Συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT

Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο.Διάστημα εμπιστοσύνης 95% σημαίνει ότι το 95% των μελλοντικών σημείων αναμένεται να βρίσκονται εντός αυτής της ακτίνας από το αποτέλεσμα που πρόβλεψε η συνάρτηση FORECAST.ETS (με κανονική κατανομή).Η χρήση του διαστήματος εμπιστοσύνης μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε την ακρίβεια του προβλεπόμενου μοντέλου.Ένα μικρότερο διάστημα θα σήμαινε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πρόβλεψη για αυτό το συγκεκριμένο σημείο.

Σύνταξη

FORECAST.ETS.CONFINT(ημερομηνία_στόχος; τιμές; λωρίδα χρόνου; [επίπεδο_εμπιστοσύνης]; [εποχικότητα]; [ολοκλήρωση_δεδομένων]; [συνάθροιση])

Η σύνταξη της συνάρτησης FORECAST.ETS.CONFINT έχει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_στόχος    Υποχρεωτικό.Το σημείο δεδομένων του οποίου την τιμή θέλετε να προβλέψετε.Η ημερομηνία στόχος μπορεί να είναι ημερομηνία/ώρα ή αριθμός. Εάν η ημερομηνία στόχος βρίσκεται χρονολογικά πριν από το τέλος της ιστορικής λωρίδας χρόνου, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT επιστρέφει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Τιμές    Υποχρεωτικό.Οι Τιμές είναι οι τιμές ιστορικού, για τις οποίες θέλετε να προβλέψετε τα επόμενα σημεία.

  • Λωρίδα χρόνου    Υποχρεωτικό.Ο ανεξάρτητος πίνακας ή περιοχή αριθμητικών δεδομένων. Οι ημερομηνίες στη λωρίδα χρόνου πρέπει να έχουν ομοιόμορφο μεσοδιάστημα μεταξύ τους και δεν μπορεί να είναι μηδέν. Η λωρίδα χρόνου δεν είναι απαραίτητο να είναι ταξινομημένη, επειδή η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT την ταξινομεί σιωπηρά για τους υπολογισμούς. Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ενός βήματος σταθεράς στην παρεχόμενη λωρίδα χρόνου, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!. Εάν η λωρίδα χρόνου περιέχει διπλότυπες τιμές, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΤΙΜΗ!. Εάν οι περιοχές της λωρίδας χρόνου και οι τιμές δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #Δ/Υ.

  • Επίπεδο_εμπιστοσύνης    Προαιρετικό.Μια αριθμητική τιμή μεταξύ 0 και 1 (ανοιχτό διάστημα), γεγονός που υποδεικνύει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης για το υπολογιζόμενο διάστημα εμπιστοσύνης.Για παράδειγμα, για διάστημα εμπιστοσύνης 90%, θα υπολογιστεί επίπεδο εμπιστοσύνης 90% (90% των μελλοντικών σημείων θα βρίσκονται εντός αυτής της ακτίνας από πρόβλεψη).Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 95%.Για αριθμούς εκτός της περιοχής (0,1), η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Εποχικότητα     Προαιρετικό. Μια αριθμητική τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή 1 σημαίνει ότι το Excel εντοπίζει την εποχικότητα αυτόματα για την πρόβλεψη και χρησιμοποιεί θετικούς, ακέραιους αριθμούς για τη διάρκεια του μοτίβου εποχικότητας. Το 0 υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εποχικότητα, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόβλεψη θα είναι γραμμική. Οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί θα υποδείξουν στον αλγόριθμο να χρησιμοποιήσει μοτίβα αυτής της διάρκειας ως εποχικότητα. Για οποιαδήποτε άλλη τιμή, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

    Η μέγιστο υποστηριζόμενη εποχικότητα είναι 8.760 (ο αριθμός των ωρών ενός έτους).Οποιαδήποτε εποχικότητα επάνω από αυτόν τον αριθμό θα έχει ως αποτέλεσμα το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Ολοκλήρωση δεδομένων    Προαιρετικό.Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT υποστηρίζει έως 30% απόντα δεδομένα και προσαρμόζεται αυτόματα. Το 0 θα υποδείξει στον αλγόριθμο να αντισταθμίσει τα σημεία που λείπουν με μηδενικά. Η προεπιλεγμένη τιμή 1 θα αντισταθμίσει τα σημεία που λείπουν συμπληρώνοντάς τα ώστε να είναι ο μέσος όρος των παρακείμενων σημείων.

  • Συνάθροιση    Προαιρετικό.Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT θα συναθροίσει πολλά σημεία που έχουν την ίδια χρονική σήμανση.Η παράμετρος συνάθροισης είναι η αριθμητική τιμή που υποδεικνύει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για τη συνάθροιση πολλών τιμών με την ίδια χρονική σήμανση.Η προεπιλεγμένη τιμή 0 θα χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση AVERAGE, ενώ άλλες επιλογές είναι οι SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις πρόβλεψης (αναφορά)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×