Συμπλήρωμα απορρήτου για τον Microsoft Office Communicator 2007 R2

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2008

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στις Δηλώσεις απορρήτου για τα προϊόντα του Microsoft Office Communications. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων όσον αφορά κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Office Communications, πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου για προϊόντα του Microsoft Office Communications και το παρόν συμπλήρωμα.

Αρχειοθέτηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η αρχειοθέτηση επιτρέπει στο διαχειριστή σας να αρχειοθετήσει συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων, δραστηριότητες και περιεχόμενο συσκέψεων, καθώς και χαρακτηριστικά χρήσης, όπως τις εισόδους ενός χρήστη, τις ενάρξεις και τις συμμετοχές σε μια συζήτηση.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Η δυνατότητα αρχειοθέτησης αποθηκεύει το περιεχόμενο των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αποστολής άμεσων μηνυμάτων σε διακομιστή που ρυθμίζει ο διαχειριστής σας. Στη Microsoft δεν αποστέλλεται καμία πληροφορία.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής σας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να διαχειριστεί τη χρήση του Office Communicator στην εταιρεία σας.

Επιλογή/Έλεγχος: Η αρχειοθέτηση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του εταιρικού δικτύου. Πρέπει να διαβάσετε τις πολιτικές χρήσης και εποπτείας δεδομένων της εταιρείας σας, για να δείτε εάν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η αρχειοθέτηση.

Αυτόματες ενημερώσεις

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" πραγματοποιεί λήψη ενημερωμένων εκδόσεων του λογισμικού Office Communicator από το εταιρικό δίκτυο και τις εγκαθιστά στον υπολογιστή σας.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν εσείς ή ο διαχειριστής επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις", πληροφορίες όπως είναι η έκδοση του λογισμικού Office Communicator και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή αποστέλλονται σε διακομιστή της εταιρείας σας. Στη Microsoft δεν αποστέλλεται καμία πληροφορία.

Χρήση των πληροφοριών: Εάν είναι διαθέσιμη πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού Office Communicator, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" πραγματοποιεί αυτόματα λήψη της έκδοσης και την εγκαθιστά στον υπολογιστή, την ώρα που έχει καθοριστεί στις ρυθμίσεις για τις Αυτόματες ενημερώσεις. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα μπορεί να ληφθεί από το εταιρικό δίκτυο.

Επιλογή/Έλεγχος: Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητά σας να ελέγχετε τις Αυτόματες ενημερώσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας τα εξής:

 1. Από το μενού Ενέργειες, επιλέξτε την εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Ειδοποιήσεις, ορίστε τις ρυθμίσεις στο μενού Αυτόματες ενημερώσεις.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" επιτρέπει την αποθήκευση ενός αρχείου των φωνητικών σας κλήσεων από τον Office Communicator σε φάκελο του Microsoft Office Outlook®.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι πληροφορίες σχετικά με τις φωνητικές σας κλήσεις, όπως η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης, η διάρκεια και οι συμμετέχοντες στην κλήση, θα αποθηκευθούν στο φάκελο ιστορικού συνομιλιών του Microsoft Office Outlook. Εσείς ή ο διαχειριστής μπορείτε να καταγράφετε το θέμα και τις θέσεις των συσκέψεών σας, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Outlook ως πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία του παραθύρου Επιλογές. Η δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" δεν αποθηκεύει το περιεχόμενο των κλήσεων. Στη Microsoft δεν αποστέλλεται καμία πληροφορία.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να εξετάσετε το ιστορικό των τηλεφωνικών κλήσεων.

Επιλογή/Έλεγχος: Η δυνατότητα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων" είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητά σας να ελέγχετε τα "Αρχεία καταγραφής κλήσεων", μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας τα εξής:

 1. Από το μενού Ενέργειες, επιλέξτε την εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποθήκευση των κλήσεών μου στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλιών" του Outlook.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Καταγραφή από πρόγραμμα-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η καταγραφή από πρόγραμμα-πελάτη σάς επιτρέπει να καταγράφετε στο δικό σας προφίλ χρήστη πληροφορίες για τη χρήση του Office Communicator στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε θεμάτων που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε με τον Office Communicator.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν εσείς ή ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσετε την καταγραφή από πρόγραμμα-πελάτη, πληροφορίες, όπως το θέμα και η θέση της σύσκεψης, μηνύματα πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου (SIP) και απαντήσεις που σχετίζονται με τις συνομιλίες του Office Communicator, θα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον αποστολέα και τον παραλήπτη κάθε μηνύματος του Office Communicator, καθώς και την πορεία που ακολουθεί το μήνυμα. Επιπλέον, θα καταγραφούν πληροφορίες για τη λίστα επαφών και την παρουσία σας. Ωστόσο, τα περιεχόμενα των συνομιλιών του Office Communicator δεν αποθηκεύονται. Η καταγραφή από πρόγραμμα-πελάτη δεν αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες σε προορισμό εκτός του υπολογιστή σας.

Χρήση των πληροφοριών: Τα αρχεία καταγραφής από πρόγραμμα-πελάτη είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε με τον Office Communicator. Δεν αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft από τον Office Communicator, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να τα στείλετε εσείς.

Επιλογή/Έλεγχος: Η καταγραφή από πρόγραμμα-πελάτη είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του εταιρικού δικτύου. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητά σας να ελέγχετε την καταγραφή, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας τα εξής:

 1. Από το μενού Ενέργειες, επιλέξτε την εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στις επιλογές Ενεργοποίηση της καταγραφής και Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων των Windows.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ιστορικό συνομιλιών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το Ιστορικό συνομιλιών σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων σε φάκελο του Microsoft Office Outlook.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν ενεργοποιήσετε το Ιστορικό συνομιλιών, το περιεχόμενο των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων θα αποθηκευτεί στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλιών" του Microsoft Office Outlook. Στη Microsoft δεν αποστέλλεται καμία πληροφορία.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, για να δείτε το περιεχόμενο παλιών συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων.

Επιλογή/Έλεγχος: Η δυνατότητα "Ιστορικό συνομιλιών" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του εταιρικού δικτύου. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητά σας να ελέγχετε το Ιστορικό συνομιλιών, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας τα εξής:

 1. Από το μενού Ενέργειες, επιλέξτε την εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία επιλέξτε Αποθήκευση των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλιών" του Outlook.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν ενεργοποιήσετε το "Ιστορικό συνομιλιών", θα πρέπει να ενημερώσετε τις επαφές σας ότι οι περίοδοι λειτουργίας των άμεσων μηνυμάτων τους θα αποθηκεύονται.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (“CEIP”) συλλέγει βασικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση του υλικού σας και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας, ώστε να προσδιοριστούν τάσεις και μοτίβα χρήσης. Το CEIP συλλέγει επίσης τον τύπο και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε, τις επιδόσεις λογισμικού και υλικού, και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Δεν πρόκειται να συλλέξουμε πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επαφής.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι πληροφορίες CEIP αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft, όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται ή μεταδίδονται από το CEIP, δείτε τη Δήλωση απορρήτου για το Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για να βελτιώσουμε την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft.

Επιλογή/Έλεγχος: Επιλογή/Έλεγχος: Το CEIP είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή, εκτός και αν ο διαχειριστής σας έχει επιλέξει να το ενεργοποιήσει για εσάς. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τον έλεγχο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το CEIP οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας τα εξής:

 1. Από το μενού Ενέργειες, επιλέξτε την εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στη Microsoft να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Communicator.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν ενεργοποιήσετε το "Ιστορικό συνομιλιών", θα πρέπει να ενημερώσετε τις επαφές σας ότι οι περίοδοι λειτουργίας των άμεσων μηνυμάτων τους θα αποθηκεύονται.

Έλεγχος επιφάνειας εργασίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Έλεγχος επιφάνειας εργασίας" σάς επιτρέπει να εκχωρείτε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας σας σε κάποιον άλλο που χρησιμοποιεί επίσης το πρόγραμμα-πελάτη του Office Communicator αλλά σε άλλον υπολογιστή.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Μόλις εκχωρήσετε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας σε κάποιον άλλο, αυτό το άτομο μπορεί να ελέγχει τον υπολογιστή σας και να πραγματοποιεί αλλαγές σαν να χρησιμοποιούσε απευθείας τον υπολογιστή σας. Εσείς και άλλοι συμμετέχοντες στη συνομιλία του Office Communicator θα μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές καθώς πραγματοποιούνται. Στη Microsoft δεν αποστέλλεται καμία πληροφορία.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Έλεγχος επιφάνειας εργασίας", για να επιτρέπετε σε τρίτους να δοκιμάζουν, να επιδεικνύουν και να ενημερώνουν έγγραφα ή εφαρμογές στον υπολογιστή σας, ενώ εσείς και άλλοι συμμετέχοντες στη συνομιλία παρατηρείτε.

Επιλογή/Έλεγχος: Για να μοιραστείτε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας με απομακρυσμένο συμμετέχοντα:

 1. Εκκινήστε μια συνομιλία με Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινή χρήση στο ενεργό παράθυρο συνομιλίας.

 3. Κάντε μία από τις επιλογές για το στοιχείο Κοινός έλεγχος.

Για να ανακαλέσετε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας από απομακρυσμένο συμμετέχοντα:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινή χρήση στο ενεργό παράθυρο συνομιλίας.

 2. Επιλέξτε Ανάληψη ελέγχου.

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας" σάς επιτρέπει να μοιράζεστε μια προβολή της οθόνης του υπολογιστή σας με άλλους συμμετέχοντες στη συνομιλία του Office Communicator.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας", όλοι οι συμμετέχοντες στη συνομιλία θα μπορούν να βλέπουν ό,τι υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή σας. Στη Microsoft δεν αποστέλλεται καμία πληροφορία.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας" με τους συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Επιλογή/Έλεγχος: Για να ενεργοποιήσετε την "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας" σε νέα συζήτηση του Office Communicator:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στους χρήστες με τους οποίους θέλετε να μοιραστείτε τη λίστα επαφών.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας.

Για να ενεργοποιήσετε την "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας" στη διάρκεια μιας συνομιλίας του Office Communicator που βρίσκεται σε εξέλιξη:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινή χρήση.

 2. Επιλέξτε Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας.

Για διακοπή της κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κοινή χρήση.

 2. Επιλέξτε Διακοπή της κοινής χρήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα έγγραφα ή οι εικόνες στην επιφάνεια εργασίας σας που προστατεύονται από λογισμικό ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων μπορεί να είναι ορατά σε τρίτους όταν κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σε μια συνομιλία του Office Communicator.

Πληροφορίες παρουσίας και επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Ο Office Communicator είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα-πελάτης επικοινωνιών, που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με επαφές εντός και εκτός της εταιρείας σας. Ο Office Communicator έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να σας επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύουν άλλοι χρήστες και να παρέχει στους άλλους χρήστες πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύετε για τον εαυτό σας, όπως κατάσταση, τίτλο, αριθμό τηλεφώνου και σημειώσεις. Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους ενσωμάτωσης με το Microsoft Office Outlook και τον Microsoft Exchange Server, ώστε να εμφανίζονται μηνύματα "εκτός γραφείου" και άλλες πληροφορίες κατάστασης, όπως μια προγραμματισμένη σύσκεψη στο ημερολόγιο του Outlook.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Θα χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση εισόδου σας και έναν κωδικό πρόσβασης, για να συνδεθείτε στον Office Communications Server. Εσείς και ο διαχειριστής σας μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή σας, οι οποίες θα συνδέονται με την είσοδό σας.

Χρήση των πληροφοριών: Άλλοι χρήστες και εφαρμογές του Office Communicator θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και επαφής σας, για να προσδιορίσουν τη δημοσιευμένη κατάστασή σας και για να επικοινωνήσουν καλύτερα μαζί σας.

Επιλογή/Έλεγχος: Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα δημοσιεύονται για το άτομό σας. Επίσης, ο διαχειριστής σας μπορεί να ρυθμίσει εκ μέρους σας τις πληροφορίες που θα δημοσιεύονται. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητά σας να ελέγχετε τις δημοσιευμένες πληροφορίες, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας τα εξής:

 1. Από το κουμπί Μενού, επιλέξτε το στοιχείο Εργαλεία και κατόπιν το στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση εισόδου κάτω από την περιοχή Ο λογαριασμός μου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Για προχωρημένους, για να εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Στην καρτέλα Τηλέφωνα, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τους αριθμούς τηλεφώνου που έχει δημοσιεύσει ο διαχειριστής σας. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε περισσότερους αριθμούς και να αποφασίσετε τι θα δημοσιευθεί για άλλους χρήστες.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε επίπεδα πρόσβασης, για να προσδιορίσετε τι θα μπορεί να βλέπει κάθε χρήστης, όσον αφορά το επίπεδο και τις πληροφορίες της παρουσίας σας. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Κάντε δεξιό κλικ σε μια επαφή.

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για Αλλαγή επιπέδου πρόσβασης.

 3. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης για το χρήστη.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×