Στόχος: Αναγνώριση και σχεδιασμός για κινδύνους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Κίνδυνος είναι η πιθανότητα ενός συμβάντος ή μιας κατάστασης που θα έχει αρνητική επίπτωση σε ένα έργο, εάν συμβεί. Μετά την έναρξη του έργου, διάφορα γεγονότα των οποίων η πρόβλεψη είναι δύσκολη, μπορεί να θέσουν νέους κινδύνους. Για παράδειγμα, εάν ο καιρός είναι πολύ βροχερός, μπορεί να επηρεάσει την τελική ημερομηνία ενός κατασκευαστικού έργου.

Ο σχεδιασμός, η αναγνώριση και ο μετριασμός των κινδύνων σε διάφορα στάδια ενός έργου μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να παραμείνετε εντός του χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού του έργου.

Συμβουλή: Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρων στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά) που περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διαχείρισης έργου. Ονομάζουμε αυτές τις δραστηριότητες "στόχους", επειδή οργανώνονται γύρω από τον κύκλο ζωής της διαχείρισης έργου: Εκπόνηση σχεδίου, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και, τέλος, κλείσιμο του έργου.

Προηγούμενος στόχος  |  Επόμενος στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά)

Ρολόι με σπασμένη πρόσοψη

Αριθμός 1 Προετοιμασία ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης     Ως μέρος ενός σχεδίου καλή κινδύνου, θα πρέπει να μπορείτε να καθορίσετε τις ενέργειες που θα ακολουθήσετε εάν παρουσιαστεί συμβάντα κινδύνου, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα συμβάντα γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Περισσότερα...

Ένα ολοκληρωμένο και αναλυτικό σχέδιο έργου μπορεί να σας καθοδηγήσει στα διάφορα αναμενόμενα γεγονότα για το έργο σας. Τι θα σας καθοδηγήσει όμως σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων, ειδικότερα γεγονότων που ενέχουν κινδύνους για το έργο;

Ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων σάς επιτρέπει να αντιμετωπίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά τους περισσότερους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Πρέπει να περιέχει:

 • Μια λίστα των δυνητικών κινδύνων.

 • Σημεία ή ενδείξεις ότι προέκυψε ή πρόκειται να προκύψει κίνδυνος.

 • Μια δήλωση για το πώς σκοπεύετε να μετριάσετε τον κίνδυνο.

 • Σε ποιους κινδύνους θα αντιδράσετε και ποιους κινδύνους θα αγνοήσετε.

 • Τα μέτρα που θα λάβετε για μετριάσετε τους κινδύνους.

Επιπλέον, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πρέπει να αναφέρει τον υπεύθυνο για τη διαχείριση κάθε είδους κινδύνου, πώς θα κατανείμετε το κόστος και πώς θα χρονοδιάγραμμα αποθεματικά, και τις συνθήκες για την υλοποίηση εναλλακτικών στρατηγικών.

Μπορείτε να συντάξετε το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Microsoft Office Word 2007. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε το σχέδιο με το αρχείο του έργου στο Microsoft Office Project 2007.

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Project Web Access, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε κινδύνους για να τους μοιραστείτε με τρίτους.

Αριθμός 2 Αναγνώριση εργασίες υψηλού κινδύνου     Ένα κρίσιμο μέρος της διαχείρισης κινδύνων είναι ο προσδιορισμός αυτές τις εργασίες που είναι πιο πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, τερματισμός πέρα από τις ημερομηνίες λήξης, καθυστέρηση της έναρξης ή λήξης των άλλων εργασιών ή προκαλούν το έργο για να ολοκληρώσετε αργότερα. 

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

Αριθμός 3 Αναγνώριση προϋπολογισμού κινδύνων     Για να δείτε αυτές τις εργασίες που έχουν υπερβεί τον προϋπολογισμό, ενδέχεται να γίνει υπερβείτε τον προϋπολογισμό ή ενδέχεται να προκαλέσει ολόκληρο το έργο για να μεταβείτε υπερβείτε τον προϋπολογισμό, πρέπει να προσδιορίσετε τους κινδύνους του έργου σας προϋπολογισμού. 

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

 • Προβολή κόστους έργου για να προβάλετε το κόστος για κάθε εργασία ή πόρο. Μπορείτε να τον προσδιορισμό του εργασιών ή πόρων με τους κινδύνους προϋπολογισμού και να προσαρμόσετε την εργασία ή πόρο κόστους για να μεταφέρετε το κόστος έργου συνολικό εντός προϋπολογισμού.

 • Ανάλυση απόδοσης έργου με την ανάλυση εκτελεσθείσας αξίας για να προσδιορίσετε τον όγκο του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει ξοδευτεί, με βάση την ποσότητα της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία, ανάθεσης ή πόρους.

Ο αριθμός 4 Αναγνώριση πόρων κινδύνων     Κίνδυνοι πόρων συμπεριλάβετε αυτούς τους πόρους που εργάζονται κοντά, την ή επάνω από τη μέγιστη διαθεσιμότητα; ποιος μπορεί να καθυστερήσει έργου εάν απουσίας; ή που έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες που εξαρτάται από το έργο. 

Κάντε κλικ σε όλα όσα ισχύουν από τα παρακάτω:

Αριθμός 5 Συμβουλευθείτε με άλλες προελεύσεις για τον προσδιορισμό των κινδύνων     Εάν θέλετε να μάθετε ποια άτομα κλειδιού και άλλες πηγές μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τους κινδύνους και πώς να συμβουλευθείτε αυτές τις προελεύσεις, χρειάζεστε ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας. 

Περισσότερα...

Οι πηγές που καλύτερα μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τους κινδύνους είναι στη λίστα εργασία, το χρονοδιάγραμμα και βασικών ατόμων που έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου. Στο σχέδιο έργου, δείτε πρώτα τις εργασίες κρίσιμης διαδρομής και, στη συνέχεια, στο μη κρίσιμες εργασίες. Αναζητήστε:

 • Εργασίες για τις οποίες η ομάδας σας έχει περιορισμένη ή ανύπαρκτη τεχνογνωσία. Οι υπολογισμοί διάρκεια και κόστος για αυτές τις εργασίες μπορεί να μην είναι ακριβείς.

 • Εκτιμήσεις διάρκειας και κόστους που είναι υπεραισιόδοξες. Ρωτήστε τους εκτιμητές πόσο σίγουροι είναι για αυτούς τους υπολογισμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κρίσιμες εργασίες.

 • Εργασίες που έχουν μερικά πόροι διαθέσιμη ή που μπορεί να γίνει μόνο από τους πόρους με ειδικές δεξιότητες. Ειδικά ματιά στα τμήματα του χρονοδιαγράμματος όπου αυτοί οι πόροι έχουν εκχωρηθεί πλήρως, υπερ-ανάθεση ή ίσως δεν είναι διαθέσιμες (για παράδειγμα, αφήνοντας το έργο σας για μια προώθηση ή για να εργαστείτε σε ένα άλλο έργο).

 • Εργασίες με πολλές προαπαιτούμενες εργασίες. Όσο περισσότερες είναι οι προαπαιτούμενες εργασίες, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μία από αυτές να ολοκληρωθεί αργά και να καθυστερήσει την εργασία σας.

Ενδεχομένως να μην αναγνωρίσετε όλους τους κινδύνους για το έργο σας εάν αναλύσετε μόνο το χρονοδιάγραμμα του έργου. Πρέπει επίσης να συναντήσετε τους βασικούς πόρους του έργου και να τους ζητήσετε να αναγνωρίσουν κινδύνους από την πλευρά τους. Επιτρέψτε σε έμπειρους διαχειριστές έργου να εξετάσουν το σχέδιό σας και συζητήστε με άτομα που έχουν εξειδικευτεί σε περιοχές του έργου. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε με κάποιον εργολάβο, μιλήστε σε άτομα που τον έχουν χρησιμοποιήσει.

Αριθμός 6 Καθορισμός πιθανότητα κινδύνου     Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Project Server, μπορείτε να καθορίσετε πόσο πιθανό είναι ότι μια εργασία θα υπάρξουν κινδύνου που προκαλεί απώλεια χρημάτων ή μια καθυστέρηση έργου. 

Προηγούμενος στόχος  |  Επόμενος στόχος

Δείτε όλους τους στόχους στο Χάρτη Έργου (Στα Αγγλικά)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×