Συνάρτηση ENCODEURL

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ENCODEURL στο Microsoft Excel.

Σημειώσεις: 

  • Η συνάρτηση ENCODEURL δεν είναι διαθέσιμη στο Excel Online και στο Excel 2016 για Mac.

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία μπορεί να εμφανίζεται στη συλλογή συναρτήσεων στο Excel για Mac, αλλά βασίζεται στις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος των Windows, επομένως, δεν θα επιστρέψει αποτελέσματα στον υπολογιστή Mac.

Περιγραφή

Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL.

Σύνταξη

ENCODEURL(κείμενο)

Η σύνταξη της συνάρτησης ENCODEURL περιλαμβάνει τα εξής ορίσματα.

  • Κείμενο    Μια συμβολοσειρά που θα κωδικοποιηθεί ως διεύθυνση URL.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Απόκριση XML:

Ταχυδρομικός κώδικας:

=WEBSERVICE("http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss/"&ENCODEURL(B2)&"_f.xml")

98052

Τοποθεσία:

=FILTERXML(A2;"//yweather:location/@city")

=FILTERXML(A2;"//yweather:location/@region")

Τρέχουσες συνθήκες:

=FILTERXML(A2;"//yweather:condition/@temp")

=FILTERXML(A2;"//yweather:condition/@text")

Πρόβλεψη:

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")

Περιγραφή

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση ENCODEURL για να μεταβιβάσει τον ταχυδρομικό κώδικα του κελιού B2 ως παράμετρο στο ερώτημα Web στο κελί A2. Η συνάρτηση FILTERXML χρησιμοποιείται στο ερώτημα Web για να επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την πόλη και την περιοχή καθώς και τις τρέχουσες και προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες για το συγκεκριμένο ταχυδρομικό κώδικα στα κελιά B6:C13.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×