Στόχος: Καταγραφή προόδου και να απαντούν σε ενημερώσεις

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να παρακολουθείτε και τη μέθοδο παρακολούθησης, μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση αυτά τα στοιχεία. Κατά το μεγαλύτερο μέρος, παρακολούθηση προόδου, ανταλλαγή πληροφοριών κατάστασης εργασίας με τα μέλη της ομάδας και, στη συνέχεια, ενσωμάτωση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες κατάστασης στο σχέδιο του έργου σας.

Συμβουλή: Σε αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρα εντός Χάρτης του Project που περιγράφουν ένα ευρύ σύνολο δραστηριότητες διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους" επειδή είναι οργανωμένο γύρω από τον κύκλο ζωής διαχείρισης έργου: Δημιουργήστε ένα σχέδιο, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και κλείσιμο του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

άτομο που μιλάει στο τηλέφωνο

αριθμός 1 Εγγραφή της προόδου Σε αυτό το σημείο στο χρονοδιάγραμμα, πρέπει να εισαγάγετε την πρόοδο ή άλλης αλλαγής στην κατάσταση εργασίας στο σχέδιο έργου και να επικοινωνούν αλλαγής μέλη της ομάδας. 

Σημείωση: Εάν μπορείτε να εκχωρήσετε πόρους στις εργασίες, για να παρακολουθείτε τις διάρκειες εργασιών, Έναρξη και λήξη ημερομηνίες, κόστος, και εργασία επίπεδα την εργασία και ανάθεσης. Εάν δεν μπορείτε να εκχωρήσετε πόρους στις εργασίες, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε την εργασία στο επίπεδο της ανάθεσης και πρέπει να καταγράφετε την πρόοδο με μη αυτόματο τρόπο.

 Εγγραφή της προόδου Εάν δεν έχουν αντιστοιχιστεί πόρων σε εργασίες

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ενημέρωση της εργασίας σε ένα έργο για να ενημερώσετε πραγματικό έναρξης και λήξης ημερομηνίες, πραγματική εργασία, πραγματική διάρκεια, υπόλοιπη διάρκεια, ποσοστό ολοκλήρωσης ή ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας. Ωστόσο, να γνωρίζετε ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης, πραγματική διάρκεια, και την υπόλοιπη διάρκεια κλειδιών γραμμής ποσότητες. Ενημέρωση μία από αυτές μπορεί να προκαλέσει τις τιμές των άλλων για να αλλάξετε.

 • Ενημέρωση ολοκληρωμένων εργασιών γρήγορα για να εμφανίσετε ότι μια εργασία είναι 100% ολοκλήρωσης.

 • Ενημέρωση κόστους με μη αυτόματο τρόπο για να παρακολουθείτε το πραγματικό κόστος των εργασιών ή αναθέσεις πόρων.

 Εγγραφή της προόδου εάν έχουν ανατεθεί σε εργασίες

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημοσιεύστε την πιο πρόσφατη σχέδιο και αναθέσεων ομάδας, εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Office Project Professional 2007 και θέλετε να ενημερώσετε τα μέλη της ομάδας αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα που μπορεί να επηρεάσει αυτά, όπως μια νέα εργασία έναρξης, ημερομηνία ή αύξηση στο χρονικό διάστημα που τους έχει ανατεθεί μια εργασία.

 • Ενημέρωση της εργασίας σε ένα έργο για να ενημερώσετε την πραγματική έναρξη και λήξη ημερομηνίες, πραγματική εργασία, πραγματική διάρκεια, υπόλοιπη διάρκεια, ποσοστό ολοκλήρωσης ή ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας. Ωστόσο, να γνωρίζετε ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης, πραγματική διάρκεια, και την υπόλοιπη διάρκεια κλειδιών γραμμής ποσότητες. Ενημέρωση μία από αυτές μπορεί να προκαλέσει τις τιμές των άλλων για να αλλάξετε.

 • Ενημέρωση ολοκληρωμένων εργασιών γρήγορα για να εμφανίσετε ότι μια εργασία είναι 100% ολοκλήρωσης.

 • Ενημέρωση κόστους με μη αυτόματο τρόπο για να παρακολουθείτε το πραγματικό κόστος των εργασιών ή αναθέσεις πόρων.

Αριθμός 2 Δημιουργία, απάντηση σε ελλιπή, ή αλλάξει εργασίας  Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας ολοκληρώνει όλη την προγραμματισμένη εργασία και ότι ευελιξία να ανταποκριθεί σε μη προγραμματισμένη αλλαγές. 

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανάλυση της απόδοσης του έργου με την ανάλυση εκτελεσθείσας αξίας εάν θέλετε να δείτε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί τις εργασίες με βάση την ποσότητα της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία, ανάθεσης ή πόρου.

 • Αλλαγή των πληροφοριών χρονολογικής φάσης που εμφανίζονται στις προβολές χρήσης για να δείτε εργασία με ανάλυση κατά χρονική περίοδο — για παράδειγμα, ανά ημέρα.

 • Προγραμματισμός του υπόλοιπου όγκου εργασίας όταν η υπόλοιπη εργασία είναι μικρότερη ή περισσότερα από αυτά που έχει σχεδιαστεί για. Για παράδειγμα, εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λιγότερη υπόλοιπη εργασία από την προγραμματισμένη, ενδέχεται να μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των ωρών λειτουργεί ένας πόρος στην εργασία.

 • Διακοπή δουλειάς σε μια εργασία (διαίρεση εργασίας) για να εμφανίσετε πότε θα συνεχίσουν εργασίας στο υπόλοιπο τμήμα της εργασίας.

 • Εισαγωγή ή αλλαγή διάρκειας εργασίας Εάν γνωρίζετε ότι η εργασία θα διαρκέσει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο από το υπόλοιπο υπολογισμού.

 • Δημιουργία νέας εργασίας εάν έχει αυξηθεί το πεδίο εφαρμογής της εργασίας έργου και που πρέπει να παρακολουθείτε τη νέα εργασία.

Αριθμός 3 Ενημέρωση αρχικές εκτιμήσεις Εάν διαπιστώσετε ότι είναι τόσο διαφορετικά από την εκτίμηση γραμμής βάσης ως, για να κάνετε σύγκριση μεταξύ των δύο χωρίς νόημα πραγματική πρόοδο του έργου, πρέπει να ενημερώσετε τις αρχικές εκτιμήσεις. 

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημιουργία ή ενημέρωση γραμμής βάσης ή προσωρινού σχεδίου εάν θέλετε να συγκρίνετε τις πληροφορίες στο σχέδιο γραμμής βάσης ή ενδιάμεσο σχέδιο με το χρονοδιάγραμμά σας ενημερωμένο αργότερα στο έργο σας. Αποθήκευση μιας γραμμής βάσης σάς επιτρέπει να προσδιορισμός και επίλυση αντιφάσεων και σχεδιασμός με μεγαλύτερη ακρίβεια για παρόμοια μελλοντικά έργα.

 • Αποθήκευση έργου για τη σύγκριση, μοντελοποίηση και αρχειοθέτησης.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×