Στόχος: Επίλυση προβλημάτων εκχώρησης πόρων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να λάβετε την καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα από πόροι, πρέπει να διαχειρίζεστε φόρτους εργασίας για να αποφύγετε την υπερ-αναθέσεις και μη επαρκείς αναθέσεις του πόρου. Εάν αλλάξετε τις αναθέσεις πόρων, ελέγξτε τις επιπτώσεις των αλλαγών σας στη συνολική χρονοδιάγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα επιτύχετε τους στόχους του έργου σας.

Συμβουλή: Σε αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρα εντός Χάρτης του Project που περιγράφουν ένα ευρύ σύνολο δραστηριότητες διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους" επειδή είναι οργανωμένο γύρω από τον κύκλο ζωής διαχείρισης έργου: Δημιουργήστε ένα σχέδιο, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και κλείσιμο του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Επιθεωρητής που χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Αριθμός 1 Επίλυση υπερ-αναθέσεις πόρων     Όταν ένας πόρος έχει εκχωρηθεί πάρα πολύ εργασίας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αναθέσετε εκ νέου ή να προγραμματίσετε εκ νέου την εργασία είναι να εξετάσετε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και να αποφασίσετε ποια συσχετισμό για να κάνετε.

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Προσθήκη παράδοσης ή απόκρισης χρόνου σε μια εργασία , αλλάζοντας το λλ όταν ο πόρος έχει περισσότερες εργασίες έχουν ανατεθεί από μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ο πιο απλός τρόπος για να διορθώσετε αυτό υπερ-ανάθεση είναι να καθυστέρηση μία από αυτές τις εργασίες, ιδανικά μια εργασία με κάτω προτεραιότητα από τους άλλους. Εάν προσθέσετε καθυστέρηση που είναι μικρότερη ή ίση με το ποσό της αδράνεια στην εργασία, δεν θα επηρεάσει την ημερομηνία λήξης του έργου.

 • Υποκατάσταση πόρων σε ένα έργο αυτόματα, χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό υποκατάστασης πόρων" για να αναζητήσετε συγκεκριμένα πόρους με βάση τις απαιτήσεις δεξιοτήτων από τις εργασίες του έργου, τις δεξιότητες των πόρων στο εταιρικό χώρος συγκέντρωσης πόρων, και το διαθεσιμότητα αυτών των πόρων.

 • Έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων σε ολόκληρο το έργο για να αυξήσετε το χρονικό διάστημα που ο πόρος μπορεί να λειτουργούν. Συχνά, ο μόνος τρόπος για έναν πόρο για να ολοκληρώσετε όλα τα που του έχουν ανατεθεί εργασία κατά τη διάρκεια του έργου είναι για να αυξήσετε το εύρος ημερομηνιών κατά την οποία ο πόρος είναι διαθέσιμος, ή για να καθορίσετε διαθεσιμότητα μονάδας επιπλέον. Έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων τίθεται σε ισχύ για την επίλυση υπεραναθέσεων χρόνια σε μια χρονική περίοδο.

 • Βρείτε έναν πόρο με το διαθέσιμο χρόνο με φιλτράρισμα μέσα σε μια λίστα των εταιρικών πόρων, δεξιότητες και διαθεσιμότητα.

 • Διακοπή δουλειάς σε μια εργασία ώστε να ξεκινά το τμήμα του αργότερα στο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, εάν η εργασία μπορεί να διαιρεθεί εξίσου μεταξύ τους πόρους, απλώς αντιστοιχίσετε άλλον πόρο για την εργασία και Microsoft Office Project 2007 αντιστοιχίζει ίσο κοινόχρηστους πόρους εργασίας σε κάθε πόρο αυτόματα.

 • Μείωση της διάρκειας εργασίας για να μειώσετε το πεδίο εφαρμογής μιας εργασίας. Μπορείτε να μειώσετε διάρκειας εργασίας (Εάν δεν υπάρχει πραγματική εργασία έχει εισαχθεί) για να μειώσετε τον όγκο της εργασίας που απαιτείται του πόρου που έχει εκχωρηθεί για να ολοκληρώσετε την εργασία. Εάν έχει καταγραφεί πραγματική εργασία, πρέπει να μειώσετε το υπόλοιπη εργασία την εργασία με μη αυτόματο τρόπο.

 • Εκχώρηση ενός πρόσθετου πόρου για να διαιρέσετε την εργασία σε ένα εργασία μεταξύ ενός πόρου που έχουν ήδη ανατεθεί στην εργασία και άλλο πόρο ή τους πόρους.

 • Αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου με έναν άλλο πόρο που είναι καλύτερη μπορείτε να ολοκληρώσετε την εργασία στην ώρα (για παράδειγμα, ταχύτερη ή μεγαλύτερο εξοπλισμού ή ένα άτομο με το χρόνο περισσότερο διαθέσιμα).

 • Κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου από μια υπερ-ανάθεση πόρων.

Αριθμός 2 Επίλυση υπερ-αναθέσεις πόρων από την ισοστάθμιση   Project 2007 να ισοσταθμίσετε αυτόματα μια υπερ-ανάθεση πόρων φόρτο εργασίας με να καθυστερήσει ή Διαίρεση εργασιών μέχρι ο πόρος δεν είναι πλέον υπερ-ανάθεση. 

Αριθμός 3 Επίλυση μη επαρκείς αναθέσεις πόρων     Για να διατηρήσετε την πρόοδο σε εργασίες, που πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πόροι έχουν εκχωρηθεί για να εργαστείτε με συνέπεια σε ολόκληρο το έργο και δεν είναι πλήρως όταν είναι απαραίτητο εργασίας.

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων σε ολόκληρο το έργο για να μειώσετε τον όγκο της εργασίας για έναν πόρο. Εάν ένας πόρος δεν χρειάζεται ό, τι έχει αναφέρει, μπορείτε να περιορίσετε τη διαθεσιμότητα του πόρου και κάτω κόστους του έργου σας με τη μείωση ενός πόρου εργάσιμες ημέρες και ώρες, συντόμευση το εύρος ημερομηνιών κατά την οποία ο πόρος είναι διαθέσιμες και ο καθορισμός λιγότερο μονάδας διαθεσιμότητα σε όλο το έργο.

 • Αλλαγή διάρκειας εργασίας εάν έχει αυξηθεί το εύρος της εργασίας. Μπορείτε να αυξήσετε διάρκειας εργασίας (Εάν δεν υπάρχει πραγματική εργασία έχει εισαχθεί) για να αλλάξετε τον όγκο της εργασίας που απαιτούνται για την ανάθεση, για να ολοκληρώσετε την εργασία. Εάν έχει καταγραφεί πραγματική εργασία, πρέπει να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο την υπόλοιπη εργασία στην εργασία.

 • Αντιστοίχιση ενός πόρου σε μια άλλη εργασία για να αυξήσετε το φόρτο εργασίας ενός πόρου.

 • Αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου με έναν πόρο υπο-την πιο ομοιόμορφη κατανομή εργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

 • Κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου από έναν πόρο υπο-έτσι, ώστε ο πόρος έχει περισσότερο χρόνο που είναι διαθέσιμα για να αντιστοιχίσετε σε μεγάλες εργασίες.

Αριθμός 4 Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων πόρων     Αφού το επίπεδο του χρονοδιάγραμμα και διορθώστε τυχόν υπερ-αναθέσεις ή μη επαρκείς αναθέσεις, πρέπει να εξετάσετε το χρονοδιάγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι θα εξακολουθεί να πληροί το προϋπολογισμός και την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του έργου και τους σχετιζόμενους έργα.

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Για να βλέπετε τα επιλυθεί η υπερ-αναθέσεις και μη επαρκείς αναθέσεις που θα θέλατε να διορθώσετε το πρόβλημα και να δείτε εάν τυχόν άλλους πόρους είναι τώρα φορτωμένη υπερβολικά ή άνισος όγκου εργασίας αναθεώρηση πόρων .

 • Ορισμός της ημερομηνίας έναρξης ή ημερομηνίας λήξης για το έργο σας Εάν ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο σας και θέλετε να προβάλετε τη χρονική διαφορά μεταξύ της γραμμής βάσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

 • Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής για να ελέγξετε αν αλλάξει το κρίσιμη διαδρομή ως αποτέλεσμα επίλυση οι υπερ-αναθέσεις ή μη επαρκείς αναθέσεις. Τώρα, μπορείτε ίσως δείτε διαφορετικές ημερομηνίες, διαφορετικές εργασίες και διαφορετικούς πόρους που σχετίζεται με την κρίσιμη διαδρομή.

Αριθμός 5 Σύγκριση δύο εκδόσεων ενός έργου και αναφορά διαφορές     Εάν έχετε αποθηκεύσει ένα αντίγραφο ασφαλείας του σχεδίου, μπορείτε να συγκρίνετε συγκεκριμένα πεδία για να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές που κάνατε είναι αυτοί που θέλετε.

Αριθμός 6 Επικοινωνία ανάθεσης αλλαγές     Ενδέχεται να θέλετε να εγγραφή αλλαγών που έγιναν σε αναθέσεις πόρων και τους λόγους για αυτές τις αλλαγές, ώστε να μπορείτε να θυμάστε λεπτομέρειες εάν εργάζεστε σε ένα έργο παρόμοια στο μέλλον ή διεξαγωγή ενός άσκηση μάθατε μαθήματα στο τέλος του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×