Συμμετοχή σε σελίδα ιδιοτήτων γραμμής (ADP)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Καθορίζει επιλογές για τη συμμετοχή σε πίνακες.

Από προεπιλογή, σχετικούς πίνακες είναι συνδεδεμένα με έναν εσωτερικό σύνδεσμο που δημιουργεί ένα σύνολο αποτελεσμάτων που βασίζεται σε γραμμές που περιέχουν πληροφορίες που ταιριάζουν στις στήλες συνδέσμου. Με τη ρύθμιση επιλογών στη σελίδα ιδιοτήτων γραμμής συνδέσμου, μπορείτε να καθορίσετε ένα σύνδεσμο με βάση έναν διαφορετικό τελεστή και μπορείτε να καθορίσετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο.

Πίνακας

Τα ονόματα των το πινάκων, προβολών ή συναρτήσεων που εμπλέκονται στην συνδέσμου. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των πινάκων εδώ.

Στήλη

Τα ονόματα των στηλών που χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή των πινάκων. Ο τελεστής στη λίστα τελεστής Καθορίζει τη σχέση μεταξύ των δεδομένων στις στήλες. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των στηλών εδώ — αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται μόνο για πληροφορίες.

Συμμετοχή σε τελεστή

Καθορίζει τον τελεστή που χρησιμοποιείται για να συσχετίσετε με τη συμμετοχή σε στήλες. Για να καθορίσετε έναν τελεστή εκτός από το ίσον (=), επιλέξτε την από τη λίστα. Όταν κλείνετε τη σελίδα ιδιοτήτων, ο τελεστής που επιλέξατε θα εμφανίζονται στο γραφικό ρόμβο της γραμμής συνδέσμου, όπως τα εξής:

Σύμβολο για έναν εσωτερικό σύνδεσμο με βάση τον τελεστή "μεγαλύτερη από"

Συμπερίληψη γραμμών

Καθορίζει εάν εμφανίζονται αταίριαστες γραμμές του φύλλου δεδομένων.

Όλες τις γραμμές από < Πίνακας1 >

Καθορίζει ότι όλες τις γραμμές από τον αριστερό πίνακα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, ακόμη και αν υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες στον δεξιό πίνακα. Οι στήλες χωρίς δεδομένα που συμφωνούν στον δεξιό πίνακα εμφανίζονται ως μηδενικές. Αυτή η επιλογή είναι παρόμοιο με τον καθορισμό ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ LEFT JOIN στην πρόταση SQL.

Όλες τις γραμμές από < πίνακας2 >

Καθορίζει ότι όλες τις γραμμές από τον σωστό πίνακα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, ακόμη και αν υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες στον αριστερό πίνακα. Οι στήλες χωρίς δεδομένα που συμφωνούν στον αριστερό πίνακα εμφανίζονται ως μηδενικές. Αυτή η επιλογή είναι παρόμοιο με τον καθορισμό ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ RIGHT JOIN στην πρόταση SQL.

Επιλογή όλων των γραμμών από < Πίνακας1 > και όλες τις γραμμές από < πίνακας2 > είναι ισοδύναμο με καθορισμό του ΠΛΉΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ JOIN στην πρόταση SQL.

Όταν επιλέγετε μια επιλογή για να δημιουργήσετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, το γραφικό ρόμβου στη γραμμή συνένωσης αλλάζει για να υποδείξει ότι ο σύνδεσμος είναι αριστερός εξωτερικός, δεξιός εξωτερικός ή πλήρως εξωτερικός σύνδεσμος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι όροι "αριστερά" και "δεξιά" δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στη θέση των πινάκων στο παράθυρο διαγράμματος. "Αριστερά" αναφέρεται στον πίνακα του οποίου το όνομα που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της τη λέξη-κλειδί ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ στην πρόταση SQL και "δεξιά" αναφέρεται σε πίνακα του οποίου το όνομα που εμφανίζεται στα δεξιά του τη λέξη-κλειδί ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ. Εάν μετακινήσετε πίνακες στο παράθυρο διαγράμματος, μην αλλάξετε ποιος πίνακας θεωρείται αριστερά ή δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×