ταμειακών ροών πρέπει να διορθωθεί σε ολόκληρη την επένδυση.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση NPV για να επιστρέψει την καθαρή παρούσα αξία για μια σειρά ταμειακών ροών που περιέχονται στο του πίνακα Values(). RetRate αντιπροσωπεύει τον σταθερό συντελεστή εσωτερικής απόδοσης.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×