Συγχώνευση στηλών (Power Query)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, ανατρέξτε στο τέλος αυτού του άρθρου.

Με το Power Query, μπορείτε να συγχωνεύσετε δύο ή περισσότερες στήλες στο ερώτημά σας. Μπορείτε να συγχωνεύσετε στήλες για να τα αντικαταστήσετε με μια συγχωνευμένη στήλη, ή να δημιουργήσετε μια νέα στήλη συγχωνευμένων μαζί με τις στήλες που συγχωνεύονται. Μπορείτε να συγχωνεύσετε στήλες μόνο τον τύπο δεδομένων κειμένου.

Θέλω να κάνω

Συγχώνευση στηλών για αντικατάσταση υφιστάμενων στηλών

Συγχώνευση στηλών για δημιουργία νέας στήλης

Δείτε επίσης

Συγχώνευση στηλών για αντικατάσταση υφιστάμενων στηλών

 1. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος βεβαιωθείτε ότι ο τύπος δεδομένων των στηλών που θέλετε να συγχωνεύσετε είναι Κείμενο. Κάντε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης και επιλέξτε Αλλαγή τύπου > Κείμενο από το μενού περιβάλλοντος.

 2. Επιλέξτε δύο ή περισσότερες στήλες για συγχώνευση. Πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κεφαλίδες στηλών για να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να συγχωνεύσετε. Η σειρά των τιμών στη συγχωνευμένη στήλη εξαρτάται από τη σειρά με την οποία έχετε επιλέξει τις στήλες για τη συγχώνευση.

 3. Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα κελιά και επιλέξτε Συγχώνευση στηλών.

  Συγχώνευση στηλών

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εντολή Συγχώνευση στηλών είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο τύπος δεδομένων σε όλες τις στήλες που έχουν επιλεγεί για τη λειτουργία της συγχώνευσης είναι Κείμενο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση στηλών, καθορίστε το διαχωριστικό ανάμεσα στις τιμές των στηλών που θα συγχωνευθούν. Μπορείτε να επιλέξετε από προκαθορισμένες τιμές διαχωριστικού ή να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη τιμή.

  Επιλέξτε ένα διαχωριστικό

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Δημιουργείται μια Συγχωνευμένη στήλη, αντικαθιστώντας τις στήλες που επιλέχθηκαν για τη λειτουργία συγχώνευσης. Μετονομάστε το όνομα της συγχωνευμένης στήλης όπως απαιτείται.

  Συγχωνευμένη στήλη

Αρχή της σελίδας

Συγχώνευση στηλών για δημιουργία νέας στήλης

Μπορείτε να εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη στήλη στον πίνακα του ερωτήματος και να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο τύπο στήλης για να συγχωνεύσετε τιμές σε δύο ή περισσότερες στήλες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπάρχουσες στήλες που συγχωνεύονται είναι διαθέσιμες παράλληλα με τη νέα συγχωνευμένη στήλη του πίνακα ερωτήματος.

Για να συγχωνεύσετε τιμές στήλης εισάγοντας μια προσαρμοσμένη στήλη:

 1. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος βεβαιωθείτε ότι ο τύπος δεδομένων των στηλών που θέλετε να συγχωνεύσετε είναι Κείμενο. Κάντε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης και επιλέξτε Αλλαγή τύπου > Κείμενο.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης και να επιλέξετε το στοιχείο Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης.

  Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης:

  1. Κάντε διπλό κλικ στην πρώτη στήλη που θέλετε να συγχωνεύσετε από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες ή κάντε κλικ στη στήλη από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες και επιλέξτε Εισαγωγή. Η στήλη προστίθεται στο πλαίσιο Προσαρμοσμένος τύπος στήλης.

  2. Στο πλαίσιο Προσαρμοσμένος τύπος στήλης, πληκτρολογήστε & μετά την πρώτη στήλη που έχετε εισαγάγει. Ο τελεστής & χρησιμοποιείται για το συνδυασμό τιμών.

  3. Καθορίστε το διαχωριστικό μεταξύ των τιμών. Σε αυτό το παράδειγμα, θα σας θα καθορίσετε χώρο ως το διαχωριστικό μεταξύ των τιμών, καθορίζοντας "".

  4. Τύπος & Αφού " ".

  5. Καθορισμός της δεύτερης στήλης που θέλετε να συγχωνεύσετε μετά &κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα της στήλης σε λίστα Διαθέσιμες στήλες ή κάνοντας κλικ στην επιλογή τη στήλη από τη λίστα Διαθέσιμες στήλες και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Σε αυτό το παράδειγμα, θα σας θα συγχωνεύσει τις ίδιες στήλες ως παλαιότερη έκδοση (OrderID και CustomerID) διαχωρισμένα με διάστημα.

   Καθορίστε τον προσαρμοσμένο τύπο στήλης για να συγχωνεύσετε τιμές στήλης

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Δημιουργείται μια Προσαρμοσμένη στήλη στο τέλος του πίνακα ερωτήματος με συγχωνευμένες τιμές από τις αρχικές στήλες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρχικές στήλες είναι επίσης διαθέσιμες στο πίνακα ερωτήματος. Μετονομάστε το όνομα της προσαρμοσμένης στήλης όπως απαιτείται.

  Προσαρμοσμένη συγχωνευμένη στήλη

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης σε πίνακα

Διαμόρφωση δεδομένων

Βοήθεια για το Microsoft Power Query για Excel

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query.Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει το παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel.Για να προβάλετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς φόρτωση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος ερωτήματος βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα της Κορδέλας του Power Query, επιλέξτε Από άλλες προελεύσεις > Κενό ερώτημα.Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×