Συνάρτηση IPMT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αποδίδει την καταβολή τόκων μιας επένδυσης, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Για πληρέστερη περιγραφή των ορισμάτων της συνάρτησης IPMT και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συναρτήσεις προσόδων, ανατρέξτε στη συνάρτηση PV.

Σύνταξη

IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)

Rate     είναι το επιτόκιο ανά περίοδο.

Per     είναι η περίοδος για την οποία θέλετε να υπολογίσετε τον τόκο και πρέπει να είναι μεταξύ 1 και nper.

Nper     είναι ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου.

Pv     είναι η παρούσα αξία ή το εφάπαξ ποσό που αντιπροσωπεύει μια σειρά μελλοντικών πληρωμών σε τρέχουσες τιμές.

Fv     είναι η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα fv, θεωρείται ίσο με 0 (η μελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγμα, είναι 0).

Type     είναι ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε είναι καταβλητέες οι πληρωμές. Εάν παραλειφθεί το όρισμα type, λαμβάνεται ίσο με 0.

Ορισμός πληρωμής σε

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Σχόλια

  • Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων rate και nper. Εάν κάνετε μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο με 12 τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιείστε το 12%/12 για το όρισμα rate και το 4*12 για το όρισμα nper. Εάν κάνετε ετήσιες πληρωμές για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιείστε το 12% για το όρισμα rate και το 4 για το όρισμα nper.

  • Για όλα τα ορίσματα, τα ποσά που καταβάλλετε, όπως οι καταθέσεις που κάνετε, παριστάνονται με αρνητικούς αριθμούς, ενώ τα ποσά που εισπράττετε, όπως τα μερίσματα, παριστάνονται με θετικούς αριθμούς.

Παραδείγματα

Στο πρώτο παράδειγμα, το επιτόκιο διαιρείται δια του 12, για να υπολογισθεί το μηνιαίο επιτόκιο. Τα έτη κατά τα οποία καταβάλλεται το χρηματικό ποσό πολλαπλασιάζονται με το 12, για να υπολογισθεί ο αριθμός των πληρωμών.

Rate

Period

Nper

PV

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

10%

1

3

8000

=IPMT([Rate]/12; [Period]; [Nper]; [PV])

Τόκος καταβλητέος τον πρώτο μήνα για ένα δάνειο με τα συγκεκριμένα ορίσματα (-22,41)

10%

1

3

8000

=IPMT([Rate], 3, Nper, [PV])

Τόκος καταβλητέος τον τελευταίο χρόνο για ένα δάνειο με τα συγκεκριμένα ορίσματα, όπου οι πληρωμές είναι ετήσιες (-292,45)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×