Συνάρτηση FORECAST.ETS

Υπολογίζει ή προβλέπει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές (ιστορικού), χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS).Η προβλεπόμενη τιμή είναι η συνέχεια των ιστορικών τιμών στην καθορισμένη ημερομηνία στόχο, η οποία θα πρέπει να είναι προέκταση της λωρίδας χρόνου.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση αυτή για να προβλέψετε μελλοντικές πωλήσεις, απαιτήσεις αποθεμάτων ή τάσεις των καταναλωτών.

Αυτή η συνάρτηση απαιτεί να είναι οργανωμένη η λωρίδα χρόνου με ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των διαφόρων σημείων.Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να είναι μια μηνιαία λωρίδα χρόνου με τιμές στην 1η κάθε μήνα, μια ετήσια λωρίδα χρόνου ή μια λωρίδα χρόνου με αριθμητικές τιμές.Για αυτόν τον τύπο λωρίδας χρόνου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συγκεντρώνετε μη επεξεργασμένα, λεπτομερή δεδομένα πριν από την εφαρμογή της πρόβλεψης, κάτι που παράγει επίσης πιο ακριβή αποτελέσματα πρόβλεψης.

Σύνταξη

FORECAST.ETS(ημερομηνία_στόχος; τιμές; λωρίδα χρόνου; [εποχικότητα]; [ολοκλήρωση_δεδομένων]; [συνάθροιση])

Η σύνταξη της συνάρτησης FORECAST.ETS έχει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_στόχος    Υποχρεωτικό.Το σημείο δεδομένων του οποίου την τιμή θέλετε να προβλέψετε.Η ημερομηνία στόχος μπορεί να είναι ημερομηνία/ώρα ή αριθμός.Εάν η ημερομηνία στόχος βρίσκεται χρονολογικά πριν από το τέλος της ιστορικής λωρίδας χρόνου, η συνάρτηση FORECAST.ETS επιστρέφει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Τιμές    Υποχρεωτικό.Οι Τιμές είναι οι τιμές ιστορικού, για τις οποίες θέλετε να προβλέψετε τα επόμενα σημεία.

  • Λωρίδα χρόνου    Υποχρεωτικό.Ο ανεξάρτητος πίνακας ή περιοχή αριθμητικών δεδομένων.Οι ημερομηνίες στη λωρίδα χρόνου πρέπει να έχουν ομοιόμορφο μεσοδιάστημα μεταξύ τους και δεν μπορεί να είναι μηδέν.Η λωρίδα χρόνου δεν είναι απαραίτητο να είναι ταξινομημένη, επειδή η συνάρτηση FORECAST.ETS την ταξινομεί σιωπηρά για τους υπολογισμούς.Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ενός βήματος σταθεράς στην παρεχόμενη λωρίδα χρόνου, η συνάρτηση Forecast.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.Εάν η λωρίδα χρόνου περιέχει διπλότυπες τιμές, η συνάρτηση FORECAST.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #ΤΙΜΗ!.Εάν οι περιοχές της λωρίδας χρόνου και οι τιμές δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, η συνάρτηση FORECAST.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #Δ/Υ.

  • Εποχικότητα    Προαιρετικό.Μια αριθμητική τιμή.Η προεπιλεγμένη τιμή 1 σημαίνει ότι το Excel εντοπίζει την εποχικότητα αυτόματα για την πρόβλεψη και χρησιμοποιεί θετικούς, ακέραιους αριθμούς για τη διάρκεια του μοτίβου εποχικότητας.Το 0 υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εποχικότητα, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόβλεψη θα είναι γραμμική.Οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί θα υποδείξουν στον αλγόριθμο να χρησιμοποιήσει μοτίβα αυτής της διάρκειας ως εποχικότητα.Για οποιαδήποτε άλλη τιμή, η συνάρτηση FORECAST.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

    Η μέγιστο υποστηριζόμενη εποχικότητα είναι 8.760 (ο αριθμός των ωρών ενός έτους).Οποιαδήποτε εποχικότητα επάνω από αυτόν τον αριθμό θα έχει ως αποτέλεσμα το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Ολοκλήρωση δεδομένων    Προαιρετικό.Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST.ETS υποστηρίζει έως 30% απόντα δεδομένα και προσαρμόζεται αυτόματα.Το 0 θα υποδείξει στον αλγόριθμο να αντισταθμίσει τα σημεία που λείπουν με μηδενικά.Η προεπιλεγμένη τιμή 1 θα αντισταθμίσει τα σημεία που λείπουν συμπληρώνοντάς τα ώστε να είναι ο μέσος όρος των παρακείμενων σημείων.

  • Συνάθροιση    Προαιρετικό.Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST.ETS θα συναθροίσει πολλά σημεία που έχουν την ίδια χρονική σήμανση.Η παράμετρος συνάθροισης είναι η αριθμητική τιμή που υποδεικνύει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για τη συνάθροιση πολλών τιμών με την ίδια χρονική σήμανση.Η προεπιλεγμένη τιμή 0 θα χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση AVERAGE, ενώ άλλες επιλογές είναι οι SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις πρόβλεψης (αναφορά)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×