Συνάρτηση MacScript

Εκτελεί μια δέσμη ενεργειών AppleScript και επιστρέφει μια τιμή που επιστρέφεται από τη δέσμη ενεργειών, εάν υπάρχει.

Σύνταξη

MacScript ( δέσμη ενεργειών )

Το όρισμα δέσμης ενεργειών είναι μια παράσταση συμβολοσειράς. Η παράσταση μπορεί να είναι μια σειρά από εντολές AppleScript ή μπορεί να καθορίζει το όνομα μιας δέσμης ενεργειών AppleScript ή ένα αρχείο δέσμης ενεργειών.

Παρατηρήσεις

Δέσμες ενεργειών πολλαπλών γραμμών μπορούν να δημιουργηθούν ενσωματώνοντας χαρακτήρες επαναφοράς (Chr(13)).

Παράδειγμα

Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται η συνάρτηση MacScript για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου (το παράθυρο διαλόγου τυπικού αρχείου Macintosh). Επιστρέφει την πλήρη διαδρομή του αρχείου που έχει επιλέξει ο χρήστης. Εάν χρειάζεται, ο τύπος του αρχείου προηγείται του καθορισμού της διαδρομής.

ThePath$ = Macscript("ChooseFile")
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×