Στοίχιση αντικειμένων στον Publisher

Publisher για Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να τακτοποιήσετε πλαίσια κειμένου, εικόνες, αυτόματα σχήματα και αντικείμενα σχεδίασης, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους οδηγούς περιθωρίων, τους οδηγούς χάρακα και τους οδηγούς πλέγματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα που σχετίζονται μεταξύ τους, ώστε η τοποθέτηση των αντικειμένων να βασίζεται στη θέση ενός άλλου αντικειμένου, μιας ομάδας αντικειμένων ή των περιθωρίων. Μπορείτε επίσης να στοιχίσετε αντικείμενα στα περιθώρια, τους οδηγούς και σε άλλα αντικείμενα, σύροντας τα αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οδηγούς διάταξης, ανατρέξτε στο θέμα Δόμηση της σελίδας με οδηγούς διάταξης.

Η Αυτόματη στοίχιση/διανομή αντικειμένων ελέγχεται μέσω της αναπτυσσόμενης λίστας " Στοίχιση " στην ομάδα " Τακτοποίηση " της καρτέλας " κεντρική", " Εργαλεία πίνακα", " Εργαλεία εικόνας" ή " μορφοποίηση εργαλείων σχεδίασης ".

Σημείωση: Στον Publisher 2010, η λίστα Στοίχιση βρίσκεται στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/σχεδίαση .

Μπορείτε να στοιχίσετε αυτόματα αντικείμενα είτε σε σχέση μεταξύ τους ή σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων.

Για αυτόματη στοίχιση σε σχέση με μια ομάδα επιλεγμένων αντικειμένων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, διάταξη εργαλείων πίνακα, μορφοποίηση εργαλείων εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης , στην ομάδα Τακτοποίηση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση.

  Επιλογές στοίχισης αντικειμένου στον Publisher 2010

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:

  • Στοίχιση αριστερά – αυτή η επιλογή θα ευθυγραμμίσει την αριστερή πλευρά των αντικειμένων με το αριστερό άκρο του πιο αριστερού αντικειμένου.

  • Στοίχιση στο κέντρο – Αυτό θα στοιχίσει το κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων με το κατακόρυφο κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων.

  • Στοίχιση δεξιά – Αυτή η επιλογή θα στοιχίσει τη δεξιά ακμή των αντικειμένων με το δεξιό άκρο του αντικειμένου που βρίσκεται τέρμα δεξιά.

  • Στοίχιση επάνω – Αυτό θα στοιχίσει την επάνω ακμή των επιλεγμένων αντικειμένων με το επάνω άκρο του αντικειμένου που βρίσκεται τέρμα επάνω.

  • Στοίχιση στο μέσο – Αυτό στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα στο οριζόντιο μέσο των επιλεγμένων αντικειμένων.

  • Στοίχιση κάτω – Αυτό θα στοιχίσει την κάτω ακμή των επιλεγμένων αντικειμένων με το κάτω άκρο του αντικειμένου που βρίσκεται τέρμα κάτω.

  • Οριζόντια κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα οριζόντια.

  • Κατακόρυφη κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα κατακόρυφα.

Για αυτόματη στοίχιση σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, διάταξη εργαλείων πίνακα, μορφοποίηση εργαλείων εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης , στην ομάδα Τακτοποίηση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχισηκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων.
  Επιλογές στοίχισης σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων στον Publisher 2010

 3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:

  • Στοίχιση αριστερά – αυτή η επιλογή θα ευθυγραμμίσει την αριστερή πλευρά των αντικειμένων με τον οδηγό περιθωρίου που είναι ο πιο αριστερός στη σελίδα.

  • Στοίχιση στο κέντρο – Αυτό θα στοιχίσει το κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων με το κατακόρυφο κέντρο της σελίδας.

  • Στοίχιση δεξιά – Αυτή η επιλογή στοιχίζει τη δεξιά ακμή των αντικειμένων με τον οδηγό περιθωρίων που βρίσκεται τέρμα δεξιά στη σελίδα.

  • Στοίχιση επάνω – Αυτό θα στοιχίσει την επάνω ακμή των επιλεγμένων αντικειμένων με τον επάνω οδηγό περιθωρίων στη σελίδα.

  • Στοίχιση στο μέσο – Αυτό στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα στο οριζόντιο μέσο της σελίδας.

  • Οριζόντια κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα οριζόντια στη σελίδα.

  • Κατακόρυφη κατανομή – Αυτή η επιλογή θα μετακινήσει τα επιλεγμένα αντικείμενα για να τα κατανείμει ομοιόμορφα κατακόρυφα στη σελίδα.

  Συμβουλή: Για να στοιχίσετε αντικείμενα προς τα κάτω στο κέντρο μιας σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

Αρχή της σελίδας

Τα αντικείμενα μπορούν να στοιχιστούν με βάση τις ακμές τους ή με βάση τις διάμεσες γραμμές τους. Η συμπεριφορά προσκόλλησης σε προηγούμενες εκδόσεις του Publisher έχει αντικατασταθεί με έναν νέο μηχανισμό: καθώς σύρετε ένα αντικείμενο προς την άκρη ή τη μεσαία γραμμή ενός άλλου αντικειμένου ή προς έναν οδηγό, το αντικείμενο που σύρετε θα αισθανθεί ότι γίνεται κολλώδες όταν ευθυγραμμιστεί και, στη συνέχεια, αφήστε το καθώς μετακινείτε το παρελθόν της στοίχισης.

Σύροντας με το ποντίκι, μπορείτε να στοιχίσετε:

 • Το άκρο ενός αντικειμένου με όλους τους οδηγούς, τα άκρα άλλων αντικειμένων και τις στήλες πλαισίου κειμένου

 • Το μέσο ενός αντικειμένου με όλους τους οδηγούς και τα μέσα του άλλου αντικειμένου

 • Το άκρο στήλης ενός πλαισίου κειμένου με όλους τους οδηγούς και τις άλλες ακμές των στηλών του πλαισίου κειμένου

 • Τα άκρα γραμμής/στήλης ενός πίνακα με όλους τους οδηγούς και άλλα άκρα γραμμής/στήλης πίνακα

 • Ένας οδηγός χάρακας με όλα τα παραπάνω

Σημείωση: Οι ομάδες αντιμετωπίζονται ως ένα μόνο αντικείμενο: οι ακμές και τα κέντρα της ίδιας της ομάδας χρησιμοποιούνται για τη στοίχιση και όχι για τα άκρα/τα κέντρα/τις στήλες των αντικειμένων μέσα στην ομάδα.

Για να στοιχίσετε ένα αντικείμενο με μη αυτόματο τρόπο:

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αντικείμενο μέχρι να δείτε το δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

 2. Σύρετε το αντικείμενο μέχρι να εμφανίσει στοίχιση στον οδηγό ή στο αντικείμενο με το οποίο θέλετε να στοιχιστεί.

  Παράδειγμα στοίχισης ενός αντικειμένου με οδηγούς ή άλλα αντικείμενα στον Publisher 2010

  Σημείωση: Εάν οι οδηγοί είναι κρυφοί, τα αντικείμενα θα στοιχιστούν και πάλι στους οδηγούς και οι οδηγοί θα εμφανιστούν καθώς τα αντικείμενα στοιχίζονται.

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά μη αυτόματης στοίχισης, χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου Οδηγοί και Αντικείμενα στην ομάδα Διάταξη στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση ή κατανομήκαι, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

  Συμβουλή:  Για να στοιχίσετε αντικείμενα προς τα κάτω στο κέντρο μιας σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

Οι εντολές συγκράτησης ορίζουν αντικείμενα, ώστε να ασκούν πόλο έλξης για τα κοντινά αντικείμενα.

 1. Στο μενού Τακτοποίηση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή συγκράτηση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

 2. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε.

  Οι λαβές επιλογής θα εμφανίζονται γύρω από το αντικείμενο.

  Εικόνα από ένα τριαντάφυλλο που εμφανίζει την πράσινη λαβή περιστροφής

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αντικείμενο μέχρι να δείτε το δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

 4. Σύρετε το αντικείμενο μέχρι το χείλος του να ασφαλίσει στον οδηγό, το αντικείμενο ή το σημάδι χάρακα με το οποίο θέλετε να ευθυγραμμιστεί το αντικείμενο.

Σημειώσεις: 

 • Εάν οι οδηγοί είναι κρυφοί, τα αντικείμενα θα εξακολουθήσουν να συγκολλώνται στους οδηγούς.

 • Εάν έχετε ενεργοποιήσει όλες τις επιλογές συγΚράτησης, ο Microsoft Publisher προσπαθεί να συγκολλήσει τα αντικείμενα πρώτα σε έναν κοντινό οδηγό. Εάν δεν υπάρχει οδηγός κοντά, ο Publisher θα ασφαλίσει στο πλησιέστερο αντικείμενο. Εάν δεν υπάρχουν κοντινά αντικείμενα, ο Publisher επικολλάται στο πλησιέστερο σημάδι χάρακα.

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στοίχιση ή κατανομήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σχετικά με τους οδηγούς περιθωρίων Εικόνα κουμπιού .

 3. Επιλέξτε μια άλλη επιλογή στοίχισης ή κατανομής .

  Συμβουλή: Για να στοιχίσετε αντικείμενα προς τα κάτω στο κέντρο μιας σελίδας, επιλέξτε τόσο σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων όσο και στο Κέντρο στοίχισης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×