Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή Microsoft Lync του Windows Store

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2013

Περιεχόμενα

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή Microsoft Lync του Windows Store

Αρχειοθέτηση

Ανάθεση κλήσεων

Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Αναγνωριστικό καλούντος στον κατάλογο ονομάτων της σύσκεψης

Κάρτα επαφής

Ιστορικό συνομιλίας

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών

Καταγραφή διαγνωστικών

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Ομοσπονδία

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σε σύσκεψη (με πολλούς συμμετέχοντες)

Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης

Προσωπική εικόνα

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Συνδεσιμότητα με δημόσια δίκτυα IM (PIC)

Συλλογή δεδομένων και αναφορές "Ποιότητα εμπειρίας" (QoE)

Εγγραφή

Αποθήκευση αρχείων καταγραφής

Αναφορά σφαλμάτων εισόδου

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Έξυπνη περικοπή

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Βελτιώσεις στην ποιότητα φωνής

Οθόνη κλειδώματος των Windows 8

Οθόνη έναρξης των Windows 8

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή Microsoft Lync του Windows Store

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync 2013. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του λογισμικού επικοινωνίας Microsoft Lync Windows Store App στην επιχείρησή σας. Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Lync ως τμήμα ηλεκτρονικής λύσης ή υπηρεσίας (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταφέρονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταφέρονται στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε.

Αρχειοθέτηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Μέσω της δυνατότητας "Αρχειοθέτηση", οι εταιρείες που ενδέχεται να υπόκεινται σε απαιτήσεις διατήρησης αρχείων βάσει ρυθμιστικών διατάξεων, κλαδικών κανονισμών ή εσωτερικού κανονισμού περί οργάνωσης, αποκτούν έναν τρόπο αρχειοθέτησης κάποιων επικοινωνιών που σχετίζονται με το Lync, καθώς και των δεδομένων χρήσης που υποστηρίζουν αυτές τις απαιτήσεις.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η δυνατότητα "Αρχειοθέτηση" αποθηκεύει το περιεχόμενο σε άμεσα μηνύματα ομότιμων και πολλαπλών συμμετεχόντων, περιεχόμενο διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένου απεσταλμένου περιεχομένου (για παράδειγμα, σημειώσεων ακροατηρίου), καθώς και περιεχομένου που σχετίζεται με συμβάντα (για παράδειγμα συμμετοχή, αποχώρηση, αποστολή, κοινή χρήση και αλλαγές στην ορατότητα) σε ένα διακομιστή διαμορφωμένο από το διαχειριστή της εταιρείας. Μεταφορές αρχείων ομότιμης σύνδεσης, ήχος/βίντεο για συνομιλίες ομότιμης σύνδεσης, κοινή χρήση εφαρμογών κατά τη διάρκεια συνομιλίας ομότιμης σύνδεσης, σχόλια διάσκεψης και ψηφοφορίες δεν μπορούν να αρχειοθετηθούν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρεία να αρχειοθετήσει περιεχόμενο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του κλάδου, οι ρυθμιστικές απαιτήσεις ή οι απαιτήσεις του εσωτερικού κανονισμού περί οργάνωσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Αρχειοθέτηση" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου επιπέδου χρήστη για αυτήν τη δυνατότητα: η διαχείρισή της γίνεται από το διαχειριστή της εταιρείας.

Ανάθεση κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Ανάθεση κλήσεων" σας επιτρέπει να καθορίσετε έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους οι οποίοι θα μπορούν να πραγματοποιούν ή να απαντούν σε κλήσεις, καθώς και να οργανώνουν και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές συσκέψεις εκ μέρους σας. Επίσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αυτόματη προώθηση κλήσεων στο φωνητικό ταχυδρομείο, σε κάποιον άλλο αριθμό ή πληρεξούσιο ή την ταυτόχρονη κλήση τόσο στον πρωτεύοντα αριθμό όσο και σε έναν εναλλακτικό αριθμό, όπως σε μια κινητή συσκευή, πληρεξούσιο ή ομάδα κλήσεων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Κατά τον ορισμό πληρεξουσίων, πρέπει να παρέχονται από το χρήστη τα στοιχεία επικοινωνίας των πληρεξουσίων στη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης των παραμέτρων. Οι χρήστες που έχουν οριστεί ως πληρεξούσιοι θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση η οποία θα τους πληροφορεί ότι κάποιος από την εταιρεία τούς έχει ορίσει ως πληρεξούσιους. Όταν κάποιος πληρεξούσιος απαντήσει σε μια κλήση για λογαριασμό του ατόμου που τον έχει ορίσει ως πληρεξούσιο, το άτομο αυτό θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια ειδοποίηση σχετικά με το συμβάν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Lync χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πληρεξούσιου ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις και να προγραμματίζει ή να συμμετέχει σε συσκέψεις για λογαριασμό του προσώπου του οποίου είναι πληρεξούσιος.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" για την εταιρεία. Εάν η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" είναι ενεργοποιημένη, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της ανάθεσης κλήσεων με τα ακόλουθα βήματα:

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Microsoft Lync του Windows Store, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Προώθηση κλήσεων, επιλέξτε Εισερχόμενες κλήσεις.

 3. Στο μενού Εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε Προώθηση όλων των κλήσεών μου ή Ταυτόχρονη κλήση.

 4. Στο μενού Προώθηση όλων των κλήσεών μου ή Ταυτόχρονη κλήση, επιλέξτε Οι πληρεξούσιοί μου.

Σημείωση:  Μόνο πληρεξούσιοι που έχουν οριστεί προηγουμένως είναι διαθέσιμοι στην κινητή συσκευή. Οι πληρεξούσιοι πρέπει να ρυθμιστούν στο πρόγραμμα-πελάτη Lync για υπολογιστές.

Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύει μια εγγραφή των φωνητικών κλήσεων Lync σε ένα φάκελο του Microsoft Outlook.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Πληροφορίες σχετικά με τις φωνητικές κλήσεις, όπως η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης, η διάρκεια και οι συμμετέχοντες στην κλήση, αποθηκεύονται στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook. Το θέμα και η τοποθεσία της συνάντησης μπορούν επίσης να καταγραφούν επιλέγοντας το Outlook ως πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών στην καρτέλα "Προσωπικά στοιχεία" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές". Στη δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" δεν αποθηκεύεται το περιεχόμενο των φωνητικών κλήσεων. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" για την παρακολούθηση και την προβολή του ιστορικού κλήσεών του.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο εταιρικός διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τη δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" για την επιχείρησή σας. Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων", μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του αρχείου καταγραφής κλήσεων για όλα τα προγράμματα-πελάτες του Lync από το πρόγραμμα-πελάτη Lync για υπολογιστή.

Αναγνωριστικό καλούντος στον κατάλογο ονομάτων της σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αναγνωριστικό καλούντος" στον κατάλογο ονομάτων της σύσκεψης προβάλλει το αναγνωριστικό καλούντος όλων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη στον κατάλογο ονομάτων της σύσκεψης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Συλλέγεται το αναγνωριστικό καλούντος των συμμετεχόντων στη σύσκεψη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Όταν συμμετέχετε σε μια σύσκεψη, το αναγνωριστικό καλούντος κάθε συμμετέχοντος προβάλλεται στον κατάλογο ονομάτων της σύσκεψης στους άλλους συμμετέχοντες.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου επιπέδου τελικού χρήστη για αυτήν τη δυνατότητα. Το αναγνωριστικό καλούντος λαμβάνεται από την υπηρεσία παροχής τηλεφωνίας. Ορισμένες υπηρεσίες παροχής δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν το αναγνωριστικό καλούντος. Για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή με την υπηρεσία παροχής τηλεφωνίας.

Κάρτα επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: H δυνατότητα "Κάρτα επαφής" εμφανίζει τις πληροφορίες επαφής, παρουσίας και τοποθεσίας για εσάς και τα άτομα που εργάζονται στην εταιρεία σας, τόσο στο Lync όσο και στις πρόσφατες εκδόσεις του Outlook. Η κάρτα επαφής παρέχει επίσης πρόσβαση για επικοινωνία με κάποιον με ένα κλικ. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από την κάρτα επαφής κάποιου.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι στατικές πληροφορίες στη δυνατότητα "Κάρτα επαφής" συλλέγονται από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης (όπως από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory). Οι δυναμικές πληροφορίες, όπως είναι οι πληροφορίες διαθεσιμότητας ημερολογίου, ανακτώνται από τον Microsoft Exchange Server. Οι πληροφορίες τοποθεσίας ανακτώνται με διάφορους τρόπους (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθεσία"). Οι αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να ανακτηθούν από τον εταιρικό κατάλογο ή να καταχωρηθούν μη αυτόματα από το χρήστη. Τέλος, η διαχείριση των πληροφοριών παρουσίας γίνεται από το Lync με τη χρήση του Ημερολογίου του Outlook (εάν είναι ενεργοποιημένο από το χρήστη) ή καταχωρούνται μη αυτόματα από το χρήστη. Ο διακομιστής του Lync κάνει κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών με άλλα πρόσωπα μέσα στην εταιρεία. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Κάρτα επαφής" χρησιμοποιείται για την προβολή των στοιχείων επικοινωνίας, τοποθεσίας και παρουσίας για τα πρόσωπα στην εταιρεία του χρήστη. Ο όγκος των στοιχείων που προβάλλονται στις επαφές του Lync και του Outlook ενός χρήστη ελέγχεται με τη ρύθμιση "σχέσεων εμπιστευτικότητας" και την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων").

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Κάρτας επαφής πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Ιστορικό συνομιλίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ιστορικό συνομιλίας" σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε προηγούμενες, πρόσφατες ή χαμένες συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις φωνητικές συνομιλίες σας (όπως στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια και τον καλούντα) στο φάκελο ιστορικού συνομιλίας του Microsoft Outlook και να τα ανακτάτε μέσω της καρτέλας "Συνομιλίες" στο Lync.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το περιεχόμενο των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις φωνητικές συνομιλίες (όπως πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια και τον καλούντα). Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Ιστορικό συνομιλίας προβάλλεται στο Lync με τη χρήση της καρτέλας συνομιλιών στο κύριο περιβάλλον εργασίας χρήστη, η οποία δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να προβάλλει και να συνεχίζει προηγούμενες συνομιλίες του.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το "Ιστορικό συνομιλίας" είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις αρχείου καταγραφής κλήσεων για όλα τα προγράμματα-πελάτες του Lync από το πρόγραμμα-πελάτη Lync για υπολογιστές.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) συλλέγει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προγράμματά σας, τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και τις συνδεδεμένες συσκευές. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και λειτουργίας κάθε στοιχείου. Αυτές οι αναφορές αποστέλλονται στη Microsoft για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που χρησιμοποιούν συχνότερα οι πελάτες μας και να βρούμε λύσεις για τα συνήθη προβλήματα. Το CEIP συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε, την απόδοση του λογισμικού και του υλικού και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Η Microsoft δεν συλλέγει πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες CEIP αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται από το Πρόγραμμα CEIP, ανατρέξτε στο θέμα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει την ποιότητα, την αξιοπιστία και την απόδοση του λογισμικού και των υπηρεσιών της.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το πρόγραμμα CEIP είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το Πρόγραμμα CEIP για την εταιρεία. Εάν ο διαχειριστής της εταιρείας δεν έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους του CEIP για την εταιρεία, θα δοθεί στο χρήστη η ευκαιρία να εγγραφεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικής εγκατάστασης. Εάν ο διαχειριστής της εταιρείας δεν έχει απενεργοποιήσει το στοιχείο ελέγχου του CEIP, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την επιλογή CEIP τους οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Microsoft Lync Windows Store, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Εγγραφή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών για να συμμετάσχετε ή να διακόψετε τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών.

Σημείωση:  Εάν ο διαχειριστής αλλάξει τη ρύθμιση και ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει τη δυνατότητα CEIP ενώ ο χρήστης χρησιμοποιεί ήδη το Lync, η νέα ρύθμιση θα αρχίσει να ισχύει μόνο αφού ο χρήστης κλείσει το Lync και πραγματοποιήσει είσοδο ξανά.

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών" δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να συνεργάζονται μέσω συνομιλίας βίντεο, κάνοντας συγχρόνως κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας τους ή επιλεγμένων εφαρμογών με όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, πράγμα που τους δίνει τη δυνατότητα να μοιράζονται και να επεξεργάζονται αρχεία σαν να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο με τους συναδέλφους τους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και να συνεργάζονται με άλλους σε έναν εικονικό πίνακα, δηλαδή σε μια κενή σελίδα για σημειώσεις και σχέδια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν από κοινού όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Όταν ο χρήστης κάνει αρχικά κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας του ή κάποιας εφαρμογής, εκείνος είναι ο μόνος που έχει τον έλεγχο. Εάν ο χρήστης το επιλέξει, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες να αναλάβουν τον έλεγχο της κοινόχρηστης επιφάνειας εργασίας ή εφαρμογής, να πλοηγηθούν και να κάνουν αλλαγές χρησιμοποιώντας το δικό τους ποντίκι και πληκτρολόγιο (ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών").

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν εκκινηθεί η κοινή χρήση, ανάλογα με το υλικό του οποίου γίνεται κοινή χρήση, όλοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις οθόνες, ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας ή επιλεγμένες εφαρμογές στην οθόνη του υπολογιστή τους. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και εφαρμογών" για συνεργασία με τους συμμετέχοντες στη συνομιλία και τη σύσκεψη.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Οι χρήστες της εφαρμογής Lync Windows Store δεν μπορούν να κάνουν κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας ή των εφαρμογών τους. Μπορούν μόνο να προβάλουν την κοινόχρηστη επιφάνεια εργασίας ή τις εφαρμογές του Lync για χρήστες υπολογιστών ή του Lync Online.

Καταγραφή διαγνωστικών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Καταγραφή διαγνωστικών" συλλέγει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ομάδα υποστήριξης δευτέρου επιπέδου για τον προσδιορισμό της αιτίας κάποιου ζητήματος. Τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Καταγραφή διαγνωστικών", στον υπολογιστή του χρήστη καταγράφονται και αποθηκεύονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση. Για παράδειγμα, τα θέματα και οι τοποθεσίες διεξαγωγής συσκέψεων, τα μηνύματα πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP), οι απαντήσεις σε προσκλήσεις του Lync, οι πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη άμεσων μηνυμάτων, η διαδρομή που ακολούθησε το μήνυμα, η λίστα "Επαφές" και τα στοιχεία παρουσίας των χρηστών, τα ονόματα τυχόν εφαρμογών, συνημμένων, αρχείων του Microsoft PowerPoint, πινάκων ή ψηφοφοριών των οποίων έγινε κοινή χρήση για τη συμπερίληψη ερωτήσεων ψηφοφοριών των οποίων έγινε κοινή χρήση, καθώς και ένα ευρετήριο του τρόπου με τον οποίον ψηφίστηκαν, περιλαμβάνονται όλα στα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών του Lync (άμεσα μηνύματα, ομάδες διαφανειών του PowerPoint, περιεχόμενα πινάκων, σημειώσεις, στοιχεία ψηφοφοριών κ.λπ.) δεν αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα υποστήριξης πελατών του χρήστη ή να σταλούν στη Microsoft για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η Καταγραφή διαγνωστικών είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για την εταιρεία του. Εάν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν την καταγραφή διαγνωστικών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Microsoft Lync Windows Store, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, στην επιλογή Καταγραφή και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή διαγνωστικών.

Σημείωση: Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την έξοδο του χρήστη από την εφαρμογή Lync. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Lync, τερματίστε την εργασία του Lync στη Διαχείριση Εργασιών των Windows ή επανεκκινήστε τη συσκευή.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Όταν ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας, το στοιχείο "Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης" επιτρέπει στο Lync να μεταδίδει τα στοιχεία τοποθεσίας σε κάποια τρίτη υπηρεσία παροχής δρομολόγησης που έχει επιλεγεί από τον πελάτη. Η τρίτη υπηρεσία παροχής δρομολόγησης στη συνέχεια θα μεταδώσει την τοποθεσία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μόλις κληθεί ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης (όπως το 100 στην Ελλάδα). Όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αντιστοιχούν στην τοποθεσία που έχει εκχωρήσει ο διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε χρήστη (για παράδειγμα, κτίριο και αριθμός γραφείου) και έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων τοποθεσιών ή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση τοποθεσίας, στην τοποθεσία που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία". Εάν ένας χρήστης καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ χρησιμοποιεί το Lync μέσω ασύρματης σύνδεσης στο Internet, ενόσω παραμένει στην τοποθεσία εργασίας του, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα είναι απλώς μια κατά προσέγγιση τοποθεσία βάσει της τοποθεσίας που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο τελικό σημείο με το οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής του. Επιπλέον, οι πληροφορίες για την τοποθεσία αυτού του ασύρματου τελικού σημείου εισάγονται μη αυτόματα από το διαχειριστή της εταιρείας και, συνεπώς, οι πληροφορίες για την τοποθεσία που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην αντιστοιχούν στην πραγματική φυσική θέση του χρήστη. Για να λειτουργεί πλήρως αυτή η δυνατότητα, η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί υπηρεσία δρομολόγησης η οποία να παρέχεται από πιστοποιημένες υπηρεσίες παροχής λύσεων και αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνονται από το Lync προσδιορίζονται από τις αυτόματες πληροφορίες τοποθεσίας που καταχωρούνται από το Διακομιστή πληροφοριών θέσης ή από τις πληροφορίες τοποθεσίας που έχουν καταχωρηθεί μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία" από το χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, επομένως, όταν καταχωρηθεί ένας αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αυτές οι πληροφορίες τοποθεσίας μεταδίδονται μαζί με την κλήση, για να δρομολογηθούν στην υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και να παρασχεθεί η κατά προσέγγιση τοποθεσία του. Η τοποθεσία του μπορεί επίσης να σταλεί με άμεσο μήνυμα σε μια τοπική υπηρεσία ασφαλείας. Για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η εγγραφή στοιχείων κλήσης θα περιέχει τις πληροφορίες τοποθεσίας του χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Τοποθεσία" χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της κλήσης στην κατάλληλη υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και για την αποστολή διασωστών. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να αποσταλούν στο τμήμα ασφαλείας της εταιρείας ως ειδοποίηση, με την τοποθεσία του καλούντος και τις πληροφορίες επιστροφής κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ενεργοποιείται από το διαχειριστή της εταιρείας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της εταιρείας σας για να μάθετε εάν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη. Δεν μπορείτε να ελέγξετε αν μια τοποθεσία λαμβάνεται αυτόματα ή μεταδίδεται στους χειριστές κέντρων επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, όταν πραγματοποιείται μια κλήση έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση:  Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης στην τοποθεσία της εργασίας σας, επομένως πρέπει να ρωτήσετε το διαχειριστή σας για πληροφορίες σχετικά με την έκταση στην οποία είναι διαθέσιμη η λειτουργία κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Ομοσπονδία

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ομοσπονδία" επιτρέπει στους χρήστες του Lync στην εταιρεία σας να βλέπουν την παρουσία, να στέλνουν άμεσα μηνύματα και να πραγματοποιούν φωνητικές κλήσεις από υπολογιστή προς υπολογιστή (εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει ηχεία και μικρόφωνο ή ακουστικά με μικρόφωνο) με χρήστες του Lync από άλλες εταιρείες με τις οποίες έχετε ομόσπονδη σχέση.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Μεταξύ των εξωτερικών επαφών, γίνεται κοινή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στη δυνατότητα "Κάρτα επαφής", όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πληροφορίες παρουσίας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Αφού γίνει ενεργοποίηση, οι χρήστες από μια εταιρεία μπορούν να προσθέτουν χρήστες από μια άλλη εταιρεία σε λίστες επαφών, να τους στέλνουν άμεσα μηνύματα και να βλέπουν τις πληροφορίες παρουσίας τους. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας για κάθε εργασία — φωνή, βίντεο κ.λπ. — και να κλιμακώνουν εύκολα τις περιόδους λειτουργίας πρόσωπο με πρόσωπο σε διασκέψεις πολλών ατόμων.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Οι χρήστες της εφαρμογής Lync Windows Store μπορούν να δουν και να επικοινωνήσουν με εξωτερικές επαφές αλλά δεν μπορούν να τις προσθέσουν ή να τις καταργήσουν από τη λίστα επαφών του Lync μέσα από την εφαρμογή Lync Windows Store. Η διαχείριση των εξωτερικών επαφών πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη Lync για υπολογιστές. Η δυνατότητα "Ομοσπονδία" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και ελέγχεται και ρυθμίζεται από το διαχειριστή της εταιρείας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, σε όλες τις εξωτερικές επαφές, προσωπικές ή επαγγελματικές, θα εκχωρηθεί η σχέση εμπιστευτικότητας "Εξωτερικές επαφές", με την οποία γίνεται κοινή χρήση του ονόματος, της θέσης στην εταιρεία, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της εταιρείας και της φωτογραφίας σας. Αυτές οι επαφές δεν θα μπορούν να δουν τη σημείωση παρουσίας σας. Η εκχώρηση άλλων σχέσεων εμπιστευτικότητας σε εξωτερικές επαφές, για παράδειγμα "Ομάδα εργασίας", "Φίλοι και συγγενείς" κ.λπ., θα τους επιτρέψει να βλέπουν τη σημείωση παρουσίας σας και μπορεί να γίνει κατά λάθος κοινή χρήση πληροφοριών που δεν θα έπρεπε να κοινοποιηθούν σε αυτές.

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σε σύσκεψη (με πολλούς συμμετέχοντες)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σε σύσκεψη" σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα σε συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη Lync Online. Τα μηνύματα που στέλνετε μεταδίδονται σε όλους τους συμμετέχοντες

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα άμεσα μηνύματα που αποστέλλει οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες μεταδίδονται μαζί με το όνομα του αποστολέα και τη χρονική σήμανση σε όλους τους συμμετέχοντες στη συνομιλία (εκτός από όσους συμμετέχουν μέσω τηλεφώνου). Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σάς επιτρέπει να συνεργάζεστε με άλλους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη, μεταξύ άλλων, για να κοινοποιήσετε ένα γραπτό κείμενο (π.χ. μια διεύθυνση Web) ή για να συντάξετε το κείμενο ενός εγγράφου κ.λπ.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Για να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σε σύσκεψη" (με πολλούς συμμετέχοντες), ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί IM στο παράθυρο συνομιλίας.

Σημαντικό: Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Lync για υπολογιστή, μπορούν να επιλέξουν την αυτόματη αποθήκευση αντιγράφου της συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων στον υπολογιστή τους. Επιπλέον, οι χρήστες του Lync Online μπορούν να επιλέξουν και να αντιγράψουν το αντίγραφο της συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων από την ιστοσελίδα του Lync Online σε μια άλλη εφαρμογή.

Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το στοιχείο "Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης" δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του Lync που είναι παρόντες σε σύσκεψη να προσθέτουν έναν αριθμό δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής (PSTN) σε μια υφιστάμενη συνομιλία ή σύσκεψη ήχου/βίντεο (AV). Η προσθήκη ενός χρήστη PSTN μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κλήση του αριθμού PSTN από το πληκτρολόγιο κλήσης του Lync. Ο χρήστης PSTN θα προστεθεί όταν απαντήσει στην κλήση.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Ο χρήστης PSTN θα βλέπει το αναγνωριστικό καλούντος είτε του διοργανωτή της σύσκεψης είτε του συμμετέχοντος στη σύσκεψη, όταν λάβει την κλήση που τον προσκαλεί στη σύσκεψη.

Χρήση των πληροφοριών: Το αναγνωριστικό καλούντος χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η ταυτότητα αυτού που καλεί στο πρόσωπο που λαμβάνει την κλήση.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Δεν υπάρχει στοιχείο ελέγχου χρήστη ή διαχειριστή επιχείρησης για αυτήν τη δυνατότητα.

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το στοιχείο "Προσωπική εικόνα" δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δείχνουν την προσωπική τους εικόνα σε συναδέλφους τους, στην Κάρτα επαφής. Εάν κάποιος χρήστης επιλέξει να εμφανίσει την προσωπική του εικόνα στην κάρτα επαφής του, οι άλλοι χρήστες του Lync θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την εικόνα στη λίστα επαφών του Lync, με τη χρήση της επιλογής "Εμφάνιση φωτογραφιών των επαφών". Εάν οι χρήστες επιλέξουν να εμφανίσουν τις προσωπικές τους εικόνες σε άλλους, μπορούν να επιλέξουν την εμφάνιση της προεπιλεγμένης εικόνας που χρησιμοποιείται από την εταιρεία τους, εάν αυτή η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί για την επιχείρηση, ή μπορούν να στείλουν μια εικόνα από τον υπολογιστή τους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι προτιμήσεις κοινής χρήσης της δυνατότητας "Προσωπική εικόνα" και τυχόν προσαρμοσμένες εικόνες που έχουν σταλεί. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο διακομιστή του Lync και χρησιμοποιούνται για προσαρμογή της εμπειρίας χρήστη και κοινή χρήση με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Προσωπικής εικόνας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας" επιτρέπει σε ένα χρήστη να προβάλλει πληροφορίες για την παρουσία και τα στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών (τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας), καθώς και να θέτει σε κοινή χρήση τις δικές του δημοσιευμένες πληροφορίες, όπως παρουσία, κατάσταση, θέση στην εταιρεία, αριθμό τηλεφώνου, τοποθεσία και σημειώσεις. Ο διαχειριστής της εταιρείας ενδέχεται επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Outlook και τον Exchange Server, ώστε να εμφανίζονται τα μηνύματα "εκτός γραφείου" κάποιου χρήστη αλλά και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης έχει προγραμματίσει κάποια σύσκεψη στο Ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη, για σκοπούς σύνδεσης και ελέγχου ταυτότητας. Επίσης, τυχόν επιπρόσθετοι αριθμοί τηλεφώνου που οι χρήστες επιθυμούν να κάνουν διαθέσιμους, πληροφορίες όπως μηνύματα "εκτός γραφείου" και άλλες πληροφορίες κατάστασης, σε περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρείας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Outlook και τον Exchange Server και έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα στο Outlook, περιλαμβανομένων σημειώσεων ή διαθεσιμότητας που ίσως έχουν οριστεί μη αυτόματα από το χρήστη και είναι διαθέσιμες στην "Κάρτα επαφής". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για σύνδεση του χρήστη στο Lync, καθώς και για σύνδεση με τον Lync Server. Ανάλογα με τον τρόπο που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, ενδέχεται άλλοι χρήστες του Lync αλλά και προγράμματα να είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και κατάστασης, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας, εάν έχουν δημοσιευτεί, ώστε οι χρήστες να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους.

Επιλογή/Έλεγχος: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της δυνατότητας "Πληροφορίες παρουσίας και επαφής" πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" είναι μια ρύθμιση που επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν τις πληροφορίες παρουσίας τους (όπως "Διαθέσιμος", "Απασχολημένος", "Μην ενοχλείτε" κ.λπ.) που θα είναι κοινόχρηστες με τις επαφές που υπάρχουν στη λίστα "Επαφές".

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων θέτει το Lync σε μια κατάσταση λειτουργίας όπου ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις χρήστη, ώστε οι πληροφορίες παρουσίας του να είναι κοινόχρηστες μόνο με επαφές της λίστας "Επαφές". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν πώς θα γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων παρουσίας τους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Συνδεσιμότητα με δημόσια δίκτυα IM (PIC)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συνδεσιμότητα με δημόσια δίκτυα IM" (PIC) επιτρέπει στους χρήστες του Lync να προσθέσουν χρήστες άλλων δημόσιων υπηρεσιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) όπως του Microsoft Live Messenger, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς και να κάνουν κοινή χρήση των πληροφοριών παρουσίας και των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες του στοιχείου "Κάρτα επαφής", όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πληροφορίες παρουσίας, είναι κοινόχρηστες μεταξύ των επαφών PIC. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν επαφές από άλλες δημόσιες υπηρεσίες παροχής IM στη λίστα επαφών του Lync, να τους στέλνουν άμεσα μηνύματα, καθώς και να βλέπουν τις πληροφορίες παρουσίας τους. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας για κάθε εργασία — φωνή, βίντεο κ.λπ. — και να κλιμακώνουν εύκολα τις περιόδους λειτουργίας πρόσωπο με πρόσωπο σε διασκέψεις πολλών ατόμων.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Οι χρήστες της εφαρμογής Lync Windows Store μπορούν να δουν και να επικοινωνήσουν με επαφές PIC αλλά δεν μπορούν να τις προσθέσουν ή να τις καταργήσουν από τη λίστα επαφών του Lync μέσα από την εφαρμογή Lync Windows Store. Η διαχείριση των επαφών PIC πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη Lync για υπολογιστές. Η δυνατότητα PIC είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και ελέγχεται και ρυθμίζεται από το διαχειριστή της εταιρείας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, σε όλες τις εξωτερικές επαφές, προσωπικές ή επαγγελματικές, θα εκχωρηθεί η σχέση εμπιστευτικότητας "Εξωτερικές επαφές", με την οποία γίνεται κοινή χρήση του ονόματος, της θέσης στην εταιρεία, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της εταιρείας και της φωτογραφίας σας. Αυτές οι επαφές δεν θα μπορούν να δουν τη σημείωση παρουσίας σας. Η εκχώρηση άλλων σχέσεων εμπιστευτικότητας σε εξωτερικές επαφές, για παράδειγμα "Ομάδα εργασίας", "Φίλοι και συγγενείς" κ.λπ., θα τους επιτρέψει να βλέπουν τη σημείωση παρουσίας σας και μπορεί να γίνει κατά λάθος κοινή χρήση πληροφοριών που δεν θα έπρεπε να κοινοποιηθούν σε αυτές.

Συλλογή δεδομένων και αναφορές "Ποιότητα εμπειρίας" (QoE)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: H δυνατότητα "Συλλογή δεδομένων και αναφορές "Ποιότητα εμπειρίας" (QoE)" συλλέγει και αναφέρει την ποιότητα των πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες τύπου ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις μέσω Lync. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, το ρυθμό απώλειας, τις συσκευές που χρησιμοποιούνται, τα συμβάντα κακής ποιότητας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κ.λπ.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρείας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα QoE, τότε δεδομένα που αφορούν την ποιότητα των πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις Lync εγγράφονται στη βάση δεδομένων QoE. Αυτή η δυνατότητα δεν εγγράφει το ίδιο το περιεχόμενο του Lync. Τα δεδομένα QoE αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων παρασκηνίου του διακομιστή παρακολούθησης η οποία έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία και αναφέρονται σε ένα σύνολο τυπικών αναφορών του διακομιστή παρακολούθησης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να συλλέξει σχόλια όσον αφορά την ποιότητα των πολυμέσων που μεταδίδονται με ροή στο σύστημα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα QoE είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά ο διαχειριστής της εταιρείας πρέπει να εγκαταστήσει ένα διακομιστή παρακολούθησης συνδεδεμένο με βάση δεδομένων παρασκηνίου διακομιστή παρακολούθησης, για να συλλέξει τα δεδομένα QoE. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να αναπτύξει τις τυπικές αναφορές του διακομιστή παρακολούθησης ή να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές που υποβάλλουν ερωτήματα στη βάση δεδομένων του διακομιστή παρακολούθησης.

Εγγραφή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Εγγραφή" επιτρέπει στους συμμετέχοντες μιας σύσκεψης την καταγραφή οποιουδήποτε ήχου, βίντεο, άμεσου μηνύματος (IM), κοινής χρήσης εφαρμογής, παρουσίασης Microsoft PowerPoint, πίνακα και ψηφοφορίας που πραγματοποιείται στη διάρκεια μιας σύσκεψης για σκοπούς αρχειοθέτησης ή αναπαραγωγής.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη επιλέξουν να κάνουν εγγραφή μιας περιόδου σύσκεψης, η εγγραφή αυτή θα αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή τους. Εάν οι συμμετέχοντες διαθέσουν περιεχόμενο προς κοινή χρήση κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης που καταγράφεται, το περιεχόμενο αυτό θα συμπεριληφθεί στην εγγραφή της σύσκεψης. Όταν κάποιος συμμετέχων αρχίσει την εγγραφή, μια ειδοποίηση ότι έγινε έναρξη εγγραφής θα μεταδοθεί προς όλους τους συμμετέχοντες που διαθέτουν συμβατά προγράμματα-πελάτες και συσκευές. Οι συμμετέχοντες σε μια περίοδο λειτουργίας που καταγράφεται, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν συμβατά προγράμματα-πελάτες ή συσκευές, θα καταγράφονται μεν, αλλά δεν θα λάβουν την ειδοποίηση για την εγγραφή. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα των μη συμβατών προγραμμάτων-πελατών και συσκευών. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Στα μη συμβατά προγράμματα-πελάτες περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Στις μη συμβατές συσκευές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Σημείωση:  Ανεξάρτητα από τη συσκευή ή το πρόγραμμα-πελάτη που χρησιμοποιείται, εάν κάποιος συμμετέχων χρησιμοποιεί βίντεο πλήρους οθόνης στη διάρκεια μιας σύσκεψης ή συνομιλίας, δεν θα δει την ειδοποίηση έναρξης της εγγραφής παρά μόνο όταν επιστρέψει στο παράθυρο συνομιλίας.

Χρήση των πληροφοριών: Κάθε εγγραφή αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να τεθεί σε κοινή χρήση από τον κάτοχο όπως οποιοσδήποτε άλλος τύπος αρχείου. Εάν προκύψουν αποτυχίες στη φάση δημοσίευσης μιας εγγραφής, ενδέχεται να συμπεριληφθούν κατά λάθος στην εγγραφή τα δεδομένα που καταγράφονται στη διάρκεια της παύσης. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της φάσης δημοσίευσης αποτύχει (δείτε Διαχείριση εγγραφής για την κατάσταση "Προειδοποίηση..."), οι εγγραφές δεν πρέπει να διανεμηθούν στα υπόλοιπα άτομα, ακόμα και αν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε κάποια μορφή.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής συσκέψεων από την εφαρμογή Lync Windows Store. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα-πελάτη Lync για υπολογιστές μπορούν να ξεκινήσουν την εγγραφή. Κατά την έναρξη ή τη διακοπή εγγραφής, η εφαρμογή Lync Windows Store εμφανίζει μια ειδοποίηση για να ενημερώσει το χρήστη.

Αποθήκευση αρχείων καταγραφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Αποθήκευση αρχείων καταγραφής" επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύει τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών στην τοπική μονάδα σκληρού δίσκου του, ώστε να είναι δυνατή η κοινή χρήση τους από το χρήστη με την ομάδα υποστήριξης ή με τη Microsoft (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή διαγνωστικών").

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών (ανατρέξτε στην ενότητα Καταγραφή διαγνωστικών) μαζί με ένα αρχείο ήχου που περιέχει μια εγγραφή με τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τρέχουσας κλήσης. Ούτε τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών ούτε το αρχείο ήχου δεν αποστέλλεται αυτόματα από το χρήστη της συσκευής. Ο χρήστης πρέπει να τα αποστείλει με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας το προτιμώμενο πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα μέσα.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο καταγραφής διαγνωστικών και στο αρχείο ήχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων με την εφαρμογή Lync Windows Store.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αποθήκευση αρχείων καταγραφής", πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η "Καταγραφή διαγνωστικών".

Τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικών μπορούν να αποθηκευτούν ως εξής:

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Microsoft Lync του Windows Store, επιλέξτε Πληροφορίες.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση αρχείων καταγραφής.

Σημείωση: Οι οδηγίες για την προεπισκόπηση των εγγραφών φωνής που έχουν αποθηκευτεί με τη δυνατότητα "Αποθήκευση αρχείων καταγραφής" βρίσκονται στην επιλογή Αποθήκευση αρχείων καταγραφής της εφαρμογής Lync του Windows Store.

Αναφορά σφαλμάτων εισόδου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα αναφοράς σφαλμάτων εισόδου δημιουργεί αυτόματα μια αναφορά σφάλματος όταν ένας χρήστης προσπαθήσει να πραγματοποιήσει είσοδο στο Lync χωρίς επιτυχία.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην αναφορά σφάλματος περιέχουν πληροφορίες όπως η ποιότητα της σύνδεσης Internet του χρήστη και τυχόν κωδικούς σφάλματος ή δεδομένα εξαίρεσης που δημιουργούνται εξαιτίας της αποτυχημένης προσπάθειας εισόδου. Επίσης, η αναφορά μπορεί να περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία όπως η διεύθυνση IP του χρήστη και το ενιαίο αναγνωριστικό πόρου του πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (URI SIP). Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να αποσταλούν στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα που περιέχονται στην αναφορά σφάλματος εισόδου μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft για να βοηθήσουν το χρήστη στην αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft για να προσδιοριστούν συνήθη ζητήματα σύνδεσης και τάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία σύνδεσης του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Την πρώτη φορά που κάποιος χρήστης θα αντιμετωπίσει αποτυχία εισόδου, θα δει ένα παράθυρο διαλόγου που τον ενημερώνει ότι παρουσιάστηκε αποτυχία εισόδου και τον ρωτά αν θέλει να στείλει την αναφορά σφάλματος εισόδου στη Microsoft. Εάν ο χρήστης επιλέξει να στείλει την αναφορά σφάλματος εισόδου στη Microsoft, οι πληροφορίες για την τρέχουσα αποτυχία εισόδου και όλες τις επακόλουθες αποτυχίες εισόδου θα αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft χωρίς πρόσθετα μηνύματα στο χρήστη. Εάν ο χρήστης επιλέξει να μην στείλει την αναφορά σφάλματος εισόδου στη Microsoft, η αναφορά σφάλματος για την τρέχουσα αποτυχία εισόδου και τις επακόλουθες αποτυχίες εισόδου δεν θα αποστέλλονται στη Microsoft.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις προτιμήσεις χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Microsoft Lync του Windows Store, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, στην επιλογή Αρχεία καταγραφής εισόδου και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή σφαλμάτων εισόδου.

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αναζήτηση δεξιοτήτων" επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν άτομα εντός της εταιρείας τους βάσει οποιασδήποτε ιδιότητας παρατίθεται στις υπηρεσίες Microsoft SharePoint (για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεξιότητες, τομέας εξειδίκευσης κ.λπ.). Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν ο διαχειριστής της εταιρείας έχει αναπτύξει το SharePoint και έχει ενεργοποιήσει την ενοποίηση Lync και SharePoint.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το ερώτημα αναζήτησης που εισάγεται στο Lync θα αποσταλεί στο διακομιστή SharePoint της εταιρείας. Το Lync επεξεργάζεται την απόκριση του SharePoint και, στη συνέχεια, εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης και οι σχετικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που εισάγονται από το χρήστη αποστέλλονται στο SharePoint για να ληφθούν τα αποτελέσματα αναζήτησης, τα οποία εμφανίζονται στο Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Αναζήτηση δεξιοτήτων" για την εταιρεία. Εάν η δυνατότητα "Αναζήτηση δεξιοτήτων" έχει ενεργοποιηθεί, τότε είναι δυνατή η αναζήτηση δεξιοτήτων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Πληκτρολογήστε τη δεξιότητα που αναζητάτε στο πλαίσιο αναζήτησης.

 2. Επιλέξτε το κουμπί Δεξιότητα.

 3. Δείτε τα αποτελέσματα.

Έξυπνη περικοπή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Κατά την κοινή χρήση της εικόνας βίντεο κάποιου χρήστη στη διάρκεια μιας διάσκεψης βίντεο, η δυνατότητα "Έξυπνη περικοπή" θα προσδιορίσει τη θέση του κεφαλιού του χρήστη στο οπτικό πεδίο της κάμερας Web, χρησιμοποιώντας λειτουργίες εντοπισμού προσώπου. Μόλις καθοριστεί η θέση του κεφαλιού των χρηστών, η εφαρμογή Lync Windows Store "μεταφράζει" τη θέση σε συντεταγμένες και τις προσθέτει στη ροή bit του βίντεο που στέλνει. Το πρόγραμμα-πελάτης Lync που τις λαμβάνει χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για περικοπή της εισερχόμενης ροής bit του βίντεο από τις εγγενείς αναλογίες εικόνας (οριζόντιος προσανατολισμός) σύμφωνα με τις συντεταγμένες του παραλληλογράμμου, ώστε να κεντράρει το κεφάλι του χρήστη στο βίντεο που έχει περικοπεί. Η δυνατότητα "Έξυπνη περικοπή" λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, καθώς παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις του χρήστη, προσαρμόζοντας αναλόγως τις συντεταγμένες που εισάγονται στη ροή bit του βίντεο, επιτρέποντας έτσι στο πρόγραμμα-πελάτη του Lync που τις λαμβάνει να προσαρμόζει την περικοπή βίντεο, διατηρώντας πάντα το κεφάλι των χρηστών στο κέντρο της προβολής βίντεο.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι συντεταγμένες του κεφαλιού του χρήστη στο οπτικό πεδίο των συσκευών βιντεοκάμερας που χρησιμοποιούν προστίθενται στη ροή bit του βίντεο. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι συντεταγμένες θα χρησιμοποιηθούν για περικοπή του σωστού τμήματος του εισερχόμενου βίντεο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σημείωση:  Οι χρήστες προγραμμάτων-πελάτη του Lync παλαιού τύπου, καθώς και εκδόσεων του Lync για κινητές συσκευές θα βλέπουν το βίντεο που στέλνεται στις πλήρεις αναλογίες οθόνης.

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις κύριες δυνατότητες. Μόνο μία, η δυνατότητα "Συγχώνευση αναζήτησης", είναι διαθέσιμη στο Lync Windows Store App. Η "Συγχώνευση αναζήτησης" συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) με τις επαφές του Lync, ώστε, όταν αναζητάτε μια επαφή, να υπάρχει μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync Windows Store App συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και την παρουσία. Το Lync χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες εσωτερικά.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες επαφών από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και την παρουσία εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync Windows Store App.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του Ενοποιημένου χώρου αποθήκευσης επαφών πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Βελτιώσεις στην ποιότητα απόδοσης της φωνής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το Lync παρέχει ειδοποιήσεις στους χρήστες για να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα της κλήσης τους, σε περίπτωση που εντοπίσει θέματα με τη συσκευή, το δίκτυο ή τον υπολογιστή στη διάρκεια της κλήσης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες για τη ρύθμιση των συσκευών ήχου του τελικού χρήστη, του δικτύου, καθώς και άλλων συνδέσεων πολυμέσων, για να προσδιορίσει την ποιότητα του ήχου. Εάν το Lync προσδιορίσει κάτι που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ήχου στη διάρκεια της φωνητικής επικοινωνίας, ο τελικός χρήστης θα ειδοποιηθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ποιότητα της φωνής. Στους άλλους συμμετέχοντες στην κλήση εμφανίζεται απλώς μια ειδοποίηση ότι ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί μια συσκευή που ευθύνεται για την κακή ποιότητα του ήχου. Δεν γνωρίζουν τι συσκευή χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται σε άλλους συμμετέχοντες στην κλήση θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις ποιότητας κλήσης.

Αρχή της σελίδας

Οθόνη κλειδώματος των Windows 8

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Όταν κάποιος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω του Lync όταν είναι κλειδωμένη η συσκευή Windows 8, η εφαρμογή Lync Windows του Store εμφανίζει μια ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τύπος επικοινωνίας (άμεσα μηνύματα, τηλέφωνο ή κλήση βίντεο)

 • Όνομα ή αριθμός τηλεφώνου του ατόμου προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας

 • Φωτογραφία του ατόμου που προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας

 • Το κείμενο του πρώτου μηνύματος μιας συνομιλίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων

Αν δεν απαντήσετε σε αυτήν την ειδοποίηση, το Lync θα εμφανίζει μια ένδειξη στην οθόνη κλειδώματος που υποδεικνύει ότι χάσατε μια συνομιλία από την τελευταία φορά που ανοίξατε το Lync.

Σημείωση:  Αν πατήσετε για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο ή ήχου, η κλήση θα απαντηθεί, χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για τα Windows. Αν η κλήση έγινε από μια σύσκεψη σε εξέλιξη, το κοινόχρηστο περιεχόμενο της σύσκεψης θα είναι ορατό στην οθόνη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Ο Lync Server λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συνομιλία στα πλαίσια της πρόσκλησης σε συνομιλία. Το Lync ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις χαμένες συνομιλίες από το Microsoft Exchange. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για την εμφάνιση της ειδοποίησης και της ένδειξης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση ειδοποιήσεων από όλες τις εφαρμογές στην οθόνη κλειδώματος:

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις των Windows 8, πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.

 2. Πατήστε Αναζήτηση και εφαρμογέςκαι κατόπιν πατήστε Ειδοποιήσεις.

 3. Σύρετε το διακόπτη Εμφάνιση ειδοποιήσεων εφαρμογών στην οθόνη κλειδώματος στη θέση Ανενεργό.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση εικονιδίου για τις χαμένες ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος:

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις των Windows 8, πατήστε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.

 2. Πατήστε Υπολογιστής και συσκευές και, στη συνέχεια, Οθόνη κλειδώματος.

 3. Στην ενότητα Εφαρμογές οθόνης κλειδώματος της σελίδας ρυθμίσεων, πατήστε το εικονίδιο Lync.

 4. Πατήστε Να μην εμφανίζονται γρήγορα μηνύματα κατάστασης εδώ.

Οθόνη έναρξης των Windows 8

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Όταν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή Lync του Windows Store, το πλακίδιο του Lync στην οθόνη έναρξης των Windows 8 εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις αναπάντητες επικοινωνίες σας (συνομιλίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, τηλεφωνικές κλήσεις, κλήσεις βίντεο ή φωνητικό ταχυδρομείο). Οι πληροφορίες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μέγεθος πλακιδίου που έχετε επιλέξει και από το εάν είναι ενεργοποιημένο το δυναμικό πλακίδιο.

Το δυναμικό πλακίδιο του Lync εμφανίζει την κατάσταση παρουσίας σας όταν είστε συνδεδεμένοι στο Lync και πληροφορίες σχετικά με τις αναπάντητες συνομιλίες σας από την τελευταία φορά που ανοίξατε το Lync. Εάν έχετε νέες αναπάντητες συνομιλίες, στο πλακίδιο εμφανίζεται μια ένδειξη που σας ειδοποιεί ότι κάτι έχετε χάσει, ενώ το μεγάλο δυναμικό πλακίδιο εμφανίζει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τύπος επικοινωνίας

 • Όνομα ή αριθμός τηλεφώνου του ατόμου που προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί σας

 • Ώρα επικοινωνίας

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync ανακτά πληροφορίες σχετικά με αναπάντητες συνομιλίες από το Microsoft Exchange. Αυτές οι πληροφορίες λαμβάνονται ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά το Lync, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την εκτέλεση του Lync στο παρασκήνιο. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για εμφάνιση στην οθόνη έναρξης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε εάν θα επιτρέπεται στο Lync να εκτελείται στο παρασκήνιο:

 1. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις για την εφαρμογή Microsoft Lync του Windows Store, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Σύρετε το διακόπτη Αυτόματη είσοδος κατά τη σύνδεση στα Windows στη θέση Ανενεργό.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Lync ως δυναμικό πλακίδιο:

 1. Από την οθόνη έναρξης των Windows 8, επιλέξτε το πλακίδιο Lync.

 2. Στη Γραμμή εφαρμογών, πατήστε Απενεργοποίηση δυναμικού πλακιδίου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×