Στοίχιση ή τακτοποίηση εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικού SmartArt ή WordArt

Στοίχιση ή τακτοποίηση εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικού SmartArt ή WordArt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στα προγράμματα του Microsoft Office, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε αντικείμενα, όπως εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου, γραφικά SmartArt και WordArt, με τους εξής τρόπους:

 • Με άλλα αντικείμενα, όπως όταν κάνετε στοίχιση του πλευρές, το μέσο ή επάνω ή κάτω άκρα των αντικειμένων.

  Αντικείμενα στοιχισμένα στο κάτω μέρος
  Αντικείμενα στοιχισμένα στο κάτω μέρος
 • Σχέση με ολόκληρο το έγγραφο — για παράδειγμα, στο επάνω ή προς τα αριστερά άκρο ενός εγγράφου.

  Αντικείμενα στοιχισμένα στο επάνω μέρος
  Αντικείμενα στοιχισμένα στο επάνω μέρος
 • Χρησιμοποιώντας έναν οδηγό.

  Αντικείμενα στοιχισμένα σε οδηγό
  Αντικείμενα στοιχισμένα σε οδηγό
 • Με τη χρήση μιας πλέγμα.

  Αντικείμενα στοιχισμένα σε πλέγμα
  Αντικείμενο στοιχισμένο με μια γωνία του πλέγματος
 • Κατά τη διανομή αντικείμενα, ώστε να είναι σε ίση απόσταση μεταξύ τους — οριζόντια ή κατακόρυφα ή σε σχέση με ολόκληρο το έγγραφο.

  Ομοιόμορφα κατανεμημένα αντικείμενα
  Διάστιχο στις αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους
 • Από την τοποθέτηση αντικειμένων που επικαλύπτονται, ώστε τα αντικείμενα που εμφανίζονται είτε εμπρός ή πίσω από το άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση εικόνα, πλαίσιο κειμένου, σχήματος ή WordArt.

  Αντικείμενα σε στοίβα
  Σχήματα σε στοίβα που εμφανίζουν επικάλυψη

Σε αυτό το άρθρο

Στοίχιση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικό SmartArt ή WordArt

Τακτοποίηση αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους

Στοίχιση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου, γραφικό SmartArt ή WordArt

 1. Επιλέξτε το εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου ή WordArt που θέλετε να στοιχίσετε.

  Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τη στοίχιση μιας εικόνας, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

  • Για να στοιχίσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Σημαντικό: Εάν δεν είναι διαθέσιμες επιλογές στοίχισης , ενδέχεται να έχετε μόνο μία επιλεγμένου στοιχείου. Επιλέξτε μία ή περισσότερες, επιπλέον στοιχεία, στη συνέχεια, που πρέπει να μπορείτε να συνεχίσετε.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση αριστερά.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα κατακόρυφα κέντρα τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο κέντρο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα τα αντικείμενα στα δεξιά, κάντε κλικ στο κουμπί Στοίχιση δεξιά.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα επάνω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση επάνω.

  • Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα οριζόντια με βάση το μέσον τους, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο μέσο.

  • Για να στοιχίσετε στα άκρα κάτω από τα αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Όταν ευθυγραμμίζετε αντικείμενα σε σχέση με μεταξύ τους με βάση τα άκρα, ένα από τα αντικείμενα παραμένει σταθερή. Για παράδειγμα, Στοίχιση αριστερά Στοιχίζει τις αριστερές ακμές από όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα με το αριστερό άκρο του αντικειμένου αριστερό — δηλαδή, στο αριστερό αντικείμενο παραμένει σταθερή και τα άλλα αντικείμενα στοιχίζονται σε σχέση με το. Εάν μπορείτε να στοιχίσετε ένα αντικείμενο σε ένα γραφικό SmartArt, το αντικείμενο είναι στοιχισμένο στο αριστερό άκρο του γραφικού SmartArt, να μην το αριστερό σχήμα στο γραφικό SmartArt.

   • Στοίχιση στο μέσο Στοιχίζει τα αντικείμενα οριζόντια το μέσον τα αντικείμενα και Στοίχιση στο κέντρο Στοιχίζει τα αντικείμενα κατακόρυφα τα κέντρα των αντικειμένων. Όταν στοίχιση αντικειμένων σε σχέση με μεταξύ τους με το μέσον είτε με κέντρα, τα αντικείμενα στοιχίζονται κατά μήκος μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή που αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των αρχικές τους θέσεις. Δεν υπάρχει αντικείμενο απαραίτητα παραμένει σταθερή και ενδέχεται να μετακινήσετε όλα τα αντικείμενα.

   • Ανάλογα με την επιλογή στοίχισης που κάντε κλικ στην επιλογή, αντικείμενα μετακινούνται απευθείας προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και μπορεί να καλύψετε αντικειμένου ήδη βρίσκεται εκεί. Εάν έχετε στοίχιση αντικειμένων σας και βρείτε που είναι σωρευμένα μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να αναιρέσετε τη στοίχιση και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε τα αντικείμενα σε νέες θέσεις, πριν να στοιχίσετε ξανά.

Τακτοποίηση αντικειμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον τρεις αντικείμενα που θέλετε να τακτοποιήσετε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

  Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα, ή πίσω από κείμενο, κάντε τα εξής:

  • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και επιλέξτε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τακτοποιήσετε τις εικόνες εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

  • Για να τακτοποιήσετε μια ομάδα με σχήματα, πλαίσια κειμένου ή αντικειμένου WordArt εξίσου, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"
  • Για οριζόντια στοίχιση στο κέντρο των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια κατανομή.

  • Για να κεντράρετε τα αντικείμενα κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη κατανομή.

Δείτε επίσης

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός πλαισίου κειμένου ή σχήματος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×