Στον τίτλο του εγγράφου μου εμφανίζεται η ένδειξη [Λειτουργία συμβατότητας]

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αιτία: Ανοίξατε ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί σε παλαιότερη έκδοση του Word.

Λύση:    Αποθηκεύστε το έγγραφο στη μορφή αρχείου .docx.

Σημαντικό: Η παρακάτω διαδικασία αλλαγές στη μορφή αρχείου του εγγράφου. Εάν σκοπεύετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του Word, μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας και να κλείσετε το έγγραφο στην τρέχουσα μορφή αρχείου. Αυτό συμβαίνει επειδή άλλοι χρήστες ενδέχεται να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε τα τμήματα του εγγράφου που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας νέες και βελτιωμένες δυνατότητες στο Word για Mac 2011 και το Word 2016 για Mac.

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο του Word (.docx).

 3. Εάν χρησιμοποιείτε το Word για Mac 2011, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση συμβατότητας με το Word 98-2004 είναι απενεργοποιημένο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Λύση:    Εργαστείτε σε λειτουργία συμβατότητας.

Ορισμένες νέες δυνατότητες του Word μπορεί να προκαλέσει ενός εγγράφου ώστε να έχει διαφορετική εμφάνιση κατά την προβολή, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Word. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα μέρος του εγγράφου που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση νέες δυνατότητες δεν είναι δυνατή σε παλαιότερη έκδοση του Word. Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας απενεργοποιεί τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προκαλέσει ασυμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου με κάποιον που χρησιμοποιεί μια παλαιότερη έκδοση του Word, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης της λειτουργίας συμβατότητας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας, μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει επέκταση ονόματος αρχείου .doc ή να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε μορφή Word 97-2004 έγγραφο (.doc).

Αιτία: Το έγγραφό σας έχει αποθηκευτεί σε μορφή εγγράφου Word 97-2004 (.doc).

Λύση:    Αποθηκεύστε το έγγραφο στη μορφή αρχείου .docx.

Σημαντικό: Η παρακάτω διαδικασία αλλαγές στη μορφή αρχείου του εγγράφου. Εάν σκοπεύετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του Word, μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας και να κλείσετε το έγγραφο στην τρέχουσα μορφή αρχείου. Αυτό συμβαίνει επειδή άλλοι χρήστες ενδέχεται να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε τα τμήματα του εγγράφου που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας νέες και βελτιωμένες δυνατότητες στο Word για Mac 2011 και το Word 2016 για Mac.

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο του Word (.docx).

 3. Εάν χρησιμοποιείτε το Word για Mac 2011, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση συμβατότητας με το Word 98-2004 είναι απενεργοποιημένο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Λύση:    Εργαστείτε σε λειτουργία συμβατότητας.

Ορισμένες νέες δυνατότητες του Word μπορεί να προκαλέσει ενός εγγράφου ώστε να έχει διαφορετική εμφάνιση κατά την προβολή, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Word. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα μέρος του εγγράφου που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση νέες δυνατότητες δεν είναι δυνατή σε παλαιότερη έκδοση του Word. Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας απενεργοποιεί τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προκαλέσει ασυμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου με κάποιον που χρησιμοποιεί μια παλαιότερη έκδοση του Word, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης της λειτουργίας συμβατότητας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας, μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει επέκταση ονόματος αρχείου .doc ή να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε μορφή Word 97-2004 έγγραφο (.doc).

Αιτία: Το έγγραφο αποθηκεύτηκε με ενεργοποιημένη την κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας.

Λύση:    Αποθηκεύστε το έγγραφο με απενεργοποιημένη την κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας.

Σημαντικό: Η παρακάτω διαδικασία αλλαγές στη μορφή αρχείου του εγγράφου. Εάν σκοπεύετε να κάνετε κοινή χρήση του εγγράφου με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του Word, μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας και να κλείσετε το έγγραφο στην τρέχουσα μορφή αρχείου. Αυτό συμβαίνει επειδή άλλοι χρήστες ενδέχεται να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε τα τμήματα του εγγράφου που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας νέες και βελτιωμένες δυνατότητες στο Word για Mac 2011 και το Word 2016 για Mac.

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο του Word (.docx).

 3. Εάν χρησιμοποιείτε το Word για Mac 2011, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση συμβατότητας με το Word 98-2004 είναι απενεργοποιημένο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Λύση:    Εργαστείτε σε λειτουργία συμβατότητας.

Ορισμένες νέες δυνατότητες του Word μπορεί να προκαλέσει ενός εγγράφου ώστε να έχει διαφορετική εμφάνιση κατά την προβολή, χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Word. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα μέρος του εγγράφου που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση νέες δυνατότητες δεν είναι δυνατή σε παλαιότερη έκδοση του Word. Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας απενεργοποιεί τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προκαλέσει ασυμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός εγγράφου με κάποιον που χρησιμοποιεί μια παλαιότερη έκδοση του Word, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης της λειτουργίας συμβατότητας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας, μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει επέκταση ονόματος αρχείου .doc ή να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο σε μορφή Word 97-2004 έγγραφο (.doc).

Δείτε επίσης

Δεν μπορώ να προσθέσω ένα γράφημα ή ένα γραφικό SmartArt

Άνοιγμα εγγράφου σε νεότερη έκδοση του Word

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×