Σημειώσεις έκδοσης του Microsoft Office Communicator 2007

Τελευταία ενημέρωση 10 Ιουλίου 2007

Καλώς ορίσατε στις σημειώσεις έκδοσης του Microsoft® Office Communicator 2007. Ανατρέξτε στο άρθρο αυτό για πληροφορίες σχετικά με γνωστά ζητήματα που αφορούν την έκδοση του Office Communicator 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (KB) για γνωστά ζητήματα

Σημειώσεις έκδοσης

Αρχή της σελίδας

Άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (KB) για γνωστά ζητήματα

Αρχή της σελίδας

Σημειώσεις έκδοσης

Αυτό το έγγραφο περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν να αναπτύξετε και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα-πελάτης Office Communicator 2007.

Σε αυτές τις σημειώσεις

Κλήσεις ήχου

Διασκέψεις με βίντεο

Ρύθμιση ήχου και βίντεο

Ιστορικό συνομιλίας

Καταχώρηση ελέγχου πρόσβασης (ACE) της δημόσιας σύνδεσης Internet

Ενοποίηση με το Office

Ενοποίηση εφαρμογής

Εγκατάσταση

Πακέτο Multilingual User Interface (MUI)

Υποστήριξη γλωσσών

Διαλειτουργικότητα με τον Communicator 2005

Διαλειτουργικότητα με το Windows Messenger 5.1

Διαλειτουργικότητα με το Windows Live Messenger

Κλήσεις ήχου

Ο Office Communicator δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις VoIP προς εξωτερικούς χρήστες μετά τη σύνδεση μέσω Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)

ΖΗΤΗΜΑ:     Εάν κάποιος χρήστης έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους εσωτερικών και εξωτερικών διακομιστών SIP και συνδεθεί στον Office Communicator από το σπίτι χωρίς να χρησιμοποιήσει εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), και στη συνέχεια συνδεθεί μέσω VPN, ο Office Communicator θα αποσυνδεθεί αυτόματα και θα επανασυνδεθεί. Σε αυτήν την κατάσταση, ο χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις VoIP διότι δεν είναι δυνατή η ανάλυση του έγκυρου ονόματος τομέα (FQDN) του Media Relay.
ΛΥΣΗ:     Η μόνη γνωστή λύση είναι η μη αυτόματη αποσύνδεση και η επανασύνδεση εισάγοντας ξανά τα πιστοποιητικά.

Ο Office Communicator ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ορισμένους τύπους συστημάτων Διαδραστικής φωνητικής απόκρισης (IVR) με το πάτημα πλήκτρων τονικής κλήσης πολυσυχνότητας διπλού τόνου (DTMF), σε περίπτωση που το άτομο που καλείται έχει ορίσει ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων

ΖΗΤΗΜΑ:     Εάν ο χρήστης καλεί κάποιο άλλο χρήστη ο οποίος έχει ενεργοποιήσει τις Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων του Communicator με σκοπό την άμεση προώθηση μιας κλήσης ή την ανακατεύθυνση των αναπάντητων κλήσεων σε σύστημα IVR το οποίο αναμένει εισαγωγή δεδομένων πλήκτρου τονικής κλήσης (δηλ. πολυσυχνότητα διπλού τόνου [DTMF]), ο Communicator δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί, διότι τα παλαιότερα μέσα πραγματοποιούνται με εισερχόμενη κατεύθυνση (δηλ. δεν έχουμε εξερχόμενο σκέλος μέσου που θα μεταφέρει το DTMF). Ο καλών μπορεί να ακούσει το σύστημα IVR να του ζητά εισαγωγή δεδομένων, αλλά αν πιέσει το πλήκτρο 1 ή 2 για να πραγματοποιήσει μια επιλογή, ουσιαστικά δεν θα σταλεί τίποτα.  Σε αυτήν την κατάσταση, το παράθυρο συνομιλίας του Communicator θα εξακολουθεί να εμφανίζει "Κλήση <όνομα χρήστη>..."
ΛΥΣΗ:     Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μόνο με ορισμένα συστήματα IVR. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λύση είναι να περιμένετε να γίνει πλήρης σύνδεση της κλήσης (δηλ. η κατάσταση στο παράθυρο συνομιλίας να αλλάξει από "Κλήση <όνομα χρήστη>...," σε "Σύνδεση <όνομα χρήστη>...," και σε εμφάνιση των κουμπιών ελέγχου κλήσης) πριν να πιέσετε τα κουμπιά DTMF. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Για την κλήση μπορεί να μην επιτευχθεί ποτέ η κατάσταση "συνδέθηκε".

Οι αποκλεισμένες επαφές μπορούν να επικοινωνούν με σας εάν μεταφερθούν από άλλη επαφή

ΖΗΤΗΜΑ:     Αν ο Άντριου ορίσει το επίπεδο πρόσβασης του Φρεντ στο επίπεδο "Αποκλεισμένος", ο Φρεντ δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με το Άντριου απευθείας. Ωστόσο, αν ο Φρεντ επικοινωνήσει με τη Σάρα και η Σάρα μεταφέρει τον Φρεντ στον Άντριου, ο Communicator δεν θα αποκλείσει τη μεταφορά, παρόλο που ο Άντριου έχει ορίσει το Φρεντ στο επίπεδο "Αποκλεισμένος".
ΛΥΣΗ:     Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση.

Επιστροφή στην αρχή

Διασκέψεις με βίντεο

Οι διασκέψεις με βίντεο ξεκινούν αυτόματα το βίντεο μετά τη συμμετοχή σε διάσκεψη

ΖΗΤΗΜΑ:     Η ειδοποίηση για πρόσκληση σε διάσκεψη με βίντεο δηλώνει ότι μια επαφή καλεί κάποιο χρήστη σε κλήση διάσκεψης, δεν κάνει όμως διάκριση αν η κλήση διάσκεψης είναι κλήση διάσκεψης ήχου ή βίντεο. Ένας χρήστης μπορεί να συμμετάσχει σε διάσκεψη χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η διάσκεψη είναι διάσκεψη βίντεο και ότι η κάμερα Web που διαθέτει θα πραγματοποιήσει ροή βίντεο με τη συμμετοχή του στη διάσκεψη.
ΛΥΣΗ:     Ο χρήστης μπορεί να καλύψει την κάμερα ή να την στρέψει μακριά του όταν δεν τη χρησιμοποιεί. Εναλλακτικά, όταν ανοίξει το παράθυρο του βίντεο, υποδηλώνοντας ότι το βίντεο θα αρχίσει να δημιουργεί ροή, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο "Παύση" για να διακόψει την εξερχόμενη ροή βίντεο. 

Επιστροφή στην αρχή

Ρύθμιση ήχου και βίντεο

Τα αρχεία προσαρμοσμένου ήχου δεν αναπαράγονται στον Communicator

ΖΗΤΗΜΑ:     Η ειδοποίηση για πρόσκληση σε διάσκεψη με βίντεο δηλώνει ότι μια επαφή καλεί κάποιο χρήστη σε κλήση διάσκεψης, δεν κάνει όμως διάκριση αν η κλήση διάσκεψης είναι κλήση διάσκεψης ήχου ή βίντεο. Ένας χρήστης μπορεί να συμμετάσχει σε διάσκεψη χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η διάσκεψη είναι διάσκεψη βίντεο και ότι η κάμερα Web που διαθέτει θα πραγματοποιήσει ροή βίντεο με τη συμμετοχή του στη διάσκεψη.
ΛΥΣΗ:     Ο χρήστης μπορεί να καλύψει την κάμερα ή να την στρέψει μακριά του όταν δεν τη χρησιμοποιεί. Εναλλακτικά, όταν ανοίξει το παράθυρο του βίντεο, υποδηλώνοντας ότι το βίντεο θα αρχίσει να δημιουργεί ροή, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο "Παύση" για να διακόψει την εξερχόμενη ροή βίντεο. 

Τα δεδομένα της συσκευής διασύνδεσης χρήστη (Human Interface Device-HID) δεν ενημερώνονται μετά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση της συσκευής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

ΖΗΤΗΜΑ:     Αν ένας χρήστης αποσυνδέσει και επανασυνδέσει μια συσκευή (HID) μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως ένα με τρία δευτερόλεπτα, οι ενημερώσεις του τόνου κλήσης και της LED δεν πραγματοποιούνται στη συσκευή.
ΛΥΣΗ:     Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μεταξύ αποσύνδεσης και επανασύνδεσης της συσκευής.

Οι αλλαγές στη συσκευή προεπιλεγμένου ήχου του συστήματος ενώ λειτουργεί ο Communicator απαιτούν την επανεκκίνηση του Communicator

ΖΗΤΗΜΑ:    Αν κάποιος χρήστης αλλάξει τη συσκευή προεπιλεγμένου ήχου του συστήματος μέσο του Πίνακα Ελέγχου των Windows ενώ εκτελείται ο Communicator, οι αλλαγές θα ισχύσουν μόνο όταν ο χρήστης τερματίσει τον Communicator και τον ξεκινήσει πάλι.
ΛΥΣΗ:     Τερματίστε τον Communicator και στη συνέχεια ξεκινήστε τον πάλι.

Ο εντοπισμός συσκευής ήχου ή βίντεο αποτυγχάνει στα Windows Vista εάν ο χρήστης συνδέσει τη συσκευή σε διαφορετική θύρα USB

ΖΗΤΗΜΑ:    Αν κάποιος χρήστης επιλέξει μια συσκευή ως προτιμώμενη συσκευή ήχου ή βίντεο για συνομιλίες με τη χρήση του Communicator, και στη συνέχεια αποσυνδέσει τη συσκευή και τη συνδέσει σε διαφορετική θύρα USB, ο Communicator μπορεί να μην την αναγνωρίσει επειδή τα Windows της δίνουν διαφορετικό όνομα. Αυτό το ζήτημα περιορίζεται μόνο στα Windows Vista®.
ΛΥΣΗ:     Ο χρήστης μπορεί να επανασυνδέσει τη συσκευή στη θύρα στην οποία ήταν αρχικά συνδεδεμένη.

Γνωστά ζητήματα μέσων σε συγκεκριμένες συσκευές

ΖΗΤΗΜΑ:    Μπορεί να αντιμετωπίσετε υποβάθμιση της ποιότητας του μέσου λόγω γνωστών ζητημάτων με ορισμένες συσκευές υλικού.
ΛΥΣΗ:     Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της γνωσιακής βάσης για μια λίστα με τα γνωστά ζητήματα με συγκεκριμένες συσκευές.

Η κάμερα Web αποτυγχάνει στο ξεκίνημα μιας κλήσης βίντεο σε υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista

ΖΗΤΗΜΑ:    Για ορισμένους φορητούς υπολογιστές και οθόνες όπου η κάμερα Web είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο της οθόνης στους οποίους εκτελούνται τα Windows Vista, η κάμερα Web μπορεί να εμφανίσει κενή έξοδο δεδομένων βίντεο στην αρχή μιας κλήσης. Αυτό προκαλείται από ένα σφάλμα στο πρόγραμμα οδήγησης κλάσης βίντεο USB των Windows Vista.
ΛΥΣΗ:     Οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη μιας επείγουσας επιδιόρθωσης για να επιλύσουν το ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με την επείγουσα επιδιόρθωση, ανατρέξτε στη διεύθυνση Άρθρο 931812 της Γνωσιακής Βάσης (ΚΒ) για τον Office Communicator 2007. Μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης, η κάμερα Web θα ξεκινήσει κανονικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει μια καθυστέρηση μέχρι πέντε δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της οποίας θα παγώσει το περιβάλλον εργασίας του χρήστη, όμως η κάμερα Web πρέπει να λειτουργήσει κανονικά μετά την καθυστέρηση.

Πρέπει να οριστούν τιμές κλειδιού μητρώου για την πραγματοποίηση κλήσεων βίντεο από σημείο σε σημείο με κάμερα Web δυνατότητας VGA

ΖΗΤΗΜΑ:    Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις βίντεο από σημείο σε σημείο με κάμερα Web δυνατότητας VGA, τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης της κλήσης πρέπει να έχουν ορίσει τις κατάλληλες τιμές κλειδιού μητρώου στους υπολογιστές τους.
ΛΥΣΗ:     Για να ενεργοποιηθεί ένα βίντεο VGA σε κλήση βίντεο από σημείο σε σημείο, οι χρήστες πρέπει να κάνουν τα εξής:

 1. Οι χρήστες πρέπει να εκτελούν υπολογιστή διπλού πυρήνα ή και ανώτερο. Μπορεί να αντιμετωπίσουν ζητήματα επιδόσεων όπως κακό ήχο σε μικρότερους υπολογιστές.

 2. Να συνδέσουν μια κάμερα με δυνατότητα VGA όπως η Microsoft LifeCam NX6000 στον υπολογιστή.

 3. Να ορίσουν τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Εφόσον ο αποστολέας και ο παραλήπτης ορίσουν τα κλειδιά μητρώου, πρέπει να κάνουν επανεκκίνηση του Communicator.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το VGA ενεργοποιείται μόνο σε κλήση βίντεο από σημείο σε σημείο, όχι σε διάσκεψη βίντεο με πολλούς συμμετέχοντες. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία βίντεο VGA, η διαλειτουργικότητα με οποιοδήποτε υπολογιστή-πελάτη του Live Communications Server 2005 δεν θα είναι πλέον εφικτή.

Επιστροφή στην αρχή

Ιστορικό συνομιλίας

Οι εικόνες emoticon δεν αποθηκεύονται όταν ο Communicator αρχειοθετήσει μια περίοδο λειτουργίας ιστορικού συνομιλίας σε μήνυμα του Outlook

ΖΗΤΗΜΑ:    Οι εικόνες emoticon που χρησιμοποιούνται σε περίοδο λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων δεν εμφανίζονται σε αρχειοθετημένο μήνυμα του ιστορικού συνομιλίας στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook.
ΛΥΣΗ:     Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση.

Στοιχείο ιστορικού συνομιλίας για μια διάσκεψη προγραμματισμένη από το Outlook παραθέτει σε λίστα τον αποστολέα και τους συμμετέχοντες της διάσκεψης ως άγνωστους

ΖΗΤΗΜΑ:    Κατά τη συμμετοχή σε διάσκεψη προγραμματισμένη από το Outlook, τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν αποθηκεύονται όταν η συνομιλία ολοκληρωθεί και αποθηκευτεί στο Outlook.
ΛΥΣΗ:     Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση.

Επιστροφή στην αρχή

Καταχώρηση ελέγχου πρόσβασης (ACE) της δημόσιας σύνδεσης Internet

Οι χρήστες που κάνουν αναβάθμιση από δημόσια έκδοση Beta του Office Communicator, και οι οποίοι δεν έχουν μετακινήσει την ACE της δημόσιας σύνδεσης Internet από το δεσμευμένο κοντέινερ, πρέπει να καταργήσουν την ACE της δημόσιας σύνδεσης Internet

ΖΗΤΗΜΑ:    Ο Office Communicator 2007 είχε τη δημόσια ACE σε δεσμευμένο κοντέινερ από προεπιλογή. Εάν δεν έχει καταργηθεί με μη αυτόματο τρόπο από τότε, θα εξακολουθεί να υπάρχει στο RTM του Office Communicator 2007.
ΛΥΣΗ:    Εάν οι χρήστες θέλουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από επαφές δημόσιου IM όταν οι επαφές δημόσιου IM τους προσθέτουν στη λίστα επαφών τους, πρέπει να καταργήσουν τη δημόσια καταχώρηση ελέγχου πρόσβασης (ACE) από το δεσμευμένο κοντέινερ. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από επαφές δημόσιου IM.

Επιστροφή στην αρχή

Ενοποίηση με το Office

Τα στοιχεία τηλεφωνητή και χαμένων συνομιλιών δεν εμφανίζονται και η ένδειξη "Μήνυμα σε αναμονή" δεν ενημερώνεται όταν το Outlook 2007 εκτελείται σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης.

ΖΗΤΗΜΑ:    Η ένδειξη "Μήνυμα σε αναμονή" στο παράθυρο του Office Communicator δεν ενημερώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις όταν χρήστης που εκτελεί το Outlook 2007 σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης λάβει νέο στοιχείο τηλεφωνητή ή χαμένης συνομιλίας. Επίσης, όταν οι χρήστες εκτελούν το Outlook 2007 σε λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα στοιχεία τηλεφωνητή και χαμένων συνομιλιών δεν εμφανίστηκαν στους φακέλους "Τηλεφωνητής" ή "Χαμένες συνομιλίες" του Outlook. ΛΥΣΗ:    Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο στο φάκελο "Τηλεφωνητής ή "Χαμένες συνομιλίες" του Office Outlook 2007, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ένδειξης "Μήνυμα σε αναμονή" αναπτύσσοντας τον κόμβο του φακέλου αναζήτησης στο Outlook 2007, κάνοντας κλικ από τον αντίστοιχο φάκελο αναζήτησης, στο στοιχείο "Χαμένες συνομιλίες" ή "Τηλεφωνητής", και στη συνέχεια επιλέγοντας κάποιο στοιχείο μέσα από τους φακέλους και σημειώνοντάς το ως διαβασμένο ή αδιάβαστο. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία στους φακέλους "Τηλεφωνητής" ή "Χαμένες συνομιλίες", δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτή τη στιγμή. Η ομάδα του Office Communicator συνεργάζεται με την ομάδα του Office Outlook για τη δημιουργία ενημέρωσης κώδικα.

Ο Office Communicator δεν μπορεί να ανοίξει μια σημείωση από το OneNote για μια συνομιλία μετά την προσθήκη γραφικού στη σημείωση

ΖΗΤΗΜΑ:    Ο Office Communicator δεν μπορεί να ανοίξει μια σημείωση που έχει δημιουργηθεί με το Microsoft® Office OneNote™ εάν έχει προστεθεί γραφικό στη σημείωση.
ΛΥΣΗ:    Μην προσθέτετε εικόνες γραφικών σε αρχεία του OneNote που συνδέονται με τις συνομιλίες του Office Communicator.

Η παρουσία στον Office Communicator δεν εμφανίζεται στο Office Outlook ή στο SharePoint

ΖΗΤΗΜΑ:    Η παρουσία στον Office Communicator δεν εμφανίζεται στο Office Outlook ή στο Office SharePoint.
ΛΥΣΗ:    Ορίστε τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου για να γίνει ο Communicator η προεπιλεγμένη εφαρμογή για την παρουσία εντός των εφαρμογών του Office.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Παλιά παρουσία στο Office Outlook

ΖΗΤΗΜΑ:    Όταν ένας χρήστης αποσυνδεθεί από το Office Communicator, οι επαφές στη λίστα επαφών του Communicator μπορεί να εμφανίζουν παλιές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία.
ΛΥΣΗ:    Κάντε επανεκκίνηση του Office Communicator ή του Office Outlook.

Δεν υπάρχει παρουσία στο Office Outlook

ΖΗΤΗΜΑ:    Όταν ένας χρήστης αποσυνδεθεί από το Office Communicator, οι επαφές στη λίστα επαφών του Communicator μπορεί να εμφανίζουν παλιές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία.
ΛΥΣΗ:    Αν κάποιος χρήστης τερματίσει τον Office Communicator και περιηγηθεί μεταξύ των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα στο Outlook ενώ ο Communicator τερματίζεται, το Outlook μπορεί να αποσυνδεθεί από τον Communicator και να μην εμφανίζει καμία παρουσία, ακόμα και αν ξεκινήσετε πάλι τον Communicator

Παρουσία άγνωστη για ορισμένες επαφές στο Office Outlook

ΖΗΤΗΜΑ:    Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου χρήστη, όπως πληκτρολογήθηκε σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Outlook, δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί σε διεύθυνση SIP στο Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook ή μέσω του Office Communicator, τότε δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της παρουσίας για το χρήστη αυτό.
ΛΥΣΗ:    Ορίστε το κλειδί μητρώου SetOnlineStatusLevel ώστε να επιτραπεί στο Outlook η πραγματοποίηση κλήσης στο Microsoft Exchange βοηθώντας στην ανάλυση της διεύθυνσης SIP για τους χρήστες. Ο ορισμός αυτού του κλειδιού μπορεί να βοηθήσει ιδιαιτέρως όταν η διεύθυνση Exchange του χρήστη (x400/X500) βρίσκεται στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Επιστροφή στην αρχή

Ενοποίηση εφαρμογής

Τα σημεία εισόδου του Live Meeting δεν εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Office Communicator μετά την εγκατάσταση της κονσόλας Live Meeting

ΖΗΤΗΜΑ:    Μετά την εγκατάσταση της κονσόλας Live Meeting, τα μενού Κοινή χρήση πληροφοριών με χρήση του Live Meeting και Άμεση σύσκεψη με χρήση της υπηρεσίας Live Meeting δεν εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Office Communicator. Τα στοιχεία μενού πρέπει να εμφανίζονται στο μενού με δεξιό κλικ του Communicator όταν ο χρήστης κάνει δεξιό κλικ σε μια επαφή της λίστας επαφών. Τα μενού του Live Meeting πρέπει να είναι διαθέσιμα και από το κουμπί "Επιλογές" του παραθύρου συνομιλίας του Communicator. Με την εγκατάσταση της κονσόλας Live Meeting γίνεται εγγραφή των κλειδιών μητρώου προώθησης του Office Communicator στο κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Όταν γίνει εγκατάσταση της κονσόλας Live Meeting με δικαιώματα χρήστη, τα κλειδιά μητρώου προώθησης του Office Communicator δεν γράφονται στο μητρώο. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να προωθηθεί στο διακομιστή του Live Meeting ή στις συσκέψεις της υπηρεσίας Live Meeting ούτε να λαμβάνει προσκλήσεις της υπηρεσίας Live Meeting που αποστέλλονται μέσω του Communicator. Επίσης, αν ο χρήστης ή ο διαχειριστής δεν ρυθμίσουν τις παραμέτρους του διακομιστή του Live Meeting ή των λογαριασμών της υπηρεσίας, τα μενού του Live Meeting δεν θα εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Communicator. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κλειδιά μητρώου που είναι κοινόχρηστα μεταξύ του Office Communicator και του Office Live Meeting, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ από τον "Οδηγό ανάπτυξης του προγράμματος-πελάτη Microsoft Office Live Meeting 2007 με το Office Communications Server 2007".
ΛΥΣΗ:    Ο χρήστης ή ο διαχειριστής πρέπει να εγκαταστήσει την κονσόλα Live Meeting με δικαιώματα διαχειριστή. Για τα Windows Vista, ο χρήστης ή ο διαχειριστής πρέπει να εγκαταστήσει το Live Meeting που να εκτελείται ως διαχειριστής σε λειτουργία έγκρισης διαχειριστών. Μετά την εγκατάσταση της κονσόλας Live Meeting, ο χρήστης ή ο διαχειριστής πρέπει να ρυθμίσει τις παραμέτρους των λογαριασμών χρηστών του Live Meeting. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Live Meeting από το πρόγραμμα-πελάτης Live Meeting, ξεκινήστε το Live Meeting, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος της γραμμής τίτλου του Live Meeting, κάντε κλικ στην επιλογή "Άνοιγμα λογαριασμών χρηστών", στο παράθυρο διαλόγου "Λογαριασμοί χρηστών", προσδιορίστε τις ζητούμενες πληροφορίες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση δοκιμής". Εναλλακτικά, ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει τα κλειδιά μητρώου. Πριν να εμφανιστούν τα σημεία εισαγωγής του Live Meeting στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Office Communicator, ο χρήστης πρέπει να αποσυνδεθεί από τον Communicator και στη συνέχεια να συνδεθεί. Για να το κάνει αυτό, ο χρήστης μπορεί να κάνει δεξιό κλικ στο εικονίδιο του Communicator στη γραμμή εργασιών και στη συνέχεια να κάνει κλικ στην εντολή "Έξοδος", να κάνει επανεκκίνηση του Communicator, και στη συνέχεια να συνδεθεί ξανά με τον Communicator. Για να ελέγξει εάν τα μενού του Live Meeting είναι διαθέσιμα, ο χρήστης μπορεί να κάνει δεξιό κλικ σε μια επαφή από τη λίστα επαφών του Communicator. Με βάση τα όσα έχουν οριστεί από τα κλειδιά μητρώου ή τις παραμέτρους που έχουν ρυθμιστεί στο παράθυρο διαλόγου "Λογαριασμοί χρηστών" του Live Meeting, πρέπει να εμφανίζονται τα μενού "Κοινή χρήση πληροφοριών με χρήση του Live Meeting" και "Άμεση σύσκεψη με χρήση της υπηρεσίας Live Meeting".

Οι προσκλήσεις του Live Meeting που αποστέλλονται από το Communicator 2005 παραβλέπονται από τον Communicator 2007

ΖΗΤΗΜΑ:    Εάν κάποιος χρήστης του Communicator 2005 στείλει πρόσκληση κοινής χρήσης εφαρμογής για την υπηρεσία ή το διακομιστή του Live Meeting 2005, ο χρήστης του Communicator 2007 θα δει μια πρόσκληση που μοιάζει με πρόσκληση IM. Ο χρήστης του Communicator 2005 δεν θα λάβει σφάλμα ότι ο χρήστης του Communicator 2007 δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διάσκεψη και το χρονικό όριο της πρόσκλησης θα λήξει. Ο χρήστης του Communicator 2007 δεν θα δει ποτέ κάποια πρόσκληση σε διάσκεψη.
ΛΥΣΗ:    Ο Communicator 2007 δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο της πρόσκλησης για κοινή χρήση εφαρμογής του Communicator 2005. Επί του παρόντος δεν υπάρχει λύση.

Η τοποθεσία του SharePoint δεν εμφανίζει την ένδειξη παρουσίας δίπλα στο όνομα του χρήστη

ΖΗΤΗΜΑ:    Κάποιος χρήστης του Office Communicator το όνομα του οποίου εμφανίζεται στην τοποθεσία του Windows SharePoint Server 3.0 (για παράδειγμα, ως κάτοχος του εγγράφου) μπορεί να μην έχει ένδειξη παρουσίας δίπλα από το όνομά του στην τοποθεσία του SharePoint. Αυτό συνήθως προκαλείται λόγω εσφαλμένου συνόλου διεύθυνσης SIP ή συνόλου διεύθυνσης SIP που λείπει για το χρήστη του SharePoint.
ΛΥΣΗ:    Ο χρήστης ή ο διαχειριστής της τοποθεσίας του SharePoint μπορεί να διορθώσει την εσφαλμένη διεύθυνση SIP ή τη διεύθυνση SIP που λείπει στο SharePoint, κάνοντας κλικ στο όνομα του χρήστη για να ανοίξει το προφίλ του χρήστη, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στοιχείου, πληκτρολογώντας τη σωστή διεύθυνση SIP και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί OK.

Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση

Ο Communicator δεν ακυρώνει την εγκατάσταση

ΖΗΤΗΜΑ:    Κατά την εγκατάσταση του Office Communicator, εάν κάποιος χρήστης επιχειρήσει να ακυρώσει την εγκατάσταση αφού δει το μήνυμα “Εγγραφή στις τιμές μητρώου του συστήματος”, ο Communicator φαίνεται να ακυρώνει την εγκατάσταση και εμφανίζει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι “Η εγκατάσταση του Microsoft Office Communicator δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.” Παρόλο που ο Communicator φαίνεται να ακυρώνει την εγκατάσταση, η εγκατάσταση δεν ακυρώνεται.
ΛΥΣΗ:    Επί του παρόντος δεν υπάρχει λύση.

Επιστροφή στην αρχή

Πακέτο Multilingual User Interface (MUI)

Το πακέτο MUI δεν λειτουργεί εάν εγκατασταθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν του Communicator

ΖΗΤΗΜΑ:    Εάν το πακέτο MUI ή ο Communicator δεν εγκατασταθούν στον ίδιο φάκελο, το πακέτο MUI δεν θα λειτουργεί.
ΛΥΣΗ:    Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το πακέτο MUI και ο Communicator είναι εγκατεστημένα στον ίδιο φάκελο.

Επιστροφή στην αρχή

Υποστήριξη γλωσσών

Απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη γλωσσών για σύνθετες γραφές ή για γλώσσες από τα δεξιά προς τα αριστερά

ΖΗΤΗΜΑ:    Δυσκολίες μπορεί να προκύψουν εάν οι χρήστες εγκαταστήσουν μια έκδοση του Communicator που έχει μεταφραστεί για γλώσσες όπως τα Αραβικά, Εβραϊκά, Χίντι, Ταϋλανδικά ή εάν το πακέτο Multilingual User Interface (MUI) και το λειτουργικό σας σύστημα δεν έχει υποστήριξη για σύνθετες γραφές ή γλώσσες από τα δεξιά προς τα αριστερά.
ΛΥΣΗ:    Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν αρχεία πρόσθετης υποστήριξης γλωσσών ανοίγοντας τον Πίνακα Ελέγχου, κάνοντας κλικ στις Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Γλώσσακαι στη συνέχεια επιλέγοντας Εγκατάσταση αρχείων για σύνθεση γραφή και γλώσσες από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Επιστροφή στην αρχή

Διαλειτουργικότητα με τον Communicator 2005

ΖΗΤΗΜΑ:    Τα ακόλουθα ζητήματα διαλειτουργικότητας υπάρχουν μεταξύ του προγράμματος-πελάτη Office Communicator 2005 και του Office Communicator 2007.

 • Η κοινή χρήση εφαρμογής με το NetMeeting δεν είναι πλέον διαθέσιμη με το Office Communicator 2007. Εάν κάποιος χρήστης του Communicator 2005 στείλει πρόσκληση για κοινή χρήση εφαρμογής σε χρήστη του Communicator 2007, η πρόσκληση δεν θα παραδοθεί στο χρήστη του 2007.

 • Η κοινή χρήση εφαρμογής με το NetMeeting δεν είναι πλέον διαθέσιμη με το Office Communicator 2007. Εάν κάποιος χρήστης του Communicator 2005 στείλει πρόσκληση για κοινή χρήση εφαρμογής σε χρήστη του Communicator 2007, η πρόσκληση δεν θα παραδοθεί στο χρήστη του 2007.

 • Η μεταβίβαση επαφών σε καρτέλα χρησιμοποιώντας το HTTP GET/POST δεν υποστηρίζεται πλέον. Με τον Office Communicator 2007, οι προγραμματιστές μπορούν να μεταβιβάζουν πληροφορίες περιβάλλοντος σε καρτέλα επικαλούμενοι μια δέσμη ενεργειών στην καρτέλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προσαρμοσμένες καρτέλες, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης του Microsoft Office Communicator 2007.

 • Οι καταστάσεις βελτιωμένης παρουσίας στο Microsoft Office Communicator 2007 δεν είναι ορατές στα προγράμματα-πελάτες Office Communicator 2005.

 • Η προώθηση με βάση τη θέση δεν είναι πλέον διαθέσιμη στον Office Communicator 2007.

 • Η ροή βίντεο παγώνει περιοδικά κατά τη διάρκεια κλήσεων ήχου/βίντεο μεταξύ του Office 2005 και του Office Communicator 2007.

 • Όταν κάποιος χρήστης του Office Communicator 2005 καλέσει κάποιο αριθμό με δυνατότητα εταιρικών υπηρεσιών φωνής του Office Communicator 2007, ο χρήστης του Office Communicator 2007 δεν μπορεί να προσθέσει βίντεο στην κλήση.

 • Η προσθήκη ή η κατάργηση λειτουργιών ήχου/βίντεο δεν υποστηρίζεται σε κλήση από πρόγραμμα-πελάτη Communicator 2007 σε πρόγραμμα-πελάτη Communicator 2005 σε περίπτωση που το επίπεδο κρυπτογράφησης του προγράμματος-πελάτη Communicator 2005 έχει οριστεί σε “απαιτείται” ή “απόρριψη” μέσω πολιτικής τομέα.

 • Όταν κάποιος χρήστης του Communicator 2007 έχει συνομιλία IM με κάποιο χρήστη του Communicator 2005, το πρόγραμμα-πελάτης 2007 προσθέτει το χρήστη αυτό στη λίστα των πρόσφατων επαφών. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης του προγράμματος-πελάτη 2005 βλέπει μια ειδοποίηση που δηλώνει ότι έχει προστεθεί στη λίστα επαφών του προγράμματος-πελάτη Communicator 2007. Στην πραγματικότητα, ο χρήστης έχει προστεθεί μόνο στη λίστα πρόσφατων επαφών, και όχι στη λίστα επαφών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος για το χρήστη του προγράμματος-πελάτη Communicator 2005 να κάνει διαχωρισμό μεταξύ των ειδοποιήσεων που δημιουργούνται από την προσθήκη σε λίστα πρόσφατων επαφών και των ειδοποιήσεων που δημιουργούνται από την προσθήκη σε λίστα επαφών.


ΛΥΣΗ:    Επί του παρόντος δεν υπάρχει λύση.

Επιστροφή στην αρχή

Διαλειτουργικότητα με το Windows Messenger 5.1

Περιορισμοί

ΖΗΤΗΜΑ:    Οι καταστάσεις βελτιωμένης παρουσίας στον Office Communicator 2007 δεν υποστηρίζονται στο Windows Messenger 5.1
ΛΥΣΗ:    Επί του παρόντος δεν υπάρχει λύση.

Επιστροφή στην αρχή

Διαλειτουργικότητα με το Windows Live Messenger

Περιορισμοί

ΖΗΤΗΜΑ:     Η υπηρεσία Windows Live δεν υποστηρίζει τη συμμετοχή χρήστη του Windows Live Messenger σε σύσκεψη του Office Communicator 2007.
ΛΥΣΗ:    Η υπηρεσία Windows Live σχεδιάζει να υποστηρίξει αυτήν τη δυνατότητα στο μέλλον.

Επιστροφή στην αρχή

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×