Συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ του εργαλείου "Αρχεία" του SharePoint και μιας τοποθεσίας του SharePoint στο SharePoint Workspace 2010

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να διατηρούνται παράλληλα σύνολα δεδομένων μεταξύ ενός εργαλείου αρχείων του SharePoint και της αντίστοιχης τοποθεσίας SharePoint, πρέπει να γίνεται περιοδικά συγχρονισμός. Κάθε φορά που ξεκινάει ένας συγχρονισμός, γίνεται ανταλλαγή δεδομένων για όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει και στις δύο θέσεις μετά από τον προηγούμενο συγχρονισμό. Σε αυτές τις αλλαγές μπορούν να περιλαμβάνονται αρχεία που προστέθηκαν, διαγράφηκαν, μετονομάστηκαν ή μετακινήθηκαν, καθώς και ενημερώσεις που έγιναν στο περιεχόμενο των αρχείων.

Ένα μόνο μέλος ενός εργαλείου ’Αρχεία’ του SharePoint μπορεί να είναι ο υπεύθυνος συγχρονισμού. Έτσι, αυτό το μέλος έχει την ευθύνη για την εκκίνηση των συγχρονισμών με τακτική συχνότητα. Αν είστε εσείς ο υπεύθυνος συγχρονισμού και πρόκειται να μην είστε σε θέση να εκτελείτε αυτήν την εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να μεταβιβάσετε την ευθύνη σε κάποιο άλλο μέλος. Εναλλακτικά, μπορείτε να προγραμματίσετε το συγχρονισμό ώστε να γίνεται αυτόματα, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Για να ξεκινήσετε ένα συγχρονισμό, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεσος συγχρονισμός...

Εναλλαγή μεταξύ μη αυτόματου και προγραμματισμένου συγχρονισμού

Ο υπεύθυνος συγχρονισμού μπορεί να περάσει από το μη αυτόματο συγχρονισμό στον προγραμματισμένο, και αντίστροφα, ανά πάσα στιγμή. Για να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση συγχρονισμού, αφήστε το δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο Ημερολόγιο, στην περιοχή κατάστασης. Για παράδειγμα:

Τρέχουσα ρύθμιση χρονοδιαγράμματος συγχρονισμού

Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση:

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός και, έπειτα, στην επιλογή Χρονοδιάγραμμα συγχρονισμού.

    Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του Ημερολογίου, στην περιοχή κατάστασης.

  2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσδιορισμός του πότε υπάρχουν μη συγχρονισμένες αλλαγές

Στην περιοχή κατάστασης του εργαλείου ’Αρχεία’ του SharePoint εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του συγχρονισμού, αλλά μόνο για τον τρέχοντα υπεύθυνο συγχρονισμού.

Μήνυμα κατάστασης

Σημασία

Όλα τα αρχεία του Groove είναι συγχρονισμένα.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο περιεχόμενο στο εργαλείο ’Αρχεία’ του SharePoint για αποστολή στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές σε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του SharePoint για αποστολή στο SharePoint Workspace κατά τον επόμενο συγχρονισμό. Κάντε κλικ στη σύνδεση ’Προεπισκόπηση’ για να δείτε αν υπάρχουν αλλαγές σε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του SharePoint.

Όλα τα αρχεία του Groove είναι συγχρονισμένα. Σφάλματα συγχρονισμού.

Αν και αυτή η περίπτωση είναι σπάνια, ενδέχεται να προκύψει μια κατάσταση στην οποία όλα τα αρχεία είναι συγχρονισμένα αλλά υπάρχουν σφάλματα στο συγχρονισμό. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σχετικά με τους επιτρεπόμενους τύπους αρχείων σε ένα εργαλείο ’Αρχεία’ του SharePoint και στην τοποθεσία SharePoint. Ως αποτέλεσμα, κάποιο αρχείο που έχει προστεθεί στη βιβλιοθήκη του SharePoint μπορεί να μην επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο εργαλείο ’Αρχεία’ του SharePoint.

Υπάρχουν αλλαγές που δεν έχουν συγχρονιστεί σε αυτό το εργαλείο.

Υπάρχουν μία ή περισσότερες αλλαγές σε εκκρεμότητα στο εργαλείο ’Αρχεία’ του SharePoint για αποστολή στη βιβλιοθήκη του SharePoint κατά τον επόμενο συγχρονισμό. Κάντε κλικ στη σύνδεση ’Προεπισκόπηση’ για να δείτε μια σύνοψη όλων των εκκρεμών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη βιβλιοθήκη του SharePoint.

Υπάρχουν αλλαγές που δεν έχουν συγχρονιστεί σε αυτό το εργαλείο. Σφάλματα συγχρονισμού.

Συνήθως, αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα διενέξεων αρχείων μεταξύ του εργαλείου ’Αρχεία’ του SharePoint και της τοποθεσίας SharePoint, οι οποίες προκύπτουν στη διάρκεια ενός συγχρονισμού. Κάντε κλικ στη σύνδεση ’Σφάλματα συγχρονισμού’ για να δείτε τα σφάλματα και να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των διενέξεων και άλλων ζητημάτων.

Προεπισκόπηση των ενημερώσεων συγχρονισμού

Όταν ο υπεύθυνος ξεκινάει ένα συγχρονισμό, εμφανίζεται το παράθυρο Προεπισκόπηση συγχρονισμού, στο οποίο περιγράφονται όλες οι ενημερώσεις που εκκρεμούν. Στο παράθυρο Προεπισκόπηση συγχρονισμού παρουσιάζονται, επίσης, τυχόν εκκρεμείς αλλαγές που θα προκαλέσουν σφάλματα συγχρονισμού. Για σφάλματα συγχρονισμού που υποδεικνύουν διένεξη αρχείων, συνιστάται να κάνετε τις κατάλληλες ενέργειες επίλυσης αυτών των περιπτώσεων πριν συνεχίσετε με το συγχρονισμό.

Σημείωση: Μπορείτε να συνεχίσετε το συγχρονισμό χωρίς να έχετε επιλύσει τις διενέξεις. Αν το κάνετε αυτό, θα εμφανιστεί μια σύνδεση Σφάλματα συγχρονισμού. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Σφάλματα συγχρονισμού, στο οποίο παρουσιάζεται μια λίστα με τις διενέξεις. Ωστόσο, αυτό το παράθυρο διαλόγου δεν περιλαμβάνει τις αυτοματοποιημένες δυνατότητες επίλυσης διενέξεων που υπάρχουν στο παράθυρο Προεπισκόπηση συγχρονισμού. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθήσετε μη αυτόματα βήματα για την επίλυση όλων των διενέξεων.

Επίλυση σφαλμάτων συγχρονισμού

Για να επιλύσετε τα σφάλματα συγχρονισμού που παρουσιάζονται στο παράθυρο Προεπισκόπηση συγχρονισμού:

  1. Επιλέξτε μια καταχώρηση που υποδηλώνει διένεξη.

    Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου δίνονται πληροφορίες σχετικά με την αιτία της διένεξης.

  2. Κάντε κλικ την επιλογή Επίλυση... για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Επίλυση διένεξης.

  3. Επιλέξτε τις αλλαγές αρχείου ή φακέλου που θέλετε να κρατήσετε (την εκδοχή του εργαλείου ’Αρχεία’ του SharePoint ή την εκδοχή της τοποθεσίας SharePoint) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×