Συνάρτηση EVEN

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης EVEN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση αυτή για να επεξεργαστείτε στοιχεία που είναι ομαδοποιημένα ανά ζεύγη. Για παράδειγμα, ένα κιβώτιο συσκευασίας δέχεται σειρές ενός ή δύο αντικειμένων. Το κιβώτιο είναι πλήρες, όταν ο αριθμός των ειδών που περιέχει, στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στο πλησιέστερο ζεύγος, αντιστοιχεί στη χωρητικότητα του κιβωτίου.

Σύνταξη

EVEN(αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης EVEN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση EVEN επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Ανεξάρτητα από το πρόσημο του ορίσματος αριθμός, μια τιμή στρογγυλοποιείται προς τα επάνω όταν μετατοπίζεται μακριά από το μηδέν. Εάν το όρισμα αριθμός είναι άρτιος ακέραιος, δεν γίνεται στρογγυλοποίηση.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=EVEN(1,5)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 1,5 στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο αριθμό

2

=EVEN(3)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 3 στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο αριθμό

4

=EVEN(2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 2 στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο αριθμό

2

=EVEN(-1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -1 στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο αριθμό

-2

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×