Συγκεντρωτικά δεδομένα σε έναν πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Excel, μπορείτε να συγκεντρωτικά δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα με την αλλαγή της διάταξης των πεδίων των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε, να αναδιατάξετε ή να καταργήσετε πεδία για να εμφανίσετε δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα ακριβώς με τον τρόπο που θέλετε.

Από προεπιλογή, οι αλλαγές που κάνετε σε μια Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα ενημερώνονται αυτόματα στη διάταξη αναφοράς. Για τη βελτίωση της απόδοσης κατά την πρόσβαση σε ένα μεγάλο ποσό εξωτερικών δεδομένων, μπορείτε να μεταβείτε προσωρινά σε μη αυτόματη ενημέρωση.

Όταν δημιουργείτε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, το Excel εμφανίζει τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, να τα αναδιατάξετε και να τα μετατοπίσετε, όπως απαιτείται ή να τα αφαιρέσετε από το Συγκεντρωτικό Πίνακα. Από προεπιλογή, η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα εμφανίζει δύο ενότητες:

 • Μια ενότητα πεδίου στο επάνω μέρος για την προσθήκη και την αφαίρεση πεδίων στο Συγκεντρωτικό Πίνακα

 • Μια ενότητα διάταξης στο κάτω μέρος για την αναδιάταξη και τη μετατόπιση πεδίων

  Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μπορείτε να κάνετε αγκύρωση της Λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα σε οποιαδήποτε πλευρά του παραθύρου του Excel και να αλλάξετε το μέγεθός της οριζόντια. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την αγκύρωση της Λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, οπότε θα μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της τόσο στην κατακόρυφη διεύθυνση όσο και στην οριζόντια.

Εάν δεν εμφανίζεται η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, φροντίστε να κάνετε κλικ οπουδήποτε στο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εάν κλείσετε τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να τα εμφανίσετε ξανά. Κάντε δεξιό κλικ στο Συγκεντρωτικό Πίνακα και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λίστας πεδίων. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο στοιχείο Λίστα πεδίων στην Κορδέλα (Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα, καρτέλα Επιλογές, ομάδα Εμφάνιση για ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, Εργαλεία Συγκεντρωτικού Γραφήματος, καρτέλα Ανάλυση, ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη για ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα).

Εάν δεν βλέπετε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, ανανέωση στον Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος για να εμφανίσετε οποιαδήποτε νέα πεδία, πεδία υπολογισμού, μετρήσεις, υπολογισμένες μονάδες μέτρησης ή διαστάσεων που έχετε προσθέσει μετά την τελευταία λειτουργία ( Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, καρτέλα Επιλογές, ομάδα " δεδομένα ").

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας της λίστας πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα και τους τρόπους που μπορείτε να τακτοποιήσετε τους διάφορους τύπους πεδίων, ώστε να μπορείτε να επιτύχετε τα αποτελέσματα που θέλετε όταν δημιουργείτε της διάταξης των πεδίων του Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος.

Πως λειτουργεί η Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα

1. Ένα αρχείο προέλευσης εξωτερικών δεδομένων περιέχει δομημένα δεδομένα, τα οποία είναι οργανωμένα σε ένα ή περισσότερα πεδία (ονομάζονται και στήλες) τα οποία εμφανίζονται στη Λίστα πεδίων.

2. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή φίλτρο αναφοράς στη λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί το πεδίο στην περιοχή φίλτρο αναφοράς στον Συγκεντρωτικό πίνακα.

3. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή ετικέτα στήλης στη λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί το πεδίο στην περιοχή ετικέτα στήλης στον Συγκεντρωτικό πίνακα.

4. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή ετικέτα γραμμής στη λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί το πεδίο στην περιοχή ετικέτα γραμμής στον Συγκεντρωτικό πίνακα.

5. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή τιμές στη λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί το πεδίο στην περιοχή τιμών του Συγκεντρωτικού πίνακα.

Για τη δημιουργία μιας διάταξης πεδίου, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη μετακίνηση των πεδίων "Τιμή", "Όνομα" και "Διάσταση" από την ενότητα πεδίων στις τέσσερις περιοχές αναφοράς της ενότητας διάταξης.

 • Πεδία τιμών    Εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο ελέγχου μόνο για αριθμητικό πεδίο, αυτό μετακινείται, από προεπιλογή, στην περιοχή "Τιμές".

 • Πεδία γραμμής και στήλης    Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο μόνο μία φορά σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμών ή Ετικέτες στηλών είτε ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός είτε όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο πάνω από μία φορά — για παράδειγμα στις περιοχές Ετικέτες γραμμών και Ετικέτες στηλών στην ενότητα διάταξης — το πεδίο αφαιρείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

 • Μετρήσεις    Σε μια προέλευση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), συχνά υπάρχουν πολλά πεδία (ή μέτρα) οργανωμένα με μια ιεραρχία διαφορετικών διαστάσεων, ιεραρχιών και επιπέδων. Κάντε κλικ στην επιλογή την ανάπτυξη Πλαίσιο συν κουμπιών και σύμπτυξης Πλαίσιο "πλην" μέχρι να βρείτε τα πεδία που θέλετε.

  Στις περιοχές Ετικέτες γραμμών, Ετικέτες στηλών και Φίλτρα αναφοράς, μπορείτε να μετακινήσετε μόνο ιεραρχίες, χαρακτηριστικά και ονομαστικά σύνολα.

  Στην περιοχή "Τιμές" μπορείτε μόνο να μετακινήσετε μόνο μέτρα, υπολογιζόμενα μέτρα και Βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).

Η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα έχει πέντε διαφορετικές προβολές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί για διαφορετικούς τύπους εργασιών Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 1. Για να αλλάξετε την προβολή, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολές Λίστας Πεδίων στο επάνω μέρος της Λίστας Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Κουμπί Προβολή Λίστας Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

 2. Στη λίστα, επιλέξτε μία από τις παρακάτω προβολές:

Σωρευμένες ενότητες πεδίων και περιοχών

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προβολή και είναι σχεδιασμένη για μικρό αριθμό πεδίων.

Ενότητες πεδίων και περιοχών δίπλα δίπλα

Αυτή η προβολή είναι σχεδιασμένη για προθήκη και κατάργηση πεδίων όταν έχετε περισσότερα από τέσσερα πεδία σε κάθε περιοχή.

Μόνο ενότητα πεδίων

Αυτή η προβολή έχει σχεδιαστεί μόνο για την προσθήκη και την κατάργηση πολλών πεδίων.

Μόνο ενότητα περιοχών (2 επί 2)

Αυτή η προβολή είναι σχεδιασμένη μόνο για την αναδιάταξη πολλών πεδίων.

Μόνο ενότητα περιοχών (1 επί 4)

Αυτή η προβολή είναι σχεδιασμένη μόνο για την αναδιάταξη πολλών πεδίων.

Συμβουλή    Στο πλαίσιο προβολές πεδίων και Σωρευμένη ενότητα περιοχών και πεδίων και περιοχών ενότητα δίπλα-δίπλα, μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάτος και ύψος κάθε ενότητας τοποθετώντας το δείκτη στην το διαχωριστικό ενοτήτων, μέχρι ο δείκτης μετατρέπεται σε μια κατακόρυφη διπλό βέλος Κατακόρυφο διπλό βέλος ή οριζόντιο διπλό βέλος Οριζόντιο διπλό βέλος , σύροντας διπλό βέλος προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή αριστερά ή δεξιά στο σημείο που θέλετε, και, στη συνέχεια, είτε κάνοντας κλικ στο διπλό βέλος ή πατώντας το πλήκτρο ENTER.

Μετά τη δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος, είστε έτοιμοι να προσθέσετε τα πεδία που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά. Συνήθως, επιλέξτε ένα πεδίο για κάθε περιοχή της ενότητας διάταξης. Ωστόσο, για να δείτε διαφορετικές τιμές για ένα συγκεκριμένο πεδίο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλά αντίγραφα ενός πεδίου στην περιοχή τιμές.

Εάν ο Συγκεντρωτικός πίνακας είναι συνδεδεμένη με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων που περιέχει πολλά δεδομένα, μπορείτε να φιλτράρετε ένα ή περισσότερα πεδία πριν να προσθέσετε πεδία στην αναφορά, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το χρόνο που χρειάζεται να ενημερώσετε την αναφορά.

Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στο Συγκεντρωτικό Γράφημα, κάνοντας ένα από τα εξής:

 • Για να τοποθετήσετε ένα πεδία σε μια καθορισμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του πεδίου που θέλετε. Έπειτα, μπορείτε να αναδιατάξετε αργότερα τα πεδία, εάν θέλετε.

  Σημείωση    Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες γραμμών, αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή τιμές και ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) ημερομηνίας και ώρας ιεραρχίες προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες στηλών.

 • Για να τοποθετήσετε ένα πεδίο σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα πεδίου και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη στο φίλτρο αναφοράς, Προσθήκη στην ετικέτα στήλης, Προσθήκη στην ετικέτα γραμμής ή Προσθήκη στις τιμές.

 • Για να σύρετε ένα πεδίο σε μια περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο ένα πεδίο και έπειτα σύρετέ το από την ενότητα πεδίου στην ενότητα διάταξης που θέλετε.

Σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που βασίζεται σε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel ή εξωτερικά δεδομένα από μια προέλευση δεδομένων μη - ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας OLAP, ενδέχεται να θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από μία φορές το ίδιο πεδίο στην περιοχή τιμές. Μπορείτε να κάνετε εάν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητική ή μη αριθμητικό. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε τους υπολογισμούς δίπλα-δίπλα, όπως τα περιθώρια κέρδους μεικτό και καθαρό, ελάχιστες και μέγιστες πωλήσεις, ή μετρήσεις πελατών και ποσοστό του συνόλου πελάτες.

 1. Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πεδίο και έπειτα σύρετέ το στην περιοχή Τιμές στην ενότητα διάταξης.

 2. Επαναλάβετε το βήμα 1 για να δημιουργήσετε όσα αντίγραφα θέλετε για το πεδίο που επιθυμείτε να εμφανίζεται στην περιοχή Τιμή.

 3. Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, μετατρέψτε τη συνάρτηση σύνοψης ή τον προσαρμοσμένο υπολογισμό όπως θέλετε στο κάθε αντίγραφο του πεδίου.

  Συμβουλή    Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του τα αντιγραμμένα πεδία στον Συγκεντρωτικό πίνακα ίδια.

Σημειώσεις    

 • Όταν προσθέτετε ένα ή περισσότερα πεδία στην περιοχή τιμών, είτε πρόκειται για αντίγραφα του ίδιου πεδίου ή διαφορετικών πεδίων, η Λίστα πεδίων προσθέτει αυτόματα μια ετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να μετακινήσετε τις θέσεις πεδίων προς τα επάνω και κάτω στην περιοχή τιμών. Μπορείτε ακόμα και να μετακινήσετε το στοιχείο Ετικέτες στήλης τιμώνστην περιοχή Ετικέτες στηλών ή στις περιοχές Ετικέτες γραμμών. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τηνετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχήΦίλτρα αναφοράς.

 • Ένα πεδίο μπορεί να προστεθεί μόνο μία φορά, σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης, ανεξάρτητα αν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός ή όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο περισσότερες από μία φορές — για παράδειγμα, στις περιοχές Ετικέτες γραμμής και Ετικέτες στήλης στην ενότητα διάταξης — το πεδίο καταργείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

 • Είναι ένας άλλος τρόπος για να προσθέσετε το ίδιο πεδίο στην περιοχή τιμές χρησιμοποιώντας έναν τύπο (ονομάζεται επίσης ένα υπολογιζόμενο πεδίο) που χρησιμοποιεί το ίδιο πεδίο στον τύπο.

 • Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα όνομα πεδίου και έπειτα κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος φιλτραρίσματος δίπλα στο όνομα πεδίου.

  Στο μενού Φίλτρο, επιλέξτε τις επιλογές φιλτραρίσματος που θέλετε.

Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα μπορείτε να αναδιατάξετε τα υπάρχοντα πεδία ή να τα μετατοπίσετε χρησιμοποιώντας μία από τις τέσσερις περιοχές στην κάτω πλευρά της ενότητας διάταξης:

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Περιγραφή

Τιμές

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Ετικέτες γραμμών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Ετικέτες στηλών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την εμφάνιση πεδίων ως στήλες, στην κορυφή της αναφοράς. Μια στήλη που βρίσκεται σε κατώτερη θέση είναι ένθετη μέσα σε κάποια άλλη στήλη που βρίσκεται ακριβώς επάνω από αυτήν.

Φίλτρο αναφοράς

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

Συγκεντρωτικό Γράφημα

Περιγραφή

Τιμές

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Πεδίο άξονα (Κατηγορίες)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία με τη μορφή άξονα στο γράφημα.

Πεδία υπομνήματος (Σειρές)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία στο υπόμνημα του γραφήματος.

Φίλτρο αναφοράς

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

Για να αναδιατάξετε πεδία σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, επιλέξτε το όνομα του πεδίου σε μία από τις περιοχές και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις παρακάτω εντολές:

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί το πεδίο προς τα επάνω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί το πεδίο προς τα κάτω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση στην αρχή

Μετακινεί το πεδίο στην αρχή της περιοχής.

Μετακίνηση στο τέλος

Μετακινεί το πεδίο στο τέλος της περιοχής.

Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Φίλτρο αναφοράς.

Μετακίνηση στις ετικέτες γραμμών

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Ετικέτες γραμμών.

Μετακίνηση στις ετικέτες στηλών

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Ετικέτες στηλών.

Μετακίνηση στις τιμές

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Τιμές.

Ρυθμίσεις πεδίου τιμών, Ρυθμίσεις πεδίου

Εμφανίζει τα παράθυρα διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου ή Ρυθμίσεις πεδίου τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε ρύθμιση, κάντε κλικ το κουμπί Βοήθεια εικόνα κουμπιού στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Συμβουλή    Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και κρατήσετε πατημένο το κουμπί επάνω σε ένα όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, να σύρετε το πεδίο ανάμεσα στις ενότητες πεδίου και διάταξης και μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Για να καταργήσετε ένα πεδίο από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου του πεδίου που θέλετε να καταργήσετε.

  Σημείωση    Η κατάργηση της επιλογής από ένα πλαίσιο ελέγχου καταργεί όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης του πεδίου από την αναφορά.

 • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση πεδίου.

 • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πεδίο που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα σύρετέ το έξω από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Από προεπιλογή, οι αλλαγές που κάνετε σε μια Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα ενημερώνονται αυτόματα στη διάταξη αναφοράς. Για τη βελτίωση της απόδοσης κατά την πρόσβαση σε ένα μεγάλο ποσό εξωτερικών δεδομένων, μπορείτε να μεταβείτε προσωρινά στη λειτουργία μη αυτόματης ενημέρωσης, Η λειτουργία μη αυτόματης ενημέρωσης σάς επιτρέπει να προσθέτετε, να μετακινείτε και να καταργείτε γρήγορα πεδία στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναφορά μέχρι να μεταβείτε ξανά στη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης.

 1. Για να ενεργοποιήσετε μη αυτόματη ενημέρωση του Συγκεντρωτικού πίνακα, στο κάτω μέρος της λίστας πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναβολή ενημέρωσης διάταξης.

  Προσοχή    Αφού ορίσετε τη διάταξη της αναφοράς μη αυτόματη ενημέρωση, να κλείσετε τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, η αλλαγή σε προβολή μόνο τα πεδία, ή τερματισμός του Excel απορρίπτει όλες τις αλλαγές διάταξης που έχετε κάνει στον Συγκεντρωτικό πίνακα χωρίς επιβεβαίωση.

 2. Στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε τις αλλαγές διάταξης πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο τη διάταξη του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 3. Για να επιστρέψετε στην αυτόματη ενημέρωση, αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές στη διάταξης αναφοράς στη Λίστα πεδίων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναβολή ενημέρωσης διάταξης.

Σημείωση    Ένας Συγκεντρωτικός πίνακας ξεκινά με την αυτόματη ενημέρωση κάθε φορά που θα ανοίξετε το βιβλίο εργασίας.

Όταν δημιουργείτε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, το Excel εμφανίζει τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, να τα αναδιατάξετε και να τα μετατοπίσετε, όπως απαιτείται ή να τα αφαιρέσετε από το Συγκεντρωτικό Πίνακα. Από προεπιλογή, η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα εμφανίζει δύο ενότητες:

 • Μια ενότητα πεδίου στο επάνω μέρος για την προσθήκη και την αφαίρεση πεδίων στο Συγκεντρωτικό Πίνακα

 • Μια ενότητα διάταξης στο κάτω μέρος για την αναδιάταξη και τη μετατόπιση πεδίων

  Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μπορείτε να κάνετε αγκύρωση της Λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα σε οποιαδήποτε πλευρά του παραθύρου του Excel και να αλλάξετε το μέγεθός της οριζόντια. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την αγκύρωση της Λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, οπότε θα μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της τόσο στην κατακόρυφη διεύθυνση όσο και στην οριζόντια.

Εάν δεν εμφανίζεται η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, φροντίστε να κάνετε κλικ οπουδήποτε στο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εάν κλείσετε τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να το εμφανίσετε ξανά. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου του Συγκεντρωτικού πίνακα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λίστας πεδίων. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ σε Λίστα πεδίων στην καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού πίνακα.

Εάν δεν βλέπετε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, ανανέωση του Συγκεντρωτικού πίνακα για να εμφανίσετε οποιαδήποτε νέα πεδία, πεδία υπολογισμού, μετρήσεις, υπολογισμένες μονάδες μέτρησης ή διαστάσεων που έχετε προσθέσει μετά την τελευταία λειτουργία: ανάλυση Συγκεντρωτικού πίνακα > Ανανέωση.

Για τη δημιουργία μιας διάταξης πεδίου, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη μετακίνηση των πεδίων "Τιμή", "Όνομα" και "Διάσταση" από την ενότητα πεδίων στις τέσσερις περιοχές αναφοράς της ενότητας διάταξης.

 • Πεδία τιμών    Εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο ελέγχου μόνο για αριθμητικό πεδίο, αυτό μετακινείται, από προεπιλογή, στην περιοχή "Τιμές".

 • Πεδία γραμμής και στήλης    Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο μόνο μία φορά σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμών ή Ετικέτες στηλών είτε ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός είτε όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο πάνω από μία φορά — για παράδειγμα στις περιοχές Ετικέτες γραμμών και Ετικέτες στηλών στην ενότητα διάταξης — το πεδίο αφαιρείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

 • Μετρήσεις    Σε μια προέλευση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), συχνά υπάρχουν πολλά πεδία (ή μέτρα) οργανωμένα με μια ιεραρχία διαφορετικών διαστάσεων, ιεραρχιών και επιπέδων. Κάντε κλικ στην επιλογή την ανάπτυξη Πλαίσιο συν κουμπιών και σύμπτυξης Πλαίσιο "πλην" μέχρι να βρείτε τα πεδία που θέλετε.

  Στις περιοχές Ετικέτες γραμμών, Ετικέτες στηλών και Φίλτρα αναφοράς, μπορείτε να μετακινήσετε μόνο ιεραρχίες, χαρακτηριστικά και ονομαστικά σύνολα.

  Στην περιοχή "Τιμές" μπορείτε μόνο να μετακινήσετε μόνο μέτρα, υπολογιζόμενα μέτρα και Βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).

Μετά τη δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος, είστε έτοιμοι να προσθέσετε τα πεδία που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά. Συνήθως, επιλέξτε ένα πεδίο για κάθε περιοχή της ενότητας διάταξης. Ωστόσο, για να δείτε διαφορετικές τιμές για ένα συγκεκριμένο πεδίο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλά αντίγραφα ενός πεδίου στην περιοχή τιμές.

Εάν ο Συγκεντρωτικός πίνακας είναι συνδεδεμένη με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων που περιέχει πολλά δεδομένα, μπορείτε να φιλτράρετε ένα ή περισσότερα πεδία πριν να προσθέσετε πεδία στην αναφορά, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το χρόνο που χρειάζεται να ενημερώσετε την αναφορά.

Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στο Συγκεντρωτικό Γράφημα, κάνοντας ένα από τα εξής:

 • Για να τοποθετήσετε ένα πεδίο σε μια καθορισμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Πεδία Συγκεντρωτικού πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του πεδίου που θέλετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναδιατάξετε πεδία αργότερα αν θέλετε.

  Σημείωση    Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες γραμμών, αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή τιμές και ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) ημερομηνίας και ώρας ιεραρχίες προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες στηλών.

 • Για να σύρετε ένα πεδίο σε μια περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Πεδία Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ένα πεδίο και, στη συνέχεια, σύρετε το από την ενότητα πεδίων της ενότητας διάταξης που θέλετε.

Σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που βασίζεται σε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel ή εξωτερικά δεδομένα από μια προέλευση δεδομένων μη - ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας OLAP, ενδέχεται να θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από μία φορές το ίδιο πεδίο στην περιοχή τιμές. Μπορείτε να κάνετε εάν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητική ή μη αριθμητικό. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε τους υπολογισμούς δίπλα-δίπλα, όπως τα περιθώρια κέρδους μεικτό και καθαρό, ελάχιστες και μέγιστες πωλήσεις, ή μετρήσεις πελατών και ποσοστό του συνόλου πελάτες.

 1. Στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, στο πλαίσιο Πεδία Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ένα πεδίο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στην περιοχή τιμές της ενότητας διάταξης.

 2. Επαναλάβετε το βήμα 1 για να δημιουργήσετε όσα αντίγραφα θέλετε για το πεδίο που επιθυμείτε να εμφανίζεται στην περιοχή Τιμή.

 3. Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, μετατρέψτε τη συνάρτηση σύνοψης ή τον προσαρμοσμένο υπολογισμό όπως θέλετε στο κάθε αντίγραφο του πεδίου.

  Συμβουλή    Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του τα αντιγραμμένα πεδία στον Συγκεντρωτικό πίνακα ίδια.

Σημειώσεις    

 • Όταν προσθέτετε ένα ή περισσότερα πεδία στην περιοχή τιμών, είτε πρόκειται για αντίγραφα του ίδιου πεδίου ή διαφορετικών πεδίων, η Λίστα πεδίων προσθέτει αυτόματα μια ετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να μετακινήσετε τις θέσεις πεδίων προς τα επάνω και κάτω στην περιοχή τιμών. Μπορείτε ακόμα και να μετακινήσετε το στοιχείο Ετικέτες στήλης τιμώνστην περιοχή Ετικέτες στηλών ή στις περιοχές Ετικέτες γραμμών. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τηνετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχήΦίλτρα αναφοράς.

 • Ένα πεδίο μπορεί να προστεθεί μόνο μία φορά, σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης, ανεξάρτητα αν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός ή όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο περισσότερες από μία φορές — για παράδειγμα, στις περιοχές Ετικέτες γραμμής και Ετικέτες στήλης στην ενότητα διάταξης — το πεδίο καταργείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

 • Είναι ένας άλλος τρόπος για να προσθέσετε το ίδιο πεδίο στην περιοχή τιμές χρησιμοποιώντας έναν τύπο (ονομάζεται επίσης ένα υπολογιζόμενο πεδίο) που χρησιμοποιεί το ίδιο πεδίο στον τύπο.

Για να καταργήσετε ένα πεδίο από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στο πλαίσιο Πεδία Συγκεντρωτικού πίνακα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου του πεδίου που θέλετε να καταργήσετε.

  Σημείωση    Η κατάργηση της επιλογής από ένα πλαίσιο ελέγχου καταργεί όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης του πεδίου από την αναφορά.

 • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πεδίο που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα σύρετέ το έξω από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Όταν δημιουργείτε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, το Excel εμφανίζει τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, να τα αναδιατάξετε και να τα μετατοπίσετε, όπως απαιτείται ή να τα αφαιρέσετε από το Συγκεντρωτικό Πίνακα. Από προεπιλογή, η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα εμφανίζει δύο ενότητες:

 • Μια ενότητα πεδίου στο επάνω μέρος για την προσθήκη και την αφαίρεση πεδίων στο Συγκεντρωτικό Πίνακα

 • Μια ενότητα διάταξης στο κάτω μέρος για την αναδιάταξη και τη μετατόπιση πεδίων

Για να ανοίξετε τη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε δεξί κλικ στον Συγκεντρωτικό πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λίστας πεδίων.

Εάν δεν βλέπετε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, ανανέωση στον Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος για να εμφανίσετε οποιαδήποτε νέα πεδία, πεδία υπολογισμού, μετρήσεις, υπολογισμένες μονάδες μέτρησης ή διαστάσεων που έχετε προσθέσει μετά την τελευταία λειτουργία. Για να κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στον Συγκεντρωτικό πίνακα και επιλέξτε Ανανέωση.

Για τη δημιουργία μιας διάταξης πεδίου, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη μετακίνηση των πεδίων "Τιμή", "Όνομα" και "Διάσταση" από την ενότητα πεδίων στις τέσσερις περιοχές αναφοράς της ενότητας διάταξης.

 • Τιμές    Εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο ελέγχου μόνο για ένα αριθμητικό πεδίο, από προεπιλογή, αυτό μετακινείται στην περιοχή ΤΙΜΈΣ .

 • Γραμμές και στήλες    Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο μόνο μία φορά στην είτε ΦΊΛΤΡΑ, ΓΡΑΜΜΈΣ ή ΣΤΉΛΕΣ περιοχές, εάν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητική ή μη αριθμητικό. Εάν προσπαθήσετε να προσθέσετε περισσότερες από μία φορές το ίδιο πεδίο — για παράδειγμα, για να τις ΓΡΑΜΜΈΣ και τις ΣΤΉΛΕΣ περιοχές της ενότητας διάταξης, το πεδίο έχει καταργηθεί από την αρχική περιοχή και συμπληρώστε τη νέα περιοχή αυτόματα.

Μετά τη δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος, είστε έτοιμοι να προσθέσετε τα πεδία που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά. Συνήθως, επιλέξτε ένα πεδίο για κάθε περιοχή της ενότητας διάταξης. Ωστόσο, για να δείτε διαφορετικές τιμές για ένα συγκεκριμένο πεδίο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλά αντίγραφα ενός πεδίου στην περιοχή τιμές.

Εάν ο Συγκεντρωτικός πίνακας είναι συνδεδεμένη με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων που περιέχει πολλά δεδομένα, μπορείτε να φιλτράρετε ένα ή περισσότερα πεδία πριν να προσθέσετε πεδία στην αναφορά, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το χρόνο που χρειάζεται να ενημερώσετε την αναφορά.

Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στο Συγκεντρωτικό Γράφημα, κάνοντας ένα από τα εξής:

 • Για να τοποθετήσετε ένα πεδίο σε μια καθορισμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του πεδίου που θέλετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναδιατάξετε πεδία αργότερα αν θέλετε.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή ΓΡΑΜΜΈΣ , αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή ΤΙΜΈΣ και ημερομηνία ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) και ιεραρχίες ώρας προστίθενται στην περιοχή ΣΤΗΛΏΝ .

 • Για να τοποθετήσετε ένα πεδίο σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα όνομα πεδίου, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το κόκκινο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή το πεδίο nameclick το όνομα του πεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς, Μετακίνηση στην ετικέτα στήλης, Μετακίνηση στην ετικέτα γραμμής ή Μετακίνηση στις τιμές.

 • Για να σύρετε ένα πεδίο σε μια περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο ένα πεδίο και έπειτα σύρετέ το από την ενότητα πεδίου στην ενότητα διάταξης που θέλετε.

Σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα που βασίζεται σε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel ή εξωτερικά δεδομένα από μια προέλευση δεδομένων μη - ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας OLAP, ενδέχεται να θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από μία φορές το ίδιο πεδίο στην περιοχή τιμές. Μπορείτε να κάνετε εάν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητική ή μη αριθμητικό. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε τους υπολογισμούς δίπλα-δίπλα, όπως τα περιθώρια κέρδους μεικτό και καθαρό, ελάχιστες και μέγιστες πωλήσεις, ή μετρήσεις πελατών και ποσοστό του συνόλου πελάτες.

 1. Στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή παρατεταμένα ένα πεδίο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στην περιοχή τιμές της ενότητας διάταξης.

 2. Επαναλάβετε το βήμα 1 για να δημιουργήσετε όσα αντίγραφα θέλετε για το πεδίο που επιθυμείτε να εμφανίζεται στην περιοχή Τιμή.

 3. Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, μετατρέψτε τη συνάρτηση σύνοψης ή τον προσαρμοσμένο υπολογισμό όπως θέλετε στο κάθε αντίγραφο του πεδίου.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του τα αντιγραμμένα πεδία στον Συγκεντρωτικό πίνακα ίδια.

Σημειώσεις: 

 • Όταν προσθέτετε ένα ή περισσότερα πεδία στην περιοχή τιμών, είτε πρόκειται για αντίγραφα του ίδιου πεδίου ή διαφορετικών πεδίων, η Λίστα πεδίων προσθέτει αυτόματα μια ετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να μετακινήσετε τις θέσεις πεδίων προς τα επάνω και κάτω στην περιοχή τιμών. Μπορείτε ακόμα και να μετακινήσετε το στοιχείο Ετικέτες στήλης τιμώνστην περιοχή Ετικέτες στηλών ή στις περιοχές Ετικέτες γραμμών. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τηνετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχήΦίλτρα αναφοράς.

 • Ένα πεδίο μπορεί να προστεθεί μόνο μία φορά, σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης, ανεξάρτητα αν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός ή όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο περισσότερες από μία φορές — για παράδειγμα, στις περιοχές Ετικέτες γραμμής και Ετικέτες στήλης στην ενότητα διάταξης — το πεδίο καταργείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

 • Είναι ένας άλλος τρόπος για να προσθέσετε το ίδιο πεδίο στην περιοχή τιμές χρησιμοποιώντας έναν τύπο (ονομάζεται επίσης ένα υπολογιζόμενο πεδίο) που χρησιμοποιεί το ίδιο πεδίο στον τύπο.

 • Στη λίστα Πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα όνομα πεδίου, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κόκκινο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο όνομα του πεδίου και επιλέξτε φίλτρο.

Στη λίστα Πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα ή Πεδία Συγκεντρωτικού γραφήματος, μπορείτε να αναδιατάξετε τα υπάρχοντα πεδία ή Επανατοποθέτηση αυτά τα πεδία, χρησιμοποιώντας μία από τις τέσσερις περιοχές στο κάτω μέρος της ενότητας διάταξης:

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Περιγραφή

ΦΊΛΤΡΑ

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

ΣΤΉΛΕΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την εμφάνιση πεδίων ως στήλες, στην κορυφή της αναφοράς. Μια στήλη που βρίσκεται σε κατώτερη θέση είναι ένθετη μέσα σε κάποια άλλη στήλη που βρίσκεται ακριβώς επάνω από αυτήν.

ΓΡΑΜΜΈΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

ΤΙΜΈΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Συγκεντρωτικό Γράφημα

Περιγραφή

ΦΊΛΤΡΑ

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

ΥΠΟΜΝΉΜΑΤΟΣ (ΣΕΙΡΈΣ)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία στο υπόμνημα του γραφήματος.

ΆΞΟΝΑΣ (CAEGORIES)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία με τη μορφή άξονα στο γράφημα.

ΤΙΜΈΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Για να αναδιατάξετε πεδία σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, επιλέξτε το όνομα του πεδίου σε μία από τις περιοχές και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις παρακάτω εντολές:

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί το πεδίο προς τα επάνω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί το πεδίο προς τα κάτω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση στην αρχή

Μετακινεί το πεδίο στην αρχή της περιοχής.

Μετακίνηση στο τέλος

Μετακινεί το πεδίο στο τέλος της περιοχής.

Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Φίλτρο αναφοράς.

Μετακίνηση στις ετικέτες γραμμών

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Ετικέτες γραμμών.

Μετακίνηση στις ετικέτες στηλών

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Ετικέτες στηλών.

Μετακίνηση στις τιμές

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Τιμές.

Ρυθμίσεις πεδίου τιμών, Ρυθμίσεις πεδίου

Εμφανίζει τα παράθυρα διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου ή Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και κρατήσετε πατημένο το κουμπί επάνω σε ένα όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, να σύρετε το πεδίο ανάμεσα στις ενότητες πεδίου και διάταξης και μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Για να καταργήσετε ένα πεδίο, στη λίστα πεδίων, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στο πλαίσιο Επιλέξτε πεδία, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου του πεδίου που θέλετε να καταργήσετε.

  Σημείωση: Εκκαθάριση του πλαισίου ελέγχου καταργεί όλες τις εμφανίσεις του πεδίου από την αναφορά.

 • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση πεδίου.

 • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πεδίο που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα σύρετέ το έξω από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

Χρήση της λίστας πεδίων για την τακτοποίηση πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Χρήση αναλυτών για φιλτράρισμα δεδομένων

Δημιουργία λωρίδας χρόνου Συγκεντρωτικού Πίνακα για το φιλτράρισμα ημερομηνιών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×