Στοιχεία υπολογισμού στο Excel και στις υπηρεσίες Excel Services

Στοιχεία υπολογισμού στο Excel και στις υπηρεσίες Excel Services

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Microsoft Excel 2013 προσφέρει διάφορες δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ισχυρές αναφορές, πίνακες βαθμολογίας και πίνακες εργαλείων. Στις νέες, βελτιωμένες δυνατότητες περιλαμβάνεται και η δυνατότητα δημιουργίας στοιχείων υπολογισμού, όπως υπολογισμένες μετρήσεις, υπολογισμένα μέλη και πεδία υπολογισμού. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε σχετικά με τα στοιχεία υπολογισμού, καθώς και αν υποστηρίζονται στις υπηρεσίες Excel Services.

Στοιχεία υπολογισμού στις υπηρεσίες Excel Services

Στο Excel, τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν στοιχεία υπολογισμού που περιλαμβάνουν Υπολογισμένες μονάδες μέτρησης, Υπολογιζόμενα μέληκαι Υπολογιζόμενα πεδία. Στοιχεία υπολογισμού σάς επιτρέπουν να Ορισμός και χρήση προσαρμοσμένων υπολογισμών και σύνολα στοιχείων που δεν υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών Συγκεντρωτικού γραφήματος ή αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα.

Όταν έχετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει στοιχεία υπολογισμού, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας με άλλους με την αποστολή του σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint. Ανάλογα με το πώς έχει ρυθμιστεί το περιβάλλον του SharePoint, άτομα συνήθως να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε τα βιβλία εργασίας που περιέχουν στοιχεία υπολογισμού στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, ορισμένες περιβάλλοντα ίσως δεν υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί Office Online διακομιστή μαζί με το SharePoint Server 2013 (εσωτερικής εγκατάστασης), στη συνέχεια, τις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server 2013) ή Excel Web App (Office Web Apps Server)χρησιμοποιείται για την απόδοση βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης. Η παρούσα απόφαση μπορεί να επηρεάζουν το αν βιβλία εργασίας που περιέχουν τα πεδία υπολογισμού (που δημιουργήθηκε με χρήση του Power Pivot για Excel) μπορούν να προβληθούν σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά εάν υποστηρίζονται στοιχεία υπολογισμού στις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server 2013), στο Excel Online (Διακομιστής Office Online) και στο Excel Online (στο SharePoint Online).

Στοιχείο υπολογισμού

υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server 2013, εσωτερικής εγκατάστασης)

Excel Online (Office Online, εσωτερικής εγκατάστασης)

Excel Online (στο SharePoint Online)

Υπολογισμένες μονάδες μέτρησης

Ναι

Ναι

Ναι, εάν υποστηρίζονται οι προελεύσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο SharePoint Online. Ανατρέξτε στο θέμα χρήση εξωτερικών δεδομένων σε βιβλία εργασίας του SharePoint Online.

Υπολογισμένα μέλη

Ναι

Ναι

Ναι, εάν υποστηρίζονται οι προελεύσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο SharePoint Online. Ανατρέξτε στο θέμα χρήση εξωτερικών δεδομένων σε βιβλία εργασίας του SharePoint Online.

Πεδία υπολογισμού

Ναι

Όχι.

Οι δυνατότητες του Power Pivot, καθώς και τα πεδία υπολογισμού και τα μοντέλα δεδομένων, δεν υποστηρίζονται στο διακομιστή Office Online (εσωτερικής εγκατάστασης).

Ναι, εάν υποστηρίζονται οι προελεύσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο SharePoint Online. Ανατρέξτε στο θέμα χρήση εξωτερικών δεδομένων σε βιβλία εργασίας του SharePoint Online.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους:

Σημαντικό:  Αν προσπαθείτε να δείτε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει στοιχεία υπολογισμού (ή μη υποστηριζόμενες δυνατότητες) σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι το βιβλίο εργασίας δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2013.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι οι υπολογισμένες μετρήσεις;

Μια υπολογισμένη μέτρηση είναι ένας προσαρμοσμένος υπολογισμός που μπορείτε να δημιουργήσετε στο Excel όταν εργάζεστε με πολυδιάστατα δεδομένα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server. Οι υπολογισμένες μετρήσεις είναι χρήσιμες για τον ορισμό υπολογισμών που ενδέχεται να μην υπάρχουν ήδη σε μια βάση δεδομένων. Τα παραδείγματα των προσαρμοσμένων υπολογισμών μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα εξής:

 • Μια μέτρηση ποσοστού πωλήσεων που χρησιμοποιεί συγκεκριμένο τύπο

 • Μια μέτρηση ποσοστού συνόλου για στοιχεία σε μια ομάδα

 • Μια μέτρηση μικτού κέρδους που χρησιμοποιεί ένα σύνθετο ερώτημα

 • Μια μέτρηση εσόδων που χρησιμοποιεί το άθροισμα του μικτού κέρδους και του κόστους προϊόντος

Όταν δημιουργείτε μια υπολογισμένη μέτρηση, ορίζετε ένα ερώτημα παράστασης Multidimensional Expressions (MDX). Αυτό γίνεται εύκολα χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο διαλόγου "Υπολογισμένη μέτρηση" στο Excel, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε λειτουργικότητα μεταφοράς και απόθεσης για να δημιουργήσετε το ερώτημά σας.

Για τη δημιουργία υπολογισμένης μέτρησης στο Excel

 1. Δημιουργήστε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος, χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε έναν κύβο Υπηρεσιών ανάλυσης.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση, στην ομάδα Υπολογισμοί, επιλέξτε Εργαλεία OLAP > Υπολογισμένη μέτρηση MDX. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέα υπολογιζόμενη μέτρηση.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, καθορίστε ένα όνομα για την υπολογισμένη μέτρηση.

 4. (Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό.) Για να καθορίσετε πού πρέπει να εμφανίζεται η υπολογισμένη μέτρηση στη λίστα "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα" (ή "Πεδία Συγκεντρωτικού Γραφήματος"), εκτελέστε ένα ή και τα δύο ακόλουθα βήματα:

  • Χρησιμοποιήστε τη λίστα Ομάδα μέτρησης για να καθορίσετε πού θέλετε να εμφανίζεται η υπολογισμένη μέτρηση στη λίστα Πεδία Συγκεντρωτικού ΠίνακαΠεδία Συγκεντρωτικού Γραφήματος). Αν δεν καθορίσετε ομάδα μέτρησης, η υπολογισμένη μέτρηση θα εμφανιστεί σε μια ομάδα που ονομάζεται Τιμές.

  • Στο πλαίσιο Φάκελος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να δημιουργήσετε ένα φάκελο εμφάνισης για την υπολογισμένη μέτρηση.

 5. Από την καρτέλα Πεδία και στοιχεία, σύρετε ένα στοιχείο (όπως μια μέτρηση) στο παράθυρο MDX.

 6. Προσθέστε μια πράξη, όπως +, -, / ή * μετά το στοιχείο στο παράθυρο MDX.

 7. Από την καρτέλα Πεδία και στοιχεία, σύρετε άλλο ένα στοιχείο στο παράθυρο MDX.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 μέχρι να ρυθμίσετε τα στοιχεία και τον τύπο σας.
  Για παράδειγμα, αν δημιουργείτε μια υπολογισμένη μέτρηση που ονομάζεται "Έσοδα", στο παράθυρο MDX, ενδέχεται να έχετε ένα παρόμοιο ερώτημα
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Επιλέξτε Δοκιμή MDX για να βεβαιωθείτε ότι το ερώτημα θα λειτουργεί σωστά.

 10. Επιλέξτε OK για να δημιουργήσετε την υπολογισμένη μέτρηση.

 11. Για να χρησιμοποιήσετε την υπολογισμένη μέτρηση στην αναφορά, επιλέξτε την στη λίστα Πεδία Συγκεντρωτικού ΠίνακαΠεδία Συγκεντρωτικού Γραφήματος). Θα τη βρείτε στη θέση που καθορίστηκε στο βήμα 4.

Σημείωση: Επειδή το Excel MDX υπολογισμένη μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο υπολογισμό περιόδου λειτουργίας για μια προέλευση δεδομένων SQL Server Analysis Services, θα περιοριστούν για την περίοδο λειτουργίας και τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιήσατε την υπολογισμένη μονάδα μέτρησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία περιόδου λειτουργίας εμβέλεια υπολογισμένα μέλη.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι τα υπολογισμένα μέλη;

Ένα υπολογισμένο μέλος είναι ένα σύνολο μελών που μπορείτε να προσδιορίσετε στο Excel όταν εργάζεστε με πολυδιάστατα δεδομένα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server. Τα υπολογισμένα μέλη είναι χρήσιμα για τον καθορισμό συνόλων στοιχείων που ενδέχεται να μην υπάρχουν ήδη σε μια βάση δεδομένων. Τα παραδείγματα αυτών των προσαρμοσμένων συνόλων μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα εξής:

 • Μια περιοχή που αποτελείται από ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως χώρες, περιφέρειες ή κράτη

 • Μια ομάδα προϊόντων που συνυπολογίζονται στην ποσότητα ποσόστωσης ενός εκπροσώπου πωλήσεων

 • Ένα σύνολο προωθητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εκστρατεία μάρκετινγκ

Όπως για τις υπολογισμένες μετρήσεις, όταν δημιουργείτε ένα υπολογισμένο μέλος, ορίζετε ένα ερώτημα MDX. Αυτό γίνεται εύκολα χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο διαλόγου "Υπολογισμένο μέλος" στο Excel, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε λειτουργικότητα μεταφοράς και απόθεσης για να δημιουργήσετε το ερώτημά σας.

Σημείωση: Όταν εργάζεστε με έναν Συγκεντρωτικό πίνακα στο Excel και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία OLAP για να προσθέσετε ένα υπολογισμένο μέλος, δεν θα μπορείτε να την καταργήσετε στην αναπτυσσόμενη λίστα της λίστας πεδίων, εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι συνδεδεμένη με ένα διακομιστή που εκτελεί SQL Server 2008 ή προηγούμενες εκδόσεις. Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι συνδεδεμένη με ένα διακομιστή που εκτελεί SQL Server 2008 R2 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε και να καταργήσετε την επιλογή το υπολογισμένο μέλος στην αναπτυσσόμενη λίστα φίλτρων.

Για τη δημιουργία υπολογισμένου μέλους στο Excel

 1. Δημιουργήστε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος, χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε έναν κύβο Υπηρεσιών ανάλυσης.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση, στην ομάδα Υπολογισμοί, επιλέξτε Εργαλεία OLAP > Υπολογισμένο μέλος MDX. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέο υπολογιζόμενο μέλος.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, καθορίστε ένα όνομα για το υπολογισμένο μέλος.

 4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γονική ιεραρχία για να καθορίσετε πού θέλετε να εμφανίζεται το υπολογισμένο μέλος στη λίστα Πεδία Συγκεντρωτικού ΠίνακαΠεδία Συγκεντρωτικού Γραφήματος).
  Προσέξτε τι θα επιλέξετε. Θα πρέπει να γνωρίζετε πού έχετε καθορίσει το υπολογισμένο μέλος προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα (ή στην αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος).

 5. Από την καρτέλα Πεδία και στοιχεία, σύρετε ένα στοιχείο (όπως μια ιεραρχία διαστάσεων) στο παράθυρο MDX.

 6. Προσθέστε μια πράξη, όπως +, -, / ή * μετά το στοιχείο στο παράθυρο MDX.

 7. Από την καρτέλα Πεδία και στοιχεία, σύρετε άλλο ένα στοιχείο στο παράθυρο MDX.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 μέχρι να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των στοιχείων και του τύπου.
  Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε ένα υπολογισμένο μέλος που ονομάζεται "Βασικά προϊόντα" και περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες προϊόντων εκτός από δύο, στο παράθυρο MDX, μπορεί να έχετε ένα ερώτημα με τη μορφή
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Επιλέξτε Δοκιμή MDX για να βεβαιωθείτε ότι το ερώτημα θα λειτουργεί σωστά.

 10. Επιλέξτε OK για να δημιουργήσετε το υπολογισμένο μέλος.

 11. Για να προσθέσετε το υπολογισμένο μέλος στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα (ή στην αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος), εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη τουλάχιστον μία μέτρηση για την αναφορά.

  2. Στη λίστα Πεδία Συγκεντρωτικού ΠίνακαΠεδία Συγκεντρωτικού Γραφήματος), αναπτύξτε τη γονική διάσταση που καθορίσατε στο βήμα 4.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην ιεραρχία διαστάσεων που αντιστοιχεί στην ιεραρχία που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το υπολογισμένο μέλος. Η αναφορά εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα μέλη διαστάσεων στην ομάδα, περιλαμβανομένου του υπολογισμένου μέλους που δημιουργήσατε.

 12. (Αυτό είναι προαιρετικό.) Για να εμφανίσετε πληροφορίες μόνο για το υπολογισμένο μέλος στην αναφορά, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Στη λίστα Πεδία Συγκεντρωτικού ΠίνακαΠεδία Συγκεντρωτικού Γραφήματος), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην ιεραρχία διαστάσεων που περιέχει το υπολογισμένο μέλος.

  2. Όταν εμφανιστεί το κάτω βέλος, κάντε κλικ (ή πατήστε το) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου.

  3. Καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου για όλα τα στοιχεία, εκτός από το υπολογισμένο μέλος που δημιουργήσατε.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι τα πεδία υπολογισμού;

Πεδία υπολογισμού είναι χρήσιμη όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή μια έκθεση που δεν χρησιμοποιεί πολυδιάστατων δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στις υπηρεσίες ανάλυσης, αλλά αντί για αυτό χρησιμοποιεί δεδομένα σε ένα μοντέλο δεδομένων στο βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε με χρήση του Power Pivot στο Excel. Οι τιμές στα πεδία υπολογισμού μπορεί να αλλάξει με βάση το περιβάλλον. Το περιβάλλον καθορίζεται από τις επιλογές γραμμών, στηλών, φίλτρα, ή σε έναν τύπο προσαρμοσμένου χρήση Παραστάσεων ανάλυσης δεδομένων (DAX) στο PowerPivot.

Όπως οι υπολογισμένες μετρήσεις και τα υπολογισμένα μέλη, τα πεδία υπολογισμού αναγράφονται στη λίστα "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα" (ή "Πεδία Συγκεντρωτικού Γραφήματος"), τυπικά στην ομάδα "Τιμές". Έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές για τη δημιουργία ενός πεδίου υπολογισμού.

Για τη δημιουργία πεδίου υπολογισμού στο Excel

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και εργασίας με τα πεδία υπολογισμού, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους:

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×