Στοίχιση αντικειμένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να τακτοποιήσετε πλαίσια κειμένου, εικόνες, Αυτόματα Σχήματα και αντικείμενα σχεδίασης, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους οδηγούς περιθωρίων, οδηγοί και πλέγμα οδηγοί. Μπορείτε επίσης να διανείμετε αντικείμενα σε σχέση με άλλο ή σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων. Αυτόματη στοίχιση/κατανομή αντικειμένων στο Microsoft Publisher 2010 ελέγχεται μέσω το στοίχιση αναπτυσσόμενη λίστα στην ομάδα Τακτοποίηση τα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση, Εργαλεία εικόνας, καρτέλα ή εργαλεία σχεδίασης, ανάλογα με τον τύπο ή τους τύπους των αντικειμένων που έχετε επιλέξει. Μπορείτε επίσης να στοιχίσετε αντικείμενα περιθώρια, των οδηγών και άλλα αντικείμενα, σύροντας τα αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οδηγούς διάταξης, ανατρέξτε στο θέμα δομή σελίδας με οδηγούς διάταξης.

Αυτόματη στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων

Στοίχιση με μη αυτόματο τρόπο ένα αντικείμενο σε ένα άλλο αντικείμενο ή τον Οδηγό

Τακτοποίηση ομάδας για τη στοίχιση αντικειμένων στον Publisher 2010

Αυτόματη στοίχιση ή κατανομή αντικειμένων

Μπορείτε αυτόματα να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα είτε σε σχέση με άλλο ή σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων.

Αυτόματη στοίχιση σε σχέση με μια ομάδα επιλεγμένων αντικειμένων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στον Πίνακα εργαλείων σχεδίασης, Εργαλεία εικόνας ή καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης, στην ομάδα Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη για να Στοίχιση.
  Επιλογές στοίχισης αντικειμένου στον Publisher 2010

 3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:
  Στοίχιση αριστερά – αυτή η επιλογή θα στοιχιστεί στην αριστερή πλευρά του τα αντικείμενα με το αριστερό άκρο του αντικειμένου πιο αριστερή.
  Στοίχιση στο κέντρο – αυτό θα στοίχιση στο κέντρο της στα επιλεγμένα αντικείμενα με το κατακόρυφο κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων.
  Στοίχιση δεξιά – αυτή η επιλογή Στοιχίζει στη δεξιά πλευρά της τα αντικείμενα με το δεξιό άκρο του αντικειμένου δεξιά.
  Στοίχιση επάνω-αυτό θα Στοίχιση επάνω πλευρά του με το επάνω άκρο του αντικειμένου επάνω από όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα.
  Στοίχιση στο μέσο – αυτό Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα στο μεσαίο οριζόντια επιλεγμένων αντικειμένων.
  Στοίχιση κάτω – αυτό θα στοίχιση κάτω πλευρά των επιλεγμένων αντικειμένων με στο κάτω άκρο του αντικειμένου πιο κάτω.
  Οριζόντια κατανομή – αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους οριζόντια.
  Κατακόρυφη κατανομή- αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους κατακόρυφα.

Αυτόματη στοίχιση σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στον Πίνακα εργαλείων σχεδίασης, Εργαλεία εικόνας ή καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης, στην ομάδα Τακτοποίηση, οδηγεί στη Στοίχισηκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε σχετικά με τους οδηγούς περιθωρίων.
  Επιλογές στοίχισης σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων στον Publisher 2010

 3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:
  Στοίχιση αριστερά – αυτή η επιλογή θα στοιχιστεί στην αριστερή πλευρά του τα αντικείμενα με τον οδηγό περιθωρίου πιο αριστερή στη σελίδα.
  Στοίχιση στο κέντρο – αυτό θα στοίχιση στο κέντρο της στα επιλεγμένα αντικείμενα με το κατακόρυφο κέντρο της σελίδας.
  Στοίχιση δεξιά – αυτή η επιλογή Στοιχίζει στη δεξιά πλευρά της τα αντικείμενα με τον οδηγό περιθωρίου δεξιά στη σελίδα.
  Στοίχιση επάνω-αυτό θα Στοίχιση επάνω πλευρά των επιλεγμένων αντικειμένων με τον οδηγό του επάνω περιθωρίου στη σελίδα.
  Στοίχιση στο μέσο – αυτό Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα σε οριζόντια μέσο της σελίδας.
  Οριζόντια κατανομή – αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους οριζόντια στη σελίδα.
  Κατακόρυφη κατανομή- αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους κατακόρυφα στη σελίδα.

  Συμβουλή: Για να στοιχίσετε αντικείμενα στο κέντρο μιας σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

Αρχή της σελίδας

Στοίχιση με μη αυτόματο τρόπο ένα αντικείμενο σε ένα άλλο αντικείμενο ή τον Οδηγό

Αντικείμενα να ευθυγραμμίσετε με βάση τα άκρα τους ή τους midlines. Η μετακίνηση συμπεριφορά σε προηγούμενες εκδόσεις του Publisher έχει αντικατασταθεί με έναν νέο μηχανισμό, καθώς σύρετε ένα αντικείμενο προς την άκρη ή διάμεση γραμμή άλλο αντικείμενο ή προς έναν οδηγό, το αντικείμενο που μετακινείτε θα αισθάνεστε ότι γίνεται ασύγχρονα όταν Στοιχίζει και στη συνέχεια, αφήστε καθώς μετακινείτε πέρα από τη στοίχιση.

Σύροντας με το ποντίκι, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε:

Άκρη ενός αντικειμένου

Να ευθυγραμμίσετε σε

Όλους τους οδηγούς, άλλες άκρα αντικειμένου και στήλες του πλαισίου κειμένου

Ένα αντικείμενο του πατρώνυμου

Να ευθυγραμμίσετε σε

Όλων των οδηγών και άλλες μέσον αντικειμένου

Άκρη στήλης ενός πλαισίου κειμένου

Να ευθυγραμμίσετε σε

Όλων των οδηγών και άλλων άκρων στήλη πλαισίου κειμένου

Άκρα γραμμής/στήλης ενός πίνακα

Να ευθυγραμμίσετε σε

Όλων των οδηγών και άλλων άκρων γραμμής/στήλης πίνακα

Οδηγός χάρακα

Να ευθυγραμμίσετε σε

Όλα τα παραπάνω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ομάδες αντιμετωπίζονται όπως σε ένα αντικείμενο - στα άκρα και κέντρα από την ίδια την ομάδα που χρησιμοποιούνται για τη στοίχιση, δεν τις άκρες/κέντρα/στήλες αντικείμενα μέσα στην ομάδα.

Για να στοιχίσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα αντικείμενο:

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο αντικείμενο μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

 2. Σύρετε το αντικείμενο μέχρι να εμφανίζει στοίχισης για να το Οδηγός ή το αντικείμενο που θέλετε να στοιχίσετε με το αντικείμενο.
  Παράδειγμα στοίχισης ενός αντικειμένου με οδηγούς ή άλλα αντικείμενα στον Publisher 2010

  Σημειώσεις: 

  • Εάν οι οδηγοί είναι κρυφοί, αντικείμενα θα εξακολουθήσουν να στοιχίζονται στους οδηγούς και θα εμφανίσει τους οδηγούς καθώς τα αντικείμενα που έρχονται στα στοίχιση.

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά μη αυτόματη στοίχιση με τη χρήση οδηγών και αντικείμενα-πλαίσια ελέγχου στην ομάδα διάταξη της καρτέλας Σχεδίαση σελίδας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×