Στόχος διαχείρισης έργου: Διαχείριση κινδύνων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

.

Όλα τα έργα έχουν τους κινδύνους. Το κλειδί για τη διαχείριση ενός έργου είναι όχι, για να αποφύγετε κινδύνους, αλλά για να κατανοήσετε τους.

Κινδύνου είναι την πιθανότητα ενός συμβάντος ή κατάστασης που θα έχει αρνητική επίπτωση σε ένα έργο. Διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία τον εντοπισμό, διακοπής και τον έλεγχο των γνωστών κινδύνων για να αυξήσετε την πιθανότητα της σύσκεψης των στόχων του έργου.

Σε αυτό το άρθρο είναι μόνο ένας από τους πολλούς στόχους διαχείρισης έργου στο θέμα χάρτης του Project.

Σε αυτό το άρθρο

Βήμα 1: Προσδιορίστε τους κινδύνους του έργου σας

Βήμα 2: Διαχείριση κινδύνων

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ από τη ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΈΡΓΟΥ . . .

Ένα παράδειγμα: Ο διαχειριστής έργου τυχαίες   : έχετε ολοκληρώσει τη σχεδίαση του χρονοδιαγράμματος έργου για μιας εκστρατείας μάρκετινγκ και μετά την ομάδα σας αναθεωρεί το, κάποιος οδηγούν ΠΑΡΟΧΕΣ όλα το κόκκινο γραμμές στο γράφημα Gantt. Τοποθετείτε το δείκτη cleverly ότι αυτό είναι της κρίσιμης διαδρομής και ότι δεν υπάρχουν τρεις από τους στο έργο. Εξηγεί ότι η κρίσιμη διαδρομή περιέχει αυτές τις εργασίες που, αν αλλάξει σε διάρκεια, θα ανατρέπονται την ημερομηνία λήξης του χρονοδιαγράμματος. Ακόμη ένα άλλο μέλος της ομάδας υποδεικνύει ότι η ημερομηνία λήξης δεν είναι δυνατό να ανατρέπονται επειδή αυτή είναι η ημερομηνία εκκίνησης για τη νέα τοποθεσία web στο internet που χρησιμοποιούνται στο το νέο πρόγραμμα υποστήριξης πελατών.

Με αυτές τις προειδοποιήσεις υπόψη, επιστρέψτε στο χρονοδιάγραμμά σας και δείτε πιο προσεκτικά τις εργασίες κατά μήκος της κρίσιμης διαδρομής. Μπορείτε να δείτε έναν αριθμό από αυτές που χρόνο επειδή μόνο ένα άτομο εργάζεται σε αυτά ταυτόχρονα και συνειδητοποιήσετε ξαφνικά ότι αυτό είναι όχι μόνο αυτό το άτομο μια νέα μίσθωση με μικρή εμπειρία, αυτός είναι επίσης στους οποίους έχουν ανατεθεί σε αυτές τις εργασίες στο τέλος του χρονοδιαγράμματος όταν η εκπαίδευση b ροϋπολογιστικά θα θα διαγραφεί. Υπάρχει πάρα πολύ κίνδυνο σε αυτές τις εργασίες, μπορείτε να αποφασίσετε. Έναρξη χρήσης της νέας δυνατότητας Οργάνωση ομάδας στο Project 2010 να αντιστοιχίσετε εκ νέου δύο έμπειρος χρήστης και τη νεότερη έκδοση εργασίες που είναι κρίσιμες, και μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια των εργασιών επειδή γνωρίζετε πόσο πιο γρήγορα αυτές τις έμπειρους works να λάβετε μια εργασία. Σαν από μαγικός, λιγότερες από τις ράβδους Gantt είναι τώρα κόκκινα και αισθάνεστε πιο σίγουροι στο αποτέλεσμα του χρονοδιαγράμματός σας.

Το σημαντικότερο που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τους κινδύνους είναι ότι όλα τα έργα περιέχουν τους. Κίνδυνοι δεν συμβεί μόνο μεγάλα έργα. Το έργο αρχή λάθος διαχειριστές κάνετε σε μικρές έργα δεν είναι ο προσδιορισμός επικίνδυνη συμβάντα στο τους σύντομη προγραμματισμένη. Ακολουθεί μια λίστα με τις τυπικές δραστηριότητες και συμβάντα που μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο σε ένα έργο.

Δραστηριότητα

Πρόβλημα

Κρίσιμες εργασίες

Προσέξτε ιδιαίτερα για τις εργασίες που βρίσκονται στην κρίσιμη διαδρομή. Έχουν τη μεγαλύτερη εντύπωση την ημερομηνία λήξης του έργου

Πολλές κρίσιμες διαδρομές

Εάν έχετε πολλές κρίσιμες διαδρομές, προσέξτε ακόμα περισσότερα. Πολλές κρίσιμες διαδρομές αύξηση του αριθμού των άγνωστο στο έργο σας. Μια λίστα εργασιών που δεν στην κρίσιμη διαδρομή, ξαφνικά μπορούν να εμφανίζονται στην κρίσιμη διαδρομή ή μπορεί να δημιουργήσει μια επιπλέον κρίσιμη διαδρομή με μόνο μια αλλαγή μικρή διάρκεια.

Εργασίες προμηθευτή

Οι εργασίες που έχουν τεθεί σύμβαση με έναν προμηθευτή έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε από εσωτερικούς πόρους. Όταν αναθέτουσες εργασίας με έναν προμηθευτή, ίσως χρειαστεί να ζητήσουν πιο συχνές ή λεπτομερείς της προόδου από αυτές θα κάνατε με τα μέλη της ομάδας. Εργασίες προμηθευτή που προκύπτουν στο τέλος του έργου έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από εργασίες προμηθευτή άλλες φορές του έργου. Να θυμάστε ότι ένας προμηθευτής περιλαμβάνει και τα δύο άτομα βάσει συμβολαίου έξω από την εταιρεία, καθώς και τους υπαλλήλους από άλλες περιοχές της εταιρείας σας. Και τα δύο αποτελούν εξωτερικές εξαρτήσεις και και τα δύο πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο όσον αφορά την αναφορά κατάστασης και του χρονισμού χρονοδιάγραμμα.

Άπειρα μέλη ομάδας

Φροντίστε να κάνετε σχεδιασμό για οποιαδήποτε στιγμή κεκλιμένο επίπεδο ασφαλείας με άτομα τα οποία είστε εξοικειωμένοι με την εργασία. Άπειρα εργαζομένων που έχουν εκχωρηθεί για εργασία στο τέλος του έργου σε κίνδυνο την ημερομηνία λήξης του έργου, λόγω χρόνου κεκλιμένο επίπεδο προς τα επάνω περισσότερες από στο άλλο χρόνων κύκλου ζωής του έργου.

Έργα που διαρκούν περισσότερο από ένα έτος

Οι περισσότερες έργου διαρκέσει λιγότερο από ένα έτος για να ολοκληρωθεί. Έργα που διαρκούν περισσότερο από ένα έτος έχουν περισσότερους αστάθμητους παράγοντες και συνεπώς ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο που προκύπτει από διαθεσιμότητας πόρων (ειδικά για έμπειρους εργαζομένων), τις αλλαγές στην τεχνολογία, επιβάλλει ρίζας από κεφαλαίο προβλέψεις δείκτες της αγοράς και ούτω καθεξής.

Πάρα πολλές εργασίες που συμβαίνουν ταυτόχρονα

Έλεγχος για υπερβολικά μεγάλο αριθμό των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί ταυτόχρονα. Ακόμα και αν αυτές τις εργασίες που εκτελούνται από διαφορετικά άτομα, πάρα πολλές από αυτές που συμβαίνουν ταυτόχρονα, ενώ άλλοι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό ισχύει ιδίως αν συμβεί ταυτόχρονες εργασίες προς το τέλος του έργου.

Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος προς τα πίσω

Οι διαχειριστές έργου αρχή κάνετε το λάθος τη δημιουργία εξαρτήσεων εργασίας μέσω σύνδεσης πριν από τη διάρθρωση εργασιών. Με λίγα λόγια, ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να κάνετε κατά τη σχεδίαση του νέου έργου: λίστα εργασίες, ομαδοποιήστε σχετικές εργασίες κάτω από τις εργασίες σύνοψης, προσδιορίστε τις διάρκειες εργασιών χαμηλότερο επίπεδο, σύνδεση των εργασιών. Να θυμάστε: δεν είναι απαραίτητα για να συνδέσετε όλες τις εργασίες.

Άγνοια του παρελθόντος

Μια εταιρεία γίνεται ώριμη καταγράφοντας τη επιτυχιών και των σφαλμάτων από προηγούμενα έργα. Καταγραφή τον τρόπο χειρισμού των κινδύνων ήταν σε ένα έργο είναι συχνά τμήμα της φάσης κλεισίματος ενός έργου. Ορισμένες εταιρείες έχουν τμήματα (κλήση project management γραφεία) που είναι υπεύθυνος για την καταγραφή του ιστορικού επιτυχίες και τις αποτυχίες ενός έργου. Με αυτόν τον τρόπο, μια εταιρεία αρχίζει αύξηση τις επιτυχίες ενώ μειώνει τις αποτυχίες.

Ακολουθούν τρία βήματα για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε διαχείρισης κινδύνων με λογικό τρόπο για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο σας.

 1. Εξηγούν με την ομάδα σας πώς ορίζονται κίνδυνοι στη Διαχείριση έργου. Τα άτομα απαντούν μια μαθηματική απεικονίσεις ή γραφικών απεικονίσεις δύσκολη έννοιες. Εξηγεί ότι είναι Καθορισμός κινδύνου με αυτήν την εξίσωση:
  Risk = Probabiliy x Impact
  Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσδιοριστεί η συνάφεια της του κινδύνου, εξετάζοντας τόσο το likeliness αυτό που μεσολαβούν και τις συνέπειες που θα έχει το αποτέλεσμα του έργου σας. Αυτό είναι πώς κλάδο ορίζει κινδύνου. Πιο σημαντικά, εάν η πιθανότητα hurting τον εαυτό σας από φωτισμού συμφωνία είναι ίδιες σε δύο κανάλια σε ακίνητο, υπάρχει μόνο σχετικές κινδύνου εάν ένα από τα κανάλια περιέχει πλαίσια πυροτεχνημάτων.

 2. Ελέγχετε το χρονοδιάγραμμά σας για τον κίνδυνο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή και εργασίες με πάνω από τους εκχωρημένους πόρους. Διαβάστε την επόμενη ενότητα για να μάθετε πώς το ειδικούς ασχοληθείτε με το κόστος (υποδείξεων: δεν είναι πέρα από το reach είτε).

 3. Έγγραφο του κινδύνου. Με αυτόν τον ορισμό μαθηματική σε έναν πίνακα ομάδας ενώ συζητάτε κινδύνου βοηθά την ομάδα ιεράρχηση τους κινδύνους και να μεταβαίνετε δεν παρακολουθείται από μεγάλη συζητήσεις σχετικά με εντυπωσιακές τους κινδύνους που είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί πλευρά. Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός τεταρτημόριο επίδραση χρήσης του Excel που εμφανίζει γραφικά πώς επηρεάζουν σχετίζεται με πιθανότητα στο κινδύνου.
  Εικόνα πλέγματος κινδύνου στο Excel
  Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα διασποράς με τις ετικέτες της εταιρείας σας στο Excel 2010.

Δύο παράδειγμα: το έμπειρος διαχειριστής έργου   : θα είστε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό του έργου σας συντήρησης δρόμων και είναι αυτήν τη στιγμή που αναθεωρείται, αστικών ενδιαφερόμενους. Ο χορηγός σας (ένα από τα κρίσιμες ενδιαφερόμενους) που σας ρωτά πώς βέβαιοι είστε την ημερομηνία λήξης του έργου δεδομένου ότι ορισμένα των κρίσιμων εργασιών που έχετε vended ανάληψη (όπως ταχυδρομική φωτισμού και οι βελτιώσεις επιφυλακή σιδηροδρομικές) προκύψουν προς το τέλος του έργου.

Έπρεπε σκέψης σχετικά με το χρονισμό των τη σύμβαση εξωτερική εργασία. Εξετάστε την Οργάνωση ομάδας έργου για να δείτε τι άλλο παρουσιάζεται προς το τέλος του έργου που φαίνεται επικίνδυνη και μπορείτε να δείτε άλλες εργασίες που είναι που vended που δεν είναι απαιτητή μέχρι ακριβώς πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης. Διαπραγμάτευσης εκ νέου τη σύμβαση με έναν προμηθευτή για να αλλάξετε τον προγραμματισμό της αυτές τις καθυστερημένες εργασίες και τώρα είστε βέβαιοι πιο όσον αφορά το αποτέλεσμα του έργου σας.

Εδώ θα βρείτε μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την Εξερεύνηση των κινδύνων.

Συμβουλή: Μια λίγο γνωστά έννοια κατά τη Διαχείριση κινδύνων είναι η ευκαιρία. Δεν είναι όλες οι κίνδυνοι είναι εσφαλμένες. Εάν μετά την Εξερεύνηση τους κινδύνους του έργου σας συνειδητοποιήσετε ότι ότι ένα σύστημα λογισμικού δευτερεύουσες που αναπτύσσεται ως μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας κατασκευής είναι η ίδια εμπορικούς σκοπούς, μπορεί να αποφασίσετε να αντιστοιχίσετε εκ νέου που είστε καλύτερα μηχανικών σε περαιτέρω ανάπτυξη ενός νέου πακέτου λογισμικού για το αγορά καταναλωτών. Λήψη έμπειρους μηχανικών ενός έργου δημιουργεί πρόσθετες κινδύνου στο έργο σας, αλλά σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι απαραίτητος κατά την ευκαιρία που αποκτήθηκε. Να θυμάστε, ωστόσο, για να ελέγξετε με το office PMO, λειτουργική διαχειριστές ή άλλοι ενδιαφερόμενοι πριν από την εκ νέου ανάθεση ατόμων στο μέσο ενός έργου, απλώς και μόνο επειδή πιστεύετε ότι είναι καλή για την εταιρεία.

 • Αναθεώρηση δεδομένων ιστορικού    Εξέταση του κόστους ιστορικά παρόμοια έργων σάς βοηθά να για καλύτερη εκτίμηση του κόστους στο τρέχον έργο. Εάν η εταιρεία σας έχει PMO (γραφείο διαχείρισης έργων), συμβουλευτείτε τους σχετικά με τις ανάγκες σας κόστους και προϋπολογισμού. Έναν τομέα από μια εταιρεία με πρακτικές διαχείρισης έργων ώριμη είναι συνεχώς στις μεταβαλλόμενες ιστορικό παλιότερα έργα, ώστε να λάθη δεν επαναλαμβάνονται και επιτυχιών είναι συνεχίζεται.

 • Χρησιμοποιήστε έναν ειδικό για να δείτε τις απαιτήσεις σας κόστους     Χρησιμοποιήστε ένα μέλος της ομάδας έμπειρους και γνώσεις για να δείτε τις εκτιμήσεις κόστους για εργασίες και τους πόρους. Μεγαλύτερο εταιρείες να χρησιμοποιούν ένα PMO (γραφείο διαχείρισης έργων) ή τους θα σύμβαση με μια επαγγελματική εφαρμογή εκτίμησης σπιτιών.

 • Αναθεώρηση διακυμάνσεις κόστους με χρήση της εκτελεσθείσας αξίας   . Εκτελεσθείσα αξία είναι μια τυπική για την ανάλυση των διακυμάνσεων εργασίας και κόστους σε όλη τη διάρκεια του έργου σας κλάδο. Δεν θέλετε να ανακαλύψετε προς το τέλος του έργου σας που θα υπερβείτε τον προϋπολογισμό και πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

 • Εξαγωγή πληροφορίες κόστους σε άλλα προγράμματα    Ενδέχεται να θέλετε να εξαγάγετε τις πληροφορίες κόστους σε ένα άλλο πρόγραμμα για περαιτέρω ανάλυση κινδύνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο γρήγορης είναι τα γραφήματα sparkline στο Excel 2010. Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει τα γραφήματα sparkline για πληροφοριών εκτελεσθείσας αξίας που αντιγράψατε από το Project στο Excel. Σημειώστε ότι σε αυτό το παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν κινδύνου που σχετίζονται με του έργου CPI (δείκτης απόδοσης κόστους)
  ΜΕΑ στο Excel χρησιμοποιώντας τα γραφήματα sparkline
  Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε εντυπωσιακά γραφήματα sparkline χρησιμοποιώντας το Excel 2010.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οπτικές αναφορές στο Project 2010 για να δημιουργήσετε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα πιο εξελιγμένη της εκτελεσθείσας αξίας (γνωστές και ως καμπύλης S από τους διαχειριστές έργου έμπειρους).

 • Μην φοβηθείτε της χρήσης εργαλείων ανάλυσης για προχωρημένους    Μπορείτε να κάνετε περαιτέρω δεδομένα του έργου σας και να δημιουργήσετε μια σύνθετη ανάλυση χρησιμοποιώντας ANOVA (Ανάλυση διακύμανσης) ή Monte Carlo προσομοιώσεις στο Excel 2010. Το sky του το όριο για την ανάλυση πληροφοριών έργου.

Λάβετε υπόψη τρεις επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνου μεθόδους χρήσης για το χειρισμό των κινδύνων σε ένα έργο.

Αποφυγή του κινδύνου   

Εάν ο κίνδυνος αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες για το έργο σας, αποφυγή είναι μια καλή πολιτική. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσετε ότι χρησιμοποιώντας το ίδιο διαδικασιών κατασκευής ταυτόχρονα για τα δύο νέα παραδοτέα δημιουργεί κινδύνου σε έργο χρονισμός και μπορεί να αποφεύγεται, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία κατασκευής διαδοχικά για τα παραδοτέα.

Μετριασμός του κινδύνου   

Μειώνοντας την πιθανότητα σοβαρές κινδύνου είναι μια χρήσιμη στρατηγική, εάν είστε εξοικειωμένοι με τις επιλογές σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποφασίσετε να αναπτύξετε μια διαδικασία κατασκευής απλοποιημένη και κατανοητή εάν ένα πιο καινοτόμο και κοστίζουν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για την εγκατάσταση.

Μεταφορά του κινδύνου   

Κοινές τρόπο για να τον έλεγχο του κινδύνου είναι να μεταφέρετε σε ένα εξωτερικό προμηθευτή. Για παράδειγμα, εάν στην τεκμηρίωση μια δευτερεύουσα του συστήματος του υπολογιστή είναι πολύ μεγάλο σε εμβέλεια για εσωτερικούς πόρους για να ολοκληρώσετε, να εγγυήσεις τμήματά του σε μια εξωτερική προμηθευτή για την ανάπτυξη. Εταιρείες ασφάλισης χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσο για να μεταφέρετε τον κίνδυνο, ιδίως νομισματικά τους κινδύνους που μεταφέρονται μέσω ΕΓΓΥΗΣΗΣ και πληρωμής ομολογίες.

 • Προειδοποίηση: Πριν αποφασίσετε για να μεταφέρετε κίνδυνο σε έναν προμηθευτή ή σωμάτωση εταιρείες, επικοινωνήστε με το PMO (γραφείο διαχείρισης έργων) ή το νομικό τμήμα σχετικά με τον τύπο της σύμβασης που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη που δεν θέλετε να μεταφέρετε τέτοιον κίνδυνο σε ένα δεν περιλαμβάνονται προμηθευτή από τον οποίο γίνεται η ημερομηνία λήξης του έργου σε κίνδυνο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Βήμα 1: Προσδιορίστε τους κινδύνους του έργου σας

Εξέταση της προόδου του χρονοδιαγράμματός σας

Αναθεώρηση πώς κάνουν τις εργασίες στο χρονοδιάγραμμά σας σάς ενημερώνει σχετικά με το πού θα τις τιμές κόστους.

Τι καθορίζει την ημερομηνία λήξης του έργου (κρίσιμη διαδρομή)

Εργασία στην κρίσιμη διαδρομή μπορεί να έχει περισσότερες την επίδραση στο κόστος του έργου συνολική. Μάθετε πώς μπορείτε να τα εντοπίσετε. Ένα έργο μπορούν επίσης να έχουν πολλές κρίσιμες διαδρομές, ποια αυξάνει την περαιτέρω τον κίνδυνο την ημερομηνία λήξης του έργου σας να προωθηθεί απροσδόκητα.

Αναθεώρηση του κόστους έργου

Μετά την εισαγωγή του κόστους για πόρους, τις εργασίες ή και τα δύο, μπορείτε να εξετάσετε τα για να εντοπίσετε αρνητικές τάσεις για να παρουσιάσετε έναν κίνδυνο θα υπερβείτε τον προϋπολογισμό στο έργο σας.

Σημείο κινδύνων χρησιμοποιώντας οπτικής αναφοράς

Μπορείτε να εξαγάγετε πληροφορίες κόστους έργου στο Visio ή στο Excel για περαιτέρω ανάλυση για να ανακαλύψετε, για παράδειγμα, εάν οι αριθμοί εκτελεσθείσας αξίας του έργου σας δείχνουν κινδύνου με ορισμένες από τις εργασίες που δεν την ολοκλήρωση στην ώρα.

Δημιουργία ή ενημέρωση γραμμής βάσης ή προσωρινού σχεδίου

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε την πρόοδο του χρονοδιαγράμματός σας για την uncovering οι εργασίες που είναι κινδύνου, πρέπει να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση γραμμές βάσης για το έργο σας.

Απόκρυψη μιας στήλης σε μια προβολή

Απόκρυψη μιας στήλης σε μια προβολή

Απόκρυψη στηλών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποτρέψετε προσωρινά πληροφοριών που είδατε από άλλους χρήστες. Μην ανησυχείτε — Όταν αποκρύπτετε στήλες, δεδομένων δεν πρόκειται να διαγραφεί.

Επάνω μέρος της σελίδας

Βήμα 2: Διαχείριση κινδύνων

Προβολή κόστους έργου

Μετά την εισαγωγή του κόστους για πόρους, εργασίες ή και για τα δύο, μπορείτε να εξετάσετε τις πληροφορίες για να διαπιστώσετε εάν χρειάζεται να προσαρμοστούν ώστε να ικανοποιούν τους στόχους σας σχετικά με το κόστος.

Ορισμός του τρόπου προσαύξησης κόστους

Που καθορίζει πότε θα χρεωθείτε τις τιμές πραγματικού κόστους στο έργο σας (κατά την έναρξη, λήξη, ή σε ολόκληρο το έργο) μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο ταμειακής ροής

Δημιουργία ή ενημέρωση γραμμής βάσης ή προσωρινού σχεδίου

Όταν σας εκτιμήσεις κόστους είναι σε ευθυγράμμιση με το στόχο σας για το κόστος, μπορείτε να τα δημιουργήσετε ως σχέδιο γραμμής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συγκρίνετε πραγματικό κόστος με το αρχικό σχέδιο καθώς το έργο εξελίσσεται.

Εξέταση της προόδου του χρονοδιαγράμματός σας

Αναθεώρηση πώς κάνουν τις εργασίες στο χρονοδιάγραμμά σας σάς ενημερώνει εάν θα υπερβείτε τον προϋπολογισμό ή πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

Ανάλυση της απόδοσης του έργου με την ανάλυση εκτελεσθείσας αξίας

Ανάλυση εκτελεσθείσας αξίας υποδεικνύει ότι το ποσό του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει ξοδευτεί, με βάση την ποσότητα της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία, ανάθεσης ή πόρους.

Μάθετε αρχές της ανάλυσης εκτελεσθείσας αξίας (ιστολόγιο) για προχωρημένους

Μάθετε μερικές τις πιο σύνθετες τεχνάσματα για τη χρήση της εκτελεσθείσας αξίας που είναι συμβατά με CEFCT.

Τι καθορίζει την ημερομηνία λήξης του έργου (κρίσιμη διαδρομή)

Εργασία στην κρίσιμη διαδρομή μπορεί να έχει περισσότερες την επίδραση στο κόστος του έργου συνολική. Μάθετε πώς μπορείτε να τα εντοπίσετε.

Απόκρυψη μιας στήλης σε μια προβολή

Απόκρυψη στηλών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποτρέψετε προσωρινά πληροφοριών που είδατε από άλλους χρήστες. Μην ανησυχείτε — Όταν αποκρύπτετε στήλες, δεδομένων δεν πρόκειται να διαγραφεί.

Δημιουργία οπτικής αναφοράς δεδομένων έργου στο Excel

Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα του έργου στο excel. Για παράδειγμα, εάν κάνετε ανάλυση μια ανάλυση εκτελεσθείσας αξίας, μπορείτε να εξαγάγετε αυτές τις πληροφορίες για να προβάλετε μια τυπική καμπύλης S πληροφοριών εκτελεσθείσας αξίας για περαιτέρω ανάλυση.

Χρήση γραφημάτων sparkline για τη Διαχείριση κινδύνων

Χρήση γραφημάτων sparkline στο Excel 2010 για δυνατότητα dynamics στατιστικά στοιχεία στο έργο σας.

Σύνθετη μοντελοποίηση εργαλεία:

Ανάλυση ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ | Monte Carlo

Εκτέλεση ανάλυσης για προχωρημένους κινδύνου των δεδομένων του έργου χρησιμοποιώντας ANOVA (Ανάλυση διακύμανσης) ή Monte Carlo προσομοιώσεις στο Excel 2010.

Προσθήκη έκτακτης ανάγκης κινδύνου (ιστολόγιο)

Μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων, θα πρέπει να προκύπτουν.

Αρχή της σελίδας | Επιστροφή στο Χάρτη έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×