Συγχώνευση, διαίρεση ή διαγραφή κελιών πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των πινάκων στην παρουσίασή σας PowerPoint, συνδυάζοντας τις τιμές, η διαίρεση ή διαγραφή κελιών πίνακα.

Συγχώνευση κελιών πίνακα

Για να συνδυάσετε δύο ή περισσότερα κελιά του πίνακα στην ίδια γραμμή ή στήλη σε ένα κελί, κάντε τα εξής:

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συνδυάσετε.

  Συμβουλή: Δεν είναι δυνατή για να επιλέξετε πολλά, μη συνεχόμενα κελιά.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα " Συγχώνευση ", κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση κελιών.

  Συγχώνευση ή διαίρεση κελιών πίνακα

Συμβουλή: Μπορείτε να διαγράψετε τα περιγράμματα κελιών για να συγχωνεύσετε κελιά του πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Γόμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα κελιών που θέλετε να σβήσετε. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Διαίρεση κελιών πίνακα

Για να διαιρέσετε ένα κελί πίνακα σε περισσότερα κελιά, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κελί του πίνακα που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα " Συγχώνευση ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαίρεση κελιών και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Συγχώνευση ή διαίρεση κελιών πίνακα

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί κάθετα, στο πλαίσιο αριθμός των στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων κελιών που θέλετε.

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια, στο πλαίσιο αριθμός γραμμών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων κελιών που θέλετε.

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια και κατακόρυφα, στο πλαίσιο αριθμός των στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων στηλών που θέλετε και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμός γραμμών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων γραμμών που θέλετε.

Διαιρέστε τα περιεχόμενα ενός πίνακα σε δύο διαφάνειες

PowerPoint δεν είναι δυνατό να διαίρεσης αυτόματα έναν πίνακα που είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσουν σε μία διαφάνεια, αλλά είναι μια απλή διαδικασία για να το κάνετε εσείς:

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

1:21

Διαγραφή του περιεχομένου ενός κελιού

 • Επιλογή του περιεχομένου των κελιών που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

  Σημείωση: Όταν διαγράφετε το περιεχόμενο ενός κελιού, δεν διαγράφετε το κελί. Για να διαγράψετε το κελί, πρέπει να μπορείτε να συγχωνεύσετε κελιά του πίνακα (όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα) ή Διαγραφή της γραμμής ή στήλης.

Συγχώνευση κελιών πίνακα

Για να συνδυάσετε δύο ή περισσότερα κελιά του πίνακα στην ίδια γραμμή ή στήλη σε ένα κελί, κάντε τα εξής:

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συνδυάσετε.

  Συμβουλή: Δεν είναι δυνατή για να επιλέξετε πολλά, μη συνεχόμενα κελιά.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα " Συγχώνευση ", κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση κελιών.

  Συγχώνευση ή διαίρεση κελιών πίνακα

Συμβουλή: Μπορείτε να διαγράψετε τα περιγράμματα κελιών για να συγχωνεύσετε κελιά του πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Γόμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα κελιών που θέλετε να σβήσετε. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Διαίρεση κελιών πίνακα

Για να διαιρέσετε ένα κελί πίνακα σε περισσότερα κελιά, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κελί του πίνακα που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα " Συγχώνευση ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαίρεση κελιών και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Συγχώνευση ή διαίρεση κελιών πίνακα

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί κάθετα, στο πλαίσιο αριθμός των στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων κελιών που θέλετε.

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια, στο πλαίσιο αριθμός γραμμών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων κελιών που θέλετε.

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια και κατακόρυφα, στο πλαίσιο αριθμός των στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων στηλών που θέλετε και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμός γραμμών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων γραμμών που θέλετε.

Διαγράψτε τα περιεχόμενα ενός κελιού

 • Επιλέξτε τα περιεχόμενα των κελιών που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

  Σημείωση: Όταν διαγράφετε τα περιεχόμενα ενός κελιού, δεν διαγράφετε το κελί. Για να διαγράψετε το κελί, πρέπει να μπορείτε να συγχωνεύσετε κελιά του πίνακα (όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα) ή Διαγραφή της γραμμής ή στήλης.

Συγχώνευση κελιών

 1. Στον πίνακα, σύρετε το δείκτη του ποντικιού κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συγχωνεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα " διάταξη ".

 3. Στην ομάδα " Συγχώνευση ", κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση κελιών.

  Στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει την ομάδα συγχώνευσης που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα διάταξη πίνακα, με τις επιλογές συγχώνευση κελιών και διαίρεση κελιών.

Διαίρεση κελιών

 1. Στον πίνακα, κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 3. Στην ομάδα " Συγχώνευση ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαίρεση κελιών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Διαίρεση κελιών, επιλέξτε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου διαίρεση κελιών με τις επιλογές για να ορίσετε τον αριθμό των στηλών και αριθμός γραμμών.

Δείτε επίσης

Προσθήκη πίνακα σε διαφάνεια

Αλλαγή στυλ πίνακα

Συγχώνευση κελιών

 1. Στον πίνακα, σύρετε το δείκτη του ποντικιού κατά μήκος των κελιών που θέλετε να συγχωνεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 3. Στην περιοχή κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση.

  Καρτέλα "Διάταξη πινάκων", ομάδα "Κελιά"

Διαίρεση κελιών

 1. Στον πίνακα, κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 3. Στην περιοχή κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαίρεση.

  Καρτέλα "Διάταξη πινάκων", ομάδα "Κελιά"

 4. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών που θέλετε.

Συγχώνευση κελιών πίνακα

Για να συνδυάσετε δύο ή περισσότερα κελιά του πίνακα στην ίδια γραμμή ή στήλη σε ένα κελί, κάντε τα εξής:

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συνδυάσετε.

  Συμβουλή: Δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλά, μη συνεχόμενα κελιά.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, επιλέξτε την καρτέλα " διάταξη " και, στην ομάδα " Συγχώνευση ", επιλέξτε Συγχώνευση κελιών.

  Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα "Διάταξη", στην ομάδα "Συγχώνευση", επιλέξτε συγχώνευση κελιών.

  (Εναλλακτικά, μπορείτε να κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα κελιά και επιλέξτε Συγχώνευση κελιών.)

Διαγράψτε τα περιεχόμενα ενός κελιού

 • Επιλέξτε τα περιεχόμενα των κελιών που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο.

  Σημείωση: Όταν διαγράφετε τα περιεχόμενα ενός κελιού, δεν διαγράφετε το κελί. Για να διαγράψετε το κελί, πρέπει να μπορείτε να συγχωνεύσετε κελιά του πίνακα (όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα) ή Διαγραφή της γραμμής ή στήλης.

Διαίρεση κελιών πίνακα

Για να διαιρέσετε ένα κελί πίνακα σε περισσότερα κελιά, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το κελί πίνακα ή τα κελιά που θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, επιλέξτε την καρτέλα " διάταξη " και, στην ομάδα " Συγχώνευση ", επιλέξτε Διαίρεση κελιών.

  Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα "Διάταξη", στην ομάδα "Συγχώνευση", επιλέξτε συγχώνευση κελιών.

  (Εναλλακτικά, μπορείτε να κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα κελιά και επιλέξτε Διαίρεση κελιών.)

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί κάθετα, στο πλαίσιο αριθμός των στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων κελιών που θέλετε.

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια, στο πλαίσιο αριθμός γραμμών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων κελιών που θέλετε.

  • Για να διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια και κατακόρυφα, στο πλαίσιο αριθμός των στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων στηλών που θέλετε και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο αριθμός γραμμών, εισαγάγετε τον αριθμό των νέων γραμμών που θέλετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×