Στοίχιση ή τακτοποιήστε μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου, γραφικό SmartArt ή αντικειμένου WordArt

Στοίχιση ή τακτοποιήστε μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου, γραφικό SmartArt ή αντικειμένου WordArt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των στοίχιση και τακτοποίηση εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, γραφικά SmartArt και WordArt

Στοίχιση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικό SmartArt ή αντικειμένου WordArt

Τακτοποίηση αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους

Επισκόπηση των στοίχιση και τακτοποίηση εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, γραφικά SmartArt και WordArt

Στα προγράμματα του Microsoft Office, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα, όπως εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, γραφικά SmartArt και WordArt, με τους εξής τρόπους:

 • Με άλλα αντικείμενα, όπως όταν κάνετε στοίχιση του πλευρές, το μέσο ή επάνω ή κάτω άκρα των αντικειμένων.

  Αντικείμενα στοιχισμένα στο κάτω μέρος
  Αντικείμενα στοιχισμένα στο κάτω μέρος
 • Σχέση με ολόκληρο το έγγραφο — για παράδειγμα, στο επάνω ή προς τα αριστερά άκρο ενός εγγράφου.

  Αντικείμενα στοιχισμένα στο επάνω μέρος
  Αντικείμενα στοιχισμένα στο επάνω μέρος
 • Χρησιμοποιώντας έναν οδηγό.

  Αντικείμενα στοιχισμένα σε οδηγό
  Αντικείμενα στοιχισμένα σε οδηγό
 • Με τη χρήση μιας πλέγμα.

  Αντικείμενα στοιχισμένα σε πλέγμα
  Αντικείμενο στοιχισμένο με μια γωνία του πλέγματος
 • Κατά τη διανομή αντικείμενα, ώστε να είναι σε ίση απόσταση μεταξύ τους — οριζόντια ή κατακόρυφα ή σε σχέση με ολόκληρο το έγγραφο.

  Ομοιόμορφα κατανεμημένα αντικείμενα
  Διάστιχο στις αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους
 • Από την τοποθέτηση αντικειμένων που επικαλύπτονται, ώστε τα αντικείμενα που εμφανίζονται είτε εμπρός ή πίσω από το άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση εικόνα, πλαίσιο κειμένου, σχήματος ή WordArt.

  Αντικείμενα σε στοίβα
  Σχήματα σε στοίβα που εμφανίζουν επικάλυψη

Αρχή της σελίδας

Στοίχιση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικό SmartArt ή WordArt

Για να δείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα του Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Επιλέξτε το εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου ή WordArt που θέλετε να στοιχίσετε.

  Εάν οι επιλογές στοίχισης είναι διαθέσιμες, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε μια επιπλέον αντικείμενο.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τη στοίχιση μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση αριστερά.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα κατακόρυφα κέντρα τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση δεξιά.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα επάνω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση επάνω.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα οριζόντια με βάση το μέσον τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο μέσο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα κάτω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα σε σχέση με μεταξύ τους με βάση τα άκρα, ένα από τα αντικείμενα παραμένει σταθερή. Για παράδειγμα, Στοίχιση αριστερά Στοιχίζει τις αριστερές ακμές από όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα με το αριστερό άκρο του αντικειμένου αριστερό — δηλαδή, στο αριστερό αντικείμενο παραμένει σταθερή και τα άλλα αντικείμενα στοιχίζονται σε σχέση με το. Εάν στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε ένα γραφικό SmartArt, το αντικείμενο είναι στοιχισμένο στο αριστερό άκρο του γραφικού SmartArt, να μην το αριστερό σχήμα στο γραφικό SmartArt.

   • Στοίχιση στο μέσο Στοιχίζει τα αντικείμενα οριζόντια το μέσον τα αντικείμενα και Στοίχιση στο κέντρο Στοιχίζει τα αντικείμενα κατακόρυφα τα κέντρα των αντικειμένων. Όταν στοίχιση αντικειμένων σε σχέση με μεταξύ τους με το μέσον είτε με κέντρα, τα αντικείμενα στοιχίζονται κατά μήκος μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή που αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των αρχικές τους θέσεις. Κανένα αντικείμενο απαραίτητα παραμένει σταθερή και ενδέχεται να μετακινήσετε όλα τα αντικείμενα.

   • Ανάλογα με την επιλογή στοίχισης που κάντε κλικ στην επιλογή, αντικείμενα μετακινούνται απευθείας προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και μπορεί να καλύψετε αντικειμένου ήδη βρίσκεται εκεί. Εάν έχετε στοίχιση αντικειμένων σας και βρείτε που είναι σωρευμένα μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να αναιρέσετε τη στοίχιση και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε τα αντικείμενα σε νέες θέσεις, πριν να τα στοιχίσετε ξανά.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, το γραφικό SmartArt ή WordArt που θέλετε να στοιχίσετε.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμες επιλογές στοίχισης , ίσως χρειαστεί να επιλέξετε μια επιπλέον αντικείμενο.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τη στοίχιση μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου, το γραφικό SmartArt ή WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση αριστερά.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα κατακόρυφα κέντρα τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση δεξιά.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα επάνω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση επάνω.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα οριζόντια με βάση το μέσον τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο μέσο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα κάτω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα σε σχέση με μεταξύ τους με βάση τα άκρα, ένα από τα αντικείμενα παραμένει σταθερή. Για παράδειγμα, Στοίχιση αριστερά Στοιχίζει τις αριστερές ακμές από όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα με το αριστερό άκρο του αντικειμένου αριστερό — δηλαδή, στο αριστερό αντικείμενο παραμένει σταθερή και τα άλλα αντικείμενα στοιχίζονται σε σχέση με το. Εάν στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε ένα γραφικό SmartArt, το αντικείμενο είναι στοιχισμένο στο αριστερό άκρο του γραφικού SmartArt, να μην το αριστερό σχήμα στο γραφικό SmartArt.

   • Στοίχιση στο μέσο Στοιχίζει τα αντικείμενα οριζόντια το μέσον τα αντικείμενα και Στοίχιση στο κέντρο Στοιχίζει τα αντικείμενα κατακόρυφα τα κέντρα των αντικειμένων. Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα σε σχέση με μεταξύ τους με το μέσον είτε με κέντρα, τα αντικείμενα στοιχίζονται κατά μήκος μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή που αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των αρχικές τους θέσεις. Δεν υπάρχει αντικείμενο απαραίτητα παραμένει σταθερή και ενδέχεται να μετακινήσετε όλα τα αντικείμενα.

   • Ανάλογα με την επιλογή στοίχισης που κάντε κλικ στην επιλογή, αντικείμενα μετακινούνται απευθείας προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και μπορεί να καλύψετε ένα αντικείμενο ήδη βρίσκεται εκεί. Εάν έχετε στοίχιση αντικειμένων σας και βρείτε που είναι σωρευμένα μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να αναιρέσετε τη στοίχιση και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε τα αντικείμενα σε νέες θέσεις, πριν να στοιχίσετε ξανά.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, το γραφικό SmartArt ή WordArt που θέλετε να στοιχίσετε.

  Εάν δεν είναι διαθέσιμες επιλογές στοίχισης , ίσως χρειαστεί να επιλέξετε μια επιπλέον αντικείμενο.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τη στοίχιση μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου, το γραφικό SmartArt ή WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση αριστερά.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα κατακόρυφα κέντρα τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση δεξιά.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα επάνω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση επάνω.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα οριζόντια με βάση το μέσον τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο μέσο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα κάτω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Για να στοιχίσετε ένα αντικείμενο στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση σε διαφάνεια.

   • Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα σε σχέση με μεταξύ τους με βάση τα άκρα, ένα από τα αντικείμενα παραμένει σταθερή. Για παράδειγμα, Στοίχιση αριστερά Στοιχίζει τις αριστερές ακμές από όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα με το αριστερό άκρο του αντικειμένου αριστερό — δηλαδή, στο αριστερό αντικείμενο παραμένει σταθερή και τα άλλα αντικείμενα στοιχίζονται σε σχέση με το. Εάν στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε ένα γραφικό SmartArt, το αντικείμενο είναι στοιχισμένο στο αριστερό άκρο του γραφικού SmartArt, να μην το αριστερό σχήμα στο γραφικό SmartArt.

   • Στοίχιση στο μέσο Στοιχίζει τα αντικείμενα οριζόντια το μέσον τα αντικείμενα και Στοίχιση στο κέντρο Στοιχίζει τα αντικείμενα κατακόρυφα τα κέντρα των αντικειμένων. Όταν στοίχιση αντικειμένων σε σχέση με μεταξύ τους με το μέσον είτε με κέντρα, τα αντικείμενα στοιχίζονται κατά μήκος μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή που αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των αρχικές τους θέσεις. Κανένα αντικείμενο απαραίτητα παραμένει σταθερή και ενδέχεται να μετακινήσετε όλα τα αντικείμενα.

   • Ανάλογα με την επιλογή στοίχισης που κάντε κλικ στην επιλογή, αντικείμενα μετακινούνται απευθείας προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και μπορεί να καλύψετε αντικειμένου ήδη βρίσκεται εκεί. Εάν έχετε στοίχιση αντικειμένων σας και βρείτε που είναι σωρευμένα μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να αναιρέσετε τη στοίχιση και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε τα αντικείμενα σε νέες θέσεις, πριν να στοιχίσετε ξανά.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, το γραφικό SmartArt ή WordArt που θέλετε να στοιχίσετε.

  Εάν οι επιλογές στοίχισης είναι διαθέσιμες, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε μια επιπλέον αντικείμενο.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τη στοίχιση μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα ή αντικείμενο WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης (ή στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου εάν στοίχιση ενός πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση αριστερά.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα κατακόρυφα κέντρα τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση δεξιά.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα επάνω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση επάνω.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα οριζόντια με βάση το μέσον τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο μέσο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα κάτω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Για στοίχιση αντικειμένων σε σχέση με τη σελίδα και όχι σε άλλα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση σελίδα.

   • Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα σε σχέση με μεταξύ τους με βάση τα άκρα, ένα από τα αντικείμενα παραμένει σταθερή. Για παράδειγμα, Στοίχιση αριστερά Στοιχίζει τις αριστερές ακμές από όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα με το αριστερό άκρο του αντικειμένου αριστερό — δηλαδή, στο αριστερό αντικείμενο παραμένει σταθερή και τα άλλα αντικείμενα στοιχίζονται σε σχέση με το. Εάν στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε ένα γραφικό SmartArt, το αντικείμενο είναι στοιχισμένο στο αριστερό άκρο του γραφικού SmartArt, να μην το αριστερό σχήμα στο γραφικό SmartArt.

   • Στοίχιση στο μέσο Στοιχίζει τα αντικείμενα οριζόντια το μέσον τα αντικείμενα και Στοίχιση στο κέντρο Στοιχίζει τα αντικείμενα κατακόρυφα τα κέντρα των αντικειμένων. Όταν στοίχιση αντικειμένων σε σχέση με μεταξύ τους με το μέσον είτε με κέντρα, τα αντικείμενα στοιχίζονται κατά μήκος μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή που αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των αρχικές τους θέσεις. Κανένα αντικείμενο απαραίτητα παραμένει σταθερή και ενδέχεται να μετακινήσετε όλα τα αντικείμενα.

   • Ανάλογα με την επιλογή στοίχισης που κάντε κλικ στην επιλογή, αντικείμενα μετακινούνται απευθείας προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και μπορεί να καλύψετε αντικειμένου ήδη βρίσκεται εκεί. Εάν έχετε στοίχιση αντικειμένων σας και βρείτε που είναι σωρευμένα μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να αναιρέσετε τη στοίχιση και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε τα αντικείμενα σε νέες θέσεις, πριν να τα στοιχίσετε ξανά.

Αρχή της σελίδας

Τακτοποίηση αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους

Μπορείτε να τακτοποιήσετε αντικείμενα οριζόντια ή κατακόρυφα με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.

Για να δείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα του Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον τρεις αντικείμενα που θέλετε να τακτοποιήσετε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

  Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα, ή πίσω από κείμενο, κάντε τα εξής:

  • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και επιλέξτε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τακτοποιήσετε τις εικόνες εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να τακτοποιήσετε μια ομάδα με σχήματα, πλαίσια κειμένου ή αντικειμένου WordArt εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για οριζόντια στοίχιση στο κέντρο των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια κατανομή.

  • Για να κεντράρετε τα αντικείμενα κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη κατανομή.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον τρεις αντικείμενα που θέλετε να τακτοποιήσετε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

  Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα, ή πίσω από κείμενο, κάντε τα εξής:

  • Στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τακτοποιήσετε τις εικόνες εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να τακτοποιήσετε μια ομάδα με σχήματα, πλαίσια κειμένου, γραφικά SmartArt ή WordArt εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για οριζόντια στοίχιση στο κέντρο των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια κατανομή.

  • Για να κεντράρετε τα αντικείμενα κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη κατανομή.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον τρεις αντικείμενα που θέλετε να τακτοποιήσετε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

  Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα, ή πίσω από κείμενο, κάντε τα εξής:

  • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τακτοποιήσετε τις εικόνες εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να τακτοποιήσετε μια ομάδα με σχήματα, πλαίσια κειμένου, γραφικά SmartArt ή WordArt εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για οριζόντια στοίχιση στο κέντρο των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια κατανομή.

  • Για να κεντράρετε τα αντικείμενα κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη κατανομή.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον τρεις αντικείμενα που θέλετε να τακτοποιήσετε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

  Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα, ή πίσω από κείμενο, κάντε τα εξής:

  • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τακτοποιήσετε τις εικόνες εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να τακτοποιήσετε μια ομάδα με σχήματα, πλαίσια κειμένου ή αντικειμένου WordArt εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για οριζόντια στοίχιση στο κέντρο των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια κατανομή.

  • Για να κεντράρετε τα αντικείμενα κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη κατανομή.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×