Συγκέντρωση δεδομένων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Microsoft Excel 2010, μπορείτε να συγκεντρωτικά δεδομένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος με την αλλαγή της διάταξης των πεδίων των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε, να αναδιατάξετε ή να καταργήσετε πεδία για να εμφανίσετε δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα ακριβώς με τον τρόπο που θέλετε.

Από προεπιλογή, οι αλλαγές που κάνετε σε μια Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα ενημερώνονται αυτόματα στη διάταξη αναφοράς. Για τη βελτίωση της απόδοσης κατά την πρόσβαση σε ένα μεγάλο ποσό εξωτερικών δεδομένων, μπορείτε να μεταβείτε προσωρινά σε μη αυτόματη ενημέρωση.

Σε αυτό το άρθρο

Εργασία με τη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού πίνακα

Προσθήκη πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Αναδιατάξετε πεδία του Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Κατάργηση πεδίων από τον Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματη και μη αυτόματη ενημέρωση της διάταξης της αναφοράς

Εργασία με τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Όταν δημιουργείτε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, το Excel εμφανίζει τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, να τα αναδιατάξετε και να τα μετατοπίσετε, όπως απαιτείται ή να τα αφαιρέσετε από το Συγκεντρωτικό Πίνακα. Από προεπιλογή, η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα εμφανίζει δύο ενότητες:

 • Μια ενότητα πεδίου στο επάνω μέρος για την προσθήκη και την αφαίρεση πεδίων στο Συγκεντρωτικό Πίνακα

 • Μια ενότητα διάταξης στο κάτω μέρος για την αναδιάταξη και τη μετατόπιση πεδίων

  Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μπορείτε να κάνετε αγκύρωση της Λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα σε οποιαδήποτε πλευρά του παραθύρου του Excel και να αλλάξετε το μέγεθός της οριζόντια. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την αγκύρωση της Λίστας πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, οπότε θα μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της τόσο στην κατακόρυφη διεύθυνση όσο και στην οριζόντια.

Εάν δεν εμφανίζεται η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, φροντίστε να κάνετε κλικ οπουδήποτε στο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εάν κλείσετε τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να τα εμφανίσετε ξανά. Κάντε δεξιό κλικ στο Συγκεντρωτικό Πίνακα και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λίστας πεδίων. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο στοιχείο Λίστα πεδίων στην Κορδέλα (Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα, καρτέλα Επιλογές, ομάδα Εμφάνιση για ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, Εργαλεία Συγκεντρωτικού Γραφήματος, καρτέλα Ανάλυση, ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη για ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα).

Εάν δεν βλέπετε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, ανανέωση του Συγκεντρωτικού πίνακα ή αναφοράς Συγκεντρωτικού γραφήματος για να εμφανίσετε οποιαδήποτε νέα πεδία, πεδία υπολογισμού, μετρήσεις, υπολογισμένες μονάδες μέτρησης ή διαστάσεων που έχετε προσθέσει μετά την τελευταία λειτουργία (Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα, καρτέλα Επιλογές, ομάδα " δεδομένα ").

Πως λειτουργεί η Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο που λειτουργεί η Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διατάξετε τους διαφορετικούς τύπους πεδίων έτσι, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε τα αποτελέσματα που θέλετε όταν δημιουργείτε τη διάταξη πεδίου μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος.

Τρόπος λειτουργίας της Λίστας πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα

1. Ένα αρχείο προέλευσης εξωτερικών δεδομένων περιέχει δομημένα δεδομένα, τα οποία είναι οργανωμένα σε ένα ή περισσότερα πεδία (ονομάζονται και στήλες) τα οποία εμφανίζονται στη Λίστα πεδίων.

2. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή "Φιλτράρισμα αναφοράς" στη Λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί αυτόματα το πεδίο στην περιοχή φιλτραρίσματος αναφοράς στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

3. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή "Ετικέτα στήλης" στη Λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί αυτόματα το πεδίο στην περιοχή "Ετικέτα στήλης" στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

4. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή "Ετικέτα γραμμής" στη Λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί αυτόματα το πεδίο στην περιοχή "Ετικέτα γραμμής" στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

5. Μετακινήστε ένα πεδίο στην περιοχή "Τιμές" στη Λίστα πεδίων, η οποία μετακινεί αυτόματα το πεδίο στην περιοχή "Τιμές" στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Οδηγίες για τη μετακίνηση πεδίων στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Για τη δημιουργία μιας διάταξης πεδίου, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη μετακίνηση των πεδίων "Τιμή", "Όνομα" και "Διάσταση" από την ενότητα πεδίων στις τέσσερις περιοχές αναφοράς της ενότητας διάταξης.

 • Πεδία τιμών    Εάν επιλέξετε ένα πλαίσιο ελέγχου μόνο για αριθμητικό πεδίο, αυτό μετακινείται, από προεπιλογή, στην περιοχή "Τιμές".

 • Πεδία γραμμής και στήλης    Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο μόνο μία φορά σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμών ή Ετικέτες στηλών είτε ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός είτε όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο πάνω από μία φορά — για παράδειγμα στις περιοχές Ετικέτες γραμμών και Ετικέτες στηλών στην ενότητα διάταξης — το πεδίο αφαιρείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

 • Μετρήσεις    Σε μια προέλευση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), συχνά υπάρχουν πολλά πεδία (ή μέτρα) οργανωμένα με μια ιεραρχία διαφορετικών διαστάσεων, ιεραρχιών και επιπέδων. Κάντε κλικ στην επιλογή την ανάπτυξη Πλαίσιο συν κουμπιών και σύμπτυξης Πλαίσιο "πλην" μέχρι να βρείτε τα πεδία που θέλετε.

  Στις περιοχές Ετικέτες γραμμών, Ετικέτες στηλών και Φίλτρα αναφοράς, μπορείτε να μετακινήσετε μόνο ιεραρχίες, χαρακτηριστικά και ονομαστικά σύνολα.

  Στην περιοχή "Τιμές" μπορείτε μόνο να μετακινήσετε μόνο μέτρα, υπολογιζόμενα μέτρα και Βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).

Αλλαγή προβολής της Λίστας Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα έχει πέντε διαφορετικές προβολές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί για διαφορετικούς τύπους εργασιών Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 1. Για να αλλάξετε την προβολή, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολές Λίστας Πεδίων στο επάνω μέρος της Λίστας Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Κουμπί Προβολή Λίστας Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

 2. Στη λίστα, επιλέξτε μία από τις παρακάτω προβολές:

Σωρευμένες ενότητες πεδίων και περιοχών

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προβολή και είναι σχεδιασμένη για μικρό αριθμό πεδίων.

Ενότητες πεδίων και περιοχών δίπλα δίπλα

Αυτή η προβολή είναι σχεδιασμένη για προθήκη και κατάργηση πεδίων όταν έχετε περισσότερα από τέσσερα πεδία σε κάθε περιοχή.

Μόνο ενότητα πεδίων

Αυτή η προβολή έχει σχεδιαστεί μόνο για την προσθήκη και την κατάργηση πολλών πεδίων.

Μόνο ενότητα περιοχών (2 επί 2)

Αυτή η προβολή είναι σχεδιασμένη μόνο για την αναδιάταξη πολλών πεδίων.

Μόνο ενότητα περιοχών (1 επί 4)

Αυτή η προβολή είναι σχεδιασμένη μόνο για την αναδιάταξη πολλών πεδίων.

Συμβουλή    Στο πλαίσιο προβολές πεδίων και Σωρευμένη ενότητα περιοχών και πεδίων και περιοχών ενότητα δίπλα-δίπλα, μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάτος και ύψος κάθε ενότητας τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο το διαχωριστικό ενότητα μέχρι ο δείκτης μετατραπεί σε κατακόρυφο διπλό βέλος Κατακόρυφο διπλό βέλος ή οριζόντιο διπλό βέλος Οριζόντιο διπλό βέλος , σύροντας το διπλό βέλος προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή αριστερά ή δεξιά στο σημείο που θέλετε , και, στη συνέχεια, είτε κάνοντας κλικ στο διπλό βέλος ή πατώντας το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίων σε Συγκεντρωτικό Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα

Αφού δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος, είστε έτοιμοι να προσθέσετε τα πεδία που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά. Συνήθως επιλέγετε ένα πεδίο για την κάθε περιοχή στην ενότητα διάταξης. Ωστόσο, για να εμφανίζονται διαφορετικές τιμές για ένα συγκεκριμένο πεδίο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλαπλά αντίγραφα ενός πεδίου στην περιοχή Τιμές.

Εάν η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι συνδεδεμένη με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων που περιέχει πολλά δεδομένα, τότε μπορείτε να φιλτράρετε ένα ή περισσότερα πεδία προτού προσθέσετε τα πεδία στην αναφορά, γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου για την ενημέρωση της αναφοράς.

Προσθήκη των πεδίων που θέλετε να εμφανίζονται

Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε πεδία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στο Συγκεντρωτικό Γράφημα, κάνοντας ένα από τα εξής:

 • Για να τοποθετήσετε ένα πεδία σε μια καθορισμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του πεδίου που θέλετε. Έπειτα, μπορείτε να αναδιατάξετε αργότερα τα πεδία, εάν θέλετε.

  Σημείωση    Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες γραμμών, αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή τιμές και ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) ημερομηνίας και ώρας ιεραρχίες προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες στηλών.

 • Για να τοποθετήσετε ένα πεδίο σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα πεδίου και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη στο φίλτρο αναφοράς, Προσθήκη στην ετικέτα στήλης, Προσθήκη στην ετικέτα γραμμής ή Προσθήκη στις τιμές.

 • Για να σύρετε ένα πεδίο σε μια περιοχή της ενότητας διάταξης, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο ένα πεδίο και έπειτα σύρετέ το από την ενότητα πεδίου στην ενότητα διάταξης που θέλετε.

Προσθήκη πολλών αντιγράφων πεδίου στην περιοχή τιμών

Σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που βασίζεται σε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel ή εξωτερικά δεδομένα από μια προέλευση δεδομένων μη - ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας OLAP, ενδέχεται να θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από μία φορές το ίδιο πεδίο στην περιοχή τιμές. Μπορείτε να κάνετε εάν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητική ή μη αριθμητικό. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε τους υπολογισμούς δίπλα-δίπλα, όπως τα περιθώρια κέρδους μεικτό και καθαρό, ελάχιστες και μέγιστες πωλήσεις, ή μετρήσεις πελατών και ποσοστό του συνόλου πελάτες.

 1. Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πεδίο και έπειτα σύρετέ το στην περιοχή Τιμές στην ενότητα διάταξης.

 2. Επαναλάβετε το βήμα 1 για να δημιουργήσετε όσα αντίγραφα θέλετε για το πεδίο που επιθυμείτε να εμφανίζεται στην περιοχή Τιμή.

 3. Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, μετατρέψτε τη συνάρτηση σύνοψης ή τον προσαρμοσμένο υπολογισμό όπως θέλετε στο κάθε αντίγραφο του πεδίου.

  Συμβουλή    Στο Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα των πεδίων που αντιγράφηκαν, όπως απαιτείται.

Σημειώσεις    

 • Όταν προσθέτετε ένα ή περισσότερα πεδία στην περιοχή τιμών, είτε πρόκειται για αντίγραφα του ίδιου πεδίου ή διαφορετικών πεδίων, η Λίστα πεδίων προσθέτει αυτόματα μια ετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να μετακινήσετε τις θέσεις πεδίων προς τα επάνω και κάτω στην περιοχή τιμών. Μπορείτε ακόμα και να μετακινήσετε το στοιχείο Ετικέτες στήλης τιμώνστην περιοχή Ετικέτες στηλών ή στις περιοχές Ετικέτες γραμμών. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τηνετικέτα Στήλη τιμών στην περιοχήΦίλτρα αναφοράς.

 • Ένα πεδίο μπορεί να προστεθεί μόνο μία φορά, σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης, ανεξάρτητα αν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός ή όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο περισσότερες από μία φορές — για παράδειγμα, στις περιοχές Ετικέτες γραμμής και Ετικέτες στήλης στην ενότητα διάταξης — το πεδίο καταργείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

 • Ένας άλλος τρόπος προσθήκης του ίδιου πεδίου στην περιοχή Τιμές είναι να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο (ονομάζεται επίσης και στήλη υπολογισμού) που χρησιμοποιεί το ίδιο πεδίο στον τύπο.

Φιλτράρισμα δεδομένων πριν από την προσθήκη πεδίων

 • Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα όνομα πεδίου και έπειτα κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος φιλτραρίσματος δίπλα στο όνομα πεδίου.

  Στο μενού Φίλτρο, επιλέξτε τις επιλογές φιλτραρίσματος που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αναδιάταξη πεδίων στο Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στο Συγκεντρωτικό Γράφημα

Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα μπορείτε να αναδιατάξετε τα υπάρχοντα πεδία ή να τα μετατοπίσετε χρησιμοποιώντας μία από τις τέσσερις περιοχές στην κάτω πλευρά της ενότητας διάταξης:

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Περιγραφή

Τιμές

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Ετικέτες γραμμών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Ετικέτες στηλών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την εμφάνιση πεδίων ως στήλες, στην κορυφή της αναφοράς. Μια στήλη που βρίσκεται σε κατώτερη θέση είναι ένθετη μέσα σε κάποια άλλη στήλη που βρίσκεται ακριβώς επάνω από αυτήν.

Φίλτρο αναφοράς

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

Συγκεντρωτικό Γράφημα

Περιγραφή

Τιμές

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Πεδίο άξονα (Κατηγορίες)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία με τη μορφή άξονα στο γράφημα.

Πεδία υπομνήματος (Σειρές)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία στο υπόμνημα του γραφήματος.

Φίλτρο αναφοράς

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

Για να αλλάξετε τη διάταξη πεδίων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου σε μια από τις περιοχές και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί το πεδίο προς τα επάνω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί το πεδίο προς τα κάτω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση στην αρχή

Μετακινεί το πεδίο στην αρχή της περιοχής.

Μετακίνηση στο τέλος

Μετακινεί το πεδίο στο τέλος της περιοχής.

Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Φίλτρο αναφοράς.

Μετακίνηση στις ετικέτες γραμμών

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Ετικέτες γραμμών.

Μετακίνηση στις ετικέτες στηλών

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Ετικέτες στηλών.

Μετακίνηση στις τιμές

Μετακινεί το πεδίο στην περιοχή Τιμές.

Ρυθμίσεις πεδίου τιμών, Ρυθμίσεις πεδίου

Εμφανίζει τα παράθυρα διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου ή Ρυθμίσεις πεδίου τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε ρύθμιση, κάντε κλικ το κουμπί Βοήθεια εικόνα κουμπιού στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Συμβουλή    Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και κρατήσετε πατημένο το κουμπί επάνω σε ένα όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, να σύρετε το πεδίο ανάμεσα στις ενότητες πεδίου και διάταξης και μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση πεδίων από το Συγκεντρωτικό Πίνακα ή το Συγκεντρωτικό Γράφημα

Για να καταργήσετε ένα πεδίο από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στο πλαίσιο Επιλογή πεδίων για προσθήκη στην αναφορά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου του πεδίου που θέλετε να καταργήσετε.

  Σημείωση    Η κατάργηση της επιλογής από ένα πλαίσιο ελέγχου καταργεί όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης του πεδίου από την αναφορά.

 • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση πεδίου.

 • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πεδίο που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα σύρετέ το έξω από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Εναλλαγή αυτόματης και μη αυτόματης ενημέρωσης της διάταξης αναφοράς

Από προεπιλογή, οι αλλαγές που κάνετε σε μια Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα ενημερώνονται αυτόματα στη διάταξη αναφοράς. Για τη βελτίωση της απόδοσης κατά την πρόσβαση σε ένα μεγάλο ποσό εξωτερικών δεδομένων, μπορείτε να μεταβείτε προσωρινά στη λειτουργία μη αυτόματης ενημέρωσης, Η λειτουργία μη αυτόματης ενημέρωσης σάς επιτρέπει να προσθέτετε, να μετακινείτε και να καταργείτε γρήγορα πεδία στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναφορά μέχρι να μεταβείτε ξανά στη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης.

 1. Για να ενεργοποιήσετε τη μη αυτόματη ενημέρωση της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, στο κάτω μέρος της Λίστας Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναβολή ενημέρωσης διάταξης.

  Προσοχή    Αφού ορίσετε τη μη αυτόματη ενημέρωση για τη διάταξη της αναφοράς, ο τερματισμός της Λίστας πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, η επιλογή της προβολής Μόνο πεδία ή ο τερματισμός του Excel απορρίπτει όλες τις αλλαγές διάταξης που έχετε κάνει στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα χωρίς να κάνετε επιβεβαίωση.

 2. Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, πραγματοποιήστε τις αλλαγές διάταξης πεδίου και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Ενημέρωση για τη μη αυτόματη ενημέρωση της διάταξης στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Για να επιστρέψετε στην αυτόματη ενημέρωση, αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές στη διάταξης αναφοράς στη Λίστα πεδίων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναβολή ενημέρωσης διάταξης.

Σημείωση    Κάθε φορά που ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας ξεκινά μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με αυτόματη ενημέρωση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×