Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2013 για Android

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2013

Περιεχόμενα

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2013 για Android

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων/Ταυτόχρονη κλήση)

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Κάρτα επαφής

Ιστορικό συνομιλίας

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Κοινή χρήση θέσης

Προσωπική εικόνα

Συνεργασία μέσω PowerPoint

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αποστολή ως email

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Αναφορά σφαλμάτων εισόδου

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Βελτιώσεις στην ποιότητα απόδοσης της φωνής

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2013 για Android

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync 2013. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα προϊόν του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του Microsoft Lync 2013 για Android στις κινητές συσκευές της επιχείρησής σας. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Server ως υπηρεσία (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται από την επιχείρησή σας στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής.

Αρχή της σελίδας

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων/ταυτόχρονη κλήση)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Ανάθεση κλήσεων" σας επιτρέπει να καθορίσετε έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους οι οποίοι θα μπορούν να πραγματοποιούν ή να απαντούν σε κλήσεις, καθώς και να οργανώνουν και να συμμετέχουν σε συσκέψεις Lync εκ μέρους σας. Επίσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αυτόματη προώθηση κλήσεων στο voicemail, σε κάποιον άλλο αριθμό ή πληρεξούσιο ή την ταυτόχρονη κλήση τόσο στον πρωτεύοντα αριθμό όσο και σε έναν εναλλακτικό αριθμό, όπως μια κινητή συσκευή, πληρεξούσιο ή ομάδα ομαδικών κλήσεων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Κατά τον ορισμό πληρεξουσίων, πρέπει να παρέχονται από το χρήστη τα στοιχεία επικοινωνίας των πληρεξουσίων στη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης των παραμέτρων. Οι χρήστες που έχουν οριστεί ως πληρεξούσιοι λαμβάνουν μια ειδοποίηση η οποία θα τους πληροφορεί ότι κάποιος από την εταιρεία τούς έχει ορίσει ως πληρεξούσιους. Όταν κάποιος πληρεξούσιος απαντήσει σε μια κλήση για λογαριασμό του ατόμου που τον έχει ορίσει ως πληρεξούσιο, το άτομο αυτό λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια ειδοποίηση σχετικά με το συμβάν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Lync χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πληρεξούσιου ώστε να του δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις και να προγραμματίζει ή να συμμετέχει σε συσκέψεις για λογαριασμό του προσώπου του οποίου είναι πληρεξούσιος.

Επιλογή/Έλεγχος: Από προεπιλογή, η Ανάθεση κλήσεων είναι απενεργοποιημένη και είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ως εξής:

 1. Στο Lync για Android, στην καρτέλα Η κατάστασή μου, πατήστε το στοιχείο Προώθηση κλήσεων.

 2. Στη σελίδα επιλογών Προώθηση κλήσεων, ορίστε την εναλλαγή Προώθηση κλήσεων σε Ενεργοποίηση.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθηση κλήσεων σε.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Οι πληρεξούσιοί μου από τη λίστα των επιλογών.

Σημείωση: Μόνο πληρεξούσιοι που έχουν οριστεί προηγουμένως είναι διαθέσιμοι στην κινητή συσκευή. Οι πληρεξούσιοι πρέπει να ρυθμιστούν από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη σάς επιτρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες χρήσης του Lync για Android. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε με το Lync για Android.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη, πληροφορίες, όπως το αναγνωριστικό της συσκευής σας, το ψευδώνυμο και ο τομέας χρήστη, τα δεδομένα παρουσίας, οι λεπτομέρειες μηνύματος, το ιστορικό σύνδεσης, η λίστα επαφών και τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων προγράμματος-πελάτη αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή σας. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών σας στο Lync δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τη μη αυτόματη αποστολή αυτών των πληροφοριών στη Microsoft για την αντιμετώπιση προβλημάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής").

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής στην πλευρά του προγράμματος-πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την υποστήριξη πελατών της εταιρείας σας ή να αποσταλούν στη Microsoft για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Επιλογή/Έλεγχος: Από προεπιλογή, η καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη είναι απενεργοποιημένη και είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ως εξής:

 1. Στο Lync για Android, στην καρτέλα Κατάσταση, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογές.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Καταγραφή από τη λίστα επιλογών.

 3. Στη σελίδα επιλογών Καταγραφή, ορίστε την εναλλαγή Καταγραφή σε Ενεργοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Κάρτα επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η κάρτα επαφής εμφανίζει τις πληροφορίες επαφής, παρουσίας και θέσης σχετικά με εσάς και τα άτομα εντός της εταιρείας σας. Η κάρτα επαφής παρέχει επίσης ένα βήμα για να επικοινωνήσετε μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες της κάρτας επαφής συλλέγονται από διάφορα σημεία. Στατικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας, το κτήριο και ο αριθμός γραφείου συλλέγονται από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης (όπως οι υπηρεσίες τομέα Active Directory). Δυναμικές πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες διαθεσιμότητας ημερολογίου ανακτώνται από τον Microsoft Exchange Server ενώ οι πληροφορίες θέσης ανακτώνται με διάφορους τρόπους (ανατρέξτε στην ενότητα "Θέση"). Οι αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να ανακτηθούν από τον εταιρικό κατάλογο ή να καταχωρηθούν με μη αυτόματο τρόπο από το χρήστη. Η διαχείριση των πληροφοριών παρουσίας πραγματοποιείται από το Lync με χρήση του ημερολογίου του Outlook (εάν έχει ενεργοποιηθεί από το χρήστη) ή καταχωρούνται με μη αυτόματο τρόπο από το χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες κάρτας επαφής είναι κοινόχρηστες με τα άτομα στην εταιρεία σας μέσω του Lync Server.

Επιλογή/Έλεγχος: Η διαχείριση των επαφών πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Ιστορικό συνομιλίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το "Ιστορικό συνομιλίας" αποθηκεύει τις συνομιλίες μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σε ασφαλή χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το "Ιστορικό συνομιλίας" αποθηκεύει το περιεχόμενο των συνομιλιών σας μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις φωνητικές συνομιλίες όπως ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και στοιχεία καλούντα, τοπικά στη συσκευή σας. Το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων που δημιουργείται από το Lync για Android δεν αποθηκεύεται στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Lync εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στην καρτέλα "Συνομιλίες" στο κύριο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να συνεχίζουν τις προηγούμενες συνομιλίες.

Επιλογή/Έλεγχος: Το Ιστορικό συνομιλιών στο Lync για Android ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό συνομιλιών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο Lync για Android, στην καρτέλα Η κατάστασή μου, πατήστε το στοιχείο Προώθηση κλήσεων.

 2. Στη σελίδα επιλογών Προώθηση κλήσεων, ορίστε την εναλλαγή Προώθηση κλήσεων σε Ενεργοποίηση.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθηση κλήσεων σε.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Οι πληρεξούσιοί μου από τη λίστα των επιλογών.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Σημαντικό: Προτείνεται να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για Android για να επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης, όπως το 100. Το Lync για Android ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την τρέχουσα φυσική θέση σας. Επομένως, αν χρησιμοποιήσετε το Lync για Android για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες δεν θα μπορούν να προσδιορίσουν τη θέση σας. Για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες παροχής έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας, κλείστε το Lync για Android και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Κοινή χρήση θέσης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Κοινή χρήση θέσης" μοιράζεται τη ζώνη ώρας σας με άλλους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα παρουσίας της κάρτας επαφής όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων (ανατρέξετε στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Σημαντικό: Η τρέχουσα φυσική θέση σας δεν είναι δυνατό να καθοριστεί από το Lync για Android. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για Android για να καλέσετε μια υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης, όπως το 100. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ζώνη ώρας σας ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής και χρησιμοποιείται από κοινού με τις επαφές του Lync. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η "Κοινή χρήση θέσης" εμφανίζει τη θέση σας στις επαφές σας και τα άτομα εντός της εταιρείας σας στην κάρτα επαφής. Σημειώστε ότι καμία άλλη πληροφορία — όπως η γεωγραφική θέση, η μορφοποιημένη διεύθυνση ή η ταχυδρομική διεύθυνση — δεν κοινοποιείται μέσω της παρουσίας.

Επιλογή/Έλεγχος: Η "Κοινή χρήση θέσης" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της εταιρείας σας και η διαχείριση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Προσωπική εικόνα" εμφανίζει την εικόνα σας και εικόνες άλλων ατόμων της επιχείρησής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η προτίμηση κοινής χρήσης της προσωπικής σας εικόνας συλλέγεται τόσο για την εμφάνιση εικόνων όσο και για την κοινή χρήση της εικόνας σας. Μόνο φωτογραφίες αποθηκευμένες στις υπηρεσίες τομέα Active Directory μπορούν να εμφανιστούν στο Lync για Android. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας και την κοινή χρήση της εικόνας σας με άλλους.

Επιλογή/Έλεγχος: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Προσωπικής εικόνας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Συνεργασία μέσω PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συνεργασία μέσω PowerPoint" δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εμφάνισης, προβολής και σχολιασμού παρουσιάσεων του PowerPoint στη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνομιλίας ή σύσκεψης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν γίνεται κοινή χρήση μιας παρουσίασης PowerPoint από άλλο συμμετέχοντα της σύσκεψης, οι χρήστες του Lync για Android μπορούν να προβάλουν την παρουσίαση στη συσκευή τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τον έλεγχο ή να αλληλεπιδράσουν με την παρουσίαση. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι κοινόχρηστες πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη για συνεργασία μέσω βίντεο.

Επιλογή/Έλεγχος: Οι χρήστες Android μπορούν μόνο να προβάλουν μια παρουσίαση του PowerPoint που είναι κοινόχρηστη με άλλον συμμετέχοντα στη σύσκεψη. Δεν μπορούν να στείλουν, να σχολιάσουν ή να μοιραστούν παρουσιάσεις του PowerPoint από τη συσκευή τους.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι πληροφορίες παρουσίας και επαφής επιτρέπουν στους χρήστες την προβολή πληροφοριών παρουσίας και επαφής άλλων μελών του οργανισμού τους, καθώς και των προσωπικών επαφών (μέσα και έξω από την εταιρεία). Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους ενοποίησης με το Outlook και τον Exchange Server, ώστε να εμφανίζετε μηνύματα εκτός γραφείου και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, όταν έχετε μια σύσκεψη προγραμματισμένη στο ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση εισόδου σας και έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με τον Lync Server. Εσείς και ο διαχειριστής σας μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας σας και τα στοιχεία επαφής που σχετίζονται με τη διεύθυνση εισόδου σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Άλλοι χρήστες και προγράμματα του Lync μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας σας, για να προσδιορίσουν τη δημοσιευμένη κατάσταση και τα στοιχεία σας προκειμένου να επικοινωνούν καλύτερα μαζί σας.

Επιλογή/Έλεγχος: Η διαχείριση των ρυθμίσεων πληροφοριών παρουσίας και επικοινωνίας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" είναι μια ρύθμιση που επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν τις πληροφορίες παρουσίας τους (όπως "Διαθέσιμος", "Απασχολημένος", "Μην ενοχλείτε" κ.λπ.) που θα είναι κοινόχρηστες με τις επαφές που υπάρχουν στη λίστα "Επαφές".

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων θέτει το Lync σε μια κατάσταση λειτουργίας όπου ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις χρήστη, ώστε οι πληροφορίες παρουσίας του να είναι κοινόχρηστες μόνο με επαφές της λίστας "Επαφές". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν πώς θα γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων παρουσίας τους.

Επιλογή/Έλεγχος: Από προεπιλογή, η λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας σας και η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή ως email

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: H "Αποστολή ως email" επιτρέπει στους χρήστες να στείλουν το ιστορικό συνομιλίας τους στο Lync για Android ως συνημμένο σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι 50 πιο πρόσφατες εισερχόμενες και εξερχόμενες συνομιλίες αποθηκεύονται επ' αόριστο τοπικά στη συσκευή σε απομονωμένο χώρο αποθήκευσης, εκτός εάν 1) ο χρήστης διαγράψει τη συνομιλία, 2) ο χρήστης καταργήσει την εγκατάσταση της εφαρμογής ή 3) γίνει είσοδος στην ίδια συσκευή από νέο χρήστη. Το ιστορικό άμεσων μηνυμάτων που αποστέλλεται με τη χρήση της δυνατότητας "Αποστολή ως email" παραδίδεται με τη μορφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο χρήστης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν το ιστορικό συνομιλιών ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε οι συνομιλίες να είναι διαθέσιμες εκτός της συσκευής, για σκοπούς όπως η αρχειοθέτηση ή η κοινή χρήση.

Επιλογή/Έλεγχος: Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αποστολή ως email", θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και ρύθμισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

 1. Από την καρτέλα Συνομιλίες, πατήστε και κρατήστε πατημένη τη συνομιλία που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στο αναδυόμενο μενού, πατήστε Διαγραφή συζήτησης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης διαγραφής, πατήστε ΟΚ.

Το Ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποστέλλεται ως εξής:

 1. Από το Παράθυρο συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο μενού.

 2. Επιλέξτε Αποστολή ως email από το μενού.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού, εάν θέλετε να στείλετε το ιστορικό σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς.

 4. Πατήστε Αποστολή.

Ή

 1. Από την καρτέλα Συνομιλίες, πατήστε και κρατήστε πατημένη τη συνομιλία που θέλετε να στείλετε.

 2. Πατήστε Αποστολή ως email στο αναδυόμενο μενού.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού, εάν θέλετε να στείλετε το ιστορικό σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς.

 4. Πατήστε Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Αποστολή αρχείων καταγραφής" επιτρέπει στο χρήστη να αποστέλλει τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη στη Microsoft για να βοηθήσουν στη διερεύνηση τυχόν ζητημάτων ήχου ή συνδεσιμότητας που ενδέχεται να προκύψουν (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη").

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη, αποστέλλονται μόνο οι πληροφορίες που συλλέγει η δυνατότητα καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη δεν αποστέλλονται αυτόματα από τη συσκευή σας. Αντίθετα, αποστέλλονται αρχεία καταγραφής μόνο όταν η καταγραφή έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη").

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συσκευή σας χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που συναντήσατε και στη βελτίωση του Lync.

Επιλογή/Έλεγχος: Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής", θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και ρύθμισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη μπορούν να αποσταλούν ως εξής:

 1. Στο Lync για Android, στην καρτέλα Η κατάστασή μου, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογές.

 2. Πατήστε το στοιχείο Καταγραφή από τη λίστα επιλογών.

 3. Στη σελίδα επιλογών Καταγραφή, επιλέξτε το στοιχείο Αποστολή αρχείων καταγραφής.

 4. Στη φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγει με τα αρχεία καταγραφής συνημμένα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά σφαλμάτων εισόδου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα αναφοράς σφαλμάτων εισόδου δημιουργεί αυτόματα μια αναφορά σφάλματος όταν ένας χρήστης προσπαθήσει να πραγματοποιήσει είσοδο στο Lync χωρίς επιτυχία. Ο χρήστης στη συνέχεια θα έχει την επιλογή να στείλει την αναφορά σφάλματος στη Microsoft.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην αναφορά σφάλματος περιέχουν πληροφορίες όπως η ποιότητα της σύνδεσης Internet του χρήστη και τυχόν κωδικούς σφάλματος ή δεδομένα εξαίρεσης που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης προσπάθειας εισόδου. Επίσης, η αναφορά μπορεί να περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία όπως η διεύθυνση IP του χρήστη και το Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier (SIP URI). Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να αποσταλούν στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα που περιέχονται στην αναφορά σφάλματος εισόδου χρησιμοποιούνται από τη Microsoft για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft για να προσδιοριστούν τυπικά προβλήματα σύνδεσης και τάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία σύνδεσης του Lync.

Επιλογή/Έλεγχος: Από προεπιλογή, αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη και μπορεί να ελέγχεται από το διαχειριστή της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει να αποστέλλεται πάντα ή να μην αποστέλλεται ποτέ στη Microsoft η αναφορά σφάλματος εισόδου ή να επιτρέψει στο χρήστη να αποφασίζει.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις προτιμήσεις χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του κύριου παραθύρου του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (εικονίδιο γραναζιού).

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync – Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για την "Αυτόματη αποστολή πληροφοριών σφάλματος Lync στη Microsoft".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις κύριες δυνατότητες. Μόνο μία, η δυνατότητα "Συγχώνευση αναζήτησης" είναι διαθέσιμη στο Lync για Android. Η "Συγχώνευση αναζήτησης" συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) με τις επαφές του Lync, ώστε, όταν αναζητάτε μια επαφή, να υπάρχει μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync για Android συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών από το Outlook, τις υπηρεσίες τομέα Active Directory και την παρουσία. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync για Android.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες επαφών από το Outlook, τις υπηρεσίες τομέα Active Directory και την παρουσία εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync για Android.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του Ενοποιημένου χώρου αποθήκευσης επαφών πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Βελτιώσεις στην ποιότητα απόδοσης της φωνής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: To Lync αποστέλλει πληροφορίες σε απομακρυσμένα μέρη αν εντοπίσει θέματα δικτύου ή συσκευής στη διάρκεια μιας κλήσης, για να υποδείξει ότι μπορεί να έχετε κακή ποιότητα φωνητικής επικοινωνίας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Αν έχετε μια ρύθμιση συσκευής που προσθέτει κακή ποιότητα ήχου σε μια κλήση (για παράδειγμα, ηχώ ή θόρυβος), το Lync ενημερώνει και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην κλήση ότι η ποιότητα της κλήσης υποβαθμίζεται λόγω της ρύθμισης της δικής σας συσκευής. Στα υπόλοιπα άτομα εμφανίζεται μόνο μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί μια συσκευή που ευθύνεται για την κακή ποιότητα του ήχου. Δεν γνωρίζουν ποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται σε άλλους συμμετέχοντες στην κλήση θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της κλήσης. Για παράδειγμα, οι παρουσιαστές μπορούν να ενεργοποιήσουν τη σίγαση για τη γραμμή σας, αν εσείς είστε απλά ακροατής της κλήσης.

Επιλογή/Έλεγχος: Το Lync δεν σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την ποιότητα της κλήσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×