Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Τις περισσότερες φορές, η συμμετοχή σε μια σύσκεψη Skype for Business είναι ιδιαίτερα απλή: επιλέγετε τη σύνδεση σύσκεψης στο ημερολόγιό σας και πατάτε Enter. Όμως ορισμένες φορές, μπορεί να χρειαστεί να συμμετάσχετε με διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποιήστε πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να συμμετάσχετε σε συσκέψεις απευθείας από το Skype for Business.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη

Η προβολή Συσκέψεις Skype εμφανίζει μια λίστα με τις συσκέψεις της ημέρας. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη Skype απευθείας από την καρτέλα Συσκέψεις.

Συμβουλή: Από προεπιλογή, όταν εκτελείται ο Αφηγητής, η ένταση από άλλες πηγές ήχου μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση σε κλήσεις και συσκέψεις του Skype for Business μπορεί να είναι υπερβολικά χαμηλή. Για απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+I, για να ανοίξετε την καρτέλα Ρυθμίσεις των Windows και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Αφηγητής στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Ρυθμίσεις Αφηγητή". Πατήστε Enter και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Ενεργοποιημένο, Μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών όταν εκτελείται ο Αφηγητής, διακόπτης εναλλαγής". Έπειτα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης.

 1. Στο κύριο παράθυρο του Skype for Business πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επαφές," "Συνομιλίες," "Κανάλια συνομιλίας" (διαθέσιμο μόνο για ορισμένους λογαριασμούς Skype for Business), "Τηλέφωνο," ή "Συσκέψεις". Αυτό που ακούτε εξαρτάται από την καρτέλα που είναι επιλεγμένη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Συσκέψεις" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Η καρτέλα Συσκέψεις θα ανοίξει.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Σήμερα". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις συσκέψεις της ημέρας. Ακούτε την ώρα και το θέμα κάθε σύσκεψης καθώς μετακινήστε.

 4. Για να συμμετάσχετε στην επιλεγμένη σύσκεψη, πατήστε Enter.

 5. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης προχωρήστε με την επιλογή ήχου που προτιμάτε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 6. Σε περίπτωση που δεν είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματη σίγαση του μικροφώνου σας, κατά τη συμμετοχή σας σε μια σύσκεψη. Για να διακόψετε τη σίγαση του μικροφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F4 ή πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να εντοπίσετε το κουμπί Διακοπή σίγασης και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 7. Κατά τη σύσκεψη, υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

  • Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε Ctrl+W και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε Enter.

  • Για να ξεκινήσετε βίντεο, πατήστε Ctrl+Shift+Enter.

  • Για σίγαση του ηχείου σας, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F4.

  • Για να προσθέσετε συμμετέχοντες, πατήστε Alt+V. Ανοίγει το παράθυρο Πρόσκληση με το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου. Πληκτρολογήστε μια επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  • Για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+D. Ακούτε "Skype call out" (Εξερχόμενη κλήση Skype).

  • Για να μοιραστείτε περιεχόμενο, όπως την οθόνη σας ή διαφάνειες του PowerPoint πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Κοινή χρήση περιεχομένου" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές, όπως να ξεκινήσετε την εγγραφή της κλήσης σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Έξοδος από ηλεκτρονική σύσκεψη

 1. Για να αποχωρήσετε από μια ηλεκτρονική σύσκεψη, πατήστε Alt+Q. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πώς ήταν η ποιότητα της κλήσης;. Για να το κλείσετε, πατήστε Esc.

 2. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο Συνομιλία. Εάν θέλετε να συμμετάσχετε ξανά στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Επανάληψη συμμετοχής στη σύσκεψη Skype" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Εάν δεν θέλετε να συμμετάσχετε ξανά στην κλήση, πατήστε Esc για να κλείσετε το παράθυρο Συνομιλία.

Δείτε επίσης

Πραγματοποιήστε και λάβετε κλήσεις χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Προσθέστε άτομα στις επαφές σας χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Πιο προσβάσιμες συσκέψεις με το Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε το Skype for Business for Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα οθόνης σε Mac OS, για να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε σύσκεψη από την προβολή "Συσκέψεις"

Η προβολή Συσκέψεις Skype εμφανίζει μια λίστα με τις συσκέψεις της ημέρας και μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη Skype απευθείας από την προβολή Συσκέψεις, αν η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί από άτομο στην εταιρεία σας.

Συμβουλή: Αν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype for Business for Mac την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή ανοίγει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 1. Για να ενεργοποιήσετε το VoiceOver, πατήστε Command + F5.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Skype for Business for Mac, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους, για να ανοίξετε την κύρια ομάδα περιήγησης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συσκέψεις, κουμπί" και έπειτα πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συσκέψεις, πίνακας" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις συσκέψεις σας. Ακούτε την ώρα και το θέμα κάθε σύσκεψης, όταν την επιλέγετε.

 5. Για να συμμετάσχετε στην επιλεγμένη σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Συμβουλή: Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματη σίγαση του μικροφώνου σας, κατά τη συμμετοχή σας σε μια σύσκεψη. Για να διακόψετε τη σίγαση του μικροφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Σε σίγαση, κουμπί Διακοπή σίγασης" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Έξοδος από ηλεκτρονική σύσκεψη

Για γρήγορη έξοδο από μια σύσκεψη, πατήστε Command+W.

Δείτε επίσης

Πραγματοποιήστε και λάβετε κλήσεις χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype for Business for Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Android, για να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

Σημειώσεις: 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in Android screen reader, TalkBack. To learn more about using TalkBack, go to Android accessibility.

 • This topic assumes you are using this app with an Android phone. Some navigation and gestures might be different for an Android tablet.

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη

 1. Ανοίξτε το Skype for Business for Android και συνδεθείτε, εάν χρειάζεται.

  Συμβουλή: Εάν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype for Business την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητήσει να συνδεθείτε. Για βοήθεια σχετικά με την είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη χρήσης του TalkBack με το Skype για επιχειρήσεις για Android.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Προβολή λίστας συσκέψεων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στη λίστα Συσκέψεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη σύσκεψη στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις λεπτομέρειες της σύσκεψης και ότι είναι ηλεκτρονική σύσκεψη. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο με τις λεπτομέρειες της σύσκεψης. Ακούτε: "Skype για επιχειρήσεις".

  Συμβουλή: Εάν πρέπει να ανοίξετε το ημερολόγιο του Outlook για να βρείτε τη σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα ημερολογίου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στο ημερολόγιο, σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη σύσκεψη και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης των προσκλήσεων σε σύσκεψη, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook.

 4. Στο παράθυρο των λεπτομερειών της σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Συμμετοχή σε σύσκεψη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Skype για επιχειρήσεις." Τώρα έχετε πάρει μέρος στη σύσκεψη.

 5. Εάν δεν είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης, το μικρόφωνό σας τίθεται αυτόματα σε σίγαση κατά τη συμμετοχή σας στη σύσκεψη. Για διακοπή της σίγασης του μικροφώνου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, η σίγαση ήχου έχει εφαρμοστεί, εναλλαγή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κατά τη σύσκεψη, υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

  • Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Συνομιλία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να ξεκινήσετε βίντεο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, η προεπισκόπηση βίντεο είναι απενεργοποιημένη, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για σίγαση του ηχείου σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, ηχείο, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε συμμετέχοντες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Προσθήκη συμμετεχόντων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο κλήσης και στο φωνητικό ταχυδρομείο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Προβολή πληκτρολογίου κλήσης και φωνητικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές, όπως για παράδειγμα να εμφανίσετε μια παρουσίαση PowerPoint ή να θέσετε την κλήση σας σε αναμονή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Έξοδος από ηλεκτρονική σύσκεψη

 1. Για έξοδο από την ηλεκτρονική σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Τερματισμός κλήσης, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Η κλήση τερματίστηκε". Η εστίαση επιστρέφει στην οθόνη των συνομιλιών.

Δείτε επίσης

Χρήση του TalkBack για πραγματοποίηση κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις για Android

Έναρξη χρήσης του TalkBack μαζί με το Skype για επιχειρήσεις για Android

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×