Συνάρτηση NPV

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αποδίδει την καθαρή παρούσα αξία μίας επένδυσης βάσει ενός προεξοφλητικού επιτοκίου και μιας σειράς από μελλοντικές πληρωμές (αρνητικές τιμές) και εισοδήματα (θετικές τιμές).

Σύνταξη

NPV(rate,value1,value2,...)

Rate     είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά τη διάρκεια μίας περιόδου.

Value1, value2,...     είναι 1 έως 29 ορίσματα που αναπαριστούν πληρωμές και εισόδημα. Οι συναλλαγές των ορισμάτων value1, value2,... πρέπει να κατανεμηθούν ισοδύναμα στο χρόνο και να καταβληθούν στο τέλος κάθε περιόδου. Η NPV χρησιμοποιεί τη διάταξη των ορισμάτων value1, value2,... για να ερμηνεύσει τη διαδοχή των ταμειακών ροών. Βεβαιωθείτε ότι η καταχώρηση των ποσών πληρωμών και εισοδήματος γίνεται με τη σωστή σειρά. Υπολογίζονται τα ορίσματα που είναι αριθμοί, κενά, λογικές τιμές ή αναπαραστάσεις αριθμών σε κείμενο. Τα ορίσματα που είναι τιμές σφαλμάτων ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς παραβλέπονται.

Σχόλια

 • Η επένδυση NPV αρχίζει μία περίοδο πριν από την ημερομηνία της ταμειακής συναλλαγής του ορίσματος value1 και λήγει με την τελευταία ταμειακή ροή της λίστας. Ο υπολογισμός της συνάρτησης NPV βασίζεται σε μελλοντικές ταμειακές ροές. Εάν η πρώτη ροή πραγματοποιηθεί στην αρχή της πρώτης περιόδου, το πρώτο ποσό πρέπει να προστεθεί στο αποτέλεσμα της NPV και να μην περιληφθεί στα ορίσματα των ποσών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω παραδείγματα.

 • Εάν n είναι ο αριθμός των ταμειακών ροών στη λίστα των τιμών, ο τύπος για τη συνάρτηση NPV είναι:

  Εξίσωση

 • Η συνάρτηση NPV είναι παρόμοια με τη συνάρτηση PV (παρούσας αξίας). Η βασική διαφορά ανάμεσα στην PV και στην NPV είναι ότι η PV επιτρέπει την πραγματοποίηση ταμειακών ροών στο τέλος ή στην αρχή της περιόδου. Σε αντίθεση με τις μεταβλητές τιμές των ταμειακών ροών της NPV, οι ταμειακές ροών της PV πρέπει να είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης. Για πληροφορίες σχετικά με επενδύσεις και οικονομικές συναρτήσεις, δείτε τη συνάρτηση PV.

Παράδειγμα 1

Στο ακόλουθο παράδειγμα:

 • Rate είναι ο ετήσιος συντελεστής υποτίμησης.

 • Value1 είναι το αρχικό κόστος της επένδυσης ένα χρόνο από σήμερα.

 • Value2 είναι η απόδοση του πρώτου έτους.

 • Value3 είναι η απόδοση του δεύτερου έτους.

 • Value4 είναι η απόδοση του τρίτου έτους.

Στο παράδειγμα, το αρχικό κόστος του 10.000 Ευρώ περιλαμβάνεται στα ποσά, γιατί η πληρωμή γίνεται στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Rate

Value1

Value2

Value3

Value4

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

10%

-10000

3000

4200

6800

=NPV([Rate], [Value1], [Value2], [Value3], [Value4])

Καθαρή παρούσα αξία αυτής της επένδυσης (1.188,44)

Παράδειγμα 2

Στο ακόλουθο παράδειγμα:

 • Rate είναι ο ετήσιος συντελεστής υποτίμησης. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αντιπροσωπεύει τον πληθωρισμό ή το επιτόκιο μίας ανταγωνιστικής επένδυσης.

 • Value1 είναι το αρχικό κόστος της επένδυσης ένα χρόνο από σήμερα.

 • Value2 είναι η απόδοση του πρώτου έτους.

 • Value3 είναι η απόδοση του δεύτερου έτους.

 • Value4 είναι η απόδοση του τρίτου έτους.

 • Value5 είναι η απόδοση του τέταρτου έτους.

 • Value6 είναι η απόδοση του πέμπτου έτους.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, δεν περιλαμβάνεται στα ποσά το αρχικό κόστος των 40.000 ευρώ, γιατί η πληρωμή γίνεται στην αρχή της πρώτης περιόδου.

Rate

Value1

Value2

Value3

Value4

Value5

Value6

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NPV(Rate, [Value2], [Value3], [Value4], [Value5], [Value6])+[Value1]

Καθαρή παρούσα αξία αυτής της επένδυσης (1.922,06)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NPV(Rate, [Value2], [Value3], [Value4], [Value5], [Value6], -9000)+[Value1]

Καθαρή παρούσα αξία αυτής της επένδυσης, με απώλεια 9.000 τον έκτο χρόνο (-3.749,47)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×