Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync Room Systems

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2015

Περιεχόμενα

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync Room System

Αυτόματη ενημέρωση ειδώλου

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών

Αποστολή πίνακα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Endpoint Protection και Αυτόματες ενημερώσεις

Πρόγραμμα βελτίωσης Lync

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Συλλογή δεδομένων και Αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE, Quality of Experience)

Έξυπνη περικοπή

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync Room System

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του Microsoft Lync Room System στην επιχείρησή σας. Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Lync Room System ως τμήμα ηλεκτρονικής λύσης ή υπηρεσίας (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται ή συνδέεται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταφέρονται στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε.

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη ενημέρωση ειδώλου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενημέρωση ειδώλου" κάνει λήψη ενημερώσεων λογισμικού του Lync Room System από το δίκτυο της επιχείρησής σας και τις εγκαθιστά στο Lync Room System. Ο διαχειριστής της εταιρείας σας ελέγχει ποια θέση χρησιμοποιείται για την ενημέρωση.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν ο διαχειριστής σας επιλέξει την ενεργοποίηση της δυνατότητας "Ενημέρωση ειδώλου", αποστέλλονται πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, η έκδοση λογισμικού του Lync Room System, καθώς και πληροφορίες για τη συσκευή σε ένα διακομιστή της εταιρείας σας. Καμία προσωπική πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Εάν είναι διαθέσιμη μια διαφορετική έκδοση λογισμικού του Lync Room, η δυνατότητα "Ενημέρωση ειδώλου" κάνει αυτόματα λήψη και εγκατάστασή της στο Lync Room System. Η λήψη αυτής της ενημέρωσης θα γίνεται από δίκτυο της επιχείρησής σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο χρήστης του Lync Room System δεν μπορεί να ελέγξει καμία πτυχή της ενημέρωσης ειδώλου. Μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να αποφασίσει εάν θα ενεργοποιήσει ή θα απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Ενημέρωση ειδώλου".

Αρχή της σελίδας

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" συλλέγει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ομάδα υποστήριξης δευτέρου επιπέδου για τον προσδιορισμό της αιτίας κάποιου προβλήματος. Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη", στον υπολογιστή του χρήστη καταγράφονται και αποθηκεύονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση. Για παράδειγμα, τα θέματα και οι τοποθεσίες διεξαγωγής συσκέψεων, τα μηνύματα πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP), οι απαντήσεις σε προσκλήσεις του Lync, οι πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη άμεσων μηνυμάτων, η διαδρομή που ακολούθησε το μήνυμα, η λίστα "Επαφές" και τα στοιχεία παρουσίας των χρηστών, τα ονόματα τυχόν εφαρμογών, συνημμένων, αρχείων του Microsoft PowerPoint, πινάκων ή ψηφοφοριών των οποίων έγινε κοινή χρήση για τη συμπερίληψη τυχόν ερωτημάτων κοινόχρηστων ψηφοφοριών, καθώς και ένα ευρετήριο του τρόπου με τον οποίον ψηφίστηκαν, περιλαμβάνονται όλα στα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών του Lync δεν αποθηκεύονται (άμεσα μηνύματα, σειρές διαφανειών του PowerPoint, περιεχόμενα πινάκων, σημειώσεις, στοιχεία ψηφοφοριών κ.λπ.) στα αρχεία καταγραφής της πλευράς προγράμματος-πελάτη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα υποστήριξης πελατών του χρήστη ή να αποσταλούν στη Microsoft για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για κάθε μεμονωμένη αίθουσα μέσω του στοιχείου ελέγχου ρυθμίσεων διαχειριστή.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών" επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται μέσω συνομιλίας με βίντεο ενώ παράλληλα κάνουν κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας τους ή μιας επιλεγμένης εφαρμογής με όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κοινή χρήση και επεξεργασία αρχείων σαν να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο με τους συναδέλφους τους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και να συνεργάζονται με άλλους σε έναν εικονικό πίνακα, δηλαδή σε μια κενή σελίδα για σημειώσεις και σχέδια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη από κοινού. Όταν ο χρήστης κάνει αρχικά κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας του ή κάποιας εφαρμογής, είναι ο μόνος που έχει τον έλεγχο.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν εκκινηθεί η κοινή χρήση, ανάλογα με το υλικό του οποίου γίνεται κοινή χρήση, όλοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις οθόνες, ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας ή επιλεγμένες εφαρμογές στην οθόνη του υπολογιστή τους. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών" για συνεργασία με τους συμμετέχοντες στη συνομιλία και τη σύσκεψη.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

  1. Συνδέστε το καλώδιο, VGA ή HDMI, στον φορητό υπολογιστή σας

  2. Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε μία από τις επιλογές εμφάνισης εκτός από "Μόνο υπολογιστής".

  3. Όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο και γίνεται προβολή, στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη της κονσόλας του Lync, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να ξεκινήσετε την προβολή στην αίθουσα.

Σημαντικό: Τα έγγραφα ή οι εικόνες που είναι ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας σας και προστατεύονται από λογισμικό Διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM) μπορεί να είναι ορατά στα πρόσωπα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας σε μια συνομιλία Lync.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή πίνακα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Σε μια προγραμματισμένη σύσκεψη Lync, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τους πίνακες της επιλογής τους που έχουν δημιουργηθεί ως τμήμα της σύσκεψης Lync και να τους αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διοργανωτή της σύσκεψης. Σε περίπτωση ad hoc ή άμεσης σύσκεψης, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κατάλογο του Exchange.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όλοι οι ενεργοί πίνακες και το ενεργό περιεχόμενο πινάκων αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον πίνακα που θέλουν να στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft. Καμία πληροφορία δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή του Lync Room System. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε cache και διαγράφονται στο τέλος της διαδικασίας. Το σύστημα θα είναι επίσης ρυθμισμένο στην προεπιλογή να μην διατηρούνται τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο του Exchange.

Χρήση των πληροφοριών: Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να κρατήσει σημειώσεις σύσκεψης από τη σύσκεψη του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θέλει ή όχι να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ο χρήστης τερματίσει τη σύσκεψη, όλες οι πληροφορίες πίνακα ως μέρος της σύσκεψης θα κλείσουν. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να αποστείλει πίνακες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα μπορεί επίσης να επιλέξει ποιο πίνακα θέλει να στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο εταιρικός διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τη δυνατότητα διατήρησης απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιχείρησή σας.

Από την κονσόλα του Lync Room System

  1. Στην κάτω δεξιά γωνία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη της κονσόλας του Lync, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή πίνακα με email

  2. Θα εμφανιστεί μια λίστα των διαθέσιμων πινάκων.

  3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πινάκων για αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε όνομα πίνακα.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή για να αποστείλετε τον πίνακα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Όταν ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας, το στοιχείο "Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης" επιτρέπει στο Lync να μεταδίδει τα στοιχεία τοποθεσίας σε κάποια τρίτη υπηρεσία παροχής δρομολόγησης που έχει επιλεγεί από τον πελάτη. Η τρίτη υπηρεσία παροχής δρομολόγησης στη συνέχεια θα μεταδώσει την τοποθεσία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μόλις κληθεί ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης (όπως το 100 στην Ελλάδα). Όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αντιστοιχούν στην τοποθεσία που έχει εκχωρήσει ο διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε χρήστη (για παράδειγμα, κτίριο και αριθμός γραφείου) και έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων τοποθεσιών ή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση τοποθεσίας, στην τοποθεσία που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία". Εάν ένας χρήστης καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ χρησιμοποιεί το Lync μέσω ασύρματης σύνδεσης στο Internet, ενόσω παραμένει στην τοποθεσία εργασίας του, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα είναι απλώς μια κατά προσέγγιση τοποθεσία βάσει της τοποθεσίας που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο τελικό σημείο με το οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής του. Επιπλέον, οι πληροφορίες για την τοποθεσία αυτού του ασύρματου τελικού σημείου εισάγονται μη αυτόματα από το διαχειριστή της εταιρείας και, συνεπώς, οι πληροφορίες για την τοποθεσία που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην αντιστοιχούν στην πραγματική φυσική θέση του χρήστη. Για να λειτουργεί πλήρως αυτή η δυνατότητα, η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί υπηρεσία δρομολόγησης η οποία να παρέχεται από πιστοποιημένες υπηρεσίες παροχής λύσεων και αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνονται από το Lync προσδιορίζονται από τις αυτόματες πληροφορίες τοποθεσίας που καταχωρούνται από το Διακομιστή πληροφοριών θέσης ή από τις πληροφορίες τοποθεσίας που έχουν καταχωρηθεί μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία" από το χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, επομένως, όταν καταχωρηθεί ένας αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αυτές οι πληροφορίες τοποθεσίας μεταδίδονται μαζί με την κλήση, για να δρομολογηθούν στην υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και να παρασχεθεί η κατά προσέγγιση τοποθεσία του. Η τοποθεσία του μπορεί επίσης να σταλεί με άμεσο μήνυμα σε μια τοπική υπηρεσία ασφαλείας. Για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η εγγραφή στοιχείων κλήσης θα περιέχει τις πληροφορίες τοποθεσίας του χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Τοποθεσία" χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της κλήσης στην κατάλληλη υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και για την αποστολή διασωστών. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να αποσταλούν στο τμήμα ασφαλείας της εταιρείας ως ειδοποίηση, με την τοποθεσία του καλούντος και τις πληροφορίες επιστροφής κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ενεργοποιείται από το διαχειριστή της εταιρείας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της εταιρείας σας για να μάθετε εάν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη. Δεν μπορείτε να ελέγξετε αν μια τοποθεσία λαμβάνεται αυτόματα ή μεταδίδεται στους χειριστές κέντρων επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, όταν πραγματοποιείται μια κλήση έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση: Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης στην τοποθεσία της εργασίας σας, επομένως πρέπει να ρωτήσετε το διαχειριστή σας για πληροφορίες σχετικά με την έκταση στην οποία είναι διαθέσιμη η λειτουργία κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Αρχή της σελίδας

Endpoint Protection και Αυτόματες ενημερώσεις

Σημείωση σχετικά με το Endpoint Protection και τις Αυτόματες ενημερώσεις: Εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το Endpoint Protection, είναι σημαντικό να διατηρήσετε το λογισμικό ενημερωμένο.Η Microsoft συνιστά να επιλέξετε την αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού.Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην γίνεται αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού ή εάν αναιρέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποδοχή αυτόματων ενημερώσεων, η Microsoft συνιστά να εφαρμόσετε μια εναλλακτική μέθοδο ενημέρωσης του λογισμικού σε τακτική βάση ή να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Endpoint Protection.

Αρχή της σελίδας

Πρόγραμμα βελτίωσης Lync

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το Πρόγραμμα βελτίωσης Lync (LIP) συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία σας στο Lync Room System και τις στέλνει στη Microsoft κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Lync Room System. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές πληροφορίες για τη δημιουργία λύσεων σε κοινά προβλήματα και για τη βελτίωση του Lync Room System και άλλων προϊόντων της Microsoft.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στη Microsoft μπορεί να αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Lync Room System, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία, τη ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής και την ποιότητα σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς και κωδικούς σφάλματος, αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και δεδομένα εξαίρεσης. Το LIP μπορεί επίσης να αποστείλει πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη συσκευή σας, όπως το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση IP, αλλά αυτές οι πληροφορίες γίνονται ανώνυμες πριν αποθηκευτούν σε διακομιστές της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Πρόγραμμα βελτίωσης Lync χρησιμοποιούνται από τη Microsoft για τον προσδιορισμό κοινών ζητημάτων και τάσεων σύνδεσης, προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην επίλυση ζητημάτων σύνδεσης και να συμβάλει στη βελτίωση της εμπειρίας σύνδεσης του Lync Room System.

Επιλογή/Έλεγχος: Από προεπιλογή, αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη και μπορεί να ελέγχεται από το διαχειριστή της εταιρείας.Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει να αποστέλλονται πάντα ή να μην αποστέλλονται ποτέ πληροφορίες βελτίωσης Lync στη Microsoft. Εναλλακτικά, μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη δική σας ρύθμιση.Αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί από το χρήστη στο παράθυρο διαλόγου επιλογών.Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να οριστεί από το διαχειριστή χρησιμοποιώντας μια ρύθμιση πολιτικής ομάδας.Αν ο διαχειριστής έχει ορίσει αυτήν τη ρύθμιση για την εταιρεία του, δεν θα ζητηθεί από το χρήστη να στείλει αυτά τα δεδομένα στη Microsoft.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας" επιτρέπει σε έναν χρήστη να προβάλλει πληροφορίες για την παρουσία και τα στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών (τόσο εντός όσο και εκτός μιας εταιρείας), καθώς και να θέτει σε κοινή χρήση τις δικές του δημοσιευμένες πληροφορίες, όπως παρουσία, κατάσταση, θέση στην εταιρεία, αριθμό τηλεφώνου, τοποθεσία και σημειώσεις. Ο διαχειριστής εταιρείας ενδέχεται επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Outlook και τον Exchange Server, ώστε να εμφανίζονται τα μηνύματα "εκτός γραφείου" κάποιου χρήστη αλλά και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, την περίπτωση όπου ένας χρήστης έχει προγραμματίσει κάποια σύσκεψη στο Ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη, για σκοπούς σύνδεσης και ελέγχου ταυτότητας. Επίσης, τυχόν επιπρόσθετοι αριθμοί τηλεφώνου που οι χρήστες επιθυμούν να κάνουν διαθέσιμους, πληροφορίες όπως μηνύματα "εκτός γραφείου" και άλλες πληροφορίες κατάστασης σε περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρείας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Outlook και τον Exchange Server και έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα στο Outlook, περιλαμβανομένων σημειώσεων ή διαθεσιμότητας που ίσως έχουν οριστεί μη αυτόματα από το χρήση και είναι διαθέσιμες στην "Κάρτα επαφής". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για σύνδεση του χρήστη στο Lync, καθώς και για σύνδεση με τον Lync Server. Ανάλογα με τον τρόπο που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, ενδέχεται άλλοι χρήστες του Lync αλλά και προγράμματα να είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και κατάστασης, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας, εάν έχουν δημοσιευτεί, ώστε οι χρήστες να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους.

Επιλογή/Έλεγχος: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της δυνατότητας "Πληροφορίες παρουσίας και επαφής" πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Συλλογή δεδομένων και Αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE, Quality of Experience)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: H συλλογή δεδομένων και οι αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE) συλλέγουν και αναφέρουν την ποιότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες τύπου ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις μέσω Lync. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία, περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, το ρυθμό απώλειας, τις συσκευές που χρησιμοποιούνται, τα συμβάντα "κακής ποιότητας" που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κ.ο.κ.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρείας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα QoE, τότε δεδομένα που αφορούν την ποιότητα των πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις Lync εγγράφονται στη βάση δεδομένων QoE. Αυτή η δυνατότητα δεν εγγράφει το ίδιο το περιεχόμενο του Lync. Τα δεδομένα QoE αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων παρασκηνίου του διακομιστή παρακολούθησης η οποία έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία και αναφέρονται σε ένα σύνολο τυπικών αναφορών του διακομιστή παρακολούθησης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να συλλέξει σχόλια όσον αφορά την ποιότητα των πολυμέσων που μεταδίδονται με ροή στο σύστημα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα QoE είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά ο διαχειριστής της εταιρείας πρέπει να εγκαταστήσει ένα διακομιστή παρακολούθησης συνδεδεμένο με βάση δεδομένων παρασκηνίου διακομιστή παρακολούθησης, για να συλλέξει τα δεδομένα QoE. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να αναπτύξει τις τυπικές αναφορές του διακομιστή παρακολούθησης ή να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές που υποβάλλουν ερωτήματα στη βάση δεδομένων του διακομιστή παρακολούθησης.

Αρχή της σελίδας

Έξυπνη περικοπή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Κατά την κοινή χρήση της εικόνας βίντεο κάποιου χρήστη στη διάρκεια μιας διάσκεψης βίντεο, η δυνατότητα "Έξυπνη περικοπή" θα προσδιορίσει τη θέση του κεφαλιού του χρήστη εντός του οπτικού πεδίου της κάμερας Web, χρησιμοποιώντας λειτουργίες εντοπισμού προσώπου. Μόλις καθοριστεί η θέση του κεφαλιού των χρηστών, το πρόγραμμα-πελάτης του Lync "μεταφράζει" τη θέση σε συντεταγμένες και τις προσθέτει στη ροή bit του βίντεο που στέλνει. Το πρόγραμμα-πελάτης Lync που τις λαμβάνει χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για περικοπή της εισερχόμενης ροής bit του βίντεο από τις εγγενείς αναλογίες εικόνας (οριζόντιος προσανατολισμός) σύμφωνα με τις συντεταγμένες του παραλληλογράμμου, ώστε να κεντράρει το κεφάλι του χρήστη στο βίντεο που έχει περικοπεί. Η δυνατότητα "Έξυπνη περικοπή" λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, καθώς παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις του χρήστη, προσαρμόζοντας αναλόγως τις συντεταγμένες που εισάγονται στη ροή bit του βίντεο, επιτρέποντας έτσι στο πρόγραμμα-πελάτη του Lync που τις λαμβάνει να προσαρμόζει την περικοπή βίντεο, διατηρώντας πάντα το κεφάλι των χρηστών στο κέντρο της προβολής βίντεο.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι συντεταγμένες του κεφαλιού του χρήστη στο οπτικό πεδίο των συσκευών βιντεοκάμερας που χρησιμοποιούν προστίθενται στη ροή bit του βίντεο. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι συντεταγμένες θα χρησιμοποιηθούν για περικοπή του σωστού τμήματος του εισερχόμενου βίντεο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Οι χρήστες προγραμμάτων-πελατών του Lync παλαιού τύπου καθώς και εκδόσεων του Lync για κινητές συσκευές θα βλέπουν το βίντεο που στέλνεται στις πλήρεις αναλογίες οθόνης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×