Στοίχιση αντικειμένων στον Publisher

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να τακτοποιήσετε πλαίσια κειμένου, εικόνες, αυτόματα σχήματα και αντικείμενα σχεδίασης, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους οδηγούς περιθωρίων, οδηγοί και πλέγμα οδηγοί. Ή μπορείτε να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα σε σχέση με μεταξύ τους, ώστε να είναι με βάση τη θέση των αντικειμένων στη θέση ενός άλλου αντικειμένου, ομαδοποίηση αντικειμένων ή των περιθωρίων. Μπορείτε επίσης να στοιχίσετε αντικείμενα περιθώρια, των οδηγών και άλλα αντικείμενα, σύροντας τα αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οδηγούς διάταξης, ανατρέξτε στο θέμα δομή σελίδας με οδηγούς διάταξης.

Αυτόματη στοίχιση/κατανομή αντικειμένων ελέγχεται μέσω την αναπτυσσόμενη λίστα " Στοίχιση " στην ομάδα " Τακτοποίηση " στην κεντρική καρτέλα, Εργαλεία πίνακα/διάταξη, Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση ή καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση.

Σημείωση: Στον Publisher 2010, η λίστα Στοίχιση βρίσκεται στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση.

Μπορείτε να στοιχίσετε αυτόματα αντικείμενα είτε σε σχέση μεταξύ τους ή σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων.

Για να στοιχίσετε αυτόματα σε σχέση με μια ομάδα επιλεγμένων αντικειμένων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην κεντρική, Εργαλεία πίνακα/διάταξη, Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση ή καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη για να Στοίχιση.

  Επιλογές στοίχισης αντικειμένου στον Publisher 2010

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:

  • Στοίχιση αριστερά – αυτή η επιλογή θα στοιχιστεί στην αριστερή πλευρά του τα αντικείμενα με το αριστερό άκρο του αντικειμένου πιο αριστερή.

  • Στοίχιση στο κέντρο – αυτό θα στοίχιση στο κέντρο της στα επιλεγμένα αντικείμενα με το κατακόρυφο κέντρο των επιλεγμένων αντικειμένων.

  • Στοίχιση δεξιά – αυτή η επιλογή Στοιχίζει στη δεξιά πλευρά της τα αντικείμενα με το δεξιό άκρο του αντικειμένου δεξιά.

  • Στοίχιση επάνω-αυτό θα Στοίχιση επάνω πλευρά του με το επάνω άκρο του αντικειμένου επάνω από όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα.

  • Στοίχιση στο μέσο – αυτό Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα στο μεσαίο οριζόντια επιλεγμένων αντικειμένων.

  • Στοίχιση κάτω – αυτό θα στοίχιση κάτω πλευρά των επιλεγμένων αντικειμένων με στο κάτω άκρο του αντικειμένου πιο κάτω.

  • Οριζόντια κατανομή – αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους οριζόντια.

  • Κατακόρυφη κατανομή- αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους κατακόρυφα.

Για να στοιχίσετε αυτόματα σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων:

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στον για οικιακή χρήση, Εργαλεία πίνακα/διάταξη, Εργαλεία εικόνας/μορφοποίηση ή καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, οδηγεί στη Στοίχισηκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε σχετικά με τους οδηγούς περιθωρίων.
  Επιλογές στοίχισης σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων στον Publisher 2010

 3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε:

  • Στοίχιση αριστερά – αυτή η επιλογή θα στοιχιστεί στην αριστερή πλευρά του τα αντικείμενα με τον οδηγό περιθωρίου πιο αριστερή στη σελίδα.

  • Στοίχιση στο κέντρο – αυτό θα στοίχιση στο κέντρο της στα επιλεγμένα αντικείμενα με το κατακόρυφο κέντρο της σελίδας.

  • Στοίχιση δεξιά – αυτή η επιλογή Στοιχίζει στη δεξιά πλευρά της τα αντικείμενα με τον οδηγό περιθωρίου δεξιά στη σελίδα.

  • Στοίχιση επάνω-αυτό θα Στοίχιση επάνω πλευρά των επιλεγμένων αντικειμένων με τον οδηγό του επάνω περιθωρίου στη σελίδα.

  • Στοίχιση στο μέσο – αυτό Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα σε οριζόντια μέσο της σελίδας.

  • Οριζόντια κατανομή – αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους οριζόντια στη σελίδα.

  • Κατακόρυφη κατανομή- αυτή η επιλογή θα μετακινήσετε τα επιλεγμένα αντικείμενα την ομοιόμορφη κατανομή τους κατακόρυφα στη σελίδα.

  Συμβουλή:  Για να στοιχίσετε αντικείμενα προς τα κάτω στο κέντρο μιας σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Σε σχέση με τους οδηγούς περιθωρίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

Αρχή της σελίδας

Αντικείμενα να ευθυγραμμίσετε με βάση τα άκρα τους ή τους midlines. Η μετακίνηση συμπεριφορά σε προηγούμενες εκδόσεις του Publisher έχει αντικατασταθεί με έναν νέο μηχανισμό: καθώς σύρετε ένα αντικείμενο προς την άκρη ή διάμεση γραμμή άλλο αντικείμενο ή προς έναν οδηγό, το αντικείμενο που μετακινείτε θα αισθάνεστε ότι γίνεται ασύγχρονα όταν Στοιχίζει και στη συνέχεια, αφήστε όπως μπορείτε να συνεχίσετε πέρα από τη στοίχιση.

Σύροντας με το ποντίκι, μπορείτε να στοιχίσετε:

 • Άκρο του αντικειμένου με όλους τους οδηγούς, άλλες άκρα αντικειμένου και στήλες του πλαισίου κειμένου

 • Μέση ενός αντικειμένου με όλων των οδηγών και άλλες μέσον αντικειμένου

 • Άκρη στήλης ένα πλαίσιο κειμένου με όλων των οδηγών και άλλες ακμές στήλη του πλαισίου κειμένου

 • Άκρα γραμμής/στήλης ενός πίνακα με όλων των οδηγών και άλλων άκρων γραμμής/στήλης πίνακα

 • Οδηγός χάρακα με όλα τα παραπάνω

Σημείωση: Ομάδες αντιμετωπίζονται όπως σε ένα αντικείμενο: τα άκρα και κέντρα από την ίδια την ομάδα που χρησιμοποιούνται για τη στοίχιση, δεν τις άκρες/κέντρα/στήλες αντικείμενα μέσα στην ομάδα.

Για να στοιχίσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα αντικείμενο:

 1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αντικείμενο, μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

 2. Σύρετε το αντικείμενο μέχρι να εμφανίζει στοίχισης για να το Οδηγός ή το αντικείμενο που θέλετε να στοιχίσετε με το αντικείμενο.

  Παράδειγμα στοίχισης ενός αντικειμένου με οδηγούς ή άλλα αντικείμενα στον Publisher 2010

  Σημείωση: Εάν οι οδηγοί είναι κρυφοί, τα αντικείμενα θα στοιχιστούν και πάλι στους οδηγούς και οι οδηγοί θα εμφανιστούν καθώς τα αντικείμενα στοιχίζονται.

 3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά μη αυτόματης στοίχισης, χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου Οδηγοί και Αντικείμενα στην ομάδα Διάταξη στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, επιλέξτε Στοίχιση ή κατανομήκαι, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να στοιχίσετε αντικείμενα στο κέντρο της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή σχετικά με τους οδηγούς περιθωρίωνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

Οι εντολές Συγκράτηση Ορισμός αντικείμενα, ώστε να τους ασκείτε μια ελκυστική μοιάζει με μαγνήτη σε αντικείμενα κοντά.

 1. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη για να συγκρατήσετεκαι, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

 2. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε.

  Θα εμφανιστούν οι λαβές επιλογής γύρω από το αντικείμενο.

  Εικόνα από ένα τριαντάφυλλο που εμφανίζει την πράσινη λαβή περιστροφής

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αντικείμενο, μέχρι να δείτε το δείκτη του ποντικιού Μετακίνηση Δείκτης μετακίνησης .

 4. Σύρετε το αντικείμενο μέχρι να ασφαλίσει το άκρο του οδηγού, αντικείμενο ή σημάδι χάρακα που θέλετε να στοιχίσετε με το αντικείμενο.

Σημειώσεις: 

 • Εάν οι οδηγοί είναι κρυφές, αντικείμενα θα συγκρατηθούν στους οδηγούς.

 • Εάν έχετε ενεργοποιήσει όλες τις επιλογές Συγκράτηση , Microsoft Publisher προσπαθεί να Συγκράτηση πρώτα σε έναν κοντινό οδηγό. Εάν υπάρχει οδηγός, τον Publisher ασφαλίσει στο πλησιέστερο αντικείμενο. Εάν δεν υπάρχουν αντικείμενα τα οποία, τον Publisher ασφαλίσει στο πλησιέστερο σημάδι χάρακα.

 1. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, επιλέξτε Στοίχιση ή κατανομήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σχετικά με τους οδηγούς περιθωρίων Εικόνα κουμπιού .

 3. Επιλέξτε μια άλλη επιλογή Στοίχιση ή κατανομή .

  Συμβουλή: Για να στοιχίσετε αντικείμενα στο κέντρο της σελίδας, επιλέξτε σχετικά με τους οδηγούς περιθωρίων και Στοίχιση στο κέντρο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×