Στόχος: Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για πόρους

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού δημιουργήσετε το σχέδιο έργου, εξετάστε την εκχώρηση των σας πόροι. Εάν ορισμένους πόρους που είναι απαράδεκτα υπερ-ανάθεση ή υπο, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το σχέδιο για τη διανομή πιο ομοιόμορφα το φόρτο εργασίας. Καθώς αλλάζετε πτυχές του προγράμματός σας που σχετίζονται με την εκχώρηση πόρων, ωστόσο, να θυμάστε ότι μπορείτε να αλλάξετε το ημερομηνία λήξης ή το κόστος του έργου.

Συμβουλή: Σε αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρα εντός Χάρτης του Project που περιγράφουν ένα ευρύ σύνολο δραστηριότητες διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους" επειδή είναι οργανωμένο γύρω από τον κύκλο ζωής διαχείρισης έργου: Δημιουργήστε ένα σχέδιο, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και κλείσιμο του έργου.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Βελτιστοποίηση του σχεδίου για το στόχο πόρων

Αριθμός 1 Προσδιορίστε τις υπερ-ανάθεση ή υπο-ανάθεση     Αναθεωρήστε το φόρτο εργασίας των πόρων για το σχέδιο έργου που μόλις δημιουργηθεί. Παρόλο που μπορεί να είναι κανονική σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες υπερ-ανάθεση ή υπο-ανάθεσης, αυτό αναθεώρηση μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε αν εκχωρούνται μιας αποδεκτής τους πόρους σας ή αν χρειάζεται να κάνετε περαιτέρω προσαρμογές το φόρτο εργασίας των πόρων.

Αριθμός 2 Λογαριασμός για υπερ-ανάθεση προσθέτοντας υπερωριών     Μπορείτε να προσθέσετε υπερωριών για τις εργασίες που έχουν εκχωρηθεί σε υπερ-ανάθεση πόρων. Παρόλο που υπερωρίες δεν επίλυση υπεραναθέσεων, το εξασφαλίζει ότι οι πόροι έχουν ένας τρόπος για να εργαστείτε την ώρα που αναπαριστάνεται από την υπερ-ανάθεση. Αυτό είναι συχνά η καλύτερη στρατηγική όταν είστε Αντιμέτωπος με υπερ-αναθέσεις, παρόλο που θα είναι κοστίζουν.

Αριθμός 3 Επίλυση τυχόν υπερ-αναθέσεις πόρων     Η δυνατότητα ισοστάθμιση στο Microsoft Office Project 2007 ακόμα και ανάληψη το φόρτο εργασίας των πόρων για εσάς. Ή μπορείτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο το πόρων διαθεσιμότητα, λεπτομέρειες ανάθεσης και λεπτομέρειες εργασίας για να απαλλάξουν τις υπερ-αναθέσεις και να εξισορροπήσετε το φόρτο εργασίας.

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Εργασίας ομοιόμορφη κατανομή έργου με τη δυνατότητα ισοστάθμιση στο Project 2007. Η δυνατότητα ισοστάθμισης επαναπρογραμματίζει χρησιμοποιώντας διαθέσιμη αδράνεια ώρα, η διαίρεση εργασιών και προσθήκη καθυστέρηση μέχρι να επιλύονται τα υπερ-αναθέσεις. Αυτόν το λόγο, η ισοστάθμιση είναι δυνατό να επεκτείνετε συχνά ημερομηνία λήξης του έργου.

 • Καθορισμός διαθεσιμότητας πόρων με τη ρύθμιση του πόρου διαθεσιμότητα για το γενικό έργο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ημερομηνίες όταν ξεκινά τον πόρο και ολοκληρωθεί η εργασία. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το διαθεσιμότητα μονάδας σε διαφορετικές περιόδους σε όλο το έργο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προγραμματίσετε ενός πόρου για εργασία με το μισό χρόνο από Ιανουάριο έως Μαρτίου και πλήρους απασχόλησης από Απριλίου μέσω Ιουνίου.

 • Αλλαγή διάρκειας , μειώνοντας την ώρα που έχει προγραμματιστεί για την υπερ-ανάθεση εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι η μειωμένη διάρκεια αντικατοπτρίζει μια ελάχιστη πραγματικότητα. Όταν αλλάζετε μια διάρκεια, φροντίστε να ρυθμίσετε το αντίστοιχο εργασία στους οποίους έχουν ανατεθεί.

 • Καθυστέρηση μια εργασία μέχρι ο πόρος έχει το χρόνο να εργαστούν σε αυτήν, αυτό σημαίνει ότι, όταν ο πόρος δεν είναι πλέον υπερ-ανάθεση. Έχετε υπόψη ότι εάν η εργασία είναι συνδεδεμένη, να καθυστερήσει η εργασία ενδέχεται να αλλάξουν τον προγραμματισμό της όλες τις εργασίες εξαρτώμενη εργασία.

 • Διακοπή δουλειάς σε μια εργασία διαιρώντας μια εργασία να ολοκληρωθεί όταν η υπερ-ανάθεση πόρων (ή ακόμη και έναν άλλο πόρο) έχει χρόνος για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης εργασίας. Έχετε υπόψη ότι εάν η εργασία είναι συνδεδεμένη, η διαίρεση εργασίας ενδέχεται να αλλάξουν τον προγραμματισμό της εξαρτώμενες εργασίες.

 • Προσαρμογή μιας ανάθεσης για την επίλυση υπεραναθέσεων

  Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αντιστοίχιση ενός πόρου σε μια εργασία για την απαλλαγή ορισμένα από το φόρτο εργασίας από μια υπερ-ανάθεση πόρων που είναι επίσης έχει ανατεθεί η εργασία.

  • Αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου για μια υπερ-ανάθεση πόρων με έναν πόρο που έχει διαθέσιμο χρόνο για την εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας για συγκεκριμένες αναθέσεις.

  • Κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου εάν έχετε άλλους συγκρίσιμη πόρους που έχουν ήδη ανατεθεί στην εργασία.

  • Προγραμματισμός του υπόλοιπου όγκου εργασίας για να σας βοηθήσει να απαλλάξουν μια υπερ-ανάθεση πόρων. Μπορείτε να μειώσετε τον όγκο της εργασίας που έχει αντιστοιχιστεί ο πόρος σε μία ή περισσότερες εργασίες. Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε το υπόλοιπη εργασία με επιπλέον πόρους.

Αριθμός 4 Επίλυση οποιαδήποτε μη επαρκείς αναθέσεις πόρων     Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαθεσιμότητα πόρων, λεπτομέρειες ανάθεσης και λεπτομέρειες εργασίας να εξισορροπήσετε το φόρτο εργασίας και να μεγιστοποιήσετε τους πόρους υπο-έργου. Σημειώστε ότι μη επαρκείς αναθέσεις είναι συχνά έγκυρη και προσωρινό επειδή βασίζονται σε τη διαθεσιμότητα πόρων και ικανοτήτων, τους περιορισμούς εργασιών και το πολλούς άλλους παράγοντες που περιγράφουν τον προγραμματισμό ενός έργου.

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Υπολογισμός κόστους υπερωριών εάν υπερωριών εκχωρείται κατά τη διάρκεια της υπο-ανάθεσης πόρου. Αυτή η ενέργεια μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση μη επαρκείς αναθέσεις, επειδή η εργασία μπορούν τώρα να εκτείνεται τις κανονικές εργάσιμες ώρες. Αυτή η ενέργεια μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κόστους.

 • Αλλαγή διάρκειας μιας εργασίας για να επιλύσετε οποιαδήποτε μη επαρκείς αναθέσεις, αυξάνοντας το χρονικό διάστημα που προγραμματίζεται για την εργασία υπο. Αύξηση διάρκειας επίσης μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα της αποτέλεσμα της εργασίας.

 • Προσαρμογή μιας ανάθεσης για την επίλυση μη επαρκείς αναθέσεις

  Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αντιστοίχιση μιας υπο-πόρων για τις περισσότερες εργασίες για την περίοδο των υπο-ανάθεσης. Αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εάν ο πόρος υπο-ανακουφίζουν ένα υπερ-ανάθεση.

  • Αντικατάσταση μιας ανάθεσης πόρου με ένα συγκρίσιμη υπο-ανάθεση πόρων για την εξισορρόπηση το φόρτο εργασίας για συγκεκριμένες αναθέσεις του πόρου.

  • Κατάργηση μιας ανάθεσης πόρου εάν ένας πόρος είναι αυτό υπο ότι μπορείτε να ελευθερώσετε στην πραγματικότητα το άτομο για την εργασία σε άλλα έργα. Ή, ίσως είστε σε θέση να καταργήσετε πολλές συγκρίσιμη πόρους από μια ανάθεση, εάν ο υπο-πόρος είναι διαθέσιμος για να ολοκληρώσετε την εργασία από μόνο του.

  • Επαναπρογραμματισμός του υπόλοιπου όγκου εργασίας για να σας βοηθήσει να απαλλάξουν μια υπερ-ανάθεση πόρων. Μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα του εργασία που έχει αντιστοιχιστεί ο πόρος σε μία ή περισσότερες εργασίες. Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε την υπόλοιπη εργασία για επιπλέον πόρους.

Αριθμός 5 Αξιολογεί τα αποτελέσματα των πόρων βελτιστοποίησης     Βεβαιωθείτε ότι έχετε έλυσε στην πραγματικότητα προβλήματα εκχώρησης πόρων και ότι η ημερομηνία λήξης, προγραμματισμένο κόστος και άλλα έργα δεν αρνητικά επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές.

Κάντε κλικ στην επιλογή όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Για να βλέπετε τα επιλυθεί η υπερ-αναθέσεις και μη επαρκείς αναθέσεις που θα θέλατε να διορθώσετε το πρόβλημα και να δείτε εάν τυχόν άλλους πόρους είναι τώρα φορτωμένη υπερβολικά ή άνισος όγκου εργασίας αναθεώρηση πόρων .

 • Προσδιορίστε αν έχει αλλάξει η ημερομηνία λήξης του έργου , εάν ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο σας και θέλετε να προβάλετε τη χρονική διαφορά μεταξύ της γραμμής βάσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

 • Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής για να ελέγξετε αν αλλάξει το κρίσιμη διαδρομή ως αποτέλεσμα επίλυση οι υπερ-αναθέσεις ή μη επαρκείς αναθέσεις. Τώρα, μπορείτε ίσως δείτε διαφορετικές ημερομηνίες, διαφορετικές εργασίες και διαφορετικούς πόρους που σχετίζεται με την κρίσιμη διαδρομή.

Αριθμός 6 Ενημέρωση του αλλαγές ανάθεσης     Εάν στους οποίους έχουν ανατεθεί νέες εργασίες, πόρους ή αλλάξει ή καταργηθεί υπάρχουσες εκχωρήσεις ως αποτέλεσμα βελτιστοποίηση το φόρτο εργασίας των πόρων, ειδοποιήστε τους πόρους που επηρεάζεται, είτε ηλεκτρονικά είτε με εκτύπωση αναφορών του ανάθεσης.

Στόχος προηγούμενο |  Επόμενη στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο χάρτη έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×