Συγχρονισμός λίστας του SharePoint με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ μιας λίστας του SharePoint και ενός προγράμματος υπολογιστικών φύλλων και να διατηρείτε ενημερωμένα και τα δύο σύνολα δεδομένων. Για παράδειγμα, ίσως να θέλετε να τηρείτε μια απογραφή προϊόντων σε μια λίστα του SharePoint, ώστε να είναι εύκολη η κοινή χρήση και η ενημέρωσή της, αλλά και να κάνετε περιοδικές αναλύσεις απογραφής, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Excel 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στο συγχρονισμό λίστας του SharePoint με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων

Συγχρονισμός δεδομένων λίστας με χρήση της εντολής "Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο"

Συγχρονισμός δεδομένων λίστας με χρήση της εντολής "Λίστα ερωτημάτων με το Excel" στην Προβολή φύλλου δεδομένων

Συγχρονισμός δεδομένων λίστας με χρήση της εντολής "Εξαγωγή πίνακα" του Excel

Συγχρονισμός λίστας του SharePoint με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων

Εισαγωγή στο συγχρονισμό λίστας του SharePoint με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ μιας λίστας του SharePoint και ενός συμβατού προγράμματος υπολογιστικών φύλλων και να διατηρείτε ενημερωμένα και τα δύο σύνολα δεδομένων. Για παράδειγμα, ίσως να θέλετε να τηρείτε μια απογραφή προϊόντων σε μια λίστα του SharePoint, ώστε να είναι εύκολη η κοινή χρήση και η ενημέρωσή της, αλλά και να κάνετε περιοδικές αναλύσεις απογραφής, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Excel 2010.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να συγχρονίσετε τα δεδομένα μεταξύ μιας λίστας του SharePoint και ενός προγράμματος υπολογιστικών φύλλων. Όποιον τρόπο και αν επιλέξετε, αυτός ο συγχρονισμός είναι μίας κατεύθυνσης ή μονόδρομος. Οι αλλαγές που γίνονται στη λίστα του SharePoint ενημερώνονται στο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, αλλά οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε στο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων δεν καταγράφεται στη λίστα του SharePoint.

Για να συγχρονίσετε μια λίστα του SharePoint, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή-πελάτη ένα συμβατό πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Excel 2010 και να έχετε δικαιώματα ανάγνωσης στη λίστα.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του SharePoint 2010 με το Excel 2010, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης και στο σύστημα Βοήθειας του Excel 2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε μια εξωτερική λίστα του SharePoint με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.

Αρχή της σελίδας

Συγχρονισμός δεδομένων λίστας με χρήση της εντολής "Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο"

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα μιας λίστας του SharePoint με ένα συμβατό πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, χρησιμοποιώντας την εντολή Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο από την Κορδέλα της λίστας. Καθώς η λίστα του SharePoint ενημερώνεται, ανάλογα και με το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή του προγράμματος υπολογιστικών φύλλων, για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο το υπολογιστικό φύλλο με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Για παράδειγμα, στο Excel 2010, μπορείτε να ανανεώσετε τη σύνδεση δεδομένων, η οποία αντικαθιστά τα δεδομένα του Excel με τα τρέχοντα δεδομένα της λίστας. Αν η λίστα του SharePoint περιέχει φακέλους, η δομή των φακέλων δεν εμφανίζεται στον πίνακα του Excel που προκύπτει. Ωστόσο, οι στήλες Τύπος στοιχείου και Διαδρομή προστίθενται στον πίνακα του Excel, για να φιλτράρετε και να ταξινομήσετε τα δεδομένα με βάση τον τύπο και τη θέση τους ή το δευτερεύοντα φάκελο της λίστας.

Αρχή της σελίδας

Συγχρονισμός δεδομένων λίστας με χρήση της εντολής "Λίστα ερωτημάτων με το Excel" στην Προβολή φύλλου δεδομένων

Εάν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή-πελάτη το Excel 2010, μπορείτε να συγχρονίσετε μια λίστα του SharePoint και από την Προβολή φύλλου δεδομένων, χρησιμοποιώντας την εντολή Λίστα ερωτημάτων με το Excel, την οποία θα βρείτε στο παράθυρο εργασιών της Προβολής φύλλου δεδομένων. Με άλλες εντολές του παραθύρου εργασιών, μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα της λίστας και να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία γραφήματος του Excel

 • Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel

 • Εκτύπωση της λίστας από το Excel

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας της Προβολής φύλλου δεδομένων (στο κάτω μέρος της Προβολής φύλλου δεδομένων, κάντε κλικ στη σύνδεση Βοήθεια).

Αρχή της σελίδας

Συγχρονισμός δεδομένων λίστας με χρήση της εντολής "Εξαγωγή πίνακα" του Excel

Από το Excel 2010, μπορείτε ακόμα να εξαγάγετε έναν υπάρχοντα πίνακα του Excel σε μια νέα λίστα του SharePoint, χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό εξαγωγής πίνακα σε λίστα του SharePoint". Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη, όταν έχετε ήδη τα δεδομένα σε έναν πίνακα του Excel και θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα του SharePoint κατά τη διαδικασία του συγχρονισμού.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή ενός πίνακα του Excel, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας του Excel 2010.

Αρχή της σελίδας

Συγχρονισμός λίστας του SharePoint με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις ακόλουθες οδηγίες χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το Excel 2010. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες Βοήθειας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 1. Περιηγηθείτε στην τοποθεσία του SharePoint όπου βρίσκεται η λίστα την οποία θέλετε να συγχρονίσετε με ένα πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας του SharePoint στη Γρήγορη εκκίνηση ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην κατάλληλη ενότητα λίστας, επιλέξτε το όνομα της λίστας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια τοποθεσία του SharePoint μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά σε εμφάνιση και περιήγηση. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 3. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Λίστα και μετά, στην ομάδα Σύνδεση & Εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο.

 4. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 6. Εάν σας ζητηθεί να ενεργοποιηθούν ή όχι οι συνδέσεις δεδομένων στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση, αν πιστεύετε ότι είναι ασφαλές να ενεργοποιηθεί η σύνδεση προς τα δεδομένα της τοποθεσίας του SharePoint.

Το Excel δημιουργεί έναν πίνακα Excel με μια σύνδεση δεδομένων που βασίζεται σε ένα αρχείο ερωτήματος Web.

Για να δείτε στο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και άλλες αλλαγές που έγιναν στη λίστα του SharePoint, πρέπει να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο τα δεδομένα. Για παράδειγμα, στο Excel 2010, στον πίνακα του Excel που είναι συνδεδεμένος με μια λίστα του SharePoint, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εξωτερικά δεδομένα πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×