Στοίχιση αντικειμένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Στοίχιση ενός αντικειμένου με άλλα αντικείμενα

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

  Αυτό είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων"

  Στο έγγραφο, επιλέξτε τουλάχιστον δύο αντικείμενα. Η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων" ενεργοποιείται.

 3. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στοίχιση που θέλετε.

Στοίχιση ενός αντικειμένου στη σελίδα

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και επιλέξτε Στοίχιση στη σελίδα.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

 3. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στοίχιση που θέλετε.

Στοίχιση αντικειμένων σε πλέγμα

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε μια γραμμή πλέγματος που διέρχεται από τις κατακόρυφες πλευρές, τις οριζόντιες πλευρές και το κέντρο των άλλων αντικειμένων. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές πλέγματος.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Για αυτόματη στοίχιση αντικειμένων

Κάντε το εξής

Σε ένα πλέγμα στην προβολή διάταξης δημοσίευσης

Στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στο πλέγμα, στην προβολή διάταξης δημοσίευσης.

Σε ένα πλέγμα στην προβολή διάταξης εκτύπωσης

Στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Στο πλέγμα, στην προβολή διάταξης εκτύπωσης.

Με γραμμές πλέγματος που διέρχονται από τα άλλα σχήματα

Στην περιοχή Συγκράτηση αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σε άλλα αντικείμενα.

 1. Συμβουλή: Εάν έχετε ορίσει την προτίμηση για στοίχιση σε πλέγμα, αλλά θέλετε να αναστείλετε αυτή τη ρύθμιση ενώ μετακινείτε ένα αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND ενώ σύρετε το αντικείμενο.

Στοίχιση αντικειμένων με τη χρήση στατικών οδηγών

Οι στατικοί οδηγοί διευκολύνουν τη μη αυτόματη στοίχιση πλαισίων κειμένου, γραφικών και άλλων αντικειμένων με ακρίβεια σε μια καθορισμένη περιοχή ενός εγγράφου.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη δημοσίευσης.

 2. Στο μενού Προβολή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στην επιλογή Χάρακας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω σε ένα μπλε τμήμα του οριζόντιου ή κατακόρυφου χάρακα, μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί σε βέλος διπλής κατεύθυνσης.

  Το υπόλοιπο του δείκτη επάνω στο χάρακα

 4. Σύρετε έναν οδηγό στη σελίδα και τοποθετήστε τον σε όποιο σημείο θέλετε.

  Σύρετε τον οδηγό επάνω στη σελίδα

Δείτε επίσης

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Στοίχιση ενός αντικειμένου με άλλα αντικείμενα

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

  Αυτό είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων"

  Στο έγγραφο, επιλέξτε τουλάχιστον δύο αντικείμενα. Η επιλογή "Στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων" ενεργοποιείται.

 3. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στοίχιση που θέλετε.

Στοίχιση ενός αντικειμένου στη διαφάνεια

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και επιλέξτε Στοίχιση στη διαφάνεια.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

 3. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στοίχιση που θέλετε.

Ενεργοποίηση συγκράτησης στο πλέγμα

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε μια γραμμή πλέγματος που διέρχεται από τις κατακόρυφες πλευρές, τις οριζόντιες πλευρές και το κέντρο των άλλων αντικειμένων. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

 • Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συγκράτηση στο πλέγμα.

Ενεργοποίηση συγκράτησης στο σχήμα

Για πιο εύκολη στοίχιση αντικειμένων, μπορείτε να συγκρατήσετε τα αντικείμενα σε άλλα αντικείμενα της διαφάνειας. Η γραμμή γίνεται ορατή μόνο όταν σύρετε ένα αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο.

 • Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συγκράτηση στο σχήμα.

Στοίχιση αντικειμένων με τη χρήση στατικών οδηγών

Οι στατικοί οδηγοί διευκολύνουν τη μη αυτόματη στοίχιση πλαισίων κειμένου, γραφικών και άλλων αντικειμένων με ακρίβεια σε μια καθορισμένη περιοχή ενός εγγράφου.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στατικοί οδηγοί.

 2. Για να προσθέσετε επιπλέον οδηγούς, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION και σύρετε έναν οδηγό σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε.

Στοίχιση αντικειμένων με χρήση δυναμικών οδηγών

Οι δυναμικοί οδηγοί —γραμμές που διέρχονται από το κέντρο των άλλων αντικειμένων και το κέντρο της διαφάνειας— εμφανίζονται όταν σύρετε ένα αντικείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δυναμικούς οδηγούς για να στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε σχέση με ένα άλλο αντικείμενο. Εναλλακτικά, μπορείτε να στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε σχέση με το κέντρο της διαφάνειας.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Οδηγοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δυναμικοί οδηγοί.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να στοιχίσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε.

 3. Σύρετε το αντικείμενο κοντά σε ένα άλλο αντικείμενο με το οποίο θέλετε να το στοιχίσετε ή σύρετε το αντικείμενο κοντά στο κέντρο της σελίδας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αποκρύψετε προσωρινά τους δυναμικούς οδηγούς, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND ενώ σύρετε το αντικείμενο.

 4. Χρησιμοποιήστε τις γραμμές πλέγματος που εμφανίζονται για να πετύχετε τη στοίχιση που θέλετε.

Δείτε επίσης

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Στοίχιση ενός αντικειμένου με άλλα αντικείμενα

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στοίχιση που θέλετε.

  Η ομάδα "Τακτοποίηση" στο Word

Δείτε επίσης

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×