Συνάρτηση NPer

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει τον αριθμό των περιόδων μιας ετήσιας προσόδου με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

NPer ( επιτόκιο, pmt, pv [μελλοντική_αξία ] [Τύπος ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης NPer περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

επιτόκιο

Απαιτείται. Διπλά Καθορίζει το επιτόκιο ανά περίοδο. Για παράδειγμα, εάν λάβετε ένα δάνειο, με ετήσιο ρυθμό ποσοστό (ΑΠΡ) 10 τοις εκατό και μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο ανά περίοδο είναι 0,1/12 ή 0,0083.

συνάρτηση PMT

Απαιτείται. Διπλά καθορίζοντας πληρωμής πρέπει να γίνουν σε κάθε περίοδο. Συνήθως, οι πληρωμές περιλαμβάνουν κεφάλαιο και τον τόκο που δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

συνάρτηση PV

Απαιτείται. Διπλής ακρίβειας που καθορίζει την παρούσα αξία ή σήμερα, η τιμή από μια σειρά μελλοντικών πληρωμών ή αποδεικτικά. Για παράδειγμα, όταν δανείζεστε χρήματα για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, το ποσό του δανείου είναι η παρούσα αξία για το ίδρυμα που μηνιαίων πληρωμών που θα κάνετε.

Fv

Προαιρετικό. Μεταβλητή που είναι μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλετε αφού κάνετε την τελευταία πληρωμή. Για παράδειγμα, η μελλοντική αξία του δανείου είναι $0, επειδή αυτή είναι η αξία μετά την τελευταία πληρωμή. Ωστόσο, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε 50.000 πάνω από 18 ετών για εκπαιδευτικά ιδρύματα του παιδιού σας, στη συνέχεια, 50.000 είναι η μελλοντική αξία. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.

Τύπος

Προαιρετικό. Η μεταβλητή καθορίζει όταν οι πληρωμές καταβάλλονται. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου πληρωμής ή χρησιμοποιήστε 1 αν οι πληρωμές καταβάλλονται στην αρχή της περιόδου. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 0.


Παρατηρήσεις

Ετήσιας προσόδου είναι μια σειρά σταθερών ταμειακών πληρωμών για μια χρονική περίοδο. Ετήσιας προσόδου μπορεί να είναι ένα δάνειο (όπως μια αρχική στεγαστικού) ή μια επένδυση (όπως ένα μηνιαίο πρόγραμμα εξοικονόμησης).

Για όλα τα ορίσματα, ποσά καταβολής (όπως οι καταθέσεις που κάνετε) εκφράζονται με θετικούς αριθμούς. εισπράττετε (όπως οι επιταγές μερισμάτων) αντιπροσωπεύεται από τους θετικούς αριθμούς.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση NPer για να επιστρέψει τον αριθμό των περιόδων κατά τις οποίες πρέπει να είναι οι πληρωμές να πληρώσετε απενεργοποίηση ενός δανείου με τιμή του οποίου περιέχεται στο PVal. Είναι επίσης το επιτόκιο ανά περίοδο (APR / 12), το ποσό της δόσης (Payment), τη μελλοντική αξία του δανείου (FVal) και ένας αριθμός που υποδεικνύει εάν η πληρωμή είναι απαιτητή στην αρχή ή στο τέλος της περιόδου πληρωμής (PayType ).

Dim FVal, PVal, APR, Payment, PayType, TotPmts
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage " & _
"rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
Payment = InputBox("How much do you " & _
"want to pay each month?")
PayType = MsgBox("Do you make payments " & _
"at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
TotPmts = NPer(APR / 12, -Payment, PVal, FVal, PayType)
If Int(TotPmts) <> TotPmts Then
TotPmts = Int(TotPmts) + 1
End If
MsgBox "It will take you " & TotPmts & _
" months to pay off your loan."
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×