Συμπληρωματική έκδοση απορρήτου για το Microsoft Office Publisher 2007.

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2006

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το σύστημα του Microsoft Office 2007. Για να κατανοήσετε τη συλλογή δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε πρακτικών σχετικά για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα του Office ή υπηρεσία, πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το 2007 Microsoft Office system και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Σύνδεση με εικόνες και άλλα έγγραφα

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς μια εικόνα, ένα αρχείο, μια προέλευση δεδομένων ή κάποιο άλλο έγγραφο στο σκληρό σας δίσκο ή σε ένα διακομιστή, τότε η διαδρομή προς αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στη δημοσίευσή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύνδεση ενδέχεται να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη σας ή πληροφορίες σχετικά με τους διακομιστές του δικτύου σας. Στην περίπτωση σύνδεσης δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε την αποθήκευση ενός ονόματος χρήστη ή ενός κωδικού πρόσβασης μέσα στη σύνδεση για τη σύνδεση δεδομένων.

Έρευνα και αναφορά

O Microsoft Office Publisher 2007 σας επιτρέπει να ζητήσετε πληροφορίες από έναν αριθμό υπηρεσιών παροχής περιεχομένου, σχετικά με έναν συγκεκριμένο όρο ή φράση. Όταν κάνετε αίτηση για αναζήτηση σχετικά με μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση, o Office Publisher 2007 χρησιμοποιεί το Internet για να στείλει το κείμενο που ζητήσατε, το προϊόν λογισμικού που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή, τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματός σας και τις πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας που αποδεικνύουν ότι έχετε το δικαίωμα να κάνετε λήψη πληροφοριών έρευνας, εάν απαιτηθούν από τρίτους.

O Office Publisher 2007 στέλνει αυτές τις πληροφορίες στην υπηρεσία παροχής πληροφοριών τρίτου κατασκευαστή που επιλέξατε. Η υπηρεσία παροχής τρίτου κατασκευαστή θα σας επιστρέψει τις πληροφορίες σχετικά με τη λέξη ή τη φράση που ζητήσατε.

Συχνά, οι πληροφορίες που λαμβάνετε περιλαμβάνουν μια σύνδεση για πρόσθετες πληροφορίες από την τοποθεσία της υπηρεσίας παροχής περιεχομένου του τρίτου κατασκευαστή. Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση, τότε η υπηρεσία παροχής περιεχομένου ενδέχεται να προσθέσει ένα cookie στο σύστημά σας προκειμένου να σας αναγνωρίζει κατά τις μελλοντικές συναλλαγές. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζουν οι τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών.

Η Microsoft δεν λαμβάνει ούτε αποθηκεύει οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες εκτός εάν έχετε απευθυνθεί προς μια υπηρεσία που είναι ιδιοκτησία της Microsoft.

Υπηρεσία μετάφρασης

O Office Publisher 2007 σας επιτρέπει να μεταφράσετε ολόκληρη τη δημοσίευσή σας ή ένα τμήμα της, χρησιμοποιώντας ένα δίγλωσσο λεξικό ή ένα πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο μετάφρασης της δημοσίευσής σας. Μπορείτε να επιλέξετε ή να πληκτρολογήσετε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να μεταφράσετε ή μπορείτε να επιλέξετε τη μετάφραση ολόκληρης της δημοσίευσης.

Εάν επιλέξετε ή πληκτρολογήσετε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να μεταφράσετε, τότε η φράση που πληκτρολογήσατε θα συγκριθεί με το περιεχόμενο ενός δίγλωσσου λεξικού. Στο λογισμικό σας περιλαμβάνονται ορισμένα δίγλωσσα λεξικά, ενώ κάποια άλλα είναι διαθέσιμα από το Microsoft Office Online.

Εάν επιλέξετε την ενέργεια "Μετάφραση ολόκληρου του εγγράφου", τότε η δημοσίευσή σας θα σταλεί χωρίς κρυπτογράφηση σε μια υπηρεσία μετάφρασης τρίτου κατασκευαστή. Όπως συμβαίνει με όλες τις πληροφορίες που στέλνονται χωρίς κρυπτογράφηση μέσω του Internet, είναι πιθανό κάποιοι άλλοι να δουν τη δημοσίευση.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα λεξικά που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Office Online ή σε μια υπηρεσία μετάφρασης τρίτου κατασκευαστή, τότε o Office Publisher 2007 θα χρησιμοποιήσει το Internet για να στείλει το κείμενο που ζητήσατε, τον τύπο του λογισμικού που διαθέτετε, καθώς και τις τοπικές ρυθμίσεις και τη γλώσσα του συστήματός σας. Στην περίπτωση υπηρεσιών μετάφρασης τρίτων κατασκευαστών, o Office Publisher 2007 ενδέχεται να στείλει επίσης πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά στο παρελθόν και αποδεικνύουν ότι έχετε ήδη εγγραφεί για να έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία.

Συχνά, οι πληροφορίες που λαμβάνετε περιλαμβάνουν μια σύνδεση για πρόσθετες πληροφορίες από την τοποθεσία της υπηρεσίας μετάφρασης του τρίτου κατασκευαστή. Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση, τότε η υπηρεσία παροχής περιεχομένου ενδέχεται να προσθέσει ένα cookie στο σύστημά σας προκειμένου να σας αναγνωρίζει κατά τις μελλοντικές συναλλαγές.

Που ενδέχεται να έχει αποθηκευτεί το όνομά σας;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, o Office Publisher 2007 αποθηκεύει το όνομά σας προκειμένου να σας εξυπηρετήσει καλύτερα κατά τη χρήση κάποιων δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, το όνομά σας αποθηκεύεται στις εξής θέσεις:

 • Πεδία Συντάκτης

 • Ιδιότητα αρχείου Όνομα_Συντάκτη

Μπορείτε να καταργήσετε το όνομά σας από αυτές τις ιδιότητες και τα πεδία κάνοντας διαγράφοντας αυτές τις πληροφορίες από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του μενού Αρχείο.

Οι λύσεις για το Office που έχουν δημιουργηθεί από άλλες εταιρείες ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας στις προσαρμοσμένες ιδιότητες που σχετίζονται με το αρχείο σας.

Εάν χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου Web του Microsoft Office, την πρόσβαση δεδομένων του Microsoft Office Excel, το DataCalc ή άλλες δυνατότητες που σας επιτρέπουν να συνδέεστε κατευθείαν με ένα άλλο αρχείο προέλευσης δεδομένων, τότε οι πληροφορίες ελέγχου της ταυτότητάς σας (αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης) ενδέχεται να αποθηκευτούν μέσα στη δημοσίευσή σας. Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες ελέγχου της ταυτότητάς σας, πρέπει να αλλάξετε τις αντίστοιχες ιδιότητες της σύνδεσης.

Επαγγελματικές πληροφορίες

O Office Publisher 2007 σας επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένα σύνολα επαγγελματικών πληροφοριών, πληκτρολογώντας πληροφορίες όπως το όνομά σας, τον τίτλο θέσης εργασίας, την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση της εταιρείας, τον αριθμό του φαξ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το λογότυπο της εταιρείας. Αυτές οι πληροφορίες είναι προαιρετικές και αποθηκεύονται στο μητρώο του συστήματός σας. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αυτόματη συμπλήρωση πεδίων που προορίζονται για επαγγελματικές πληροφορίες στα πρότυπα του Office Publisher 2007 που δημιουργείτε. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να κάνετε επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου από τις αποθηκευμένες πληροφορίες (στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικές πληροφορίες) και να τις εφαρμόσετε στις δημοσιεύσεις και τα πρότυπα που δημιουργείτε.

Εάν επιλέξετε να μην αποθηκεύσετε επαγγελματικές πληροφορίες, τότε για τη συμπλήρωση των πεδίων στα πρότυπά σας χρησιμοποιείται, από προεπιλογή, το όνομά σας και η επωνυμία της εταιρείας που πληκτρολογήσατε κατά την Εγκατάσταση του προγράμματος. Για να κάνετε επεξεργασία αυτών των ιδιοτήτων, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη.

Εκτύπωση

Όταν εκτυπώνετε μια δημοσίευση του Office Publisher 2007 και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε τη δημοσίευση, o Office Publisher 2007 αποθηκεύει τη διαδρομή προς τον εκτυπωτή μαζί με τη δημοσίευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή ενδέχεται να περιέχει ένα όνομα χρήστη ή ένα όνομα υπολογιστή.

Τοποθεσίες Χώρου εργασίας εγγράφων

Με τον Office Publisher 2007 έχετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία Χώρου εργασίας εγγράφων σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services. Η τοποθεσία Χώρου εργασίας εγγράφων είναι ένας κοινόχρηστος χώρος όπου μπορείτε να συνεργαστείτε με ταχύτητα και ευκολία με άλλα μέλη της ομάδας σε μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις.

Όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία Χώρου εργασίας εγγράφων, o Office Publisher 2007 κάνει λήψη ορισμένων δεδομένων από την τοποθεσία του Χώρου εργασίας εγγράφων για να σας ενημερώσει σχετικά με αυτήν την τοποθεσία. Ειδικότερα, o Office Publisher 2007 κάνει λήψη των παρακάτω:

 • Όνομα της τοποθεσίας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services

 • URL ή διεύθυνση της τοποθεσίας

 • Ονόματα, διευθύνεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επίπεδα δικαιωμάτων των χρηστών της τοποθεσίας

 • Λίστες με έγγραφα, εργασίες και άλλες πληροφορίες που διατίθενται από την τοποθεσία

Επίσης, o Office Publisher 2007 αποθηκεύει μια λίστα με τις τοποθεσίες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services που έχετε επισκεφθεί στον υπολογιστή σας, με τη μορφή cookie. Αυτή η λίστα χρησιμοποιείται για να σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις τοποθεσίες που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν. Η λίστα των τοποθεσιών που έχετε επισκεφθεί δεν είναι προσπελάσιμη από την Microsoft και δεν είναι διαθέσιμη μέσω του Internet, εκτός εάν επιλέξετε να είναι ευρύτερα διαθέσιμη.

Υπηρεσίες Windows SharePoint Services

Οι υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services παρέχουν κοινόχρηστες τοποθεσίες Χώρου εργασίας με βάση το Web όπου μπορείτε να συνεργαστείτε επάνω σε έγγραφα ή συσκέψεις.

Όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία του SharePoint, χρησιμοποιώντας είτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web είτε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office και έχετε τα δικαιώματα να δημιουργήσετε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία σε αυτήν, τότε η τοποθεσία αποθηκεύει ένα cookie στον υπολογιστή σας. Εάν συγκεντρωθούν όλα μαζί, αυτά τα cookie σχηματίζουν μια λίστα με τις τοποθεσίες για τις οποίες διαθέτετε δικαιώματα. Αυτή η λίστα χρησιμοποιείται από διάφορα προγράμματα του Office, προκειμένου να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις τοποθεσίες που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν.

Η λίστα των τοποθεσιών που έχετε επισκεφθεί δεν είναι προσπελάσιμη από την Microsoft και δεν είναι διαθέσιμη μέσω του Internet, εκτός εάν επιλέξετε να είναι ευρύτερα διαθέσιμη.

Μπορείτε να κάνετε εκκαθάριση αυτής της λίστας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να κάνετε εκκαθάριση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των cookie.

Στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία ή λίστα Web ή όταν προσθέτετε ή προσκαλείτε άτομα σε μια υπάρχουσα τοποθεσία ή λίστα Web, η τοποθεσία αποθηκεύει τις εξής πληροφορίες για κάθε άτομο και για εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Όνομα σύνδεσης χρήστη (σύνδεση Microsoft Windows NT  , για παράδειγμα, ΤΟΜΕΑΣ\όνομα χρήστη)

Ένα αναγνωριστικό χρήστη θα προστίθεται σε κάθε στοιχείο της τοποθεσίας που προστίθεται ή τροποποιείται από εσάς ή τους άλλους χρήστες της τοποθεσίας. Όπως συμβαίνει με όλο το περιεχόμενο στις τοποθεσίες του SharePoint, μόνο οι διαχειριστές και τα ίδια τα μέλη αυτής της τοποθεσίας έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Όλα τα στοιχεία μιας τοποθεσίας του SharePoint περιλαμβάνουν δύο πεδία: Δημιουργήθηκε από και Τροποποιήθηκε από. Το πεδίο Δημιουργήθηκε από συμπληρώνεται με το όνομα χρήστη του ατόμου που δημιούργησε αρχικά το στοιχείο, καθώς και την ημερομηνία δημιουργίας. Το πεδίο Τροποποιήθηκε από συμπληρώνεται με το όνομα χρήστη του ατόμου που έκανε την τελευταία τροποποίηση στη δημοσίευση του Office Publisher 2007, καθώς και την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης.

Οι διαχειριστές των διακομιστών όπου φιλοξενούνται οι τοποθεσίες του SharePoint έχουν πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά τα δεδομένα των τοποθεσιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των μοτίβων χρήσης της τοποθεσίας καθώς και για τη βελτίωση του ποσοστού του χρόνου διαθεσιμότητας της τοποθεσίας. Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο στους διαχειριστές των διακομιστών και δεν γνωστοποιούνται προς τη Microsoft, εκτός η τοποθεσία του SharePoint φιλοξενείται από τη Microsoft. Τα δεδομένα που καταγράφονται ειδικά, περιλαμβάνουν τα ονόματα τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δικαιώματα όλων όσων έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία.

Όλοι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία του SharePoint μπορούν να αναζητήσουν και να προβάλλουν όλο το διαθέσιμο περιεχόμενο αυτής της τοποθεσίας.

Έλεγχος

Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services προσφέρουν δυνατότητες ελέγχου που επιτρέπουν στους διαχειριστές να ελέγχουν με αξιοπιστία τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εργάζονται πάνω σε σημαντικό περιεχόμενο.

Όταν οι διαχειριστές των υπηρεσιών Windows SharePoint Services ενεργοποιούν τη δυνατότητα Ελέγχου, ο διακομιστής καταγράφει αυτόματα στη βάση δεδομένων περιεχομένου του SharePoint συγκεκριμένες ενέργειες που εκτελούνται από το χρήστη. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν την προβολή, την επεξεργασία, τη μεταβίβαση ελέγχου και την ανάληψη ελέγχου. Για κάθε καταγεγραμμένη ενέργεια, ο διακομιστής καταγράφει πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με το αρχείο, την ενέργεια και το αναγνωριστικό του SharePoint με τη διεύθυνση IP του χρήστη. Στα πλαίσια αυτής της συναλλαγής δεν γίνεται αποστολή δεδομένων προς τη Microsoft.

Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές των τοποθεσιών του SharePoint, όπου γίνεται αποθήκευση περιεχομένου.

Άμεση αποστολή μηνυμάτων και ειδοποιήσεις

O Office Publisher 2007 σας προσφέρει την ικανότητα να κάνετε άμεση αποστολή μηνυμάτων μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα και σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε προειδοποιήσεις όταν συνδέονται κάποια άτομα ή όταν γίνονται συγκεκριμένες αλλαγές σε κοινόχρηστα έγγραφα ή χώρους εργασίας.

O Office Publisher 2007 χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα-πελάτη άμεσης αποστολής μηνυμάτων της Microsoft για να σας προσφέρει την ικανότητα να βλέπετε εάν είναι συνδεδεμένα άλλα άτομα, καθώς και για να στέλνετε μηνύματα προς αυτά. O Office Publisher 2007 περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου Web που επιτρέπει την εμφάνιση τυχόν μηνυμάτων άμεσης αποστολής μέσα στην ιστοσελίδα. Ο σκοπός αυτής της δυνατότητας είναι να σας επιτρέψει τη χρήση των ιστοσελίδων προκειμένου να συνεργάζεστε άμεσα με άλλα άτομα, τα οποία εργάζονται στις ίδιες δημοσιεύσεις ή στους ίδιους χώρους εργασίας.

Οι δέσμες ενεργειών ιστοσελίδων που έχουν δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη αυτό το στοιχείο ελέγχου Web έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν δεδομένα παρουσιών από το δικό σας πρόγραμμα άμεσης αποστολής μηνυμάτων προς το διακομιστή Web που φιλοξενεί τη δέσμη ενεργειών. Από προεπιλογή, αυτή η λειτουργικότητα ενεργοποιείται μόνο για τοποθεσίες intranet, για αξιόπιστες τοποθεσίες και για τοποθεσίες στον τοπικό υπολογιστή.

Οι σελίδες των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services και οι σελίδες του Microsoft Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιούν και οι δύο αυτό το στοιχείο ελέγχου. Κανένας από αυτούς τους τύπους σελίδων δεν μεταδίδει δεδομένα παρουσιών προς το διακομιστή Web.

Όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services ή μια τοποθεσία του Office SharePoint Server και δημιουργείτε μια προειδοποίηση, o Office Publisher 2007 προσθέτει ένα cookie στον υπολογιστή σας με τα εξής δεδομένα:

 • Το όνομα της τοποθεσίας

 • Τη URL της τοποθεσίας

 • Εάν η προέλευση της προειδοποίησης είναι μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services ή μια τοποθεσία του SharePoint Server

 • Τη URL που χρησιμοποιείται από την τοποθεσία για την έκθεση της υπηρεσίας προειδοποίησης

Τα δεδομένα σε αυτό το cookie επιτρέπουν τη σωστή αποστολή προς εσάς των προειδοποιήσεων από την τοποθεσία. Η Microsoft δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το cookie, εκτός εάν το cookie στάλθηκε αρχικά από διακομιστή της Microsoft, στην οποία περίπτωση το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services ή την τοποθεσία του SharePoint Server.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×