Συνάρτηση IFS

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η συνάρτηση IFS ελέγχει αν πληρούνται οι μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί σε την πρώτη ΑΛΗΘΉ συνθήκη. IFS μπορεί να διαρκέσει τόπου πολλών ένθετη προτάσεων IF και είναι πολύ πιο εύκολο να διαβάσετε με πολλές συνθήκες.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στα Windows ή Mac, εάν έχετε Office 2019 ή εάν έχετε μια συνδρομή στο Office 365. Εάν μια συνδρομητής του Office 365, Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

Απλή σύνταξη

Γενικά, η σύνταξη της συνάρτησης IFS είναι:

= IFS ([υπάρχει κάποιο True1, τιμή εάν True1, κάτι που είναι True2, τιμή εάν True2, κάτι που είναι True3, τιμή True3)

Έχετε υπόψη ότι η συνάρτηση IFS σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε έως 127 διαφορετικές συνθήκες. Ωστόσο, δεν συνιστάται ένθεση πάρα πολλές συνθήκες με το αν ή δηλώσεις IFS. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές συνθήκες πρέπει να εισαχθεί στη σωστή σειρά και μπορεί να είναι πολύ δύσκολη διαδικασία για να δημιουργήσετε, να δοκιμάσετε και να ενημερώσετε.

Σύνταξη

  • IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3],…)

Όρισμα

Περιγραφή

logical_test1 (απαιτείται)

Συνθήκη που λαμβάνει την τιμή TRUE ή FALSE.

value_if_true1 (απαιτείται)

Το αποτέλεσμα που θα επιστραφεί, αν το logical_test1 λάβει την τιμή TRUE. Μπορεί να είναι κενό.

logical_test2…logical_test127 (προαιρετικό)

Συνθήκη που λαμβάνει την τιμή TRUE ή FALSE.

value_if_true2…value_if_true127 (προαιρετικό)

Το αποτέλεσμα που θα επιστραφεί, αν το logical_testN λάβει την τιμή TRUE. Κάθε value_if_trueN αντιστοιχεί σε μια συνθήκη logical_testN. Μπορεί να είναι κενό.

Παράδειγμα 1

Παράδειγμα βαθμολογιών συνάρτησης IFS.  Ο τύπος στο κελί B2 είναι 	=IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

Ο τύπος για τα κελιά A2:A6 είναι:

  •  =IFS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";TRUE,"F")

Το οποίο σημαίνει IF(A2 είναι μεγαλύτερο από 89, τότε να επιστραφεί ένα "A", αν το A2 είναι μεγαλύτερο από 79, τότε να επιστραφεί ένα "B" κ.ο.κ. και για όλες τις άλλες τιμές, μικρότερες από 59, να επιστραφεί ένα "F").

Παράδειγμα 2

Συνάρτηση IFS - Παράδειγμα ημερών της εβδομάδας - Ο τύπος στο κελί G2 είναι 	=IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

Ο τύπος στο κελί G7 είναι:

  •  =IFS(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Το οποίο σημαίνει IF(η τιμή στο κελί F2 ισούται με 1, τότε να επιστραφεί η τιμή στο κελί D2, αν η τιμή στο κελί F2 ισούται με 2, τότε να επιστραφεί η τιμή στο κελί D3 κ.ο.κ., ολοκληρώνοντας με την τιμή στο κελί D8, αν δεν ισχύει καμία από τις άλλες συνθήκες).

Παρατηρήσεις

  • Για να καθορίσετε ένα προεπιλεγμένο αποτέλεσμα, εισαγάγετε TRUE για το τελικό όρισμα logical_test. Εάν καμία από τις άλλες συνθήκες δεν ικανοποιείται, θα επιστραφεί η αντίστοιχη τιμή. Αυτό παρουσιάζεται στο παράδειγμα 1, στις γραμμές 6 και 7 (με το βαθμό 58).

  •  Εάν ένα όρισμα logical_test παρέχεται χωρίς αντίστοιχη τιμή value_if_true, η συνάρτηση αυτή εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος "Εισαγάγατε πολύ λίγα ορίσματα για αυτή τη συνάρτηση".

  •  Εάν ένα όρισμα logical_test υπολογίζεται και επιλύεται σε τιμή διαφορετική από TRUE ή FALSE, η συνάρτηση αυτή επιστρέφει σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

  •  Εάν δεν βρεθεί καμία συνθήκη με τιμή TRUE, η συνάρτηση αυτή επιστρέφει σφάλμα #Δ/Υ.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σχετικά θέματα

Συνάρτηση IF
Σύνθετες συναρτήσεις IF - Εργασία με ένθετους τύπους και αποφυγή παγίδων
Εκπαιδευτικά βίντεο: Σύνθετες συναρτήσεις IF
Η συνάρτηση COUNTIF υπολογίζει τιμές με βάση ένα μόνο κριτήριο
Η συνάρτηση COUNTIFS υπολογίζει τιμές με βάση πολλά κριτήρια
Η συνάρτηση SUMIF αθροίζει τιμές με βάση ένα μόνο κριτήριο
Η συνάρτηση SUMIFS αθροίζει τιμές με βάση πολλά κριτήρια
Συνάρτηση AND
Συνάρτηση OR
Συνάρτηση VLOOKUP
Επισκόπηση των τύπων στο Excel
Πώς να αποφύγετε τους εσφαλμένους τύπους
Χρήση ελέγχου σφαλμάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων στους τύπους
Λογικές συναρτήσεις
Συναρτήσεις Excel (αλφαβητικά)
Συναρτήσεις Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×